MON: 1,5 mld na obronę terytorialną w 2018 roku, 800 mln - na samoloty VIP

13 kwietnia 2018, 13:54
MSBS-5,56 Grot
Jednym z priorytetów modernizacji Wojsk Obrony Terytorialnej są zakupy karabinków Grot. Fot. J. Sabak.
Reklama
  • W 2018 roku po raz pierwszy wydatki obronne liczone są jako 2 proc. PKB przewidzianego na rok bieżący, a nie 2 proc. PKB roku ubiegłego;
  • Budżet zwiększył się dzięki temu o ok. 10 proc. w stosunku do 2017 roku
  • W tą pulę wliczono m.in. środki na zakup samolotów VIP, jak i dofinansowanie programu modernizacji służb MSWiA

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało w odpowiedzi na poselską interpelację, że w budżecie na 2018 rok zaplanowano w związku z tworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej nieco ponad 1,5 mld zł. Resort przyznał jednocześnie, że środki na zakup samolotów VIP, w wysokości 809 mln zł pochodzą z puli 2 proc. PKB.

Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz przedstawił informację o budżecie MON w odpowiedzi na interpelację posła Tomasza Siemoniaka, byłego ministra obrony narodowej w rządzie PO-PSL. W interpelacji pytano m.in. o finansowanie priorytetowych zadań modernizacji technicznej w latach 2017 i 2018, Centralnych Planów Rzeczowych, programów zakupu samolotu do przewozu najważniejszych osób w państwie, finansowanie Wojsk Obrony Terytorialnej, a także zaplanowane stany osobowe żołnierzy zawodowych, Narodowych Sił Rezerwowych i Terytorialnej Służby Wojskowej.

Wiceminister Skurkiewicz przyznał, że wydatki na obronę w wysokości 2 proc. PKB zaplanowane na rok 2018 obejmują również kwotę 809 mln zł na realizację programu „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie „VIP”. Pierwotnie zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 30 czerwca 2016 roku program ten miał być finansowany spoza limitu 2 proc. PKB. MON argumentuje jednak, że uchwała RM przyjmowana była przed nowelizacją ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP i ich finansowaniu.

Uchwała nr 73 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)” była przyjmowana przy poprzednich zapisach ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, dlatego też Minister Obrony Narodowej zabiegał o dodatkowe finansowanie na realizację zakupu samolotów VIP. Podwyższenie limitu wydatków obronnych na rok 2018 do poziomu 2% PKB roku planistycznego istotnie zwiększa możliwości finansowe resortu obrony narodowej, które pozwalają na sfinansowanie programu zakupu samolotów VIP.

wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz

Przypomnijmy, że zmieniona ustawa zakłada zwiększenie limitu wydatków obronnych do 2 proc. PKB roku bieżącego w latach 2018-2019, a następnie powyżej 2 proc. PKB – od 2,1 proc. w roku 2020 stopniowo do 2,5 proc. w roku 2030. Wcześniej natomiast zakładano wydatki w kwocie 2 proc. PKB roku ubiegłego, co przy dodatnim wzroście gospodarczym przekładało się na niższy poziom nakładów na obronę.

Jak czytamy w odpowiedzi na interepelację, środki na „częściowe dofinansowanie Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu modernizacji służb MSWiA” zostały zaplanowane w kwocie 395,69 mln zł, jako rezerwy celowe w dziale 752 Obrona Narodowa. W budżecie MON na rok bieżący te wydatki są ujęte w ramach limitu 2 proc. PKB. Wiceminister dodał, że podstawą prawną dla takiego rozwiązania był art. 140 ustawy o finansach publicznych, regulujący tworzenie rezerw celowych.

Z kolei planowane wydatki (plan po zmianach) na „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych” Planu Modernizacji Technicznej w 2017 r. wyniosły 4,25 mld zł. Wiceminister przypomniał, że ww. program został zakończony 31 października 2017 roku. MON motywował wcześniej zamknięcie programu – wyznaczającego limity wydatków na poszczególne, priorytetowe obszary modernizacji SZ RP – chęcią zwiększenia elastyczności wydawania środków finansowych.

