Konferencja B9: Pięciopunktowe przesłanie na szczyt NATO [RELACJA]

8 czerwca 2018, 19:07
Hodges-kopia
Fot. Defence24.pl

W związku z odbywającym się w Warszawie szczytem Bukaresztańskiej Dziewiątki na konferencji związanej z tym spotkaniem swoje przemówienie wygłosił Krzysztof Szczerski. Prezydencki minister przekazał pięciopunktowe przesłanie przed zbliżającym się szczytem NATO. Ważne uwagi w czasie panelu dyskusyjnego wygłosił z kolei gen. Ben Hodges, który mówił o konieczności wzmocnienia europejskich sankcji wobec Rosji, poprawienia mobilności wojsk oraz budowy nowoczesnej obrony przeciwlotniczej, jako o kluczowych aspektach dla bezpieczeństwa wschodniej flanki. 

W związku z odbywającym się w Warszawie szczytem Bukaresztańskiej Dziewiątki German Marshall Fund i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zorganizowały konferencje "The Bucharest Nine Before the 2018 NATO Summit in Brussels: Achievements, Challenges, Prospects". 

image
Krzysztof Szczerski, fot. Defence24.pl

Otwierającą przemowę wygłosił Krzysztof Szczerski, szef Gabinetu Prezydenta RP, który przedstawił pięć punktów przesłania Polski i regionu przez zbliżającym się szczytem NATO.  

Pierwszym z nich jest waga relacji transatlantyckich. "Ta więź jest fundamentem dla całego naszego obszaru. Więź transatlantycka jest fundamentem dla NATO, stanowi o sile i skuteczności Sojuszu" - powiedział Szczerski i dodał "Polityczny klimat może być zmienny ale mamy trwałe interesy wartości i cele". Sekretarz Stanu powiedział także, że Europa powinna wyjść na przeciw oczekiwaniom administracji amerykańskiej dotyczących bardziej sprawiedliwego dzielenia się kosztami bezpieczeństwa. 

Kolejnym punktem jest zdolność Sojuszu do odpowiedzi w razie agresji poniżej art. 5 np. w cyberprzestrzeni, a także poprawienie mobilności wojsk, w tym dostosowanie infrastruktury oraz przepisów, przede wszystkim w ramach działań UE. 

Szczerski zwrócił także uwagę na prowadzenie polityki otwartych drzwi zarówno na wschodzie Europy, jak i na Bałkanach. Czwartym punktem z przedstawionej listy jest natomiast solidarność sojusznicza. "Zasadniczym przesłaniem zarówno dzisiejszego szczytu wschodniej flanki, jak i szczytu brukselskiego powinien być przekaz solidarności. Popieramy działania NATO w ramach polityki 360 stopni. Wszystkie zagrożenia są równie istotne" - powiedział szef Gabinetu Prezydenta RP. 

Jako piąty punkt Szczerski zreferował przekaz dotyczący suwerenności decyzyjnej Paktu, co do swojej przyszłości i prowadzonej polityki militarnej. "To jest pięć punktów, które chcemy powiedzieć w Warszawie i powtórzyć w Brukseli" - powiedział minister. 

Podczas sesji pt. "Further Transformation of the Alliance—The Case of NATO’s Eastern Flank" Gen. Hodges, b. dowódca US Army Europe wypowiedział się na temat najważniejszych czynników zwiększających odstraszanie na wschodniej flance NATO. Jego zdaniem dwa z nich są ściśle związane z działaniami Unii Europejskiej. Jest to więc poprawienie mobilności wojsk, co będzie realizowane w ramach inicjatywy PESCO, którą generał pochwalił oraz zwiększenie presji na Rosję poprzez sankcje zgodne z tymi wprowadzonymi przez USA. Ostatnim kluczowym obszarem jest zdaniem amerykańskiego generała poprawienie obrony przeciwlotniczej w regionie. W tym kontekście Ben Hodges pochwalił Polskę i Rumunię, które zdecydowały się na pozyskanie systemów przeciwlotniczych Patriot. Kolejnym etapem powinno być zdaniem generała rozmieszczenie systemów obronnych, które mogłyby stanowić uzupełnienie do takich inicjatyw jak misja Baltic Air Policing realizowana przez myśliwce Sojuszu nad krajami bałtyckimi.  

Gen. Jarosław Kraszewski dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego podkreślał natomiast konieczność ujednolicenia sprzętu używanego przez NATO zwracając uwagę na to, że dla przykładu armie europejskie używają, aż 15 rodzajów czołgów, podczas gdy armia USA tylko jednego. W tym kontekście generał zwracał uwagę na znaczenie inicjatywy PESCO, podobnie zresztą jak w drugim niezwykle istotnym jego zdaniem dla NATO aspekcie jakim jest konieczność stworzenia "wojskowej strefy Schenegen".

Merle Maigre, dyrektor estońskiego NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence przedstawiła rekomendacje dla Sojuszu dotyczące obrony w cyberprzestrzeni. Są nimi w jej ocenie skuteczna identyfikacja przeciwnika, a także umiejętność rozpoznania zachowań wroga i wyprowadzenia skutecznej, adekwatnej odpowiedzi nie tylko w cyberprzestrzeni ale też innych obszarach np. na płaszczyźnie ekonomicznej czy militarnej. Jej zdaniem umiejętność zdefiniowania co można zrobić na konkretny rodzaj działa przeciwnika jest dużym wyzwaniem zwłaszcza w razie działaniach poniżej progu agresji militarnej. Kolejną rekomendacją jest także prowadzenie przez NATO gier wojennych w cyberprzestrzeni. 

Oana Popescu, dyrektor rumuńskiego Global Focus Center mówiła z kolei o wyzwaniach w rejonie Morza Czarnego związanych zarówno z działaniami Rosji, jak i niedostateczną spójnością działań krajów sojuszniczych zarówno tych należących do NATO, jak i państw spoza Sojuszu. W tym pierwszym obszarze Popescu wspominało o fiasku bułgarsko-rumuńskich inicjatyw obronnych oraz o coraz większej nieprzewidywalności Turcji. 

 

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
Reklama
No results found.
Reklama
Tweets Defence24
 
Reklama
Reklama