Offset Wisły na kolejnym zakręcie. Budowa polskiej obrony powietrznej zagrożona [ANALIZA]

26 sierpnia 2020, 19:02
63904
Fot. Raytheon
Reklama

PGZ i MON oficjalnie potwierdzają, że kontynuowane są rozmowy z amerykańskim koncernem Raytheon dotyczące finalizacji porozumienia w sprawie umów wykonania zobowiązań offsetowych związanych z zakupem systemu Patriot. W rzeczywistości jednak doszło do kolejnego głębokiego impasu – dowiedział się nieoficjalnie Defence24.pl. Kością niezgody nie są sprawy techniczne, ale biznesowe i prawne. Przedłużający się spór przemysłu powoduje zagrożenie dla całego programu polskiej obrony powietrznej.

Z nieoficjalnych informacji Defence24.pl wynika, że negocjacje znalazły się na kolejnym zakręcie. Koncern Raytheon na początku sierpnia wystosował pismo do strony polskiej, w którym oświadcza, że nie widzi możliwości kontynuowania negocjacji z PGZ w obecnej formule. Czy oznacza to, że Amerykanie zerwali negocjacje? Formalnie nie, ale zgodnie z nieoficjalnymi informacjami odrzucali propozycje składane przez PGZ w zakresie m.in. finansowania, udzielanych licencji i audytów. W efekcie od momentu powołania na początku br. zespołu negocjacyjnego, który miał wypracować aneks nr 1 do umowy offsetowej nie osiągnięto porozumienia.

Zespół ten powołano w celu sfinalizowania rozmów z Raytheon, rozpoczętych jeszcze w pierwszej połowie 2018 roku, po podpisaniu głównej umowy dostaw na Wisłę. Przedmiotem sporu nie są jednak kwestie techniczne (bo te już uzgodniono w projekcie aneksu do umowy), a warunki dotyczące udzielanych licencji i audytów. Innymi słowy, spór nie tyczy się tego, jakie technologie mają być przekazane stronie polskiej ani jak od technicznej strony zrealizować ten transfer, ale warunków biznesowych - pieniędzy. I to one są powodem obecnego impasu w trwających w sumie prawie dwa i pół roku negocjacjach.

Przeciągające się negocjacje na linii PGZ-Raytheon mają jednak swoje skutki dla całego procesu budowy polskiej obrony powietrznej. Choć główna umowa dostawy na pierwszą fazę zestawów Wisła została podpisana wiosną 2018 roku, to nadal nie udało się sfinalizować umów wykonywania zobowiązań offsetowych z jednym z offsetodawców - firmą Raytheon (drugi pakiet umów, z Lockheed Martin, sfinalizowano w marcu 2019 roku).

Taki stan rzeczy wywiera wpływ na realizację polskich programów obrony powietrznej. W umowie offsetowej założono bowiem ustanowienie zdolności, które będą przydatne w całym programie Wisła - a więc również w drugim etapie tego projektu, a także w programie obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew. Zdolności te wiążą się z zarządzaniem programami obrony powietrznej czy integracją systemów dowodzenia z IBCS (ten ostatni element jest dostarczany przez Northrop Grumman, podobnie jak armata 30 mm Bushmaster II również objęta umową, ale zobowiązania Northrop Grumman zostały włączone w umowę offsetową z Raytheon).

Sfinalizowanie wszystkich umów jest więc niezbędne, aby rozpocząć proces budowy w polskim przemyśle potencjału uznanego za potrzebnego do wsparcia Wisły, zwłaszcza w jej kolejnych fazach, ale też innych systemów obrony powietrznej. Dotyczy to też oczekiwanego przez PGZ uruchomienia programu obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew, z którym wielkie nadzieje wiąże krajowa zbrojeniówka, bo co najmniej większość elementów wartego ponad 20 mld zł programu miała powstać w Polsce. Z kolei Raytheon zabiega bardziej o to, by MON uruchomił najpierw drugą fazę Wisły, bo na tym etapie dostarczy najwięcej komponentów systemu Patriot. Nasi rozmówcy podkreślają, że przedłużające się negocjacje są na rękę Raytheon, który najbardziej skorzysta właśnie na realizacji II fazy Wisły. Z kolei MON chce najpierw w pełni sfinalizować pierwszy etap realizowanego już programu Wisła, a dopiero później podejmować kroki w sprawie kolejnych projektów, tak aby jego pozycja negocjacyjna w sprawie offsetu nie została osłabiona.

Jak dowiaduje się nieoficjalnie Defence24.pl, w MON przesunięto po raz kolejny decyzję w sprawie kierunkowych rekomendacji co do systemu Narew, mających określić m.in. jak ma wyglądać system dowodzenia (C2) i będących podstawą do wyboru jego ostatecznej konfiguracji (w tym efektora). Wcześniej zakładano, że takie rekomendacje zostaną wydane jeszcze w pierwszej połowie br. Dodajmy, że jeszcze w 2014 roku zakładano że dostawy Narwi rozpoczną się w 2019 roku. Dziś program jest nadal w fazie analiz, co oznacza że opóźniony jest o co najmniej pięć lat (a prawdopodobnie więcej).

Trwający impas raczej nie wpłynie natomiast na dostawy pierwszych baterii Wisła i osiąganie wstępnej gotowości operacyjnej przez nie, bo Polska pozyskuje w pierwszym etapie baterie IBCS-Patriot w wersji zbliżonej do amerykańskiej, dostosowanej w pewnym stopniu do polskich potrzeb (np. pojazdy). Ale gro zdolności Wisły, w tym integracja polskich sensorów wczesnego ostrzegania, radary dookólne kierowania ogniem i konfiguracja w pełni odpowiadająca wymaganiom, miała zostać wprowadzona właśnie w fazie drugiej. Drugą fazę Wisły, „wyprzedził” za to program myśliwca F-35 – tyle, że realizowany bez offsetu.

W odpowiedzi na pytania Defence24.pl sprawę opóźnień w finalizacji umów wykonania zobowiązań offsetowych skomentował Hubert Stępniewicz, Członek Zarządu PGZ:

Rozmowy są prowadzone, dążymy do jak najlepszego zabezpieczenia naszych interesów, co nie zawsze jest zbieżne z interesem offsetodawców. Z punktu widzenia PGZ kluczowe jest osiągniecie odpowiedniego zwrotu z inwestycji, którą w konsekwencji zawarcia umowy offsetowej między MON a Raytheon musimy poczynić. Offset jest związany z dużymi kosztami po stronie PGZ bez żadnej gwarancji, że będziemy mogli wykorzystać ustanowione kompetencje, pozyskane produkty i usługi. Negocjacje wymagają pewnej elastyczności obu stron, liczymy na to, że już wkrótce znajdziemy satysfakcjonujące rozwiązanie

Hubert Stępniewicz, Członek Zarządu PGZ

Wypowiedź przedstawiciela władz PGZ pośrednio potwierdza informacje Defence24.pl, wskazujące iż to właśnie kwestie stricte biznesowe (a nie techniczne) są kością sporu. Wiadomo jednak, że niezależnie od realizacji umów offsetowych, Raytheon zawarł z polskimi producentami inne porozumienia biznesowe dotyczące programu Wisła. Jednym z nich jest umowa, na podstawie której w Hucie Stalowa Wola zostanie wyprodukowanych 16 wyrzutni M903 przeznaczonych dla polskich zestawów Wisła. Zakres tego porozumienia jest jednak odmienny od tego, zawartego w umowie offsetowej i dlatego może ono być wdrażane jeszcze przed finalizacją umów wykonania zobowiązań offsetowych. Inne podobne porozumienie z Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi dotyczy modułów elektroniki DLTM, będących elementem wyrzutni M903. Jednym z dostawców Raytheona jest także prywatna polska firma Teldat, która jest dostawcą routerów do systemów Patriot oferowanych na całym świecie i otrzymywała nagrody od Raytheona jako wzorowy poddostawca komponentów.

