MSPO 2019: WZE S.A. w łańcuchu dostaw systemu Patriot

4 września 2019, 14:11
Patriot wyrzutnia
Fot. Raytheon.
Reklama

Efektem programu „Wisła” będą nie tylko nowe baterie rakiet przeciwlotniczych średniego zasięgu, ale również umowy offsetowe i transfer technologii. Te działania które pozwolą polskim spółkom, w tym Wojskowym Zakładom Elektronicznym S.A. z Zielonki wejść w łańcuch dostaw dla odbiorców systemu Patriot oraz rakiet PAC-3 MSE.

Jednym z podstawowych założeń programu „Wisła” było pozyskanie wraz z bateriami rakiet przeciwlotniczych i przeciwrakietowych średniego zasięgu również technologii i zdolności, pozwalających na użytkowanie systemu Patriot w Polsce oraz na wejście w skład łańcucha dostaw dla użytkowników i odbiorców tego systemu.

W celu umożliwienia absorpcji tych technologii Polska Grupa Zbrojeniowej S.A., poprzez spółki Grupy Kapitałowej, utworzyła w styczniu 2015 r. Konsorcjum PGZ-WISŁA. W skład tego konsorcjum weszła m.in. spółka WZE S.A. z Zielonki uznając, że „możliwość wejścia w łańcuch dostaw amerykańskiego przemysłu obronnego jest szansą i może być jednym z podstawowych filarów funkcjonowania, rozwoju i realizacji strategii spółki”.

Od kwietnia 2015 r., gdy Ministerstwo Obrony Narodowej wybrało ofertę firmy Raytheon (w kooperacji z koncernami Lockheed Martin i Northrop Grumman) jako dostawcy systemu „Wisła” na bazie PATRIOT, nowy zarząd WZE S.A. zintensyfikował prace na rzecz znacznego poszerzenia zakresu współpracy z firmami amerykańskimi oraz transferu technologii poprzez pozyskanie dodatkowych (w stosunku do planowanych) programów offsetowych. Przy czym ta kooperacja miała z założenia nie dotyczyć tylko firm amerykańskich, ale również podmiotów z Izraela i wybranych spółek europejskich.

Projekty offsetowe przewidywane do pozyskania ze strony firm Raytheon i Northrop Grumman są obecnie przedmiotem negocjacji prowadzonych pod przewodnictwem PGZ SA. W przypadku koncernu Lockheed Martin już uruchomiono siedem programów offsetowych na rzecz ustanowienia nowych kompetencji (zdolności produkcyjno-serwisowych) spółki WZE S.A. Kompetencje te pozwolą m.in. na certyfikację Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. do statusu kwalifikowanego poddostawcy Lockheed Martin Global Inc. w jej światowym łańcuchu dostaw.

Zakres współpracy WZE S.A. z koncernem Lockheed Martin w ramach programu „Wisła”

Siedem programów offsetowych w ramach współpracy WZE S.A. z koncernem Lockheed Martin dotyczy następujących obszarów:

· produkcja i serwis nowoczesnych systemów elektroniki zestawów rakietowych PATRIOT,

· produkcja i serwis przedziału gazodynamicznych silników rakietowych dla pocisku rakietowego PAC-3 MSE z zestawu PATRIOT,

· pozyskanie nowoczesnego sprzętu pomiarowego CMM na rzecz wyraźnego zwiększenia możliwości procesów kontroli jakości,

· pozyskanie i wdrożenie procesów, procedur i standardów organizacji produkcji i serwisu amerykańskiego przemysłu obronnego.

Zakres transferu wiedzy, dokumentacji, urządzeń specjalistycznych i wieloletniej asysty technicznej zawarty jest w treści odpowiednich Zobowiązań Offsetowych Ramowej Umowy Offsetowej (podpisanej na szczeblu Ministra Obrony Narodowej) oraz Wykonawczych Umów Offsetowych.

image
Elementy zestawu PATRIOT zlecone do wykonania lub serwisowania dla spółki WZE S.A. w ramach programu „Wisła”. Fot. Lockheed Martin/Raytheon/WZE

Nowe projekty offsetowe związane z tymi dokumentami podzielono na kilka grup pod względem zakresu transferowanych technologii:

· Grupa 1: projekty związane z produkcją i serwisowaniem bloków elektroniki ELES oraz Junction Box stanowiących część wyrzutni rakiet systemu PARTIOT;

· Grupa 2: projekt badawczo-rozwojowy bloku sterownika MCU w późniejszej fazie przechodzący w projekt produkcyjny;

· Grupa 3: projekt produkcji i serwisowania przedziału sterowania gazodynamicznego pocisku rakietowego PAC-3 MSE, składającego się z cześć ACM i ACS;

· Grupa 4: projekt wdrożenia nowych zdolności pomiarowych związanych z pozyskaniem nowej maszyny współrzędnościowej CMM.

