Czekając na Zapad-2021. Rosyjska armia w basenie Morza Bałtyckiego [ANALIZA]

4 września 2021, 07:31
SAVX2611-1200
Fot. mil.ru
Reklama

Mimo, że do głównej fazy ćwiczeń „Zapad-2021” pozostało jeszcze nieco czasu, Flota Bałtycka i jej struktury są w akwenie Morza Bałtyckiego, w tym w Obwodzie Kaliningradzkim, bardzo aktywne. W tym przypadku przypatrzymy się dwóm przypadkom, związanym z powiększeniem zdolności bojowych w Kaliningradzkie. Pierwszy dotyczy wzmocnienia sił w obwodzie poprzez detaszowanie na Bałtyk wydzielonej grupy taktycznej piechoty morskiej Floty Północnej, drugi element ma charakter logistyczny i dotyczy przerzutu sił i środków do obwodu drogą morską.

Piechota morska Floty Bałtyckiej w obszarze Bałtijsk-Chmielewka ćwiczy w zasadzie nieustannie. Do stałych elementów ćwiczeń należy zaliczyć: desantowanie na brzeg z pokładów okrętów desantowych i śmigłowców oraz organizowanie obrony przeciwdesantowej. W ćwiczenia zaangażowane są nie tylko wydzielone grupy taktyczne (batalionowe grupy taktyczne) 336. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej, ale również, ściśle z nimi współdziałające, pododdziały wzmocnienia, w tym np. pododdziały inżynieryjno-saperskie (szturmowe) 69. Samodzielnego Pułku Inżynieryjno-Saperskiego.

W sierpniu miał miejsce ciekawy epizod wzmocnienia morpiechów Floty Bałtyckiej przez wydzielony oddział 61 Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej Floty Północnej. Epizod ten świadczyć może o planowanym, w razie potrzeby, wzmacnianiu zdolności desantowych Floty Bałtyckiej wsparciem z Floty Północnej, analogicznie jak zakładana jest współpraca między komponentem desantowym Floty Czarnomorskiej i Flotylli Kaspijskiej.

Z analizy cząstkowych danych podawanych oficjalnie przypuszczalnie na Bałtyk przerzucono dwie kompanie piechoty morskiej 61. Brygady.

Piechota morska FP przybyła do Kaliningradu w ramach dwustronnych ćwiczeń brygadowych na poligonach bałtyckich. Możliwe, że de facto będzie to część ćwiczeń „Zapad-2021”, w każdym razie sugeruje konieczność uwzględnienia nieco większych zdolności bojowo-desantowych FB poprzez wzmocnienie 336. BPM wydzieloną grupą taktyczną FP.

image
Fot: mil.ru

Dwie kompanie 61. Brygady Piechoty Morskiej Floty Północnej (200 żołnierzy, 20 sztuk sprzętu (BTR-80) przybyły do Bałtijska na pokładzie okrętu desantowego „Piotr Morgunow” typu „Iwan Greń” ze składu FP i przystąpiły do ćwiczeń z pododdziałami 336. BPM.

11 sierpnia zgrupowanie jednostek desantowych i piechoty morskiej ćwiczyło desant i przełamanie obrony przeciwdesantowej na poligonie Chmielewka. Zbiorcza kompania piechoty morskiej floty bałtyckiej i północnej (100 żołnierzy i BTR-82A) ćwiczyła desant z morza z pokładu okrętu desantowego „Mińsk” i dwóch poduszkowców „Zubr”. Wsparcie z powietrza zapewniały Su-30SM i Su-24.

image
Fot: mil.ru

Jak wiadomo w Obwodzie Kaliningradzkim do ćwiczeń „Zapad-2021” przeznaczono formalnie trzy poligony – Chmielewka, Prawdiński i Dobrowolski (4 sierpnia były inspekcjonowane przez dowódcę ZOW, gen. Żurawliewa). Najwięcej wiadomo o siłach i środkach zgrupowanych w sierpniu na morskim poligonie Chmielewka – macierzystym poligonie 336. BPM.

Trudno jest ustalić szczegółowe sierpniowe OdB (ORBAT) sił na poligonie Chmielewka, ale są to – zapewne rotacyjne (okresowo) - elementy batalionowych grup taktycznych piechoty morskiej z odpowiednim wzmocnieniem.

  • 1-2 bataliony inżynieryjno-saperskie (minimum batalion) z 69. Samodzielnego Pułku Inżynieryjno-Saperskiego FB oraz kompania saperów 336. BPM, 1 tys. żołnierzy, 200 sztuk sprzętu ciężkiego (sprzęt inżynieryjno-saperski 69. pułku to m.in. amfibie PTS, pojazdy inżynieryjno-saperskie BAT-2, układacze min GMZ-2/3, zestaw rozminowujący UR-77 Meteoryt itd.).

Zadania wykonywane na ćwiczeniach to m.in. ustawianie zagród minowych z min przeciwdesantowych (np. ustawiano miny z transportera PTS na wodzie (PDM-1 na głębokości 1,5 m, PDM-2 na głębokości do 4 m, PDM-3Ja – jeszcze głębiej, na kotwicy) oraz w piasku (na brzegu).

  • 1-2 batalionowe grupy taktyczne piechoty morskiej 336. BPM, w tym dwie kompanie PM z 61. BPM FP,
  • baterie/dywizjony artylerii: rakietowej (BM-27 Grad), samobieżnej, lufowej (2S1) i moździerzy,
  • pododdział bezzałogowców (Eleron-3, Orłan-10).
Reklama
Reklama

Należy pamiętać, że poza czterema batalionami 336 BPM (rozpoznawczym, desantowo-szturmowym, dwoma piechoty morskiej) i organiczną artylerią brygadową, batalionowe grupy taktyczne piechoty morskiej będą wzmocnione o zasoby 69. pułku. Jednostka ta pozostaje oczywiście w cieniu 336. Brygady, tymczasem z jej trzech batalionów, morski batalion inżynieryjny (inżynieryjno-saperski) ma charakter doborowy i jest niezbędnym elementem ewentualnego desantu morskiego. Saperska grupa taktyczna może stanowić zarówno komponent desantu morskiego, jak i śmigłowcowego, operując w awangardzie desantu (np. w ramach batalionowej grupy taktycznej). Morski batalion inżynieryjny 69. pułku ćwiczy m.in. desantowanie z pokładu śmigłowców Ka-27 w rejon wybrzeża dla torowania przejść w polach minowych, przy czym wylot może odbywać się zarówno z lądowisk naziemnych, jak i z pokładów okrętów.

Jeśli w komunikatach MO FR mowa jest o dwustronnych ćwiczeniach batalionowych, jak o tych niedawnych, z 30 sierpnia, to należy uznać, że uczestniczą w nich co najmniej dwa bataliony/batalionowe grupy taktyczne 336. Brygady. W taktycznych ćwiczeniach batalionowych na poligonie Chmielewka, które odbyły się 30 sierpnia, uczestniczyło ok. 1 tys. morpiechów i 50 kołowych i gąsienicowych wozów bojowych (BTR-82A i 2S9 Nona). Scenariusz ćwiczeń tym razem zakładał obronę przeciwdesantową, ze strzelaniem do celów (tarcz) na morzu na odległość 300-6000 m (broń strzelecka, BTR-82A, 2S9 Nona).

image
Fot: mil.ru

Grupa taktyczna z 61. Brygady ćwiczyła na Bałtyku przez całą drugą połowę sierpnia. Przykładowo 24 sierpnia grupa taktyczna ćwiczyła na poligonie desantowanie z morza, z kolei 28 sierpnia 150 morpiechów kirkeneskiej brygady wzięło udział w szkoleniu na kompleksie treningowym w ramach przygotowania powietrznodesantowego.

image
Fot. mil.ru

Oddział piechoty morskiej 61. BPM na Bałtyku, to nowość. Dla morpiechów było to unikatowe doświadczenie nabyte w nowych warunkach - okazało się, że nawet wyjście BTR-a na piaszczysty bałtycki brzeg, może być trudniejsze, niż na twardy, skalisty brzeg północy. „Nowe miejsce, rzeźba terenu, grunt i warunki. Dla żołnierzy to ogromna korzyść i nowe doświadczenie” - stwierdził zastępca szefa sztabu batalionu 61. BMP w trakcie ćwiczeń.

Oczywiście należy założyć, że równie dobrze na M. Bałtyckie zostanie przerzucona, w ramach wzmocnienia potencjału bojowego komponentu piechoty morskiej FB, batalionowa grupa taktyczna 61. Brygady FP, z jednostkami pływającymi, np. klasy „Iwan Grień”.

Na poligonie Chmielewka ćwiczyły także pododdziały artylerii – co najmniej po baterii/dywizjonie BM-21 Grad i 2S1 Goździk. Do korygowania ognia artylerii wykorzystywano drony Eleron-3 i Orłan-10, zapewne z niedawno sformowanej kompanii bezzałogowców 336. Brygady.

W czasie wrześniowych ćwiczeń Zapad-2021 aktywność w regionie będzie oczywiście jeszcze większa. Główne ćwiczenia piechoty morskiej i jednostek obrony wybrzeża FB będą mieć zapewne miejsce na poligonie Chmielewka, gdzie ćwiczone będą wszystkie elementy związane z desantem morskim, morsko-śmigłowcowym, obroną wybrzeża, działaniami inżynieryjno-saperskimi w obronie i ataku (desancie) etc.

Warto podkreślić, że w okresie 10-16 września odbędzie się kulminacja ćwiczeń „Zapad-2021”, czyli ich główna faza, natomiast formalnie weźmie w nich udział niemal cała Flota Bałtycka i podległe jej struktury, stąd już od wielu tygodni oddziały bojowe i tyłowe w Obwodzie Kaliningradzkim przebywają na poligonach lub w obozach polowych. Przykładowo na poligonie Prawdińsk w połowie sierpnia ćwiczył pododdział inżynieryjno-saperski 11 KA, a ponieważ formalnie poligon ten wyznaczono na ćwiczenia „Zapad”, można być pewnym, że trwa tam już koncentracja sił i środków. W „pole”, w bliżej nieznane miejsce, wyszły już również baterie i dywizjony 22. pułku Przeciwlotniczego (Tor-M2, Igła, Wierba), które w ramach „Zapad-2021” przeprowadzą szereg zadań, włącznie z symulowanymi odpaleniami pocisków rakietowych (dopiero po ćwiczeniach Zapad-2021 pułk pojedzie na poligon Aszułuk, gdzie zaliczy realne odpalanie rakiet).

Drugi aspekt wzmocnienia sił w Obwodzie Kalinigradzkim to przerzut sił i środków z rejonu Wyborg-Ust-Ługa do Bałtijska w ramach zaplanowanych ćwiczeń logistycznych, tzw. specjalnych ćwiczeń zabezpieczenia materiałowo-technicznego. Trasa Ust-Ługa-Bałtijsk to standardowa droga morskiej komunikacji i transportu wojskowego do Obwodu Kaliningradzkiego. Standardowym przewoźnikiem morskim, pełniącym usługi na potrzeby MO, jest „Oboronlogistyka” dysponująca dwoma kolejowymi promami – „Ambał” i „Bałtijsk” (90-100 wagonów każdy, w tym cysterny). Tym razem na statek cywilny „Chołmogory” w porcie w Wyborgu załadowano m.in. czołgi T-72B3 i wyrzutnie BM-21 Grad, które popłynęły do Bałtijska. Innym, również ciekawym logistycznym aspektem ćwiczeń, było załadowanie w porcie Wysock paliwa przywiezionego cysternami kolejowymi z kombinatu „Rosrezerwa” na cywilny tankowiec.