Wszystko to jednak nie zmienia faktu, że umów regulujących ustanowienie zdolności uznanych za kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, wynikających z offsetu nie udało się sfinalizować - i to nie dlatego, że polscy lub amerykańscy partnerzy nie mają określonych zdolności, ale nie potrafili zgodzić się co do warunków współpracy. Powstaje pytanie – dlaczego, skoro „bliźniaczy” pakiet z Lockheed Martinem udało się podpisać już długo ponad rok temu?

Impas negocjacji offsetowych, z powodów opisanych wcześniej, niejako automatycznie opóźnia realizację kolejnej fazy Wisły, a przynajmniej w pewnym stopniu także Narwi. Powoduje to więc ryzyko dla procesu budowy całej polskiej zintegrowanej obrony powietrznej. 

A jej modernizacja staje się coraz pilniejszą potrzebą. Osłony będą wymagać chociażby instalacje rozbudowywane w kilku punktach Polski w ramach polsko-amerykańskiego porozumienia, a także wiele innych elementów ze zgrupowaniami wojsk – chronionymi przede wszystkim przez Narew – na czele. Modernizacja musi zatem postępować. 

Rozmówcy Defence24.pl podkreślają, że czas na zaangażowanie na najwyższym szczeblu politycznym, po obu stronach, aby impas został wreszcie przełamany. I nie może to oznaczać dążenia do zakupu "z półki", a sfinalizowanie umów wykonawczych, bo jest to wymagane interesem bezpieczeństwa państwa.

System Wisła, aby spełnił wymagania polskiego pola walki, musi spełniać założenia przygotowane przez wojskowych, np. integrację polskich "cichych" radarów, dostosowanych do krajowych warunków. To bez offsetu będzie co najmniej trudne, jeśli nie niemożliwe. Założenia, jakie legły u podstaw decyzji o modernizacji obrony powietrznej muszą być realizowane.

Offset w pierwszej fazie programu Wisła - podstawowe informacje

Główna umowa międzyrządowa na pierwszą fazę Wisły została podpisana 28 marca 2018 roku na kwotę 4,6 mld USD, a cały program ma wartość około 4,75 mld USD. W jego ramach zamówiono dwie baterie systemu Patriot najnowszej wersji zintegrowane z systemem dowodzenia IBCS (cztery jednostki ogniowe). Płatności za pierwszą fazę Wisły zostały rozłożone na lata 2018-2022. Sygnowaniu kontraktu towarzyszyło podpisanie dwóch umów offsetowych dotyczących 46 zobowiązań, które miały zostać zrealizowane w ciągu 10 lat o wartości 950 mln PLN.

Zawarto je z producentem pocisków PAC-3, formą Lockheed Martin (15 zobowiązań offsetowych wycenionych na 725 mln PLN) oraz twórcą systemu – Raytheon Company (31 zobowiązań offsetowych wycenionych na 224 mln PLN).  Offset związany z Lockheed Martinem  ma pozwolić na produkcję i serwisowanie elementów wyrzutni dla PAC-3 MSE, produkcję wybranych elementów tych pocisków, budowę laboratorium do badań pocisków rakietowych, a także zwiększenie zdolności związanych z utrzymaniem samolotów F-16.

Z kolei umowa z Raytheon Company ma umożliwić pozyskanie zdolności w zakresie dowodzenia i kierowania w oparciu o moduł IBCS, produkcji i serwisowania wyrzutni i pojazdów transportowo-załadowczych, utworzenia certyfikowanego Centrum Administracji i Zarządzania Produkcją, dostosowaniem, serwisowaniem oraz naprawami systemu Wisła i innych programów obrony przeciwlotniczej i obrony powietrznej. Częścią umowy z Raytheon Company było także pozyskanie zdolności produkcji i serwisowania 30-mm armat Bushmaster II (m.in. do wież ZSSW-30). Polską przemysłową stroną projektów offsetowych mają być spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej, dla których jest to okazja do pozyskania nowoczesnych technologii.

Jędrzej Graf, Maciej Szopa

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 572
Reklama
Krzysztof
środa, 10 marca 2021, 12:00

I tu okazało się jak widzą nas Amerykanie. Nie zależy im wogóle na nas. Chcą tylko wycisnąć z nas jak najwięcej kasy, nie dając licencji by móc drożej sprzedawać gotowe wyroby. A może by tak sprubować budować tarcze z innym krajem jak np.Norwegia albo Korea ? Amerykanom wcale nie zależy na silnej Polsce,a są tu bo mają tu utrzymanie i poligon za darmo.

mobilny
wtorek, 8 września 2020, 10:00

HQ9. Inwestycje Chin w Polin i Rusek nawet nie spojrzy na nas krzywo ale po co nie....

BUBA
środa, 2 września 2020, 19:10

No prosze wyszlo szydlo z worka. Tacy wspaniali. Podpisujcie kontrakty .... a my wam ... w takich ukladach Amerykanie nie maja tu nic do szukania. I stara prawda, bo z sasiadami zyje sie w zgodzie za karzda cene i to jest lepsze od zbrojenia za karzda cene. I zamiast wymychiwac szabelka to sie dac do rozmowy. Bo zgoda buduje a niezgoda rujnuje.

Extern
piątek, 4 września 2020, 09:54

Fajnie byłoby żyć w zgodzie z Rosją, niestety jedyną opcją jaką Rosja od wieków ma Polsce do zaproponowania jest opcja "My jesteśmy ustami, a wy kanapką". To przykre ale obecna Rosja postępuje tak samo. Tak że piłka do zgody jest po stronie Rosji aby to naprawić. Jedno jest pewne, Polska bez oporu nie zgodzi się na opcję bycia pożartą. Dopóki Rosja tego nie zrozumie, to nawoływanie do Polski aby w imię spokoju dała się zjeść jest dziwne i będzie odbierane jako manipulacja. Postawcie się w naszej sytuacji, przecież wy też jesteście dumnym narodem, który też nie chce popaść w zależność, powinniście to rozumieć.

Dropik
wtorek, 1 września 2020, 10:21

na szczęście nie zapłaciliśmy zbyt wielkiej zaliczki... , a nie czekaj , zapłaciliśmy juz chyba blisko połowę :D

Troll z Polszy
środa, 2 września 2020, 18:06

Połowa była w tamtym roku, przed covid poszło za Harpie/Wisłę/Himars razem coś ponad 5 mld złotych.

Boczek
czwartek, 3 września 2020, 17:47

No a jak jest w końcu, Himars będzie, czy nie będzie wpięty w IBCS?

czwartek, 3 września 2020, 19:36

Bedzie z automatu jak cała reszta tego typu sprzętu z USA.

PRACA DLA POLAKÓW STOP EKSPORTOWI ZATRUDNIENIA
poniedziałek, 31 sierpnia 2020, 22:42

STRATYFIKACJA dostaw ------------- powinniśmy posiadać różne zródła dostaw sprzętu wojskowego ------- najlepiej stawiającjak najwięcej na rodzimy przemysł jeśli WISŁA MA BYĆ Z ZAGRANICY to NAREW POWINNA BYĆ W 100 procentach POLSKA

Artur
poniedziałek, 31 sierpnia 2020, 21:19

Jakby nasi dziadkowie do 1939 roku tak zatwierdzali kontrakty,kupowali sprzęt lub produkowali to w 1939 roku z Niemcami byśmy wojowali ze sprzetem z 1871 roku-wstyd,nieudolnosć,brak kompetencji i rzenada!!!

Dropik
wtorek, 1 września 2020, 10:24

nie było wiele lepiej. wiekszość uzbrojenia (artyleria, karainy) pochodziła sprzed 1919.

Lord Godar
piątek, 4 września 2020, 09:17

Może bataliony ON miały zbieraninę takiego uzbrojenia , ale regularne wojsko miało już w większości ujednolicone uzbrojenie strzeleckie , wprowadzone w latach późniejszych . Trochę starego uzbrojenia było jeszcze w magazynach na czarną godzinę . Co do artylerii do w ciężkiej było słabo , bo tam faktycznie stare uzbrojenie było ( 105 mm, 155 mm ) , natomiast armaty 75 mm i haubice 100 mm były i tak na niezłym poziomie , zwłaszcza nasi artylerzyści lubili poczciwe 75 -tki . To one rozwaliły sporo niemieckich czołgów . Słabością naszej artylerii był mniejszy zasięg , przez co i jej wsparcie było słabsze.