Każdy z tych projektów ma posiadać dedykowaną strukturę złożoną z przydzielonych pracowników spółki WZE S.A., koncernu Lockheed Martin oraz sub-offsetodawcy Aerojet i został uruchomiony podczas spotkań „Kick-off meeting” zgodnie z wytycznymi strony amerykańskiej.

Szczegółowy zakres kompetencji uzyskany w ramach realizacji poszczególnych projektów offsetowych

W tej chwili wiadomo, że na obecnym poziomie negocjacji WZE S.A. pozyska największe zdolności w przypadku projektu MCU (projektowanie i ustanowienie zdolności produkcyjnych do modułu sterownika silnika elektrycznego układu podnośnika wyrzutni systemu PATRIOT). Po zakończeniu zadania spółka WZE S.A. będzie miała bowiem możliwość projektowania i produkcji nowych systemów elektronicznych i mechanicznych (wg. wymagań partnera amerykańskiego, w tym AS9100), ustanowienie nowego łańcucha kooperacji (supply chain) z firmami amerykańskimi i europejskimi oraz serwisowania nowych systemów elektronicznych/mechanicznych (w odniesieniu do MCU i następców).

W przypadku projektu ustanowienie zdolności produkcyjnych i serwisowych dla elektronicznego bloku ELES sterującego pracą wyrzutni systemu PATRIOT projektowanie nowych systemów elektronicznych oraz mechanicznych nie jest priorytetowym zadaniem. Projekt uwzględnia natomiast ich produkcję, serwisowanie oraz możliwość ustanowienie nowego łańcucha kooperacji z firmami amerykańskimi i europejskimi. Ponadto, produkcja oraz serwisowanie elektronicznych i mechanicznych (wg. wymagań partnera amerykańskiego, w tym AS9100), oraz możliwość ustanowienia nowego łańcucha kooperacji z firmami amerykańskimi i europejskimi są przewidziane w projektach wiązanych z modułami Junction Box dystrybucji sygnałów wyrzutni systemu PATRIOT.

Z kolei projekty produkcji i serwisowania gazodynamicznego zespołu Altitude Control Section (ACS) pocisku rakietowego PAC-3 MSE oraz nowych zdolności do precyzyjnych pomiarów mechanicznych (maszyna CMM) nie zakładają projektowania nowych systemów elektronicznych, ale mechanicznych już tak. Dodatkowo, ustanawiane są nowe łańcuchy kooperacji z firmami amerykańskimi.

Ostatni projekt – tzw. „Projekt komercyjny Patriot Two” jest związany z produkcją i dostarczeniem dziewięciu modułów DLTM wyrzutni rakietowej zestawów PATRIOT na rzecz firmy Raytheon, z serwisowaniem nowych systemów elektronicznych i mechanicznych.

Prace przygotowawcze w WZE S.A do realizacji założonych projektów offsetowych

Realizacja zakładanych projektów offsetowych (a więc procesu wdrażania nowych technologii) jest związana z kosztami, które trzeba ponieść by np.: dostosować starą infrastrukturę spółki WZE S.A. (lub zbudować nową), przekwalifikować pracowników oraz zatrudnić nowych i pozyskać nowe maszyny.

Aby zredukować te wydatki polska spółka przygotowała plan optymalizacji kosztów poprzez:

· modernizację i dostosowanie istniejącej infrastruktury spółki zamiast budowy budynków (tam, gdzie to możliwe) z wykorzystaniem części nowopowstającego budynku technicznego związanego z inwestycją na rzecz Centrum Produkcyjno-Serwisowego Pocisków Rakietowych NSM;

· zaangażowanie specjalistów do wielu projektów jednocześnie o ile zakres i ilość pracy w danym czasookresie to umożliwia;

· wspólne zarządzanie projektami za pomocą jednej, dedykowanej komórki organizacyjnej.

Koszty związane z infrastrukturą szacuje się na mniej niż 10 milionów złotych. Przy czym koszty dostosowania budynku dla projektów produkcji i serwisowania bloków elektroniki oraz kontraktu DLTM są współdzielone pomiędzy projekty offsetowe z Lockheed Martin, a projekt produkcyjny DLTM z firmą Raytheon. W przypadku budowy zupełnie nowego budynku przeznaczonego na produkcję finalną i serwisowanie zespołu rakietowego ACM/ASC wydatki wzrosną o kolejne kilka milionów.