Jednocześnie w budżecie na 2018 rok ujęto kwotę 1,504 mld zł na tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej. Z tej puli 576,9 mln to wydatki osobowe, a niemal 936 mln – wydatki majątkowe.

Wiceminister poinformował też o przeznaczeniu kwot zaplanowanych w części budżetu 39 „Transport” w dziale Obrona Narodowa. Zostały one zaplanowane na inwestycje na liniach kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym (14 mln zł), oraz utrzymanie w gotowości taboru kolejowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz wojsk sojuszniczych (55 mln zł).

Tomasz Siemoniak pytał również o zwiększenie planowanej dotacji dla Agencji Mienia Wojskowego. W odpowiedzi sekretarz stanu w MON zaznaczył, że jeszcze w październiku 2017 dokonano korekty planu finansowego na rok ubiegły, zwiększając dotację o 109,2 mln zł, z 638,8 mln do 748 mln zł. - Wzrost ten obejmował głównie zwiększenie środków na wypłaty odpraw mieszkaniowych (o 51.354 tys. zł) oraz świadczeń mieszkaniowych (o 54.950 tys. zł.). – podkreślił Wojciech Skurkiewicz. Z kolei w budżecie na 2018 dotacje przewidziano na kwotę 765,6 mln zł, wzrost w stosunku do planu po zmianach wyniósł więc 2 proc.

MON poinformował też o zaplanowanych wydatkach na stany osobowe żołnierzy. Co ciekawe, zarówno ustawie na 2017 jak i w budżecie na 2018 rok nie zmieniła się przyjęta liczba żołnierzy pełniących służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych, oraz Terytorialną Służbę Wojskową (odpowiednio 12 000 i 17 142 żołnierzy). Zwiększyła się natomiast liczba  żołnierzy zawodowych: ze 105 000 do 110 000.

informuję, że na 2017 r. zaplanowano wydatki na następujące stany osobowe: żołnierzy zawodowych – 105 000, żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych – 12 000, żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej – 17 142.(…) Przyjęte do planowania budżetowego na 2018 r. stany osobowe zostały określone w liczbie: żołnierzy zawodowych – 110 000, żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych – 12 000, żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej – 17 142.

wiceminister Wojciech Skurkiewicz

W 2018 roku po raz pierwszy wydatki obronne zostały zaplanowane w wysokości 2 proc. PKB roku bieżącego, a nie ubiegłego, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przebudowie i modernizacji technicznej oraz ich finansowaniu. Łącznie limit nakładów ustalony został na poziomie 41,144 mld zł, podczas gdy w 2017 roku – włącznie z rezerwą na samoloty VIP, wykraczającą poza limit 2 proc. PKB z roku ubiegłego – 37,352 mld zł.

Wydatki obronne wzrosły więc o około 10 procent. W bieżącym roku dało się więc zauważyć dużą dynamikę wzrostu budżetu obronnego. Wydatki bieżące zwiększyły się jednak szybciej niż majątkowe. W stosunku do 2017 roku wzrosną one o 12,6 proc. do 20,09 mld zł, podczas gdy nakłady na szeroko rozumiane inwestycje zaplanowano na poziomie wyższym o ponad 6 proc., w kwocie 10,85 mld zł.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 68
Reklama
Stańczyk
wtorek, 17 kwietnia 2018, 21:16

Dużo ściemy z tym naszym WP. Chyba sami politycy nie wiedzą co z tym wojskiem zrobić. Najlepiej tworzyć co 6 miesięcy wielkie analizy a raz na rok Wielką Strategię Modernizacji. I pisać na co najlepiej \"nie wydać\" naszych podatków. Widocznie \"oni\" wiedzą, że RP nic nie grozi :))))

Marek MM
poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 14:13

Zrozumcie w koncu, ze WOT jest elementem budowy rezerwy kadrowej dla Armii. Ladnie to sie nazywa, jako niemal kolejny odrebny element sil zbrojnych, ale jest to po prostu rezerwa kadrowa. Stworzenie WOT bylo jedynym racjonalnym wyjsciem, na tragiczna sytuacje ich braku. Czy orientujecie sie, ze po zakonczeniu poboru w gruncie rzeczy Armia nie miala rezerw? Smieszne sa te argumenty jakoby WOT mialby walczyc ze specnazem. Nie po to zostal stworzony.