Extern
wtorek, 1 września 2020, 16:44

Bo to było wtedy tylko 20 lat, jakbyśmy dziś mieli na stanie podobny stosunek broni wyprodukowanej w okolicach roku dwutysięcznego a reszta nowsza, to byśmy się bardzo cieszyli.

asdf
wtorek, 1 września 2020, 09:29

przeciez tak bylo nie udalo sie uruchomic COPu na czas

w
wtorek, 1 września 2020, 22:10

dlatego III RP ten COP zlikwidowała

Dr. psychiatrii UE
poniedziałek, 31 sierpnia 2020, 16:20

Należy rozpocząć rozmowy z Rosjanami na temat ewentualnego zakupu S-400 i BUK. Skoro Turcja kupiła czemu nie my ?

Alojzy Bąbel
poniedziałek, 31 sierpnia 2020, 21:54

Bo te ich wyroby są kiepskie i drogie w utrzymaniu a po za tym od przeciwnika się broni nie kupuje co innego choćby od Chinczyków.

BUBA
środa, 2 września 2020, 19:12

To jak sie teraz zachowali Amerykanie to oni nam zrobili przeciwnikow.

MAZU
poniedziałek, 31 sierpnia 2020, 15:50

Aby skutecznie negocjować należy mieć "asy w rękawie", czyli argumenty działające na naszą korzyść. Uzupełnieniem a w przyszłości alternatywą dla rakietowej obrony p.lot/p.rak. są systemy laserowe. Kilka lat temu pisałem na tym forum o takich systemach opracowywanych w Polsce., m. inn. przez 7M. Są to laserowe kontenerowe systemy bojowe (LKSB) o mocy 50-100 kW działające na podstawie własnego systemu rozpoznania. Cena jednego LKSB jest porównywalna do ceny jednego pocisku PAC-3 MSE. System powinien liczyć co najmniej 200 (dwieście) jednostek, co stanowi koszt ok. miliarda dolarów. Ale co najważniejsze, jesteśmy w stanie SAMODZIELNIE zbudować taki system. Jak widzicie, 7M ciągle działa. Czołem, M

Krzysztof
wtorek, 1 września 2020, 14:38

Co to jest 7M?

mobilny
poniedziałek, 31 sierpnia 2020, 07:04

Davien jakoś tak nie śmiało jak nie on ale co ma bidak powiedzieć. Pisze co mu na rękę w tym przypadku nie ma argumentów żadnych. Wydymali nas co było do przewidzenia. Oby za Narew się nie wzięli ale za pewne i taknswe łapy położą

Delikatnie
niedziela, 30 sierpnia 2020, 18:39

Patriotów nie będzie- USA nie ma takiej potrzeby by "drażnić" Putina, my (z małej L) mamy siedzieć cicho w "kącie" a kasa jako zaliczka na 447. Takich mamy polityków i G. w Wiśle jest tego przykładem.

gnago
niedziela, 30 sierpnia 2020, 15:39

Ewidentnie trzeba z Rosją porozmawiać o zakupie P 500 buków i pancyrów. Wtedy jankesi zejdą z wyżyn cwaniactwa

Paweł P.
poniedziałek, 31 sierpnia 2020, 07:55

Jasne...

Gojan
niedziela, 30 sierpnia 2020, 14:01

PGZ nie jest na straconej pozycji, gdyż Raytheon jest pod presją konkurencji ze strony Lockheed Martina - obie firmy chcą zaoferować w 2 fazie Wisły konkurencyjne pociski. Raytheon oferuje niskokosztowe pociski SkyCeptor zintegrowane z systemem Patriot, którymi mają być albo pociski PAAC-4, opracowywane wspólnie przez Raytheona i Rafaela na bazie izraelskiego Stunnera, albo coś zbliżonego do PAAC-4 (patrz ang. Wikipedia „MIM-104 Patriot”). Natomiast LM oferuje więcej pocisków PAC-3, z fabryki która byłaby ulokowana w Polsce (nie jest tylko jasne, czy fabryka ta byłaby własnością LM, czy mieszaną, z udziałem polskiego skarbu państwa). Jeszcze dygresja: w przypadku wyboru SkyCeptora może stracić sens wchodzenie w Narew, jeśli się okaże, że SkyCeptor jest pociskiem klasy podobnej do wymaganej w Narwi.

Lord Godar
poniedziałek, 31 sierpnia 2020, 10:35

LM nigdy nie zgodzi się na produkcję PAC-3 u nas pod naszą kontrolą , co najwyżej będzie to jakaś montownia pod ich kontrolą . Ta ich "perełka" czyli MSE jest obwarowana takimi obostrzeniami , że czynności kontrolne systemu naprowadzania mogą być wykonywane tylko w zakładzie u producenta. Może nam pozwolą klepać jakieś blachy , lub wejść w łańcuch produkcyjny starszych i tańszych PAC , co i tak niewiele nam da . Dla nas szansą na przyszłość jest wejście w łańcuch produkcyjny SkyCeptora , który da nam długoterminowy udział w produkcji tego pocisku i ( to byłby sukces) montownią na nasze potrzeby i serwisem tych rakiet u nas. Tak czy owak nikt nam nie pozwoli na to , aby te SkyCeptory powstawały u nas w 60-70 % nawet gdyby poszły do Narwi , bo USA i tak chcą te najbardziej "wrażliwe" technologie mieć pod własną kontrolą . Dlatego ja uważam , że SkyCeptor jako ekonomiczny efektor dla naszej Wisły jest wskazany i niezbędny , a do tego współudział w jego produkcji , ale jako podstawowy efektor dla Narwi i tak potrzebny jest nam pocisk , na którego produkcję i kontrolę nad jego wrażliwymi technologiami zgodzi się jego oferent . Nic nie stoi na przeszkodzie , aby SkyCeptory weszły też w skład Narwi , bo to znacznie zwiększy możliwości tego systemu uzupełniającego Wisłę ale generalnie mającego tworzyć kręgosłup naszej opl , bo to właśnie Narew i tak będzie podstawą opl.

Boczek
czwartek, 3 września 2020, 17:55

PAC-3-MSE. Poczekajmy trochę na Niemcy, bo oni przy ich MEADS postawili warunek - black box? No go!

Davien
czwartek, 3 września 2020, 19:37

I jak na razie nie dostali nic, jedynie kupili 50 pocisków z półki w Stanach.

Gojan
wtorek, 1 września 2020, 01:19

I ja uważam, że nikt nam nie sprzeda kluczowych technologii rakietowych: nie tylko USA, ale też ani UK, ani Izrael. Dlatego powinniśmy inwestować we własne B+R, np. Pioruna-2. Ale też, skoro już weszliśmy w zakup Patriota, warto wycisnąć z tej współpracy (nie tylko z offsetu) ile się da. Częścią kosztów cyklu życiowego systemu Patriot będzie np. serwisowanie pocisków. Tymczasem, jak czytam w Defence24 „Pociski polskich baterii Patriot” z 4 września 2019 r., w ramach offsetu za 1 fazę Wisły przewidziano diagnostykę pocisków w Polsce, ale nie ich zasadnicze serwisowanie. Mają być one wysyłane co 10 lat do producenta w USA na przeglądy połączone z przedłużeniem certyfikacji. Choćby z tego powodu bezpieczniej byłoby, gdyby w Polsce była choćby montownia tych pocisków, nawet tylko amerykańska, ale w której można by było je serwisować i certyfikować.