Ta faza ćwiczeń logistycznych w porcie w Wyborgu związana była z rozwinięciem tzw. zapasowego morskiego rejonu przeładunkowego, którego celem było m.in. uzupełnienie zapasów materiałowych Floty Bałtyckiej i 11. Korpusu Armijnego. W skład rejonu przeładunkowego w Wyborgu, poza infrastrukturą portową, weszły m.in. punkt dowodzenia, batalion transportu samochodowego i batalion obsługi, kompania rurociągów, kompania łączności, mobilny skład paliwa, punkty medyczny i ewakuacyjny.

W sumie ćwiczenia kompleksowego zabezpieczenia materiałowo-technicznego (MTO) przeprowadzono na 11 poligonach Zachodniego OW, z użyciem 7 lotnisk oraz przewozem zapasów operacyjnych drogą morską, kolejową i drogową, z pięciu kombinatów „Rosrezerwa”. Ćwiczenia logistyczne miały miejsce rzecz jasna również na terenie samego Obwodu Kaliningradzkiego, przy czym ich zakres był bardzo duży: od tankowania jednostek pływających Floty Bałtyckiej, przez remont i ewakuacje sprzętu/pojazdów, transport wojsk i materiałów wojskowych, aż po organizowanie przepraw pontonowych i prac remontowych na pasach startowych lotnisk. W sumie w ćwiczeniach tyłów Floty Bałtyckiej wzięło udział ok. 2 tys. żołnierzy i cywilnych specjalistów i 200 pojazdów wojskowych i specjalnych. Wszystko w ramach kolejnych etapów przygotowań do ćwiczeń „Zapad-2021”.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 204
Reklama
Andrzej polskiego brzegu
wtorek, 7 września 2021, 14:01

To ciekawe, naszymi Orkanem i Piorunem to przecinali chyba trasy tego rejsu morpiechoty z 61- szej brygady? Skoro 30 -go sierpnia trenowali przeciwdesant, dwa dni po trenowaniu desantu - powietrznego. przy wsparciu Non. (gdzie jest dropik, aktywny krytyk Raka "bo nikt nie kupuje takiego bizancjum"!!). Tak apropo ; w Normandii alianci mimo panowania w powietrzu i wsparcia artylerii przy jakiej 120-122mm to "pikusie"....stracili 1000-ce zabitych pierwszego dnia. Niemcy tracili batalion + 1/2 kolejnego tygodniowo do sierpnia...Teraz ten rejs z T-ciakami i Gradami. To chyba tylko w warunkach sielanki pokojowej?! Albo to jaja, "maskirowka", bo prawdziwe wsparcie enklawy to z innego kierunku? Nasi pancerni Maczka stracili 24 Shermany jednego dnia, zdaniem Wittmana i kumpli. I Nasi dostali 23 Shermany na drugi dzionek.

Dalej patrzący
wtorek, 7 września 2021, 11:36

Maniek - kwestia pozyskania suwerennej broni atomowej dla asymetrycznego odstraszania strategicznego - to osobna kwestia. Wg mnie - najprościej kupić głowice [a być może i środki przenoszenia] od Pakistanu. Inna opcja - razem z Ukrainą i Turcją. Albo z Finlandią w ramach NORDEFCO - Finlandia właśnie buduje całkowicie suwerenny łańcuch wartości od własnego uranu przez przemysł Yellow Cakes do własnych elektrowni jądrowych. Wyciągnęli wnioski z finlandyzacji podczas zimnej wojny - i budują zawczasu strategiczną kontrę na rosnące imperialne ciągoty Kremla. My też powinniśmy iść całkowicie suwerenną drogą dla realizacji wyłącznie własnego interesu narodowego - z "obstawieniem" wszystkich szczebli drabiny eskalacyjnej - w tym asymetrycznego odstraszania jądrowego - bez wątpliwej łaski Wuja Sama. Bo dla Waszyngtonu Rosja to przyszły strategiczny sojusznik przeciw Chinom - dlatego nie wierzyłbym jakimkolwiek gwarancjom USA. Waszyngton potrzebuje jedynie Polskę do twardego przeciągania liny w obecnej fazie "aktywnych negocjacji" pod stołem właśnie pod ten deal. Amerykanie absolutnie nie planują jakiejkolwiek wojny czy nawet ograniczonego konfliktu z Rosją - przyszłym sojusznikiem - wg planów Waszyngtonu. Tak naprawdę cały PMT [zresztą ten PMT był przywieziony nam w teczce z Waszyngtonu jesienią 2013 w ramach nowej fazy "resetu resetu"] jest budowany dla stworzenia sobie przez Waszyngton armii marionetkowej w tych "aktywnych negocjacjach" - czyli dla realizacji interesu USA. Czyli naszym kosztem per procura - USA przeciąga negocjacyjną linę na Flance. Gdy Waszyngton dogada się z Kremlem - zaraz podpiszą Jałtę 2.0 - sprzedając Polskę [z podziałem stref wpływu mniej więcej na Wiśle] na rzecz Niemiec i Rosji. Dlatego właśnie wszystkie systemy strategiczne są kupowane w USA - rzecz jasna z kodami blokady i czarnymi skrzynkami poza naszą kontrolą. Tak by w momencie egzekucji Jałty 2.0 - WP zostało pozbawione wszelkich liczących się zdolności - niezdolne do obrony państwa. Przykład Afganistanu, gdzie armia afgańska upadła błyskawicznie po odcięciu przez Amerykanów wszelkich zdolności C5ISR/EW - chyba nie trzeba objaśniać? Nie musze też chyba tłumaczyć, co wynika z dyslokacji ABCT po lewej stronie Wisły - i nieobecności sił amerykańskich u Bałtów? Czy brak obecności sił USA i UK na Ukrainie? - jako gwarantów Traktatu Budapesztańskiego 1994? Oraz co oznacza w praktyce rotacyjna [i wyrywana "na kredyt"] obecność ABCT? - dzisiaj są, jutro już ich nie ma... Podczas wojny gruzińskiej 2008 też były oddziały amerykańskie - i natychmiast się ewakuowały... taki to "sojusznik"...

No no
poniedziałek, 6 września 2021, 22:04

Ruskie paćkają się w basenie morza bałtyckiego bo to chyba jedyne morze gdzie ta flota może bezpiecznie wypłynąć. Przyjazne kraje z holownikami i ekipami ratowniczymi bardzo blisko :)

Andrzej polskiego brzegu
wtorek, 7 września 2021, 13:41

i rakietami NDywzjonu, takimi jak ostatnio dwa razy trafili w cel typu fregaty. Nie u nas bardzo blisko, ale bardzo daleko, ALE przy udziale Posejdona. Przyjazny kraj z niedalekiej wyspy Brytanii, "wpada" niedawno z swoimi takimi, "oczami i Uszami". do naszej sadzawki

Anty 50 C-cali przed 500+
poniedziałek, 6 września 2021, 17:39

na statek cywilny „Chołmogory” w porcie w Wyborgu załadowano m.in. czołgi T-72B3 i wyrzutnie BM-21 Grad, które popłynęły do Bałtijska"...koniec cytatu. A taki davien odpowiada na moje wspominki, jak to zmylono , fakt to dawny z 1982 r, manewrami typu "dziobem do ataku" jednostakami rozmiaru "nadmuchany Gawron"--------- pocisk rakietowy naprowadzany radarem. Bezbronny, wielki kontenerowiec, nawet w eskorcie TO trafiony DWUkrotnie wrak. No CZEKAMy do fazy kulminacyjnej zapada.

Władek
środa, 8 września 2021, 09:19

I teraz już wiadomo, że w razie konfliktu nikt nie będzie miał skrupułów, żeby zatopić każdy rosyjski statek handlowy.

MK
poniedziałek, 6 września 2021, 14:28

A na zdjęciach okręty zbudowane w Polsce.

Bartek W.
poniedziałek, 6 września 2021, 11:21

Już nawet biedne rosyjskie okręty nie mogą wypłynąć na Bałtyk bo mały dyktatorek ściąga antyki z muzeum i swoich harcerzy na granicę ku uciesze ciemnego ludu. Żadnych gwałtownych manewrów w NATO i na zachodzie, a u nas propaganda już bije się pod Stalingradem myśliwcami F-35 za które wpłacono tylko zaliczkę i Abramsami o których już nawet większość zapomniała. Ofensywa troli wszędzie szuka wrogów ludu, a MON codziennie coś kupuje aż wojsko nie ma w co się ubrać. Niesamowite jak nisko upadliśmy.

W3-PL
poniedziałek, 6 września 2021, 15:03

Napewno, od czasu trzymania 2s1 blisko dworca kolei Opole, DLA realnego wsparcia twardych w Braniewie. Bo bwp1 to przeserfuje przez jeziora, z15-tej brygady, w stylu " Nas nie dogoniat"!

Eee tam
poniedziałek, 6 września 2021, 10:52

Ten na pierwszym zdjęciu chodzący krzak nie ma szans w nic trafić bo ma całkowicie zasłonięte przyrządy celownicze maskowaniem ci dwaj poniżej to chyba poszli obrabiać ule z miodu sądząc po ubraniu to armia czy kabaret?

Zbigniew
poniedziałek, 6 września 2021, 08:45

Że też stać Rosję na takie stałe wydatki finansowe związane z uzbrojeniem wojska i ciągłym jego ćwiczeniem.

Wawiak
poniedziałek, 6 września 2021, 17:04

Na to mają, ale za to nie mają na konserwację i budowę infrastruktury drogowej, na ochronę zdrowia, emerytury. Brakuje im na konserwację mostów itd. itp....

a
poniedziałek, 6 września 2021, 20:32

mają maja i dużo robią tylko trzeba chcieć poczytać pooglądać zdjęcia, eart a nie wypisywać głupoty.

Chateaux
niedziela, 5 września 2021, 17:27

Cwicza desant morski, wiec nic Polsce od strony morza nie grozi. Wystarczy wiec kupować holowniki portowe dla marynarki wojennej zamiast okrętów.

xXx
poniedziałek, 6 września 2021, 15:10

Fakt, mamy tyle holowników, że można by z nich wał przeciw-desantowy zrobić.

SAS
niedziela, 5 września 2021, 16:41

Podstawy sztuki wojny nakazują prowadzić wojnę na cudzym terytorium. Podstawy polskiej sztuki wojny to bronić się na własnym terytorium, dlatego zawsze jesteśmy cywilizacyjnie pół wieku za pierwszym światem. Tak naprawdę wojnę obronną musimy planować na terenie Białorusi, inaczej lepiej w ogóle nie walczyć.

dr
poniedziałek, 6 września 2021, 14:08

A jak zaatakują od strony Bałtyku to gdzie ją mamy prowadzić? W Szwecji?