Dla projektów zawierających elementy badań w komorach klimatycznych, wytrząsarkach, za pomocą specjalistycznego „rakietowego” wyposażenia planowane jest wykorzystanie nowopowstającego Centrum Produkcyjno-Serwisowego Pocisków Rakietowych Systemu NSM.

Korzyści dla WZE S.A. z realizacji projektów offsetowych

Wynegocjowane dotychczas umowy offsetowe dadzą spółce WZE S.A. zdolność do produkowania i świadczenia usług serwisowych jeżeli chodzi o jeden element wchodzący w skład rakiety PAC-3MSE (zespół ACS gazodynamicznego sterowania pociskiem rakietowym) oraz cztery elementy wchodzące w skład wyrzutni systemu Patriot:

· modułu DLTM sterowania wyrzutnią rakiet zestawu PATRIOT;

· modułu ELES sterowania wyrzutnią rakiet zestawu PATRIOT;

· modułu Junction Box wewnętrznej komunikacji wyrzutni rakiet zestawu PATIOT;

· modułu MCU elektronicznego sterownika silnika podnośnika części kontenerowej wyrzutni rakiet zestawu PATRIOT.

Zapotrzebowanie na moduły DLTM, ELES, JunctionBox i MCU wchodzące w skład wyrzutni będzie wynikało z ciągłego procesu modernizacji zestawów rakietowych PATRIOT, których obecnie jest ponad 400 sztuk. Jednak biorąc pod uwagę trend wzrostowy w pozyskiwaniu przez Raytheon/Lockheed Martin nowych użytkowników systemu PATRIOT, w najbliższych dziesięciu latach można spodziewać się zwiększenia tej liczby o jedną czwartą, co sumarycznie daje potencjał sprzedażowy bloków na poziomie ponad pół tysiąca sztuk kompletów modułów dla wyrzutni.

W podobny sposób można oszacować zapotrzebowanie na zespoły ACS pocisków rakietowych PAC-3 MSE, chociaż w tym przypadku liczba ta zależeć będzie od liczby zamawianych rakiet przez poszczególnych odbiorców.

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 15
Reklama
Organizator
poniedziałek, 9 września 2019, 11:18

Oj dużo nauki przed WZE 4 programy a kadra TYLKO na papierze

ANDY
niedziela, 8 września 2019, 09:56

z szumnych zapowiedzi pozyskania technologii budowy rakiet udaje się tylko uzyskać możliwość budowy wyrzutni ... z kompletnym pominięciem zdolności do budowy czy chodź by serwisowania efektorów ... szkoda bo inni oferenci deklarowali pełny transfer technologii, udział w pracach rozwojowych i fabrykę w Polsce ... czyli wychodzi jak zawsze ...!!! -jak długo będziemy jeszcze udawać że jest wszystko OK i że takie zakupy są dla nas porażką a nie sukcesem ...

Davien
poniedziałek, 9 września 2019, 18:10

Andy, tyko sprawa jest tak prosta ze Polska potrebowała systemu OPL/OPRAK a SAMP/T jest nie dośc że gorszy jako OPL to ma znikome mozliwości jako OPRAK. MEADS natomiast taki okrojony Patriot ograniczony wyłacznie do PAC-3/3MSE wiec tez rakeit bys nie produkował w Polsce. Atu popatrz Raytheon chce w Polsce wybudować fabrykę produkujaca od podstaw SkyCeptory edla wszystkich uzytkowników:)

czwartek, 12 września 2019, 14:43

Z SAMP/T sprawa wyglądała tak: "Polonizacja systemu będzie się odbywała stopniowo we wszystkich dziedzinach. Współpraca obejmie rakiety i system. To znaczy, że polski przemysł, a przede wszystkim zakłady Mesko będą pracowały nad wyposażeniem rakiety – m.in. silnikami startowymi, nad integracją pocisku i jego serwisowaniem." Nie wiem jak ty to czytasz? Bo ja rozumiem tekst w ten sposób, że o żadnej fabryce Aster 30 w Polsce nie było tu mowy.

Boczek
wtorek, 10 września 2019, 08:03

MEADS, inaczej niż Patriot, nie jest ograniczony do jakiegokolwiek efektora. Aktualnie rozpatrywane są co najmniej 3.