Pytacz
poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 08:30

A czy zamek z tych karabinów GROT już nie wylata ?

Jacek
poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 10:28

co chcesz od nich? są piękne i dobre a powinne być w co drugim domu

Kazik
poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 14:21

Co prawda to prawda

St. Marynarz
niedziela, 15 kwietnia 2018, 19:15

Wydatki osobowe to 570 mln na 17 tys. WOT czyli 2800 PLN na żołnierza WOT/miesiąc, a miało być po 500. Chyba większość WOT to żołnierze zawodowi dorabiający w weekendy w WOTcie?

marian
poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 10:18

Zawodowi w WOTcie nie dorabiają, tylko pracują i faktem jest, że postanowiono najpierw zatrudnić wodzów (za 5 tyś/miesiąc) , a potem indian (za 5 stów/miesiąc). Do tego dochodzą wydatki na 16tkę (około stówy za każdy dzień). Stąd taka średnia. Podobno ma spadać, ale to się okaże za pare lat.

kazik
niedziela, 15 kwietnia 2018, 11:33

Samoloty VIP są konieczne i dobrze że kupili.Powtórka Smoleńska byłaby rujnującą państwo. OT jest również koniecznym czynnikiem obrony ludności przed prowokatorami głęboką dywersją, szantażem. Tylko dureń tego nie rozumie.

kubuskow
poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 14:56

\"Tylko dureń tego nie rozumie.\" W smoleńsku to nie samolot zawinił, a nawet jeżeli to one już od pewnego czasu nie latają. Jednocześnie wypinanie piersi i trąbienie o tym, że wydajemy dużo na obronę i jednocześnie kupowanie z tej kasy samolotów VIP jest wątpliwe, trzeba było pieniądze znaleźć gdzie indziej, a te oddać armii.

Jacek
poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 10:29

dokładnie TAK

kara
poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 09:58

Zgadzam się, że samoloty VIP są potrzebne. Ale dlaczego trzeba kupować je z budżetu MON?

Edek
poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 07:47

chyba tylko po to by mieli czym uciekać ....

dred
sobota, 14 kwietnia 2018, 20:15

Niech ten Pan Tomasz S. sam się siebie spyta, co mogli by kupić za 10mld pln gdyby ich nie pożyczyli...

dropik
sobota, 14 kwietnia 2018, 19:50

w normalnym i to bogatszym kraju nikt by nie kupił 4 samolotów do przewozu vip. Wystarczyłyby 2 małe i jeden mrtt, z którego moglibysmy korzystać transportując żołnierzy i ładunki do takiego Afganistanu itd a nie prosić amerykanów (za grubą kasę). Moglibysmy tez uzyć go jako tankowca dla naszych 16 co by oznaczało że podwajamy ich możliwości. Naprawdę jesteśmy bardzo rozrzutni

dropik
sobota, 14 kwietnia 2018, 19:40

a mogliśy mieć juz ze 20 śmigieł, a mamy \"harcerzy\" i salonki dla vip.