SAS
poniedziałek, 6 września 2021, 14:51

A jak spadną z nieba, albo zaatakują od Zachodu to już w ogóle? Może skupmy się na realiach.

easyrider
niedziela, 5 września 2021, 17:19

Takie plany to można snuć jeśli ma się dużą przewagę. Trudno planować obronę na terytorium Białorusi jeżeli przeciwnikiem byłaby Rosja i Białoruś. My jesteśmy skazani na obronę. Nawiasem mówiąc ten pierwszy świat, poprzez nasycanie swojego terytorium obcą ludnością z trzeciego świata, sam wkrótce stanie się trzecim światem.

Eee tam
poniedziałek, 6 września 2021, 10:57

Ale kiedy Zachód będzie tym trzecim światem bo na razie tego nie widać idą jak burza w rozwoju PKB i cały czas nam uciekają

easyrider
poniedziałek, 6 września 2021, 20:25

Mam podać datę? Spytaj analityków z UK, Niemiec czy USA. Najlepiej tych, którzy robili analizy odnośnie rozwoju sytuacji w Afganistanie. Ewentualnie śpij spokojnie dalej.

SAS
niedziela, 5 września 2021, 23:03

Jak nie w pierwszej fazie, to w drugiej. Trzeba dumać nad tym, jak szybko przejść od pierwszej fazy do drugiej, nim z Polski zostanie popiół, bo tak skończy się prowadzenie wojny na własnym terenie.

easyrider
poniedziałek, 6 września 2021, 20:32

Jeżeli doszłoby do konfliktu to nie ma fizycznej możliwości by Moskwa dopuściła do wejścia na terytorium Białorusi czy Kaliningradu. Użyliby taktycznych ładunków jądrowych, gdyby nie mogli tego powstrzymać siłami konwencjonalnymi. Jestem przekonany, że gdyby te ładunki poleciały tylko na Polskę, nasi jądrowi sojusznicy nie zdecydowaliby się na użycie swoich przeciwko Rosji. Zwłaszcza, jeśli Moskwa nałgałaby, że to tylko odparcie naszej agresji. Kupiliby te łgarstwa jako usprawiedliwienie swojej nieinterwencji. I dalej nie chcieliby umierać za Gdańsk. My musimy być przygotowani na odparcie i wykrwawienie ewentualnej ofensywy pancernej. Bo gdyby to były tylko grupy dywersyjne, jak na Krymie, to tu by im się nie udało. Wydusilibyśmy je powoli. Oni to wiedzą doskonale.

SAS
wtorek, 7 września 2021, 09:34

Mogą ich użyć w każdym momencie i w ataku na Polskę i w obronie. Taki taktyczny ładunek to mała dziura w ziemi i zniszczenia w promieniu kilku km, nie przeszkadza to własnym wojskom. Gdyby Polska miała takie ładunki, spokojnie mogłaby je zrzucać na łąkach przed miastami i nie byłoby z tego większych szkód.

easyrider
wtorek, 7 września 2021, 19:37

Gdyby Polska miała... Ja oczywiście jestem zwolennikiem ale w tym układzie, w którym jesteśmy to raczej niewykonalne. Nie jesteśmy Iranem, niezwiązanym żadnymi układami. Jak chcemy dziurę w ziemi wykopać, to postępowcy lecą na skargę do Brukseli a co dopiero gdybyśmy wypowiedzieli układ o nieproliferacji broni jądrowej i ogłosili, że budujemy sobie swój arsenał?

Gruszwik
wtorek, 7 września 2021, 15:05

O skażeniu i promieniowaniu zapomniałeś. Polska powinna po takim ataku mieć możliwość zbombardowania elektrowni jądrowych, najlepiej blisko Moskwy. Żeby potencjalne skażenie terenu dało do myślenia agresorowi przy chęci użycia takiej broni.

SAS
piątek, 10 września 2021, 16:15

Jakim skażeniu? Czy Hiroshima i Nagasaki były skażone i czy są skażone dzisiaj? Siła 22 i 50 kT. Dzisiaj takie ładunki robi się tak, by skażenie było minimalne i krótkotrwałe. Ale mit o jakimś strasznym skażeniu w wyobraźni zbiorowej pokutuje.

Kebeb
niedziela, 5 września 2021, 22:39

Co ty gadasz

easyrider
poniedziałek, 6 września 2021, 20:22

Której frazy nie zrozumiałeś?

Dalej patrzący
niedziela, 5 września 2021, 11:24

1. Rozciągnąć na Bałtyku kompleks C5ISR/EW i wpiąć w niego wszystkie inne sensory, efektory i nosiciele - na czele z rakietami NSM z mobilnych rozproszonych wyrzutni lądowych - i jednostki rosyjskie powyżej kutra znikają z Bałtyku - a Flota Rosyjska zostaje zamknięta w Petersburgu. 2. Rozciągnąć saturację systemu antydostępowego WB W2MPIR - i Obwód Kaliningradzki, jego A2/AD, jego projekcja siły i kontroli zostaje wyeliminowana całkowicie. Do tego potrzebna jest jeszcze amunicja precyzyjna dalekiego zasięgu z Krabów i Kryli [np. strumieniowa Nammo o zasięgu 130+km i półaktywna Leonardo Vulcano-Dardo o zasięgu 80+ km] - dla fali pierwszego szybkiego uderzenia. 3. Tak samo likwidacja rosyjskich aktywów na Białorusi [bo anschluss właśnie się dokonuje] na głebokość do 200 km - w tym takż erosyjskiej A2/AD - bo ta stanowi rdzeń siły i parasol dla reszty sił zbrojnych Armii Czerwonej. 4. Warunkiem realizacji ww działań strategicznych i operacyjnych jest zbudowanie pozahoryzontalnego kompleksu C5ISR/EW - wygranie wojny elektronicznej i na sensory w czasie pokoju - i wpięcie sieciocentryczne i NSMów i W2MPIR i Krabów i Kryli z APR do C5ISR/EW. Abramsy, nawet lotnictwo [F16 czy F-35] czy Himarsy - stanowią tu element zbędny, najwyżej pomocniczy i uzupełniający "w rezerwie". Za to ilość dronów W2MPIR i amunicji precyzyjnej - to kwestia po ok 20 tys sztuk - dla całkowitej likwidacji Obwodu Kaliningradzkiego i zrolowania aktywów Rosji na Białorusi w pasie przynajmniej 200 km [wliczając także pas od strony państw Bałtyckich].

maniek
poniedziałek, 6 września 2021, 06:01

wszywki pięknie....tylko nie zapomnij ze Rosją jak będzie przegrywać to użyje broni atomowej...i jesteśmy pozamiatani

Gruszwik
wtorek, 7 września 2021, 15:06

Jak będzie wiedziała, że my w takim przypadku zbombardujemy ich elektronie atomowe to jednak się zastanowi.

Monkey
niedziela, 5 września 2021, 00:49

Niech ćwiczą, po to wojsko jest w czasie pokoju. My też róbmy to samo i analizujmy własne i cudze wyniki owych ćwiczeń.

Kmk
niedziela, 5 września 2021, 22:13

W 2008 też ćwiczyli, tzw. Kaukaz 2008. Jak to się skończyło dla Gruzji nie trzeba przypominać

czarno to widzę
poniedziałek, 6 września 2021, 11:55

Skończyło się atakiem Gruzji na Osetię...

Jansen
poniedziałek, 6 września 2021, 14:36

Nie, skończyło się próbą odzyskania przez Gruzję gruzińskiego fragmentu Osetii, sprowokowanym przez Rosję, która właśnie dlatego wtedy prowadziła "ćwiczenia", żeby błyskawicznie wejść do Gruzji daleko dalej niż wymagała tego obrona owego fragmentu Osetii. I gdyby nie larum światowe to poszliby na Tbilisi.

czarno to widzę
poniedziałek, 6 września 2021, 18:13

Kiedy Osetyjczycy nie chcą mieć nic wspólnego z Gruzją, a Kosowo siłą oderwane przez Amerykanów od Serbii stworzyło PRECEDENS.

bc
niedziela, 5 września 2021, 14:20

Ćwiczą i to z rozmachem. Rosyjski zachodni kierunek strategiczny dzieli się na trzy kierunki operacyjne Bałtycki, Polski i Kijowski. Ćwiczenia Zapad odbywają się cyklicznie na tych kierunkach co dwa lata więc na kierunku Polskim co sześć lat. W tym roku hipotetycznym przeciwnikiem jest państwo Polar a ćwiczy ponoć coś ok 200 tys.

Andrzej polskiego brzegu
poniedziałek, 6 września 2021, 12:44

I nasi z Rozmachem! Wystrzelili wreszczie rbs15MK3!! Ciekawe czy pokojowi "wycieczkowicze" zarejestrowali, To z"bliskiej zagranicy"

Chateaux
niedziela, 5 września 2021, 17:30

W czasie PRL Ludowe Wojsko Polskie też ćwiczyło desanty morskie i kupowalo okrety desantowe, aby do krwi ostatniej bronic sie na linii Odry przed imperialistyczną napaścią.

Andrzej polskiego brzegu
poniedziałek, 6 września 2021, 12:41

Tak, a te plany wysadzenia desantu...w okolicach Kopenhagi, to jako "kontr-desant". Naszej Dywizji Obrony

radek
poniedziałek, 6 września 2021, 11:52

raczej na linii wysp duńskich i Płw. Jutlandzkiego :))

Monkey
niedziela, 5 września 2021, 17:13

@bc: W 1939 i 1940 też ćwiczyli z rozmachem. I wcześniej. A w 1941 poszło im kiepsko. Tylko że wtedy zostali zaatakowani, a teraz raczej nie będą. Dlatego musimy wnikliwie analizować co oni tam robią i sami robić swoje na ćwiczeniach.

Antoni Gierszewski
niedziela, 5 września 2021, 00:20

Bardzo dużo, bardzo szczegółowych informacji. Czy komuś coś one dały?

BUBA
niedziela, 5 września 2021, 12:02

Informacja zawsze komus cos daje, tylko trzeba ja dobrze wykorzystac

Szorstka Męska Przyjaźń
niedziela, 5 września 2021, 00:10

Łukaszenka a pamiętasz jak ci Putin huśtał łódką? Jak chciał w zimie 2019/2020 podnieść ceny na gaz a potem wysłał Babarykę na wybory?

Olo
niedziela, 5 września 2021, 11:12

może i huśtał bo Łukaszence odwalało

niedziela, 5 września 2021, 13:09

jak teraz? ;)

Kedar1985
sobota, 4 września 2021, 23:36

Tak szczerze i serio czy w dzisiejszych czasach jest możliwa wielkoskalowa wojna w Europie jak to miało miejsce prawie w każdym stuleciu? Żyjemy w takich czasach, że wojna stała się abstrakcją czego nie mogą powiedzieć Nasi przodkowie gdy wojny zbrojne były wręcz "chlebem powszednim".

