MON znów daje pieniądze na strzelnice, ale słabiej promuje konkurs [ANALIZA]

8 kwietnia 2019, 15:05
Mobilna strzelnica1
Fot. Zakłady Mechaniczne Tarnów/Materiały prasowe

Umiarkowanym zainteresowaniem cieszą się konkursy, w których MON przyznaje samorządom dotacje na budowę i remonty strzelnic – w pierwszym tego typu przedsięwzięciu pieniądze przyznano dwóm podmiotom, w drugim – pięciu. Niedawno MON rozpisało trzeci konkurs, ale promuje go słabiej niż poprzednie.

Gdy w połowie kwietnia 2018 r. Ministerstwo Obrony Narodowej upubliczniło projekt rozporządzenia, w którym określono zakres finansowanych zadań oraz sposób i tryb udzielania dotacji, z uzasadnienia można było wyczytać, że resort zamierza przeznaczać na program "Strzelnica w powiecie" po 40 mln zł rocznie.

Tymczasem w pierwszym konkursie – ogłoszonym w sierpniu i rozstrzygniętym w październiku 2018 r. – suma przyznanych dotacji nie przekroczyła 1,6 mln zł. W drugim przetargu – ogłoszonym w styczniu i rozstrzygniętym w marcu 2019 r. – łączna kwota dotacji wyniosła nieco ponad 4,5 mln zł.

W pierwszym konkursie do MON wpłynęło 19 ofert – jedna od organizacji pozarządowej, reszta od samorządów. Pieniądze otrzymały dwa podmioty – gmina Młodzieszyn (800 tys. zł) oraz powiat przysuski (niecałe 796 tys. zł).

W drugim konkursie finansowanie otrzymało pięć samorządów. Najwięcej dostała Sokółka – tamtejsza gmina i powiat otrzymały po 1,2 mln zł. Po 800 tys. przyznano powiatowi przysuskiemu (już po raz drugi) oraz miastu Legnica. Z kolei do gminy Tryńcza popłynie 545 tys. zł. Jednocześnie MON poinformowało, że sześć ofert złożonych przez samorządy nie spełniło wymogów formalnych.

Umiarkowane zainteresowanie, które towarzyszy programowi "Strzelnica w powiecie", może być problemem dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Dowódca tego rodzaju sił zbrojnych gen. dyw. Wiesław Kukuła przyznał niedawno, że infrastruktura szkoleniowa stanowi dla niego pewne wyzwanie. – Czasami pewne strzelania musimy prowadzić niestety w znacznej odległości od miejsca bazowania naszych ludzi, a to niestety wiąże się ze spadkiem efektywności szkolenia, bo wtedy spędzamy czas w transporcie. Sporo nadzieje wiążemy z programem strzelnicy w każdym powiecie – powiedział generał, gdy 3 kwietnia uczestniczył w posiedzeniu sejmowej podkomisji ds. społecznych w wojsku. Dodał, że do tej pory do użycia przez WOT dopuszczono kilkadziesiąt strzelnic, które należą do samorządów, osób prywatnych i organizacji pozarządowych, a w około 27 przypadkach uznano, że ryzyko jest zbyt duże, by prowadzić zajęcia dla żołnierzy.

Trzeci konkurs ministerstwo ogłosiło na początku miesiąca – stosowne dokumenty wiceminister Wojciech Skurkiewicz podpisał 1 kwietnia, a dzień później opublikowano je w zakładce z ogłoszeniami MON na nowym rządowym portalu internetowym.

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich konkursów resort nie rozesłał do mediów informacji, że znów można starać się o dotacje. Zabrakło też komunikatu na nowej stronie internetowej MON. Informacja pojawiła się jedynie na portalu wojsko-polskie.pl, która cieszy się o wiele mniejszym zainteresowaniem niż portal rządowy i poprzednia strona internetowa resortu. Żeby znaleźć ogłoszenie na nowej stronie MON, trzeba najpierw kliknąć w zakładkę "Co robimy", następnie wejść w "Zamówienia publiczne / Ogłoszenia / Konkursy", a potem odnaleźć "Konkursy Ofert pn. "Strzelnica w powiecie"". Dopiero po wejściu w tę zakładkę można trafić na aktualny konkurs.

Skoro więc MON słabiej niż poprzednio promuje najnowszą edycję konkursu "Strzelnica w powiecie", przytoczmy najważniejsze informacje. Samorządy, które zostaną zakwalifikowane do programu, będą mogły uzyskać dotacje od MON na budowę strzelnicy, w tym jej pierwsze wyposażenie. Dokumenty można składać do 6 maja. Rozstrzygnięcie przewidziano nie później niż 31 maja. W przypadku strzelnicy 100-metrowej maksymalna wysokość dotacji to 800 tys. zł, dla strzelnicy 200-metrowej – 1,2 mln zł.

Żeby ubiegać się o dotację, samorząd musi dysponować nieruchomością oraz pokryć 20 proc. kosztów budowy, w tym pierwszego wyposażenia.

Tym razem ogłoszenie o konkursie nie wspomina o remontach, lecz jedynie o budowie strzelnic, przy czym budowa jest rozumiana także jako rozbudowa, odbudowa i nadbudowa. Konkurs dopuszcza dofinansowanie zadań, które samorządy już rozpoczęły i finansowały do tej pory z własnych środków. Ostateczny termin realizacji finansowanych przedsięwzięć wyznaczono na 31 grudnia 2019 r., przez co rozumie się datę uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a jeśli nie jest ona wymagana, datę odbioru końcowego strzelnicy. Z dotacji MON nie można finansować zakupu broni, amunicji, celowników, kamizelek kuloodpornych i noktowizorów.

W zamian za dofinansowanie MON oczekuje, że do końca 2030 r. ze strzelnic będą mogły nieodpłatnie korzystać siły zbrojne (do 100 godzin miesięcznie), organizacje proobronne (do 30 godzin miesięcznie) i uczniowie ze szkół prowadzących klasy mundurowe (również do 30 godzin). W każdym przypadku harmonogram ma być uzgadniany, a współpraca ma się odbywać na podstawie podpisanego porozumienia.

W ogłoszenie o konkursie można wejść, klikając w ten link.

Reklama
Tweets Defence24