JSM
sobota, 14 kwietnia 2018, 21:58

Po co ci te 20 \"śmigieł\"? W razie W nawet by nie wystartowały.

vvv
niedziela, 15 kwietnia 2018, 16:48

no tak....ciekawe jak zestrzelisz smigla ktore moga strzelac zza ukrycia na 25km np spike NLOS lub brimstone 2?

marian
poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 10:32

\"zza ukrycia\" Ukryte gdzie? W hangarze?

pil-ot śmiglaka
niedziela, 15 kwietnia 2018, 12:05

do JSM_________a na jakiej podstawie tak twierdzisz? wlasnie jedyne statki powietrzne ktore by wystartowaly i zostaly rozsrodkowane w bezpiecznym terenie skad moglyby operowac i wciaz zmieniac miejsce poniewaz nie potrzebuja żadnych lotnisk ktore w pierwszej kolejnosci zostalyby zniszczone w godzinie W! wiec te swoje rewelacje wsadz w buty! inna sprawa ze w czasie pokoju praktycznie tylko one w Polsce do czegos sie przydaja (lotnictwo transportowe tez czasami cos wykona ale jest tego stosunkowo niewiele w porownaniu do smiglowcow) - zabezpieczenie wizyt waznych osob , kleski zywiolowe , katastrofy , ratownictwo morskie i ladowe , wszelaki transport ludzi i ladunkow , skoki spadochronowe , niszczenie zatorow lodowych , kiedys np prace remontowo dzwigowe itp (bylo tego sporo ale w pewnym momencie ktos stwierdzil ze wojsko (Mi-6 , Mi-8 , Mi-17) nie moze tego robic wiec placimy teraz obcym ciezkie pieniadze za tego typu akcje - a co tam - stac nas przeciez prawda?) - mozna tak wymieniac bez konca gdzie wykonuja zadania na rzecz cywili i wojska i sa jak najbardziej potrzebne o czym wiedza wszyscy na swiecie inwestujac w ten rodzaj lotnictwa smiglowcowego zarowno wojskowego jak i cywilnego!

obrstleutnant
sobota, 14 kwietnia 2018, 13:30

Biorąc pod uwagę to że poprzednia ekipa wyciągnęła z budżetu MON ponad 10 mld. złotych to obecne nakłady na modernizację są zdecydowanie za małe. Np. co dalej z Bojowym Wozem Piechoty - brak pomysłów? Stare BWP-y niebawem osiągną 50 lat. Za Klicha rozdawano wojskową infrastrukturę także za przysłowiową złotówkę , no... przynajmniej teraz można zauważyć wojsko na drogach i ulicach.

LukPal
niedziela, 15 kwietnia 2018, 23:22

...a skąd te okrągłe 10 mld ? i co to ma wspólnego z WOT ? przestań słuchać przekazów dnia - włącz myślenie !

vvv
niedziela, 15 kwietnia 2018, 16:50

a co ma PO do obecnego marnotrawienia pieniedzy na OT? w zeszlym roku pis wydal lacznie ponad 3mld na OT. 70% zakupow to bylo ot+zakupy dla ot oraz samoloty VIP. zawodowi musza grzeczenie czekac na odmalowane stalowe chelmy i kolejna warstwe farby na bwp-1 i brdm-2 malutka

OLO
poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 10:31

TO NIE SĄ ZMARNOWANE PIENIĄDZE

gregorx
poniedziałek, 14 maja 2018, 11:13

To są zmarnowane pieniądze na kolejny program SOCJALNY. Wbrew bajaniom władzy o \"młodych zdolnych\" patriotach, znaczna część terytorialsów to po prostu bezrobotni w wieku plus 30 lat. Kolejna kiełbasa wyborcza mającą zbudować PiS trwałe zaplecze wyborcze.

Sternik
sobota, 14 kwietnia 2018, 22:00

Dlaczego brak pomysłów? A może ty nie jesteś na bieżąco?

daG
sobota, 14 kwietnia 2018, 09:59

TO bardzo dobre rozwiązanie , rosyjscy agenci wpływu w Polsce protestują czyli umacnianie WOT jest dla Polski konieczne i służy naszemu bezpieczeństwu .