Chateaux
niedziela, 5 września 2021, 22:18

Wszystkie badania historyczne dowodzą, że po doświadczeniu okropieństw Wielkiej Wojny, ludzie w latach 20 i 30 XX wieku też uważali że kolejna wojna w Europie jest już niemożliwa

Troll i to wredny
niedziela, 5 września 2021, 12:30

Wejdź na YT , wyszukaj kanał Good Times Bad Times PL i wyszukaj filmik z symulacją (amerykańską) III Światowej. Poszukaj w Necie scenariuszy alternatywnych dla wojny pełnoskalowej, których siła rażenia może być o niebo większa niż atak konwencjonalny np. na Polskę i Bałtów...równocześnie. 1) Zintensyfikowanie działań zbrojnych na Ukrainie i wymuszenie ucieczki kilkudziesięciu mln ludzi przez Polskę na Zachód...co doprowadzi do anihilacji wszelkich zorganizowanych struktur państwa (testy z Afgańcami już trwają). 2) Zmodyfikowany scenariusz ataku z 11 września...Wolę nie wchodzić w szczegóły -poszukaj sobie.. 3) Atak będący rozwinięciem katastrofy /wybuchu w Bejrucie -o potencjalnym celu nie będę tu pisał, jesteś bystry, to sam dojdziesz o czym tu mowa. 4) Podcięcie wybuchowe i spowodowanie osuwisk wywołujących tsunami skierowane w wybrzeże np. USA .... Aby całkowicie zmienić historię świata nie są potrzebne państwa i rządy...wystarczy jeden solidnie vqurviony gość, który ukradł cysternę pełną LPG i wie: co ,jak i gdzie z tym zrobić...

Chateaux
niedziela, 5 września 2021, 17:34

Czytaj książki. Zacznij od "III Wojna Światowa" Caspara Whitebergera - bylego sekretarza obrony administracji Reagana - analizującą możliwe scenariusze wybuchu III wojny światowej. Scenariusz europejski zaczyna sie na terenie Polski. Pierwsze polskie wydanie książki ukazalo sie w latach 90. ub.w.

Polak, Katolik
sobota, 4 września 2021, 23:07

Caly demobil przyjechal :-D Garkuchnie i cieple onucki na zmiane tez ze sobia wzieli towarzysze z Azji?

Hanys
sobota, 4 września 2021, 22:25

Rosja i Białoruś prowadzą ćwiczenia na swoim terytorium, nic natowskim ratlerkom do tego, chyba że chcą dostać po łapach.

Andrzej polskiego brzegu
poniedziałek, 6 września 2021, 12:51

jak Suczka 24 wkroczy o 1-2 kilometry na natowskie - Turcji np. terytorium to w try miga dostaje po uszach. Czyli z rozjaranej ogniem, trafionej, bystro wysiada ochota do kozaczenia. Jednego, z dwu, zdolnego do katapultowania.

X
niedziela, 5 września 2021, 12:41

te dwa państwa bandyckie powinny to robić zdala od NATOwskich granic.

Małecki
niedziela, 5 września 2021, 11:11

Zbir ćwiczy atak na Polskę i kraje bałtyckie! A po łapach to może Rossija twoja matuszka dostać. W razie wojny to Ukraina też się rusz! Paniał Wania.

tekla
poniedziałek, 6 września 2021, 08:06

a co ćwiczą w Polsce wojska Nato i wojsko polskie?

W3-PL
poniedziałek, 6 września 2021, 19:50

Odstraszanie? Bo w 2008 wiedzieli, od black life matters Rice, Condolenclje, NATO...wojsko Polski, ani tyle Gruzji Nie zaatakuje pierwsze!! I kozaczki prowokowali, np. Migaczem-29 wlecieli, w kwietniu, I spruli drona Gruzji.....przed 4-dniami wojny

Demokrata
sobota, 4 września 2021, 22:18

3 września /TASS/. Załogi bombowców Su-24 i myśliwców wielozadaniowych Su-30SM lotnictwa morskiego Floty Bałtyckiej wykonywały precyzyjne naloty bombowe z wysokości 2000 metrów na cele, które symulowały stanowiska dowodzenia, siłę roboczą i sprzęt bojowy hipotetycznego wroga podczas ćwiczeń w Obwodzie Kaliningradzkim , podało w piątek biuro prasowe Floty. „W ramach przygotowań do ćwiczeń strategicznych Zapad-2021 załogi bombowców Su-24 i wielozadaniowych myśliwców Su-30SM ćwiczyły przeprowadzanie nalotów bombowych i osłanianie wojsk lądowych z powietrza” – podało biuro prasowe w oświadczeniu-

Davien
niedziela, 5 września 2021, 17:32

NO popatrz a siły NATO mogą takie precyzyjne ataki przeprowadzac z dowolnej wysokosci i odległosci pow 100km.

***
sobota, 4 września 2021, 21:02

Bombowce B2 zgniotą zgrupowania ruskich bandytów bez problemu na całym europejskim obszarze federacji moskiewskiej. Moskwa i reszta po ruskim imperium nasza...

Olo
niedziela, 5 września 2021, 11:15

nie dolecą

Davien
niedziela, 5 września 2021, 17:33

Wow, a co je zestzreli jak nawet nei będziecie w rosji wiedzieć ze już leca??

messer
niedziela, 5 września 2021, 09:59

w sensie że będą spadać ruskim na głowy i ich zgniatać? Najdroższy sposób prowadzenia wojny jaki wynaleziono, brawo.

Davien
niedziela, 5 września 2021, 17:33

Nie, będą odpalac swoje JASSM-ER i JSOW

Monkey
niedziela, 5 września 2021, 22:02

@Davien: Super. Kto znowu zginie w imie demokracji Made in USA?

Eee tam
poniedziałek, 6 września 2021, 11:05

Chętnie każdy w Polsce bo NIKT nie chce wrócić do ruskiego bardaka.

Monkey
poniedziałek, 6 września 2021, 18:18

@Eee tam: Mów za siebie. A innym pozwól wyrażać ich opinie. Bo to w ruskim bardaku partia była głosem narodu, ludu, czy czegokolwiek czego głosem chciała być.

Antytroll
poniedziałek, 6 września 2021, 01:18

Jak narazie dzięki niej mieliśmy prawie 80 lat względnego pokoju na świecie. A szczególnie od bandytow z moskwy

Monkey
poniedziałek, 6 września 2021, 18:16

@Antytroll: Przecież oni nas w Jałcie i Poczdamie moskiewskim bandytom sprzedali. Nie mam słów...

czarno to widzę
niedziela, 5 września 2021, 07:35

Może najpierw spróbujcie odbić Krym, a dopiero później wybierajcie się na Moskwę...

ito
niedziela, 5 września 2021, 07:22

Wstań od konsoli, przespaceruj się, weź leki. Zobacz, słoneczko za oknem- skorzystaj ze spacerku, może ci trochę ukoi nerwy i pozwoli wrócić do rzeczywistości.

jjjj
sobota, 4 września 2021, 23:59

A toś przwalił "pilocie bombowca:, ajk dzik w sosnę

Hanys
sobota, 4 września 2021, 22:20

Tylko w grze komputerowej i to na czitach, w realu możecie Rosji najwyżej nabluzgać w komentarzach natowskie ratlerki :)

To
niedziela, 5 września 2021, 13:22

Krowa, która, dużo muczy, mało mleka daje. Rosja is history tyle w temacie

Portos
sobota, 4 września 2021, 19:49

Lepiej sie zabezpieczyć ściągnięciem woja na wschodnią flankę,żeby nie było jak w 39,ja bym już ściągał parę dywizji ,chooj wie co od...bie Putinowi i temu kretynowi z Białorusi

Herr Wolf
niedziela, 5 września 2021, 08:48

Jankesi mieli zabezpieczać! Za to im płacimy a ich tam nie ma..!

Chateaux
niedziela, 5 września 2021, 17:37

A konkretnie co im płacisz? Amerykanievto firma usługowa?

Andrzej polskiego brzegu
poniedziałek, 6 września 2021, 12:39

wolf wyje z rozpaczy, wot kojarzy do armii plemiennych Afganistanu..! jak hi-tech , w tym jankeski, zabezpiecza lotami rozpoznawczymi tam i z powrotem nad przesmykiem Suwalskim.

2s1
sobota, 4 września 2021, 18:24

O! Stary Goździk!

BY
sobota, 4 września 2021, 18:08

Pozostałe ( obecnie 6,5-7 mld ) ludności świata uznawane jest za ” ludzi zbędnych”, za ” nawóz historii” – przez globalistycznych psychopatów spotykających się na różnego rodzaju ” elitarnych sabatach”, jak w Davos, albo niejawnie, w zacisznych gabinetach różnych klubów i lóż. Przywódcy państwowi, tacy jak A. Łukaszenko, są groźni, gdyż nie poddają się totalnej kontroli, nie są bezwolnymi marionetkami, ale mężami stanu, gotowymi bronić swojej ziemi i , mając wsparcie narodu, chcącymi żyć po swojemu- często skromniej, mniej konsumpcyjnie, ale według własnych scenariuszy i planów oraz zgodnie z własnymi wartościami, a nie według skompromitowanych ” wartości” pseudo demokracji i pseudo wolnego rynku. Przykład białoruski jest niebezpieczny dla tych samowybranych elit, które stworzyły chory konglomerat: korupcyjny zlepek prywatnych interesów i chciwości z państwowym aparatem zwyrodniałego prawnego przymusu i nagiej siły fizycznej ( „nagiej” w cudzysłowie, gdyż jest to coraz lepiej wyposażona technicznie siła, której sprawność opłacają z podatków zniewolone ofiary, czyli „obywatele”).

vcxvxcvcxbgfgsfsdasaf
poniedziałek, 6 września 2021, 09:06

Ale odleciałeś, Łukaszenka po prostu chce utrzymać się u władzy, tak jak Putin i wielu wielu innych.

Herr Wolf
niedziela, 5 września 2021, 08:49

A większość myśli że oni chcą nam robić dobrze..!

Rocco
niedziela, 5 września 2021, 00:11

Napisz jeszcze, że szczepionki posłużą do depopulacji tych zbędnych 6,5 miliarda, proszę, chcę się upewnić, że jesteś obłąkany

Ein
sobota, 4 września 2021, 21:00

Fajnie, że się ujawniłeś. Bilet w jedną stronę do Mińska / Moskwy z wpisaniem na listę no entry we wszystkich cywilizowanych państwach świata. Nie dziękuj. W końcu trafisz do tego raju na ziemi.

sobota, 4 września 2021, 18:25

niech ten "mąż stanu" przestanie przemycać ludzi, papierosy, alkohol, narkotyki

Wania
sobota, 4 września 2021, 22:23

No to wtedy wszystko bedziesz wodzu musiał w sklepie kupić. Tanio nie będzie.

Skleroticus
niedziela, 5 września 2021, 10:54

Tanie mięso żrą psy, mawiała moja babcia. Nas stać normalnie kupić, was nie. Ot i cała różnica.

jon
sobota, 4 września 2021, 21:21

To przestan wciskac sie w jego sprawy wewnetrzne, ot i tyle. Akcja rowna sie reakcji braki z fizyki sie kłaniaja.

rudy
niedziela, 5 września 2021, 08:44

to znaczy pozwolić mu terroryzować Polaków mieszkających na Białorusi?