Lord Godar
piątek, 4 września 2020, 09:27

To co piszesz odnosi się wersji MSE , bo to jest ich najnowsza zabawka dla Patriota i tutaj nie ustąpią , bo mają narzucony zakaz z góry . Nie będzie ich montowni i serwisu poza USA . Natomiast przy innych pociskach jest szansa , z tym że tak prawdę mówiąc właściwie tylko SkyCeptor jest na tyle perspektywiczny , że należy o niego powalczyć aby uzyskać jak najwięcej w tym serwisówkę . A nasze Pioruny czy inne rakiety nie mają szans rozwoju jeśli nie pozyskamy technologii , a to właśnie chcą nasi otrzymać walcząc o offset za Wisłę i Narew . Jeśli to nie nastąpi to uzależniamy się na następne 30-50 lat od innych i to za grube pieniądze , a na to tak naprawdę nas nie stać , bo się finansowo zarżniemy ...

locco
sobota, 29 sierpnia 2020, 18:18

Ale po co nam Patriot may super nowoczesną Pilicę, po którą nota bene ustawia się w kolejce niemal cały świat i najnowocześniejszą w swoje klasie, jak twierdzą nasi politycy, Pilcię, oba te ultranowoczesne systemy umieszczone w aerostatach będą razić cele w górnej półsweże...

sobota, 29 sierpnia 2020, 16:13

Radek Sikorski powiedział by, że Polacy nie chcą zrobić laski Amerykanom.

kosciuszko
piątek, 28 sierpnia 2020, 19:53

amerykanski superszajs za super kase mozna taniej i bez problemu . sa chetni i wiarygodni dostawcy..

yaro
piątek, 28 sierpnia 2020, 18:13

Jeśli Biden wygra wybory, a wiele na to wskazuje, to z polskiej Wisły będzie jedna wielka klapa a wpłacone pieniądze przepadną bo USA stanie się krajem niewypłacalnym

*Niezależny obserwator*
niedziela, 30 sierpnia 2020, 20:09

Biden to człowiek elit finansowych, zastępca Pani Clinton. Oni już próbowali porozumieć się z Rosjanami ale ci nie dotrzymali słowa. Wątpliwe jest żeby popełnili ten sam błąd. Jeżeli chodzi o zagrożenia z zewnątrz to wszyscy się tam szybko jednoczą.

Lord Godar
sobota, 29 sierpnia 2020, 15:34

A może będzie wprost odwrotnie ...

para w gwizdek
piątek, 28 sierpnia 2020, 15:57

Ale się napinacie trole i pożyteczni. Wielka mi katastrofa bo negocjują. Bardzo dobrze że MON i PGZ broni własnych interesów wobec prywatnego zagranicznego koncernu. Nawet w samym artykule jest sugestia że potrzebna decyzja z góry. Dobrze się składa, bo Tramp potrzebuje jesienią głosów Polonii, a Raytheon dalszych zamówień. Swoją drogą, ciekawe skąd ci anonimowi "rozmówcy" wiedzieli że to mają powiedzieć redaktorom z D24... no a teraz nakręcajcie się dalej.

Sidematic
sobota, 29 sierpnia 2020, 14:52

Trump po podpisaniu 447 może zapomnieć o głosach Polonii.

yaro
piątek, 28 sierpnia 2020, 14:28

W ostatnich dniach US Army przeprowadziła testy Integrated Battle Command System (IBCS), w ramach których symulowano ataki samolotów, pocisków balistycznych i pocisków manewrujących. Podczas testówh ogniowych wykorzystywano także nowe pociski Patriot Advanced Capability - 3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), wraz ze starszymi PAC-2. Próby zrealizowano w zeszłym tygodniu i miały zakończyć się pełnym sukcesem. Jednak 24 sierpnia 2020 portal Inside Defense doniósł, że próba strącenia symulowanego pocisku manewrującego zakończyła się połowicznym sukcesem. System dowodzenia IBCS w oparciu o dane z zewnętrznych podsystemów radarowych wykrył i wypracował prawidłowe dane dla antyrakiet systemu Patriot. W stronę celu wystrzelono antyrakietę PAC-3 MSE w roli podstawowego efektora, a w roli ubezpieczenia przechwycenia odpalono drugi pocisk w starszej wersji Patriot Advanced Capability-2 Guided Enhanced Missile (PAC-2 GEM). Okazało się, że najnowszy PAC-3 MSE nie trafił w cel." ---- Davienku czy dalej twierdzisz, że PAC3 MSE to super technologia jeśli nie potrafi zestrzelić własnego celu ćwiczebnego a co tu mówić o celu prawdziwym.

Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
niedziela, 30 sierpnia 2020, 13:06

I co w tym dziwnego pociski nie mają nigdy skuteczności 100% dlatego odpala się 2 albo 3 w jeden cel żeby uzyskać prawdopodobieństwo trafienia 99%, i tak jest z każdym systemem opl i nie tylko.

BUBA
sobota, 29 sierpnia 2020, 12:39

Nie wiemy co testowano w wypadku PAC-3 MSE. Nie obwiniał bym tego pocisku a raczej system śledzenia celu z ziemi. Jeżeli dane o PRZYSZŁEJ pozycji celu w której ma nastąpić przechwycenie przez GSN PAC-3 MSE zawierają błąd to radar głowicy samonaprowadzającej się go nie odnajdzie i jest pudło, choćby pocisk był najdoskonalszy na świecie............................................................................. ........................................................................................................................................................... W wypadku budowy warstwowej OPL w oparciu o inne radary niż AN/MPQ-65 to pierwsze doświadczenia. Nie ma dobrych wyników bez wykrycia popełnianych błędów na poligonie.

yaro
sobota, 29 sierpnia 2020, 19:26

na altair jest pełny opis

BUBA
sobota, 29 sierpnia 2020, 23:26

"System dowodzenia IBCS w oparciu o dane z zewnętrznych podsystemów radarowych wykrył i wypracował prawidłowe dane dla antyrakiet systemu Patriot." - pociski PAC-3 MSE i PAC-2 GEM-T wystrzelono z separacją. Oznacza to że spotkanie celu z PAC-3 MSE było w innym położeniu niż w przypadku PAC-2 GEM-T który leciał drugi. Dla wypracowania danych do strzału PAC-3 MSE było mniej czasu niż dla PAC-2 GEM-T........................................... Ogólnie jest tak że zniszczenie celu jedna rakietą nigdy nie ma prawdopodobieństwa równego 1. Dlatego strzela się na wojnie 2 pociski. Ciężko wyrokować ale moim zdaniem to dalej są problemy z komputerem kontroli ognia w Patriot PAC-3 PDB 8 i jego synchronizacją z pociskami rodziny PAC-3 szczególnie w przypadkach trudnych celów na granicy działania systemu Patriot. IBCS to tylko proteza ................................................................................... ......................................................................................................................................................

wert
poniedziałek, 31 sierpnia 2020, 12:05

najpierw chociaż mógłbyś doczytać. Wystrzelono DWA pociski które strąciły DWA RÓŻNE cele lecące z DWU różnych kierunków. Jeden imitator balistycznego drugi manewrujący.

BUBA
wtorek, 1 września 2020, 00:43

Są dwie wersje zdarzenia prowadzące do tego samego wniosku. Albo zdarzenie powtórzyło się dwukrotnie. Jedna wersja to strzelanie za pomocą PAC-3 MSE i PAC-3 CRI do Black Dagger Zombie. PAC-3 CRI zniszczył cel. Druga wersja to strzelanie do pocisku manewrującego za pomocą PAC-3 MSE i PAC-2 GEM-T. W obydwu przypadkach nie zniszczono celu na dalszej rubieży.................................................................................................................. ...............................................................................................................................

Davien
czwartek, 3 września 2020, 19:39

PAC-3MSE w ogóle nie wystartował nawet, była awaria rakiety.

wert
wtorek, 1 września 2020, 14:37

Z obu wersji po analizie wyciągniesz fakty. To już przecież było wyjaśnione. PAC-3 MSE nawalił i nie wystartował wobec czego IBCS zaordynował wystrzelenie PAC-3 CRI który Black Daggera strącił. Jaki sens strzelać z PAC-3 MSE do manewrującego na którego wystarczył PAC-2 GEM-T

BUBA
czwartek, 3 września 2020, 10:44

Problem polega na tym, że nasz MON jak i Ratheon głoszą sukces za wszelką cenę. Dlaczego? Bo podpisano umowę zakupu bez realnych testów, bez realnego przetargu, bez realnego offsetu, bez kar dla producenta jeżeli dostarczy sprzęt niesprawny w danym terminie. I teraz musimy tą żabę zjeść mimo że Arabia Saudyjska ma problem z niska wydajnością Patriota, a my chcemy zwalczać znacznie nowocześniejsze pociski niż Burkhan-2................................ ..................................................................................................... Stad mój brak wiary w reklamy producenta Patriota i jego komunikaty z prób poligonowych..........................................

yaro
niedziela, 30 sierpnia 2020, 15:18

no moje zdanie jest takie same, mieli tan komfort, że strzelali do swojego celu a gdyby to był cel obcy --- na dziś słabo to widzę ...