db+
niedziela, 15 kwietnia 2018, 22:34

A może jest odwrotnie? Agenci wpływu bardzo chwalą tworzenie WOT w obecnym kształcie bo pochłania ogromne pieniądze nie dając zbyt wiele w zamian? Przy obecnym tempie wydatków w latach 2016-2023 wydamy na WOT lekko licząc 10 mld PLN. Dzięki temu uzyskamy 30-40 tysięcy nowo wyszkolonych rekrutów po 120 dniach szkolenia rozłożonych na 3 lata. W tym czasie z wojska odejdzie około 30 tysięcy zawodowców po kilkunastu latach służby. Gdyby utrzymać tempo szkolenia NSR (chociaż to pomysł równie chybiony jak obecna koncepcja WOT) z ubiegłych lat w ciągu 7 lat wyszkolono by około 70 tysięcy ludzi - ale na 3-4 miesięcznych turnusach. Nikt mnie nie przekona, że efektywność szkolenia żołnierzy WOT będzie porównywalna ze szkoleniem o podobnym wymiarze czasowym, ale skupionym w jednym cyklu. Relacja koszt/efekt w przypadku WOT niestety nie powala.

Draco
niedziela, 15 kwietnia 2018, 18:14

Jeśli ktoś twierdzi że dawanie \"grotów\" WOT zamiast prawdziwym żołnierzom to głupota. Jest rosyjskim akcentem wpływu? Gratuluję roku rozumowania.

vvv
niedziela, 15 kwietnia 2018, 16:51

czemu? hahaha :D 8 weekendow ma cos podniesc?

Piokii
sobota, 14 kwietnia 2018, 08:56

Co Wy z tymi samolotami dla vipow?Mieliśmy już Smoleńsk,mamy nie wyciągać wniosków?A może latać raynrainerem za zlotowke?To rowniez prestiz dla panstwa.Mam nadzieję że opozycja jakby nie daj bóg doszła kiedyś do władzy nie będzie tymi samolotami latać których to zakup tak krytykuje

racjus
sobota, 14 kwietnia 2018, 22:08

Chodzi o słowa kilku polityków, którzy wyraźnie zaznaczyli, że finansowanie zakup samolotów VIP odbędzie się SPOZA budżetu MON a teraz nagle ucichli. Chodzi o szczerość ale jak do tej pory to z mijania się z prawdą urządzili zawody.

Tu-154
sobota, 14 kwietnia 2018, 21:19

Szkoda że nie kupili wcześniej tych samolotów - nie mielibyśmy Smoleńska

miras
niedziela, 15 kwietnia 2018, 21:58

To nie samolot zawiódł tylko organizacja tego właśnie lotu,ogólnego szkolenia i załoga zawiodla

Marek1
niedziela, 15 kwietnia 2018, 19:58

Tu-154 - jasne, to wiek maszyny zmusił pilotów do zejścia poniżej 100m w warunkach braku widoczności. Ręce opadają ...

Bana
niedziela, 15 kwietnia 2018, 12:58

Ale przecież to nie wina samolotu spowodowała wypadek tylko ewidentny błąd pilota.

Anka
piątek, 20 kwietnia 2018, 12:10

To dlaczego Tusk przestał latać 102, pomimo że obiecywał a resurs był ważny ?

B777
piątek, 20 kwietnia 2018, 19:11

Bo po śmierci Protasiuka z 36SPLT odeszli pozostali (2) piloci z uprawnieniami na Tu-154, najzwyczajniej w świecie nie miał kto tej maszyny pilotować, ponadto 102 latał jeszcze do VII-VIII.2010

Paranoid
sobota, 14 kwietnia 2018, 16:31

A gdybyś był takim Embraerem, Airbusem itp. którym się opowiada zainwestujcie, remontujcie u nas samoloty ... a potem kiedy się pojawia się niby przetarg i chłopaków trzeba zwolnić, bo to jednak nie był przetarg jak obiecywała dobra zmiana.