Olo
niedziela, 5 września 2021, 11:18

Skoro to są Polacy to czego tam szukają? Dawno powinni zostać Białorusinami z ew. polskimi korzeniami.

Davien
niedziela, 5 września 2021, 08:07

Taak, kolejny odurzony prymitywna propaganda backi:) Droga do Mińska wolna ale potem nie płacz jak Zacharowa o sankcjach.

USA down
niedziela, 5 września 2021, 12:32

Nie skamlajcie funboye, trochę godności osobistej. To, że USA jedzie po równi pochyłej z coraz większą prędkością i upadek będzie wielki to już proces nieodwracalny i wasze śmieszne bzdurki wypisywane po 1000 razy nie nie dadzą. A z tych "morderczych" amerykańskich sankcji śmieją się już prawie wszyscy.

Eee tam
poniedziałek, 6 września 2021, 11:07

to dlaczego jeździsz po Moskwie Fordem a nie Ładą ?

Qwest
sobota, 4 września 2021, 22:52

Ooo.. następny :)

Hłeee
sobota, 4 września 2021, 21:47

Przemyt to już się robi nasza sprawa. I nie dzieje się to od niedawna.

men
sobota, 4 września 2021, 17:34

Ewidentnie do czegoś się przygotowują, zastanawia rozwój elementów logistycznych, dopiero w SZ rozwijanych, jak pułki logistyczne Dywizyjne po debilnym ich zwinięciu 15 30 lat. wcześniej. W ramach wot powinien być powrót do batalionów zabezpieczenia ruchu, tymczasowych rejonów przeładunkowych, kompani rurociągów dalekosiężnych, oddziałów przepraw promowych, oddziałów odbudowy dróg, Mostow, to wszystko te 15,30 lat temu istniało, oparte o przedsiębiorstwa cywilne mobilizowane na czas, ale....... przeszkadzało bo było be, bo niby komunistyczne, pewnie na czas obecnie MON na te zadania ogłosi przetarg bo 3 pułki inżynieryjne tego raczej nie ogarną

Ein
sobota, 4 września 2021, 21:03

Mhm, to na 100% leży i kwiczy. Zasadniczo nasze możliwości to ruchy batalionu (sprawne), bo brygada to już mission impossible. Także zakładamy fatalną w skutkach obronę quazi-stacjonarną, która nie ma żadnych szans powodzenia. Aby wojsko mogło skutecznie przeprowadzić szybki manewr konieczne są wspomniane przez Ciebie jednostki. No ale...

zagłodzony propagandą
sobota, 4 września 2021, 20:55

Twój WOT to sobie może rowy kopać, a potem je zakopywać, koniecznie z uśmiechem na twarzy. Grupka harcerzy, z których propaganda zrobiła supermenów. Może jeszcze tatuaże i trupie czaszki do mundurów.

sobota, 4 września 2021, 22:03

Najlepsze to było LWP. Lata wyjęte z życiorysu, nauka zerowania pół litra w najkrótszym czasie i mycia podłogi sznurówką.

stary człowiek i może
niedziela, 5 września 2021, 11:09

Jakoś WOT nie potrafi powstrzymać złodziejskiego potopu. 1,5 bln długu to jest prawdziwy problem, a ta szopka na wschodzie ma tylko odwrócić uwagę od totalnej zapaści państwa przez totalnych złodziei. Ludzie naprawdę nie widzicie co się dzieje?

Fanklub Daviena i GB
sobota, 4 września 2021, 19:50

Przecież teraz WOT i siły zbrojne mają zapewnić góra 1-2 dni opóźnienia Rosjan by nasi miłościwie panujący mieli czas na ucieczkę z rodzinami i polskim majątkiem do USA... Amerykański sprzęt jak F-16 i F-35 ufundowany przez polskich podatników też musi mieć czas uciec do Ramstein, bo USA się może przydać. A Ty o jakiś rurociągach, budowach dróg, przeprawach itd. Zabawny jesteś! Potem powołają gdzieś w hotelu w Aspen, np. w The Little Nell "Rząd na uchodźstwie" i będą znad krabów królewskich i butelki Domaine de la Romanee-Conti Montrachet Grand Cru, naiwnych Polaków nawoływać do walki z okupantem "do krwi ostatniej" aż skończy im się złoto z polskich rezerw w USA i wtedy się pokłócą i powołają trzy konkurencyjne operetkowe rządy na uchodźstwie... :D

To nie Rosja jest naszym wrogiem
niedziela, 5 września 2021, 11:44

Za rok Zapad-22 i znowu powtórzą stan wyjątkowy czy może przedłużą ten.

KPS
poniedziałek, 6 września 2021, 10:20

@To nie Rosja jest naszym wrogiem... ćwiczenia Zapad są co 4 lata. A stan wyjątkowy jest na odległość 3km od granicy o długości 418km, czyli raczej 99,99% społeczeństwa nie boli.. a boli towarzyszów z Moskwy

trojak
niedziela, 5 września 2021, 00:02

w 39 r. walczyli choć do 17 wrzesnia. Dziś będą spie .... po 1-2 dniach

Fanklub Daviena i GB
niedziela, 5 września 2021, 11:51

To co najdroższe, na co Polacy oddawali obrączki ślubne by IIRP to kupiła - niszczyciele i najnowocześniejsze na świecie okręty podwodne nie walczyły, tylko od razu, tak jak to miały w sejfie w kopercie "na godzinę W" zapisane, spierd... do Anglii lub poddać się internowaniu... Ponadto rząd uciekł z Warszawy już 6 września, a ponieważ Warszawa była centrum łączności, poza Warszawą nie mógł działać. Już 9 września rząd podjął decyzję o ucieczce do Francji a 17 przekroczył granicę Rumunii. :D

tagore
poniedziałek, 6 września 2021, 09:02

Czternastego września Anglia i Francja zdecydowały o zawieszeniu działań na froncie z Niemcami.

sobota, 4 września 2021, 21:26

No dobra: a kiedy ćwiczenia na granicy z Chinami? Boją się już tam ćwiczyć?

Tyle w temacie
niedziela, 5 września 2021, 10:13

Co roku się odbywają tylko poszukaj sobie na stronach MO Rosji

Kurdupel z Żoliborza
sobota, 4 września 2021, 16:59

,,Z sowietami nie walczyć,,

Tyle w temacie
niedziela, 5 września 2021, 10:14

Bo sowietów już dawno nie ma

BUBA
sobota, 4 września 2021, 21:17

Rok 39 ........ pelna zdrada..... wszastko sprzedane .... winnych nienama......... zawsze .... tarnowskie gory .... NIKt nie patrze w ta strone ... Skarb Panstwa okradany ... kasa miejska pusta ..... mozna .... mozna ... legalnie ... legalnie ...

Gruszwik
sobota, 4 września 2021, 22:45

Zmień klawiaturę. Masz ewidentnie zepsuty klawisz kropki. Nie bardzo wiadomo o co chodzi. Jesteś z Tarnowskich Gór?

SAS
sobota, 4 września 2021, 18:46

Tak twierdził BBN za Komorowskiego i Tuska Donalda. Anarchia i otumanienie państwa.

nikt w historii nie kłamał tak jak pisowcy
niedziela, 5 września 2021, 11:17

Z Tuska nędzny trolu była demokracja, bez propagandy, bez cenzury, bez terroru i z pełną skarbonką. Az przyszliście wy i wszystko ukradliście, a resztę zniszczyliście jak podczas potopu szwedzkiego.

vjkcxjvklcxjvklcxjlk
poniedziałek, 6 września 2021, 09:16

Za Tuska było ciche wyłączenie demokracji, nie działała prokuratura, słabo działały sądy, za to dobrze się miały wszelkiego rodzaju sitwy (zmowy) i złodzieje. Wszystko to okraszone propagandą, rzekomo niezależnych, w rzeczywistości zależnych od powiązań towarzyskich mediów.

tagore
poniedziałek, 6 września 2021, 09:03

Zaczynacie być komiczni.

bender
czwartek, 9 września 2021, 17:13

Jeśli stańczyk był dla Ciebie komiczny...

sobota, 4 września 2021, 18:26

"Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony lub próby rozbrojenia oddziałów."

Box123
sobota, 4 września 2021, 18:26

Doskonale realizowana strategia przez patologiczny rząd Donalda Tuska, który po ataku Rosji na Ukrainę ze strachu odmówił nawet Amerykanom zorganizowania wspólnych ćwiczeń w Polsce

Polak
niedziela, 5 września 2021, 10:16

A kiedy to Ruskie zaatakowali Ukrainę proszę odpowiedź

fdfljdklgjfsdklg
poniedziałek, 6 września 2021, 09:16

Wtedy kiedy zaatakowali Krym i Donbas.

Skleroticus
niedziela, 5 września 2021, 11:05

W 2014. Nie mówili u was? I czemu się towarzysz popisuje "Polak"? Wstydzisz się swojego pochodzenia?

Davien
niedziela, 5 września 2021, 08:11

Box w 2014 Donald Tusk nie był premierem kłamco pisowski. A co zrobił rok pózniej PiS? Ano uwalił wszystko co mógł i zdołał w zbrojeniówce i zaczał kalke tego tylko gorzej i drożej. Ale sie przeciez PiSowcy musieli nachapac.

Box123
poniedziałek, 6 września 2021, 01:52

Tusk przestał być premierem 22 września 2014, więc chyba jednak był premierem w 2014. Ale fakt, zaraz potem uciekł do Brukseli chwilę po tym jak się zarzekał że tego nie zrobi, tym samym okłamując całe społeczeństwo. A potem była wyznaczona przez niego Kopacz więc w zasadzie i tak na jedno by wychodziło nawet jakby nie był. A co takiego uwalił rząd PiS? Poza ustawionymi caracalami w cenie prawie dwóch eskadr f35 jeszcze coś ? Czy nadal to je tak przezywasz? Reszty nawet szkoda komentować. Wystarczy policzyć sobie ile setek miliardów straciliśmy przez zdemolowane przez rząd PO-PSL państwo, gdzie pod koniec rządów traciliśmy z budżetu już ok 80 mld rocznie i ile wbrew klamstwom mediom, które mówią "cała prawdę cała dobę" już udało się odzyskać z tego dzięki choćby reformom uszczelniającym finanse publiczne odkąd obecny rząd przejal władze. Nie mówiąc już o tym ile wzrosły wydatki na wojsko, gdzie PiS wcale nie musiał ich zwiększać, bo zarówno jeśli chodzi o wzrost procenta pkb czy zmiany sposobu jego naliczania to była tylko i wyłącznie jego inicjatywa. Patrząc na te bzdury które wypisujesz widać, że jak to przystało na zwolennika pato-platformy żyjesz w alternatywnej rzeczywistości TVNu i wyborczej

xXx
środa, 8 września 2021, 18:30

A i jeszcze jedno TVN, to chyba firma naszego największego sojusznika, od którego kupujemy mnóstwo uzbrojenia. Czyżby jakaś aberracja? I kto tu żyje w alternatywnej rzeczywistości?

xXx
środa, 8 września 2021, 18:27

Uwalił Patrioty. Tylko po to aby za chwilę powalczyć o nie tyle tylko, że za troszkę większą kwotę. Chodzi o negocjacje, które zaczęły się za PO i które Antek zamknął, po to by wznowić, ale już na gorszych warunkach. Brawo!. Za PO zaczęto projekt: ZSSW-30, Borsuka. To dzięki PO i TYLKO dzięki PO mamy wreszcie KRAB-y. Zapomniałeś jak zw.zaw., krzyczały, że PO odbiera miejsca pracy kupując K9? Jak to PO sprzedaje kraj? Nawet RAK-a nie byłoby bez PO. Bo jak by się za to zabrał wówczas PIS, to kupiliby w ostateczności będąc w "nadzwyczajnej" potrzebie moździerz z półki. Co robią obecni geniusze u władzy? Przez 5 lat uradzili aby za 1 mld PLN reanimować trupa T72 i po roku zdecydować się na zakup Abramsów. Za PO już zapewne pięć lat temu zaczęliby rozmawiać z Niemcami o budowie nowego czołgu. A jak nie z Niemcami, to być może podjęliby dawno kroki w kierunku produkcji (choćby) częściowej czołgu przez polski przemysł. I jeszcze jedno po nie dyskryminowała polskich firm zbrojeniowych, co niestety doświadczamy tego obecnie vide: WB.