BUBA
poniedziałek, 31 sierpnia 2020, 10:20

Poza tym były użyto dwie metody naprowadzania TVM dla PAC-2 GEM-T i aktywne naprowadzanie dla PAC-3 MSE. Cyfrowy komputer kontroli ognia opracował dane do strzału na podstawie podświetlonej pozycji celu, następnie uaktualniał jego pozycję. Na tej podstawie PAC-3 MSE miał wiedzieć gdzie skierować antenę głowicy by przechwycić cel...tylko że dane do obróbki i tłumaczenia "na język rakiety" pochodziły przynajmniej z dwóch źródeł - radaru zewnętrznego i własnej stacji na kolejnym etapie naprowadzania. Wygląda to tak jakby komputer przeciążony rozjechał się z pozycją PAC-3 MSE, czyli wysyłał dane z mikro opóźnieniem. Takie coś trapiło Patriota na starym hardware gdy wprowadzono rodzinę cyfrowych PAC-3. ............................................................................................................. ......................................................................................................................... Wraz z zwiększeniem odległości pocisku od AN/MPQ-65 opóźnienie przesyłania danych narastało. Stąd duża skuteczność Patriota w zasięgu wzroku a mała w BVR. Podobna choroba dotknęła ucyfrowione i zmodernizowane PAC-2 GEM-T. Jak widać jeszcze coś tam nie gra. MFCR z MEADS jest pozbawiony tej wady gdyż nie realizuje jednocześnie funkcji przeszukiwania obszaru powietrznego wokół systemu za co odpowiada SR MEADS. IBCS miał odciążyć AN/MPQ-65 z tej funkcji redukując jej pracę do poziomu celownika radiolokacyjnego jak w MEADS. Miało to umożliwić użycie większej mocy obliczeniowej komputera kierowania ogniem do naprowadzania pocisków na cele........................................... ......................................................................................................................... Generalnie zwalczanie wielu celów na raz przez Patriota PAC-3 jest czysto teoretyczne, gdyż nie zaprezentowano takiego strzelania żadnej delegacji klientów. Nie słyszałem o teście Patriota zwalczenia 10/20 celów atakujących na raz obiekt na poligonie. Strzelania były do jednego, dwóch celów i koniec................................................................................................. .......................................................................................................................... Takie testy to wykonali Rosjanie dla S-300W gdzie na raz zniszczono około 20 celów. Był to test na przeciążenie systemu........................................... .......................................................................................................................... Być może za opóźnienie było winne zewnętrzne źródło, gdzie komputer kontroli ognia musiał tłumaczyć "obcy" język na swój wewnętrzny a następnie na język rakiety. Tak czy owak nie jestem zaskoczony po doświadczeniach z PAC-3 CRI w Arabii Saudyjskiej...................................

Davien
piątek, 28 sierpnia 2020, 21:50

Jak na razie Yarus to o jakies 50 lat wyprzedza wasze wynalazki, których najwiekszym sukcesem jest zestzrelenie własnego samolotu WRE:)

yaro
sobota, 29 sierpnia 2020, 13:08

Twoja desperacja jest pocieszna ..... Davienku, jesteś jedynym na tym forum którego wszyscy czytelnicy pacyfikują .... ale trzeba Ci to przyznać, ciężko na to pracowałeś ....

Olej rustrolla
piątek, 28 sierpnia 2020, 18:05

Póki co to DALEKO wam ruskije ludjie do czegoś takiego jak super technologia, my możemy to kupić, wy tylko się temu przyglądać, żłopiąc bimber i zagryzając słoniną, paniał?

colonel John
piątek, 28 sierpnia 2020, 16:19

Dobrze,że PAC-2 trafił bo by był już kompletny blamaż.

polewka z Daviena
piątek, 28 sierpnia 2020, 15:57

a Davien tu twierdził, że PAC3-MSE zestrzeli Cyrkona ---- buahahahahaha

Davien
piątek, 28 sierpnia 2020, 21:52

A co za problem zestrzelic ten slepy pocisk do tego dość powolny jak dla PAC-3MSE:)) Aha, najpierw niech ten Cyrkon powstanie:)

antyDavien
sobota, 29 sierpnia 2020, 13:12

żaden problem pod warunkiem, że to nie będzie sprzęt z USA ....

wert
piątek, 28 sierpnia 2020, 15:47

ten "portal" podał Ci nieprawdę. Odpa­lony z terenu Fortu Wingate imitator balistyczny Black Dagger został zestrzelony PAC-3 MSE a manewrujący, prawdopodobnie bo nie podano, MQM-178 Firejet został zastrzelony PAC-2. Jedyny możliwy kancik to to że podano zestrzelenie manewrującego na małej wysokości przez PAC-2 tyle że AN/MPQ-65 ma problemy z wykrywaniem celów na małej wysokości więc mogło to być wyżej. "Oba cele były śle­dzone przez różne wyko­rzy­stane w teście sta­cje radio­lo­ka­cyjne, które prze­ka­zy­wały dane o celach sys­te­mowi IBCS poprzez sys­tem łącz­no­ści bez­prze­wo­do­wej IFCN. IBCS na pod­sta­wie danych spły­wa­ją­cych z róż­nych sta­cji radio­lo­ka­cyj­nych utwo­rzył jed­no­litą ścieżkę śle­dze­nia każ­dego z celów, następ­nie wypra­co­wał komendy do otwar­cia ognia i prze­chwy­ce­nia obu celów." Eto wsio tawariść, IBCS Polska nadchodzi. W odstępie tygodnia drugi LUT, drugi sukces

AntyDavien
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:17

HQ9 ale nikt na to nie wpadł bo chińskie a musi być amerykańskie. Ale jest pilica :O

447
piątek, 28 sierpnia 2020, 11:45

Skromnie wtrące. Wybrali my Wisle Homary efy ot tak od ręki. Juz za to placimy choć nie mamy. Offset mialobyc ale nie będzie jak zawsze zreszta. Kto tak kupuje? Przecież za to powinien prokurator sie wziąść.

niedziela, 30 sierpnia 2020, 15:54

No jak...działko 16 czy ileś milimetrów ' mistrz-krzakow 'i siłowniki do kontenerów...przy aw101 mamy offset na tapicerkę...już wały powinniśmy sypać i mundury zamawiać na chochoły porobione z balot słomy i obsadzić wał Mariusza nimi