Opty
sobota, 14 kwietnia 2018, 00:28

Środki na modernizację policji? Policja podlega zdaje się pod inne ministerstwo i z jego funduszu winna być modernizowana. Zapisy w ustawie o finansowaniu służb MSW z budżetu MON to nic innego jak kreatywna księgowość w osiągnięciu ustawowego 2%. To samo dotyczy samolotów VIP. Środki na ich zakup były zabezpieczone w oddzielnej puli nie podlegającej wydatkom MON a zaksięgowane nasępnie w wydatkach na modernizację WP tak by wydana kasa zgadzała się w oczach podatnika i by można było się tym pochwalić opinii publicznej.

hdue
piątek, 13 kwietnia 2018, 23:25

kupują samoloty którymi będą uciekać jak się zacznie robić gorąco

Nogin
piątek, 13 kwietnia 2018, 22:25

Bo mysla ze wot zalatwi sprawe tanim kosztem i do obrony to cudowny srodek niesamowity pomysl Antoniego opowiadanie O filandi i ich rozwiazaniach a tym bardziej nawiazywanie do gwardi narodowej usa to juz kpina tam w gwardi moja samoloty czolgi i artyrelie takich struktur pozazdroscic moga ba pomarzyc moga o tym nasze wojska operacyjne a czasy biegania po lasku z pepeszka i wysadzanie pociagow sie skonczylo

Mroczysław
piątek, 13 kwietnia 2018, 22:22

Niedługo do budżetu MON zaczną wliczać barierki przed sejmem.

Perun
piątek, 13 kwietnia 2018, 21:16

To jedna wielka fikcja i kpina. Zwiększono budżet MON ale z niego ma być dofinansowana modernizacja służb podległych MSW oraz łatanie dróg! To teraz zadajmy inne pytanie: policja po cichu planuje zakup dwóch Black Hawków. Tylko dlaczego w wersji UH-60 produkowanej w Stanach a nie S-70i z Mielca?

Trygław
sobota, 14 kwietnia 2018, 01:21

Bo S-70i to zubożona czyli gorsza wersja UH-60.

Perun
sobota, 14 kwietnia 2018, 18:16

Ale było tyle obietnic składanych w Mielcu przez poprzedniego ministra obrony.

Gts
sobota, 14 kwietnia 2018, 11:30

Tyle ze Policji wersja militarna jest niepotrzebna.

asader
piątek, 13 kwietnia 2018, 19:18

super - zakupic wiecej samolotow dla ViP-ow plus jeszcze wiecej kasy dac na WOT ktory nic soba nie reprezentuje i juz sie mowi coraz glosniej ze to kolejna kompletna porażka po NSR!

Kol
piątek, 13 kwietnia 2018, 18:54

Niech mi ktoś powie, że armia rosyjska ma sprzet przestarzały..tylko co my mamy.

Gts
sobota, 14 kwietnia 2018, 11:32

Rosja to inna historia i bajka. Noze maja sprzet przestarzaly ale kazdy wie ze jest ich mnogo i sa nieobliczalni to sa rzeczy, ktorych boi sie Europa. Tam chodzi o ilosc, a nie nowoczesnosc.

vvv
piątek, 13 kwietnia 2018, 18:22

1,5mld + wydatki dla OT :) wojsko ma latac w stalowych chelmach i z karabinami starszymi od zolnierzy zawodowych ale co tam...

rocky
piątek, 13 kwietnia 2018, 17:04

to 2% na WP zaczyna być śmieszne...

Tomek31
piątek, 13 kwietnia 2018, 19:56

Dlaczego śmieszne? W stosunku do pkb i kursu dolara to daje na dzień dzisiejszy 12 mld. dolarów. A nasze pkb nominalne za rok 2017 to 509 mld. dolarów. Jasne że może być więcej i powoli ma być więcej co roku.

Logik
niedziela, 15 kwietnia 2018, 00:58

Poprawka 509 mld $ to może być za rok 2016 bo za 17 nie ma danych i to przy kursie dolara za 2016. Za ten rok to będzie coś w okolicach 600 mld$ bo i dolar słabszy i PKB wyższe o prawie 10%.