Tak sobie obserwuję
niedziela, 5 września 2021, 11:04

No fakt, nie Tusk ale ta kwintesencja inteligencji co to rzucała kamieniami w dinozaury i przerosło ją chodzenie po wytyczonym czerwonym szlaku w Berlinie. Natomiast takiego inwestowania w unowocześnienie zbrojeniówki jak robi obecnie PiS nie było po 89 roku.

bender
poniedziałek, 6 września 2021, 11:56

Inwestowania w unowocześnienie zbrojeniówki? Chyba nowymi prezesami. Ale fakt, rotacja głodnych kadr i skok na kasę nieobserwowany od czasów komuny.

Tak sobie obserwuję
poniedziałek, 6 września 2021, 15:17

Ty tak, żeby tylko było bla, bla, bla antypis czy masz jakiś konkret? Napisałbym dosadnie gdzie byłeś i co widziałeś ale mi moderator nie przepuści. Każdy, kto ofertuje do zbrojeniówki wie, jaki cyrograf odnośnie tajemnicy podpisuje, stąd nikt się nie chwali. Zbrojeniówka też, co z kolei naraża ją na atak sowieckich trolli albo wielbicieli całych bredni całą dobę...

bender
czwartek, 9 września 2021, 17:10

To takie typowe dla sowieckiego myślenia: utajnić i po sprawie, bo przecież nikt nie może wiedzieć, a jak wie, to do ciupy. Ale primo, nie jesteś jedynym z dopuszczeniami na tym łez padole, a secundo przekręty PiS widać gołym okiem. Od przejęcia władzy przez PiS PGZ miało już 7 prezesów, w 6 lat. Chcesz nazwiska? Siwko, Wojnicz, Skiba, Słowik, Kensbok, Borkowski, Chwałek. A to tylko wierzchołek piramidy.

Viki
sobota, 4 września 2021, 16:54

Trzeba uważać, żeby nie zostawili czegoś w wodach Bałtyku...

Amen
sobota, 4 września 2021, 19:35

Najwiecej w Bałtyku zostawiają Polacy- odchodów Wisła do Gdańska.

nie to co w Rosji
niedziela, 5 września 2021, 11:47

może to się wydawać niewiarygodne ale każde miasto u nas ma oczyszczalnie :)

Fanklub Daviena i GB
poniedziałek, 6 września 2021, 14:41

Warszawa też ma, ale nie używa... :D

Stary Olsa
sobota, 4 września 2021, 16:12

won z Europy i zachodniej cywilizacji

Polak
niedziela, 5 września 2021, 10:18

W Europie są ale zachodniej zgniłej cywilizacji oni nie chcą tak że nie martw się

krac
sobota, 4 września 2021, 21:27

CO ty bredzisz jaka zachodnia cywilizacja, to stamtąd przychodza nieszczescia na swiat, niewolnictwo, grabieze, inkwizycja, ideologia komunizmu i faszyzmu, I i II wojna swiatowa, mordowanie ludnosci pod hasłem "wprowadzania "demokracji" itd., itp..

zagłodzony propagandą
sobota, 4 września 2021, 20:57

piszesz do pisowców i wschodniej polski, to by się zgadzało.

Polak
niedziela, 5 września 2021, 10:19

Zgładzony propagandą który sam jeszcze piszesz większą propagandę

gwos
sobota, 4 września 2021, 15:32

A kto im zabroni przeprowadzac manewry na swoim terytorium, gaweda pogawedził ot i tyle.

Kamil
sobota, 4 września 2021, 13:39

Jak rozumiem NATO zwarte i gotowe i już przerzucają jednostki do Polski aby ją w razie czego wesprzeć :)

Polak
sobota, 4 września 2021, 13:26

Trzeba będzie w gminach rozpocząć szkolenia strzeleckie, nawet z kbks.

riki
poniedziałek, 6 września 2021, 17:57

no tak, wszak marnotrawienie życia młodych nieświadomych patriotów to w Polsce już istny klasyk

Herr Wolf
niedziela, 5 września 2021, 08:55

Chyba że szlojdrów!

werte
niedziela, 5 września 2021, 04:24

Żarty. W oparciu o jakie przepisy i na jakich strzelnicach? Tych co to miały powstawać jak grzyby po deszczu w gminach z monowskiej dotacji? Policz ile ich powstało. Gmina nie rozpocznie szkolenia bo nie ma takich uprawnień. Wojsko tego na siebie nie weźmie, a na wykorzystanie firm komercyjnych gmin nie stać. Chyba że sądzisz że ulubiony przez strzelców resort czyli MSWiA wytworzy wewnętrznie całkiem nowy organ za swej struktury o kompletnie innej filozofii podejścia do tematu niż reszta ministerstwa i rządu. A może ktoś rzucił że mamy w kraju LOK i OC które są gotowe do takiej akcji. Otóż informuję że nie mamy i mieć nie będziemy. LOK to dom starców z PRL a OC w RP to najczystszej wody fikcja. Jedyna prawda jest taka że w Polsce trwa medialna nagonka na broń w rękach cywili a Polacy są planowo rozbrajani i jedyną konsekwencją będzie całkowita niezdolność do samoobrony przez społeczeństwo.

star
sobota, 4 września 2021, 17:54

Polak . Z tym co nam zostało i tak nic nie da !

michu
sobota, 4 września 2021, 17:46

kbks przeciwko rakietom? Widać, że zależy ci na życiu młodych Polaków...

szkoda słów
sobota, 4 września 2021, 19:02

Od czego chcesz uczyć dzieciaków? 12ga aby im powybijało ramiona?Wiatrówka na początek później .22

KPS
wtorek, 7 września 2021, 10:09

@szkoda słów... Młodszy syn zaczął strzelać z 22lr w wieku 6 lat, teraz ma 11 i nawala z 9mm, 5,56m, 7,62mm oraz z 12GA i nic się nie dzieje a tarcza jest równo poszatkowana :-)

Małecki
sobota, 4 września 2021, 18:41

Kbks służy do nauki strzelanina. Kumasz?

KPS
wtorek, 7 września 2021, 10:09

@Małecki.. nie, nie służy do nauki strzelania. Chyba, że do sportowego strzelania :-D

Robert Soplica
sobota, 4 września 2021, 13:21

To co się dzieje to nie tylko ćwiczenia.Moze dojść do zajęcia Litwy, Łotwy i Estonii.Potem Ukraina a na koniec Polska .

stary człowiek i może
sobota, 4 września 2021, 21:01

Nie powtarzaj bajek z TVPis. Zwyczajna propagandowa ściema do odwrócenia uwagi od złodziejstwa, biedy i bezprawia. Rutynowa zagrywka każdego dyktatora, gdy w kraju głód. Jak myślisz dlaczego nie wpuszczono dziennikarzy?

easyrider
niedziela, 5 września 2021, 12:01

Bo dziennikarze z TVPO robią z siebie pajaców. Celowo mylą uchodźców z migracją, Irakijczyków z Afgańczykami i kibicują innym pajacom biegającym tam z torebkami.

trojak
niedziela, 5 września 2021, 00:04

w punkt !

hrabia
sobota, 4 września 2021, 19:05

Przyjdom po nasz wungiel?

Herr Wolf
niedziela, 5 września 2021, 08:58

Ja ino wszyskie gruby już zawarte a wongel wyszabrowany...