LDB
piątek, 28 sierpnia 2020, 10:30

Czy ktoś w Raytheon poważnie sądzi, że MON ustąpi w sprawie offsetu, bo nie będzie chciał przyznać, że negocjacje utknęły w martwym punkcie - zwłaszcza przed nadchodzącą restrukturyzacją rządu? Przeciwdziałanie MON może iść przynajmniej w dwóch kierunkach. 1). Po niezwłocznej inwentaryzacji wszystkich dokumentów z negocjacji zakupu systemu Patriot ocena prawna podpisanych umów, zwłaszcza w części dotyczącej offsetu, sporządzona przez doświadczoną kancelarię prawną. W tym ocena okoliczności przyjęcia podziału projektu Patriot na fazy 1 i 2, okoliczności włączenia zobowiązań Northrop Grumman do umowy offsetowej z Raytheon oraz porównanie sposobu wykonania zawartej umowy przez Raytheon oraz przez innych dostawców systemu (LM). Celem powinno być m.in. ustalenie, czy Raytheon prowadził negocjacje w dobrej wierze, a także czy nie nadużył pozycji dominującej w relacjach z polskimi partnerami. Efektem tej oceny powinna być decyzja o ew. skierowaniu do właściwych organów sądowych i regulacyjnych pozwów przeciw Raytheon celem uzyskania odszkodowań za poniesione przez stronę polską straty oraz utracone korzyści oraz o ew. wezwaniu Northrop Grumman do wykonania przypadających nań zobowiązań offsetowych. Towarzyszyć temu może ew. decyzja o zakończeniu negocjacji dotyczących zakupu kolejnych jednostek systemu Patriot (tzw. fazy 2). Oczywiście, opinia publiczna – podatnicy - powinna zostać poinformowana o najważniejszych ustaleniach i decyzjach. 2). W zaistniałej sytuacji prawdopodobna jest zmiana strategii budowy systemu obrony powietrznej, wymuszona okolicznościami. To znaczy, podjęcie przez stronę polską bez względnej zwłoki negocjacji z zainteresowanymi oferentami w sprawie produkcji w Polsce komponentów systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew. Warunkiem przystąpienia do negocjacji w tym obszarze może być m.in. zobowiązanie dostawcy do wpięcia oferowanego systemu do już zakupionego przez Polskę, w ramach projektu Patriot, systemu IBCS. Jest rzeczą naturalną, że ew. oferta Raytheon która dotyczyłaby systemu Narew, do zakończenia sporów dotyczących Projektu Patriot nie może być przez stronę polską rozpatrywana. 3). Nie jest tu rozważany aspekt politycznej ingerencji rządu USA w działania Raytheon, bowiem, jak praktyka wskazuje, takie interwencje rzadko są podejmowane w odniesieniu do firm amerykańskich, choć wyjątkowa waga projektu Patriot dla obrony wschodniej flanki NATO taką interwencję mogłaby uzasadniać.

Piotr ze Szwecji
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:21

W MON? Przecież PGZ nie podlega MON dłużej. PGZ przekazano pod ministerstwo rozwoju gospodarki. Dobijasz się nie do tych drzwi co trzeba. PGZ musi mieć jakiś zysk z offsetu i to nie są żarty. PGZ nie ma własnego kapitału, aby uzyskane technologie w ramach offsetu sam mógł zagospodarować na zysk. Czytasz ten artykuł i na prawdę rozumiesz język polski? Czy tylko poleciałeś swoim komentarzem po samym tytule?

Adam
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:02

Nawet nie żartuj, to nie wina Raytheon że nasi geniusze negocjacji z MON najpierw podpisali umowę a dopiero teraz chcą negocjować offset. Ponadto jest rzeczą naturalna, że w programie Narew tylko oferta Raytheon będzie zawierała integracje z IBCS. Stad też wykluczenie Raytheon oznaczałoby fiasko budowy drugiej fazy systemu Wisła i jednocześnie fiasko budowy systemu Narew.

Lord Godar
sobota, 29 sierpnia 2020, 15:58

Jest coś takiego jak kompatybilność systemu , który mamy dostać . Kupując Patriota , który jest systemem NATO-wskim , kupujemy system , który musi być w jakiś sposób kompatybilny z innymi systemami , które sa stosowane w armiach państw NATO czy to rozpoznania , wymiany danych czy dowodzenia . Tą kompatybilność zapewnia Link 16 i to nie podlega dyskusji , więc ten system będzie kompatybilny , a to gwarantowali oferenci . IBCS jest natomiast pójściem o poziom wyżej i stworzeniem architektury łączącej w jedno wiele systemów które do tej pory były tylko z sobą mniej lub bardziej , lepiej lub gorzej efektywnie połączone . My chcemy IBCS , bo ktoś nam nawtykał do głów , że tak będzie najlepiej , bo inaczej to nie będzie dobrze funkcjonować . Natomiast prawda jest taka , że Narew da się zbudować osobno i ewentualnie potem ją wpiąć w IBCS czy inne systemy , natomiast wiadomo , że lepiej byłoby zrobić to tak , aby była ona już wcześniej do tego przygotowana . I moim zdaniem problem może tkwić w tym , że Raytheon to widzi i chce wykorzystać wychodząc z pozycji silniejszego i chce pewne warunki narzucić , w tym zobowiązanie się do tego aby bez walki oddać mu też Narew . Nie robi tego pewnie sam , bo stoi za nim z pewnością silne lobby np dostawców efektorów w postaci AMRAAM . To samo z efektorami do naszej Wisły ... cos cicho ostatnio w temacie SkyCeptor ...

wert
piątek, 28 sierpnia 2020, 15:50

a świstak te sreberka...

dykta
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:48

No jak jeszcze na etapie negocjacji zakupu MON i jego główny strateg negocjacji A. Macierewicz publicznie powiedział coś w stylu "przeglądamy wszystkie oferty, ale kupimy amerykańskie" gdy jeszcze ceny, warunki nie były dogadane to co się dziwicie. A CAŁY offset za F16 już zrealizowali? "Historia uczy, że jeszcze nikogo nic nie nauczyła".

mc.
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:29

Gdy nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Przetarg na pierwszą fazę Wisły unieważniony, bo oczekiwania PGZ i ich żądania finansowe były takie, że dużo taniej było "kupić z półki". Druga faza - "powtórka z rozrywki". Dlaczego Amerykanie nas lekceważą ? Bo możliwości technologiczno-przemysłowe mamy ŻADNE. Chcemy być "udziałowcem" tego przedsięwzięcia ? To trzeba "brać z półki" z zastrzeżeniem w umowie, że mamy prawo modyfikacji na własne potrzeby. Trzeba POWOLI budować możliwości, a nie "stawiać się".

Jabadabadu
niedziela, 30 sierpnia 2020, 16:46

PGZ jest w stanie zadołować każdy kontrakt. Nie ma tam absolutnie żadnych kompetencji - ani biznesowych, ani technicznych. Mówię o centrali i poziomach zarządów poszczególnych spółek. Jest za to przeogromne pożądanie kasy i nadymanie się własną ważnością i wielkością. Niestety, te ostatnie atrybuty widzą tylko nadymający się. Tego nie będzie akceptował nikt na świecie - poza polskim podwórkiem. Schemat ten obowiązuje od czasu Bumaru - bez względu na ekipę aktualnie pozostającą przy władzy (czytaj: żłobie, korycie, czy jak jak kto tam chce to nazwać). Smutne ale prawdziwe.

Adam
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:03

Zakup z półki wyklucza możliwość modyfikacji.

dim
piątek, 28 sierpnia 2020, 08:48

Tzw. ustawa COVID-owa zlikwidowała wymóg przetargów na towary i usługi związane z koronawirusem. Nie określiła jednak, według jakich zasad rząd ma wybierać najlepsze oferty. Więc, ministerstwo kupowało poprzez pośredników zagraniczne testy po wielokrotnie zawyżonych cenach, choć dostępne były znacznie tańsze testy polskich producentów. Resort zdrowia argumentował, że „pilna potrzeba” wymogła droższe zakupy na początku epidemii. Jednak gdy testów było już pod dostatkiem, resort wciąż kupował drożej Od 2 maja do 18 czerwca ministerstwo zakupiło od firmy Imogena 400 tys. testów po 60 zł za sztukę. W tym samym czasie firma ta oferowała te same testy w przetargu sanepidowi w Krakowie po 45 zł za sztukę. Pytanie za 100 punktów. Czy właściciel firmy Imogena powiązany jest z byłym czy obecnym ministrem zdrowia?

robertpk
piątek, 28 sierpnia 2020, 08:45

Od dłuższego już czasu mam wrażenie, że całym tym kramem - naszym państwowym kompleksem militarno-przemysłowym, zarządza jakaś grupa łajz (kilka porządnych firm - nie zmieni tego obrazu). Zresztą zarządzający PGZ pasują do zagubionych w akcji, panów w mundurach którzy nie potrafią latami przygotować porządnego przetargu (nie mówiąc już o opracowaniu przy współpracy z przemysłem zaawansowanego produktu..!! ) . Na ten żałosny obraz nakłada się również liczna kasta nieudaczników - którą wybieramy cyklicznie w wyborach do zarządzania naszym pięknym krajem..... w tym również pośrednio przedsiębiorstwami z grupy PGZ .......