King
piątek, 13 kwietnia 2018, 19:48

2% minus samoloty VIP

Lord
piątek, 13 kwietnia 2018, 16:02

Czy samoloty VIP były kupione z budżetu MON? Przecież to jest nie porozumienie. Wojska operacyjne są nie dofinasowane i mają 30 letnie ciężarówki i stare mundury i broń. Dlaczego faworyzowany jest WOT?

marian
sobota, 14 kwietnia 2018, 08:28

Samoloty VIP są kupowane z budżetów MON nie tylko w naszym kraju. Patrz np. Francja.

kubuskow
poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 15:12

Wiesz jak mnie Francja obchodzi! Jakbyśmy mieli okręty podwodne z napędem atomowym i takimi rakietami z głowicą A to jak dla mnie można by i jeszcze tych samolotów VIP dokupić. Tylko, że u nas okręty są jednokrotnego użytku - jak się zanurzą to nie wynurzą (Kobeny), a o reszcie to już wiele osób pisało...

marian
poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 21:11

A czy to ja o tym decydowałem.Tylko stwierdzam fakt. Jak bym miał na to wpływ to bym zrobił 10-cio procentowy budżet MON bo te 2 % to sobie można ... Jak się zbroić, to żeby się obronić, bo takie coś jak teraz to tylko marnowanie kasy. Ale cóż - mamy przecież demokrację.

Xd kek
piątek, 13 kwietnia 2018, 22:14

Bo zawsze jest coś łatwiej budować od nowa niż remontować stare. A zaniedbania w wojsko ciągną się od 30 lat.

Zirytowany
piątek, 13 kwietnia 2018, 21:55

Bo to polityczny projekt którego głównym celem jest przeciągnięcie wyborców na swoją stronę.

Równowaga
piątek, 13 kwietnia 2018, 21:18

WOT jest dopiero w fazie odtwarzania, a nie faworyzowania. Wszystko dzięki Komorowskiemu, który to wojsko zlikwidował. A było to wojsko całkiem dobrze wyposażone technicznie i przeszkolone w przewidywanych zadaniach. Na wojska operacyjne cywile nie mają co liczyć. Sorry, tak to działa.

stary
sobota, 14 kwietnia 2018, 07:36

Nie przypominam sobie ,zeby za prezydenta Komorowskiego był WOT.I uważam że pierwszym celem powinno być wyposażenie armii zawodowej.

BIB
sobota, 14 kwietnia 2018, 01:24

WOT jest w fazie tworzenia a nie odtwarzania. Organizacyjnie ani koncepcyjnie nie ma praktycznie nic wspólnego z dawnymi wojskami OTK.

Fort
piątek, 13 kwietnia 2018, 18:03

A gdzie były poprzednie samoloty VIP? Przypadkiem nie na wyposażeniu MONu? WOT nie jest faworyzowany tylko tworzony od zera dlatego wiąże się z większymi wydatkami. Tak ciężko to zrozumieć? Teraz wszyscy się obudzili, że nic im nie pasuje. Jak przez 30lat nic nie było i żadnych szans na poprawę to było ok.

Zirytowany
sobota, 14 kwietnia 2018, 09:07

A kto obiecywała że zakup samolotów VIP będzie finansowany z innego źródła niż MON?Kto twierdził że budowa OT nie wpłynie na jakość modernizacji wojska?

-CB-
sobota, 14 kwietnia 2018, 01:04

Akurat Tu-154 były kupowane z \"rezerwy celowej\", więc nie z budżetu MON, a gdzie były przyporządkowane nie ma tu nic do rzeczy. Tak samo F-16 nie były kupowane z budżetu MON, ale wyasygnowano specjalne środki z budżetu centralnego. Teraz miało być podobnie, ale oczywiście z powodu \"olbrzymiej nadwyżki budżetowej\" trzeba było zachachmęcić...

kubuskow
poniedziałek, 16 kwietnia 2018, 15:13

Można do tego tylko dodać Patriota.

Miko
piątek, 13 kwietnia 2018, 22:44

Dokładnie

Tweets Defence24