odwrót
sobota, 4 września 2021, 17:57

Robert Soplica Ale jak ćwiczy USA I w/w kraje to tylko cieczenia ? Pod kim dołki kopie Polska.Wprowadzenie do wojska radiostacji oraz innych urządzeń spowodowało, iż coraz większego znaczenia zaczęło odgrywać zbieranie informacji o źródłach tych emisji oraz miejsc ich położenia. Przechwytywanie sygnałów radiowych umożliwia zrozumienie intencji przeciwnika. Jednak polskie służby wywiadu i rozpoznania wojskowego tak słabe, iż nie są w stanie zadbać o dalszy rozwój. Na dobitek brak agentury i bezsilność rozpoznania radioelektronicznego w sprawie zdobywania cennych informacji (konieczna wymiana sprzętu). Przechwytywanie, rejestrowanie i namierzanie urządzeń można realizować z różnych miejsc, czyli platform. Najwygodniejsze są oczywiście satelity, ale nie mamy ich wcale ze względu na koszt produkcji, wyniesienia w kosmos i eksploatacji. W związku z tym rozpoznanie prowadzone z odbiorników zlokalizowanych na terenie własnego państwa. Przy czym do przechwytu lokalizowane przy granicy, a do namierzania są odbiorniki w oddaleniu. W tym nieźle byłoby mieć wzdłuż wybrzeża morskiego regularne rejsy specjalnych okrętów rozpoznawczych z zainstalowanymi odbiornikami. Lecz też ich nie mamy. Dlatego amerykańscy politycy przekonali polskich polityków i generałów, że lepszym rozwiązaniem jest wyniesienie przechwytujących odbiorników w powietrze na pokładzie samolotów rozpoznawczych państw NATO. Teraz, pod pretekstem działalności rozpoznawczej, zwiadowcy Stanów Zjednoczonych w swobodnym czasie mogą wybierać dowolne trasy nad Polską, Litwą i Morzem Bałtyckim. Za zgodą naszych polityków, codziennie, wyjątkowo za darmo i absolutnie legalnie, jankesi monitorują tereny obwodu Kaliningradzkiego, Białorusi. Tak czy indziej, nad Polską na stałe prowadzą rozpoznanie samoloty amerykańskich wojsk lądowych RC-12X Guardrail. Do tego z niemieckich lotnisk amerykańskie siły powietrzne przysyłają samoloty Boeing E-8C, z brytyjskich – RC-135U i Boeing RC-135W, a z rumuńskiej Konstancy – Bombardier Challenger 650. W dodatku brytyjski samolot Boeing RC-135W przeważnie dokonuje oblotu całego terytorium Polski, po czym wraca do kraju. Do lotów rozpoznawczych używane są również amerykańskie bezzałogowe statki powietrzne jak RQ-4 Global Hawk. Oczywiście nie wszystkie loty rozpoznawcze NATO są widoczne na ogólnodostępnych stronach internetowych (np. flightradar24.com). Natomiast polskie rozpoznawcze samoloty nigdy nie mają uruchomionych transponderów. W niektórych wypadkach dochodzi do naruszenia przestrzeni powietrznej Białorusi i Rosji. Ostatnie 12 kwietnia, według resortu obrony Białorusi, statek powietrzny, którego nie zidentyfikowano, miał naruszyć białoruską przestrzeń powietrzną z terytorium Polski, po czym miał on powrócić nad terytorium Polski. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało jednak, że takie zdarzenie nie miało miejsca. Tak czy indziej za naruszenie sąsiednich granic lub za spowodowanie przez amerykanów wypadku (incydentu) będzie zawsze odpowiadać Polska. Statystyka lotów jest przerażająca, m.in. i z tego powodu, że rozpoznanie powietrzne praktycznie nigdy nie jest prowadzone w nocy lub w dni wolne od służby. Dla przykładu, w tygodniu odbywa się co najmniej 35 lotów samolotów rozpoznawczych i 15 lotów bezzałogowych rozpoznawczych statków powietrznych. Nie należy też łudzić, że dziesięć lotów dziennie to jakaś misja pokojowa. Błędnie też liczyć na wcześniejsze wykrycie ewentualnych zagrożeń. Do Ministerstwa Obrony Narodowej z Pentagonu dopływa niewiele informacji o rosyjskich siłach zbrojnych, nie mówiąc o Europie Zachodniej czy jakichś zakątkach światu. Wcale działalność rozpoznawcza sił lotniczych NATO jest jaskrawym przykładem agresywnej polityki sojuszu. A działalność niekontrolowanych amerykańskich służb wywiadowczych dotyczy nie tylko znanych polityków. Jest wszystko na odwrót zajęcie Kaliningradu.

Ein
sobota, 4 września 2021, 21:08

Urraaaa! Zapad w przestrzeni wirtualnej trwa w najlepsze. Atak na zachód miłującego pokój .ru. Fajnie, że wymieracie, że was jest coraz mniej, zwijacie się demograficznie w najszybszym na świecie tempie. Jeszcze trochę i będzie tam u was na stepach i tajdze pusto. Świat odetchnie.

czarno to widzę
sobota, 4 września 2021, 17:53

Dlaczego uważasz Rosjan za idiotów? A niby do czego im te małe kraje i zbankrutowana Ukraina, oraz Polska, która jest tylko montownią dla Niemiec i tanim rynkiem zbytu? Rosji wystarczy, że ceny gazu biją kolejne rekordy i są obecnie 3-krotnie wyższe niż jeszcze pół roku temu.

Qwest
sobota, 4 września 2021, 23:21

A niby do czego była im Ukraina (Donbas, Krym)? Tam bogactwo?

idę na całość
sobota, 4 września 2021, 19:38

Aljosza a jak to obliczyłeś z tymi cenami ropy że 3 razy droższe bo akurat mam akcje w WTI i jakoś nie reflektuje,czy mam dokupić???

czarno to widzę
niedziela, 5 września 2021, 06:24

Icek, a gdzie ja pisałem o cenach ROPY? To ceny gazu na giełdach poszły w górę jak rakieta. O czym się przekonasz, jak dostaniesz rachunek za gaz...

fral
niedziela, 5 września 2021, 00:05

widocznie liczyć potrafi - w szkole się nauczył u nas w Polsce, tylko można się nauczyć o JPII i cnotach niewieścich

:)
sobota, 4 września 2021, 22:27

Macie akcje?Dokupcie Wania.

Davien
sobota, 4 września 2021, 19:28

Wow odezwał sie rusek z kraju bedącego chińska kolonia surowcowa:)) A panowie w Pekinie ci pozwolili czy tak sam z sebie?:)

10/10
sobota, 4 września 2021, 21:49

chińska kolonia surowcowa :)) w Olgino dostaną szału

korz
sobota, 4 września 2021, 21:30

A ty jak zwykle idiotyzmy, heehee

taki to już trolli los
niedziela, 5 września 2021, 09:53

Musi odreagować coraz szybszy upadek mocarstwa no i wytyczne z centrali realizować. A każdy taki idiotyzm to przecież 10 centów do przodu.

:)
sobota, 4 września 2021, 22:28

To jeden i ten sam osobnik.

Napad 2021
sobota, 4 września 2021, 13:20

Coraz biedniejsze te ćwiczenia. Sen o potędze ZSRR niezliczonych czołgach, okrętach po horyzont i rozprzestrzenieniu się na całą Europę znika pora się obudzić.

tel
sobota, 4 września 2021, 21:33

Nie biedniejsze, bo zmienia sie pole walki, w wojnie globalnej nikomu nie sa potrzebne czołgi i okrety, rakiety z odpowiednimi głowicami wszystko załatwia.

w takim razie
sobota, 4 września 2021, 21:48

Pole walki i technika może i się zmienia ale te ćwiczenia Zapad to ewidentnie propagandowy twór. Po co fatygować stary szmelc jak wszystko można guzikiem w laptopie załatwić :)

op
sobota, 4 września 2021, 17:59

Napad 2021.. Czarny scenariusz: jak 24 uchodźców pokonało NATO.Obecność znaczących sił USA na wschodniej flance, ciągła militaryzacja Polski, intensyfikacja ćwiczeń wojskowych nie tylko łamią prawa międzynarodowe, lecz znacząco zagrażają bezpieczeństwu wszystkich krajów regionu. Gdy liczba uczestników ćwiczenia przekracza 13 tys. – państwo musi zapraszać zewnętrznych obserwatorów, a tego konsekwentnie wszyscy unikają. Z tego powodu, zamiast kilku dużych manewrów, w tym roku zaplanowane prowadzenie 131 ćwiczeń taktycznych z udziałem 65 tys. żołnierzy. Dla porównania, w poprzednim roku przeprowadzono 93 tzw. przedsięwzięcia szkoleniowe z udziałem 53 tys. wojskowych. W dodatku kilkanaście małych manewrów wojskowych, prowadzanych jednocześnie, nazywane ćwiczeniem narodowym z udziałem sił sojuszniczych NATO. Najistotniejsze wśród nich – „Defender Europe”, „Anakonda”, „Dragon”, „Baltops”. Przede wszystkim manewry odbywają się na poligonach wojskowych wschodniej części kraju, a łączna liczba żołnierzy może sięgać nawet 50 tys. Tak ćwiczenie „Dragon” odbywa się, co dwa lata, na przemian z „Anakondą”. Mianowicie w „Dragon-19” wzięło udział 18 tys. żołnierzy z 12 państw, w tym 15 tys. żołnierzy polskich. W największym amerykańskim ćwiczeniu „Defender Europe-20” (37 tys. żołnierzy) na terytorium Polski wzięło udział 20 tys. amerykanów i prawie tylko 3 tys. naszych żołnierzy. Zasadniczym elementem tła do przeprowadzenia tych ćwiczeń zawsze jest scenariusz rozwoju międzynarodowej sytuacji kryzysowej, umiejscowiony w aplikacyjnym środowisku geopolitycznym, w następstwie, którego dochodzi do konieczności użycia sił zbrojnych w celu ustanowienia władzy nad tymi obszarami. Między innymi, w ramach „Defender Europe-20” Amerykanie ćwiczyły strategiczny przerzut sił, jako jedną z kluczowych zdolności do zapewnienia szybkiego objęcia władzy w kraju objętym kryzysem. Na pewno 50 tys. świetnie wyszkolonych jankesów w Polsce wystarczy? Czy dla trwałego bezpieczeństwa narodowego musimy zwiększyć tę liczbę? Oprócz wojsk bezpośrednio ćwiczących, do zabezpieczenia z reguły zaangażują też swój potencjał logistyczny w łącznej liczbie niemal 10 tys. żołnierzy. W dodatku wielką część liczą Wojska Obrony Terytorialnej i układ pozamilitarny. A jeden dzień takich ćwiczeń może kosztować polskiemu budżetowi nawet 4 mln złotych. Co w czasie całej tej ofensywy (od marca do listopada) może wynieść niemal 960 mln złotych. Oczywiście są to przykłady pomyślnego wydawania pieniędzy, wdrożenia środków budowy zaufania i bezpieczeństwa w regionie. Tym bardziej, że w ćwiczeniu narodowym biorą udział olbrzymie siły sojusznicze NATO. Czy nie za dużo wydawano na podwyższenie umiejętności 3 tys. polskich żołnierzy? Dzisiaj musimy zmierzyć się innym wyzwaniem dla bezpieczeństwa Polski. Walczymy w wojnie hybrydowej, walczymy zwycięsko, lecz zostali porzuceni na łaskę losu. Wierni sojusznicy milczą, miliardy złotych upłynęło do Stanów Zjednoczonych, a Bruksela ciągle oskarża o łamanie prawa człowieka. Jednak w wyniku zuchwałych działań wielu tysięcy polskich żołnierzy została wstrzymana ofensywa migrantów z Bliskiego Wschodu. W okrążeniu znaleźli się 24 uchodźcy. Sytuacja staje się rozpaczliwa. Najprawdopodobniej jest to prowadzenie polityki przez rząd Kaczyńskiego w celu wywołania kryzysu migracyjnego, wyłudzenia pieniędzy od Unii Europejskiej, i kolejna próba zwiększenia stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju.

Ein
sobota, 4 września 2021, 21:06

Widać te błędy w składni, gramatyce... Zapad w necie, kolejny za kopiejki. Po co wy się produkujecie? Przecież to jest tak oczywiste, dla każdego jasne, że zamiast jakiegoś efektu wrogiej propagitki tylko się ośmieszacie.

zwei
niedziela, 5 września 2021, 00:58

bo co ty...

:)
sobota, 4 września 2021, 22:30

Mnie to nie przeszkadza.Lubię was poczytać. Taka niewyszukana rozrywka.

Viktor
sobota, 4 września 2021, 11:53

Nasze 4 desantowce lublin też są gotowe do manewrów po basenie portowym

Patryk
sobota, 4 września 2021, 21:08

A holowniki są gotowe? I czy konserwator zabytków się zgodzi?