Davien
środa, 11 września 2019, 21:23

Panei Boczek MEADS to jedynie PAC-3/3MSE i nic więcej. Mylisz z TLVS w którym razem z MEADS maja byc zintegrowane baterie IRIS-T SL o zasiegu 45km z wiatrem z tyłu i leciutkich pocisków podwójnego zastosowania o zasięgu 10km maks. Nic wiecej do MEADS nie ma i nie będzie bo LM wyleciało z prac nad rozwojem Patriota a Niemcy zwyczajnie nie maja nic więcej by móc jeszce zintegrować. Ot i cąła prawda o MEADS.

Boczek
czwartek, 19 września 2019, 13:57

...a istnieje inny MEADS niż TVLS? Kto, gdzie, który? Abstrahując od tego, że był to centralny punkt MEADS - otwarty system i dlatego TVLS po prostu ma zintegrowany dodatkowo trzeci radar i 2 dodatkowe efektory - jak sam piszesz i to już jest więcej niż aktualnie Patriot, a ponadto szczególnie szybciej i wygodniej dla użytkownika, który może sobie dowolne komponenty sam integrować, i dlatego TVLS/MEADS jest jednocześnie "IBCS" i dlatego niemiecki TVLS integruje wszystkie niemieckie korwety, fregaty, satelity i radary aż po MANTIS i stanowi tym samym Wisłę i Narew w jednym. Abstrahując od tego, że powstrzymałbym się od wychwalania Patriota po totalnej porażce w AS. Ot cała prawda o Patriocie.

md;wms;w
poniedziałek, 9 września 2019, 11:44

A o jakich oferentach odnośnie Wisły Waćpan tutaj mówisz? Tytułem przykładu MBDA dużo mówiło, ale bez żadnych konkretów dotyczących Polski. Rzecz skupiała się głównie na europejskiej samowystarczalności. Samowystarczalność ta istotna jest może dla Francuzów czy Niemców a nas powinna obchodzić co najwyżej średnio. W przypadku MEADS o fabryce tutaj także mógłbyś zapomnieć. Oferta IAI, która ponoć miała wyczerpać temat średniego i krótkiego zasięgu niby zakładała polonizację systemu. Tyle że Barak porusza się z prędkością żółwia i dlatego na Wisłę czy na Narew średnio się nadaje.

adamus
środa, 4 września 2019, 21:12

Co to za bełkot? Absorbcja procesów, produkcja sterownika, nowe zdolności pomiarowe, zaangażowanie specjalistów do różnych procesów gdy nie mają co robić przy jednym procesie? łał-wow ! I wszystko za niecałe 10 mln!!! Tak dużo za tak mało. Kółko graniaste czworokanciaste panie autorze pan więcej już nie pisze szkoda czasu na .....

POL
piątek, 6 września 2019, 09:01

10 mln to koszt samej infrastruktury, a nie całości projektu. Czytaj ze zrozumieniem.

Pix_64
sobota, 7 września 2019, 14:43

...czyli poza tymi 10 mln...reszta kontraktu to drenowanie polskich specjalistów z zakresu informatyki, ogólnie postrzeganej ?...A co za TO dostaniemy ?...Jak namolny 3-latek się pytam....

Adam
piątek, 6 września 2019, 00:44

Czego nie rozumiesz? Janusz z warzywniaka nie może zostać poddostawcą producenta rakiet po jednym telefonie. Najpierw musi dostosować własną działalność do poziomu wymaganego przez odbiorcę. Wdrożyć standardy produkcji i kontroli jakości. Najpierw dostanie zlecenie na drobne elementy, żeby nabrać odpowiednich nawyków i w praktyce nauczyć się stosować te procesy na wymaganym poziomie.

sża
czwartek, 5 września 2019, 12:34

Produkcja modułu sterowania silnikiem elektrycznym podnośnika wyrzutni, to jest to czego nam brakowało. Bo nasze wyrzutnie były do tej pory na korbę...

Davien
piątek, 6 września 2019, 10:03

To w końcu w Rosji wprowadzacie silniki elektryczne do wyrzutni?? No istotnie innowacja, jakies 50 lat po reszcie swiata:)

RJP
środa, 4 września 2019, 18:17

Watpie zeby ktorykolwiek producent systemow rakietowych zgodzilby sie na to zeby konkurencja miala dostep do objektow serwisowych obslugujacych ich systemy rakietowe. W tym przypadku NSM moze miec wiecej do stracenia. Podstawowe zasady ochrony wlasnosci intelektualnej.

Tweets Defence24