Piotr ze Szwecji
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:26

PGZ nie ma dużego kapitału. Przez ostatnie 30 lat wydrenowano z niego wszystko co było wartościowe. Pozamykano wszelkie fabryki konkurujące z zagranicą. Pozostały się jeno wojskowe warsztaty naprawcze. Politycy lewicy ukręcili przez te 30 lat firmom zbrojeniówki cywilną produkcję i cała rentowność w nich padła. PGZ prawdopodobnie nie ma pieniędzy na inwestycje, aby zagospodarować ten offset z zyskiem i temu kłopoty. Kto będzie sponsorem zysku dla PGZ? Reyteon? Inwestycja rządowa na 100 mln złotych w następny warsztat PGZ, by stał się mini-fabryką?

Jabadabadu
niedziela, 30 sierpnia 2020, 16:49

W Polsce od 30 lat rządzą liberałowie spod znaku Sachsa dla niepoznaki mieniący się a to SLD, a to PO, PSL lub PiS. Nigdy nie rządziła i nie rządzi lewica.

Eckard Cain
piątek, 28 sierpnia 2020, 18:32

Od 15 lat, dokładnie od 31 października 2005 [pierwszy rząd PiSu] bez przerwy rządzi nami prawica. I to nie wygląda dobrze, raczej się nie POPISali...

dim
piątek, 28 sierpnia 2020, 18:16

W 2014 fabryka broni z Radomia weszła na rynek amerykański. W 2016 roku zarząd spółki z nadania Dobrej Zmiany wycofał spółkę z amerykańskiego rynku. Tę sytuację też wliczasz do niszczenia polskiego przemysłu przez lewicę? Bo PiS prawicą przecież nie jest :)

Piotr ze Szwecji
sobota, 29 sierpnia 2020, 12:59

Defence24 nigdy nie napisał żadnego artykułu o problemach Łucznika z certyfikacją MSBS w USA i powodów wycofania się z rynku amerykańskiego. Powodem może być bardziej praktyczny, jak za mały budynek nowej nowoczesnej fabryki i bardzo duże ilości zamówionej broni przez WP. ----- PiS jest absolutnie partią czysto prawicową w odróżnieniu od partii centrycznych narodowców i liberałów, czy lewicowych jak socjaliści. To, że jakaś ideologia i partia jest na prawo od socjalistów nigdy nie oznaczało, że jest bardziej konserwatywna (bo ideologie narodowe i liberalne takimi nie są) od konserwatystów. Oczywiście można pisać o ruchu monarchistycznym, leżącym na prawo od konserwatystów, lecz tylko kiedy się pamięta, że to ruch tradycjonalistycznego konserwatyzmu, a nie następny ruch liberalny, narodowy czy socjalistyczny. Niestety takie potworki ideologiczne w stylu komunistycznego króla Kim Jong Una żyją w Polsce. Tutaj nie chcę palcem wskazywać pewną bardzo kontrowersyjną osobę pro-rosyjskiego polityka z Warszawy, który ostatnio powrócił do Sejmu.

Historyk
czwartek, 3 września 2020, 09:07

Piotrze przestań już bredzić o orientacjach politycznych bo niewieile to wnosi. Ty jako sarmata z domu doskonale powinieneś coś o tym wiedzieć bo to sarmaci sprzedawali polskę, kupczyli na boku, nie odprowadzali danin na rzecz państwa.

Jabadabadu
niedziela, 30 sierpnia 2020, 19:03

W Stanach można sprzedać coś na bazie Kałasza, bo to jest produkt, marka i niezawodność. Podobną markę miała tam Beretta i Cz. Nigdy nie miał jej żaden produkt z Polski. A to jest gigantyczny, bardzo wymagający i bardzo tradycjonalistyczny rynek. Mówię o rynku prywatnych zakupów broni. Szanse Łucznika określam na nie więcej niż 2 -3%. Smutne ale prawdziwe.

w.
piątek, 28 sierpnia 2020, 17:43

Jakiej Lewicy? To Razem rządziło kiedyś? Przez 40 lat rządzili cały czas socjal liberałowie z SLD i prawica z Po Pisu. PZPR już dawno nie ma a tu ciągle "lewica".

skryba
piątek, 28 sierpnia 2020, 08:18

Od szeregu lat niekompetencja zarządów PGZ (zmienianych w expresowym tempie) oraz kierownictw MON rozbrajają polską armię i niszczą delikatną tkankę zaufania do własnych możliwości obronnych. A sejm/senat milczą.Znamienne jak zgodnie likwiduje się potencjał obronny Polski.

Bumarowiec
piątek, 28 sierpnia 2020, 11:43

Na 5 ,lat PiS 5 zarządów PGZ ODPRAWY PONAD,30,mln pln Dobre

Dawo
piątek, 28 sierpnia 2020, 08:16

A ja mam pytanie do was fachowcy, od mówienia jak być powinno... Prawnicy i negocjatorzy zatrudnieni przez MON zarabiają po 3-4 tysiące na rękę. Myślicie, że jakość ich pracy jest adekwatna do ich kolegów z firm jak Lockhead Matrin, Boeing czy Raytheon? Podpowiem... Tam pracują fachowcy, ukształtowani od lat dzieciństwa, na swój przyszły zawód, po ciężkich studiach na które się chodzi zdobywać wiedzę a nie "kwit" jak to jest u nas. Nasza reprezentacja to pułkownik Marciniak i kilku prawników których jakość nie pozwoliła im na zaistnienie na rynku cywilnym.

Rafff
piątek, 4 września 2020, 16:28

W Czajce prezesi zarabiają po 400k rocznie. I co, jakość jest wysoka?

w.
piątek, 28 sierpnia 2020, 17:45

to rząd pisu tak ustawił cennik pracy a nie krasnoludki. A godna płaca to chyba 400 tys rocznie wg pewnego senatora z Pisu.

dim
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:57

Za zarządzanie łąką pod Baranowem zarząd tzw Centralnego Portu Komunikacyjnego inkasuje co miesiąc 40 - 50 tys zł na głowę. Pracownicy niższego szczebla zarabiają po 10 tys zł. Skoro PiS tak dobrze płaci za nic nie robienie a fachowcom od negocjowania umowy z Amerykanami płaci po 3 - 4 tys zł, to za stan tych negocjacji odpowiada tylko i wyłącznie PiS.

Herr Wolf
piątek, 28 sierpnia 2020, 11:21

Mogą się zwolnić i otworzyć kranik z marchewką wtedy poczują jak to jest zarabiać na siebie i ile system ich oskubie (!) wtedy te 3-4 tyś będą sobie szanowali! Nie znam ich wypłat ale napewno nie schodzą poniżej 20tys + premie i granty...

piątek, 28 sierpnia 2020, 09:39

To,że zarabiają 3-4 tys . Na rękę to nie znaczy,że Maja przyzwolenie na niską efektywność socjalisto demo-liberalny... zresztą nie pasuje...mogą iść na spawacza podwodnego lub chirurga...

werr
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:23

3/4 pracodawców w tym kraju udaje że płaci a pracownicy udają że pracują. Trudno zeby w MON było inaczej.

asdf
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:32

w zarzadzie PGZ tez zarabia sie po 3/4 tys zl na reke? nie wiem jak teraz ale na poczatku dobrej zmiany jeszcze za Antoniego 7 czlonkow zarzadu bylo chorzystami, moze tu tkwi problem ze partie zamiast wybierac na te stanowiska fachowcow traktuja synekury w zarzadach spolek skarbu panstwa jak koryto?

GieTek
piątek, 28 sierpnia 2020, 08:12

A miało być tak pięknie. Wyszło jak zwykle.

codybancks
piątek, 28 sierpnia 2020, 07:32

Widzę , że głęboka analiza tego tematu jest bardzo rzetelna i trzeba ja szybko wysłać do Moskwy , a już wysłaliście !! A to się Putinas ucieszy !!!