Piotr ze Szwecji
sobota, 4 września 2021, 10:57

Rosjanie więc z brygady morpiechu przechodzą w bojową grupę bojową morpiechu, gdzie brygada ma własną artylerię i inżynierów. Problem z formowaniem i działaniem CBT tkwi w posiadaniu zaplecza dywizji. Rosjanie jeszcze nie wpadli na pomysł sformowania małej dywizji piechoty morskiej na 5-10 tysięcy żołnierzy. Niestety w WP pokutuje takie samo nieudolne sowieckie myślenie i dywizji polskiego morpiechu (na wzory amerykańskie) też nie można się spodziewać. Możliwość jest taka, że Zapad 2021 może zweryfikować tą posowiecką postawę Rosjan z morpiechem. Przynajmniej Rosjanie zawsze będą się przyglądać z ciekawością nowym rozwiązaniom amerykańskiego morpiecha. W WP chyba nikt to nie czyni. W WP piechoty morskiej, nadal nie ma.

Ein
sobota, 4 września 2021, 21:15

Nam nie jest potrzebny morpiech tylko jednostki przeciwdesantowe z prawdziwego zdarzenia. A to zupełnie coś innego. Morpiech to duże desanty, działanie z morza, a my musimy przeciwdziałać przenikaniu specnazu i tych stosunkowo nielicznych formacji morskiej piechoty na polskim wybrzeżu. Do tego potrzeba czegoś innego niż batalionów / brygad piechoty morskiej kolego. Wystarczy odtworzyć (bo to co jest to pusty śmiech) 7 w Gdańsku, przy czym znacznie wzmacniając jednostki wysocemobilne, specjalsów, dysponujących dużą siłą ognia (ppk dalekiego zasięgu, efektory do linii horyzontu, zdolne do zniszczenia każdego niewielkiego uderzeniowego/szturmowego/desantowego okrętu .ru). Spike NLOS czy Brimstone da się zapakować na małą terenówkę, względnie uzbroić w taki efektor bezzałogową platformę, względnie zamontować to, to na RIBie. Po cholerę nam morska piechota, wielkie desantowce i uj wie co jeszcze?

Piotr ze Szwecji
niedziela, 5 września 2021, 10:47

@Ein, piszesz o piechocie morskiej w moim języku. Dokładnie tak. To nie są też wielkie koszty. Nie, nie w szwedzkim, lecz w polskim języku, choć w Szwecji zwą ich Kust Jagare. To coś pomiędzy piechotą morską a komandosami. Okręty desantowe są zupełnie zbyteczne do działań wojennych na terenie rzeczno-morsko-przybrzeżnym. Okręt desantowy na polskich rzekach? O Boże ratuj! Kutry SB-90H Szwedzi używają. SB-90E to mniejszy kuter z radarem, o tej samej prędkości, używany do patrolu morskiego blisko brzegu. Kutry nie będą działać w warunkach sztormowych. Tylko widzisz, obydwie formacje, te amerykańskie Marine Littoral Regiment i ta szwedzka Kust Jeagare mają w swojej dyspozycji nie tylko środki rakietowe, lecz też artyleryjskie. Do tego wymagany jest rozmiar minimum brygady (na wzór CBT-combat brigade team) lub pułku z zapleczem dywizyjnym, albo po prostu dywizji. Spójrz na Polskę, już mamy 2 baterie NSM. Tylko je rozwinąć teraz w pełną brygadę i dopełnić przystawkami, które ma dywizja: Inżynierowie, artyleria i plot. MJR nie będzie dłużej możliwa do zniszczenia przez sam Specnaz na szybkich kutrach dywersyjnych.

yar
sobota, 4 września 2021, 17:54

Morpiech to Rosjanie i w WP takich nie będzie! A piechota morska w klasycznym znaczeniu tej formacji w WP potrzebna nie jest. Bo i po co? Cieśnin Duńskich już zdobywać nie musimy, a do Kaliningradu prościej dojechać lądem. A prowadzenie morskich operacji desantowych nie jest prostym zadaniem i wymaga bezwzględnego panowania na morzu i w powietrzu. Tego Rosjanie na Bałtyku nie są w stanie uzyskać!

Piotr ze Szwecji
sobota, 4 września 2021, 18:39

Dlaczego uważasz, że Polska nigdy nie będzie musiała toczyć działań wzdłuż wybrzeża Zachodniego Bałtyku, które jest usiany licznymi wyspami i cieśninami? Uważasz, że nikt nigdy nie zdepcze neutralności Szwecji? Masz dostęp do wróżki z wizjami przyszłości? Polska jest w NATO z krajami jak Niemcy, Norwegia i Dania. Polska podpisała zobowiązania do walki na ich terytorium w ich obronie, choćby poprzez odbijanie Kopenhagi morską operacją desantową na kutrach i szybkich łodziach desantowych z terenu niemieckich wysp na Bałtyku. Czy też wyobraźnia wysiadła, albo nie czytasz o formowanych właśnie amerykańskich pułkach piechoty morskiej obrony wybrzeża, więc według ciebie "arcy-nieklasycznego" prowadzenia działań wojennych przez piechotę morską (w tle słychać gromki śmiech). Myślisz, że dla Rosjan będzie problem przeskoczenie z Goteborga do Kopenhagi? Ta zatoka przy tych duńskich cieśninach to część Morza Północnego a nie Bałtyku. Ty może nie bierzesz pod uwagę Floty Północnej Rosji, kiedy jak widzisz Rosjanie w tych ćwiczeniach już biorą to pod uwagę.

Tyle w temacie
sobota, 4 września 2021, 17:38

Następny nawiedzony i sowieci których nie ma od 30 lat

hahahaha
sobota, 4 września 2021, 21:18

"sowieci których nie ma od 30 lat" - że niby Rosja przeszła jakąś transformację????

Nio
niedziela, 5 września 2021, 07:39

Sowieci zostali wam w głowach. Nie ma już sowietów mentalnie i obyczajowo.

SAS
wtorek, 7 września 2021, 10:48

A gdzie się podziali

Piotr ze Szwecji
poniedziałek, 6 września 2021, 07:24

Bredzisz. Ci ateiści to żadni Słowianie. Nie te obyczaje etniczne! Tam nie ma innej grupy etnicznej by te zguby po komunizmie powpychać w Polsce, niż Sowieci. Bliżej Sowietom obyczajami do Cygan niż Słowian. To wie nawet Putin (agent KGB) w Rosji, skrzętnie udając obrońcę Kościoła Ortodoksyjnego i wartości konserwatywnych.

Reaper
sobota, 4 września 2021, 14:59

Nie możemy jej mieć. Zlikwidowaliśmy poprzednie w ramach wykazywania dobrej woli po 1989 roku iż rezygnujemy z sił zbrojnych o charakterze ofensywnym.

Davien
sobota, 4 września 2021, 19:32

A po kiego nam Polakom piechota morska??? Nie musimy juz napadac na danię jakza czasów UW.

Piotr ze Szwecji
sobota, 4 września 2021, 18:50

Piechota morska nie musi być według klasyka oceanicznej wojny pełnoskalowej. Piechota morska może być też w obronie wybrzeża. Możesz spokojnie zatopić wszystkie okręty desantowe MW, ku wypełnieniu tych międzynarodowych zobowiązań i nie przeszkadzam ci. Desantowców w MW nie potrzeba po 1989, więc je sobie top. Nie rozumiem tylko czemu zatopiono piechotę morską w miejsce tych okrętów desantowych. Mózgu komuś w głowie zabrakło? Kup kutry desantowe w miejsce desantowców i nie problemu międzynarodowego z "ofensywnością" piechoty morskiej. Wypełniaj te ramy dobrej woli i nie przeszkadzam ci. Zatopienie tych paru okrętów desantowych nie zabierze długo, lecz nie ruszaj piechoty morskiej, bo ta musi w Polsce być do obrony Polski. Terenów rzecznych i zatok w Polsce nie brak, plus wybrzeże oczywiście i para wysp. To są także stare okręty desantowe, więc żadna szkoda zatopić je dla wykazywania tej dobrej woli po 1989... Tylko nie niszcz potencjału obronnego Polski w imię wyimaginowanych powodów, jak okazywanie dobrej woli w likwidacji sił zbrojnych o charakterze ofensywnym. Z takimi interpretacjami ofensywności mógłbyś zlikwidować F-16 i wszystkie czołgi w WP. Szwedzi od dekad mają Kust Jagare. To piechota morska. To nie jest siła zbrojna o charakterze ofensywnym i każde malutkie dziecko w Szwecji to wie.

Dagger
czwartek, 9 września 2021, 10:58

tak, tak i uzbrojona w karabiny o długich lufach i o dużym kalibrze... tak... Pisz tak dalej albo wracaj do Polski.

Sasza
sobota, 4 września 2021, 10:12

Starczy nam Nam?

Zaciekawiony
sobota, 4 września 2021, 12:19

Nam. NAM To z filmu Noc w muzeum?

Potężny Car z Potężnej Rosji
sobota, 4 września 2021, 09:44

Admirał Kuzniecow już się zbliża..

ONU
sobota, 4 września 2021, 18:03

Potężny Car z Potężnej Rosji..W dniu jutrzejszym, 30 sierpnia, prezydent Aleksander Grigoriewicz Łukaszenko obchodzić będzie 67 rocznicę swoich urodzin. Prezydent – stojący od 1994 r. na straży suwerenności Białorusi, wzbudza nie tylko niechęć zwolenników antynarodowego, antyludzkiego – niewolniczego globalizmu, ale wręcz nienawiść.Materialnie nienasycone, obłąkane nadzieją na absolutną władzę nad światem, te psychopatyczne elity, pozbawione zdolności twórczych, chcą żyć w urojonym świecie „jednego miliona wybranych”, którym ma służyć „konieczny miliard” współczesnych niewolników – uzależnionych od kredytów i kontrolowanych totalnie przez technologie elektroniczne i sparaliżowanych strachem o codzienną egzystencję, albo inicjowanymi sztucznie „pandemiami” chorób o zasięgu światowym ( rzeczywistych, albo jedynie stworzonych przez należące do psychopatów media – siejące dezinformację i strach). Potężna Ukraińska siekiera dziadka z UPA się zbliża juz puka do twych drzwi.

Gruszwik
sobota, 4 września 2021, 20:28

Ty tak na trzeźwo to napisałeś? Potężnego cara z potężnej Rosji wraz z żoną i małymi dziećmi zamordowali bestialsko sowieci. Ci sami, których potomkowie teraz nam zagrażają. A łukaszenka to taki kołchozowy chłopek, który dorwał się do władzy i teraz poświęca swój naród, żeby pięć minut dłużej się utrzymać. Następnym elementem będzie oderwanie go od stołka i wchłonięcie Białorusi przez Putina.

Tyle w temacie
sobota, 4 września 2021, 17:39

A potężny car z potężnej Rosji już odchodzi

droma der
sobota, 4 września 2021, 17:14

Liczysz Wania że trochę wungla z pokładu spadnie?Na zimę by było. A może nawet dwie.

Davien
sobota, 4 września 2021, 19:33

A co marzenia jak widac bo ci tyłek n Syberii marznie Iwan?

Wania
sobota, 4 września 2021, 22:33

O tej porze piszesz coraz mnie składnie.

chet
sobota, 4 września 2021, 15:34

A czoła stawi mu potezny okret zwany Slązak.

Davien
sobota, 4 września 2021, 19:34

I to bez problemu bo ten rosyjski wrak musiałby byc holowany:))

Tweets Defence24