Xzibit
piątek, 28 sierpnia 2020, 11:53

Napisali prawdę i pokazali jaki mamy upośledzony MON rozumiem że pisowskim trollom może to się nie podobać :) Bo oni każdą pokazaną nieudolność MONu muszą przekuć w sukces :)

mobilny
piątek, 28 sierpnia 2020, 11:41

Myślę że się wcześniej cieszył a jeżeli nie cieszył to przynajmnie głowy sobie nie zawracał. Wyszło jak wyszło do przewidzenia to było. Czekam na mitucznego ikara35 i niestety Narew....

asdf
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:33

pewnie juz mu dawno Antek wyslal i to przetlumaczone na rosyjski

Jabadabadu
niedziela, 30 sierpnia 2020, 19:08

Nie trzeba tłumaczyć. Zapomniałeś, że Rosja rządziła na ziemiach Korony i Litwy już od XVIII wieku? A nie miało by to miejsca bez wydatnej pomocy, wsparcia i akceptacji na tych terenach. Ich rezydentury mają już co najmniej po 300 lat skutecznego działania.

Aj
piątek, 28 sierpnia 2020, 06:36

SAMPt&NASAMS ale po co nie

mobilny
piątek, 28 sierpnia 2020, 08:46

To chyba sarkazm ale....po to by już były a po drugie to korzyść dla przemysłu wieksza niż ta w przypadku produktu z kraju Daviena ale po co nie?

say69mat
piątek, 28 sierpnia 2020, 11:58

Efektory systemu NASAMS to ... niestety ... AiM120. Czyli Raytheon ;))) Pozostaje SAMP-t, czyli rodzina pocisków ASTER plus CAMM, jako efektor systemu Narew. Z drugiej strony, jeżeli nie brzydzimy się 'koszernością', możemy się odwołać do potencjału systemu Barak i Iron Dome, jako alternatywą dla Europy i USA. Puff ... Iron Dome to efekt kooperacji Rafael Ind. i koncernu ... Raytheon. Stąd, jeżeli nie potrafimy się dogadać z USA, jeżeli oferta Izraela nie służy przewodowi pokarmowemu. Pozostaje Europa, Europa która tak bardzo mierzi skrajną prawicę w naszym pięknym pozbawionym wad kraju i ... narodzie ;)))

Davien
piątek, 28 sierpnia 2020, 22:01

NASAMS-2 to dowolne efektory z datalinkiem czyli masz AMRAAM, IRIS-T/SL/SLS, ESSM, CAMM/CAMM-ER, AIM-9X bl 2. Barak nie nadaje się ani do Wisły ani do Narwi z uwagi na powolne efektory. SAMP/T z Aster-15 byłby chyba najlepszy ale tu jest problem integracji z IBCS.

Adam
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:06

No to NASAMS z półki idealnie pasuje do programu Narew. SAMP-T odpada bo jest francuski i niezintegrowany z IBCS. Barak i Iron Dome zdaje sié, że zostały wykluczone za korupcję w programie Wisła.

K.
sobota, 29 sierpnia 2020, 16:13

SAMP/T to inna półka . Narew i IBCS , kiedy podjęto decyzję ?

Davien
piątek, 28 sierpnia 2020, 10:17

Wow mobilku to Wisła jest kupowana w Polsce?? Bo dawno tak załośnei nie bredziłes jak teraz:))

POLAK
piątek, 28 sierpnia 2020, 06:36

Podpisać umowę,wpłacać raty a później dopiero negocjować offset......a powinno być zupełnie na odwrót,teraz widzicie co za (cenzura) rządzą tym krajem

Zaq
piątek, 28 sierpnia 2020, 06:34

Tak się właśnie robi interesy z amerykanami, oni wiedzą jak wycisnąć z kupującego ostatniego centa i nie tylko my się o tym przekonaliśmy, a nasza naiwna wiara w sojusznika kolejny raz została zweryfikowana.

say69mat
piątek, 28 sierpnia 2020, 01:24

W jaki to sposób generujący stratę w wysokości 1 miliarda PLN PGZ ma dyktować amerykanom warunki dotyczące realizacji programów offsetowych??? Albo robimy coś dobrze, albo wychodzimy na ... idiotów. Dalej, w jaki to sposób amerykanie mają nas traktować poważnie jako partnera w biznesie. Skoro - na dobrą sprawę - nie potrafimy zarządzać sektorem kompleksu militarno - przemysłowego, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo naszego kraju.

Piotr ze Szwecji
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:36

Niestety nie ma innych firm państwowych do przekazania offsetu. PGZ nie może zaś zwiększać swojej nierentowności. Reyteon nie jest zobowiązany kontraktem sponsorować zysk dla PGZ. Sama sprzedaż amerykańskich technologii Polsce już jest pewnym ewenementem dla Amerykanów. PGZ pewnie nie ma zielonego pomysłu jak technologie podwójnego zastosowania nawet przekuć w zysk, bo politycy lewicy przez 30 lat okradli ich z produkcji cywilnej. MON, albo sam premier chyba będą musieli interweniować tutaj z pieniędzmi na ratowanie PGZ.

tentumitam
piątek, 28 sierpnia 2020, 00:34

A czy to czasem nie nasi żydowscy najlepsi przyjaciele, nie naciskają w ten sposób na spełnienie ich jakże skromnych roszczeń?

Murf fanem Polski
piątek, 28 sierpnia 2020, 00:18

Zobaczmy więc, jak Polska dostaje: „Cały program jest wart ok. 4,75 mld USD. "Zamówiono dwie baterie Patriot najnowszej wersji, zintegrowane z systemem dowodzenia IBCS (cztery jednostki ogniowe). Płatności za pierwszą fazę Wisły zostały rozłożone na lata 2018-2022. Z kolei umowa z firmą Raytheon ma umożliwić pozyskanie zdolności dowodzenia i kontroli w oparciu o moduł IBCS, produkcję i serwis wyrzutni i pojazdów transportowo-załadunkowych, stworzenie certyfikowanego Centrum Administracji i Zarządzania Produkcją, adaptację, obsługę oraz naprawy systemu Wisła i innych programów obronnych przeciwlotniczych i przeciwlotniczych. Częścią kontraktu z Raytheon Company było również nabycie zdolności produkcyjnych i serwisowych dla armat Bushmaster II kal. 30 mm (w tym dla wież ZSSW-30). Polską stroną przemysłową projektów offsetowych mają być spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej, dla których to szansa na pozyskanie nowoczesnych technologii. ” Dwie baterie, które są bardziej zaawansowane niż większość baterii w Stanach Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. Pewne hojne offsety, które dla wielu uczestników wydają się być ważniejsze niż sama broń. Więcej niż zaoferowano Turkom. w tym produkcja i konserwacja. Ulepszone możliwości konserwacji floty F-16. i ważny element systemu SHORAD. Jednak to nie pasuje do wielu komentatorów tutaj. Mam trolle. będą kpić z każdej umowy z oczywistych powodów. Ale dla wielu polskich uczestników zastanawiam się, czego się spodziewano? Nie jesteś kolonią, a kolonia dostaje to, co jej kraj ojczysty ma ochotę dać. która nie jest bronią z najwyższej półki. nie jesteś zubożały. Polska jest szóstą co do wielkości gospodarką w UE i dziewiątą w Europie ogółem, przed Szwecją. Nie masz odszyfrowanego wojska. Polska zajmuje 21. miejsce w Global Firepower Index. Stany Zjednoczone nie tylko dają sojusznikom nasz najlepszy sprzęt, tak samo jak Sowieci nie dali Polsce swoich najnowszych Mig-29. Nie sprzedajemy też „modeli małp”, jak robili to Sowieci. Ty Py pierwsza klasa dostajesz pierwszą klasę. Tak traktują się sojusznicy.

BUBA
piątek, 28 sierpnia 2020, 08:42

Jasne, a co to takiego F-16Q. Podobno Irak jest sojusznikiem USA a dostał samolot NOWY i niezdolny do walki z 30 letnimi F-14 Iranu....................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ RFN - Niemcy wsparli Polskę 140 Leopardami 2A4, 22 dziesięcioletnimi MiGami-29 z zapasem amunicji i dokumentacją umożliwiająca remonty w znacznie większym zakresie niż Amerykanie wsparli polskie F-16................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................ Reasumując realną NAJWIĘKSZĄ pomoc wojskowa Polska otrzymała od Niemiec. A jak się za coś płaci to się kupuje a nie dostaje. Można kupic bardziej zaawansowane rozwiązania niż Patriot PAC-3 PDB8+ u Francuzów, w Rosji, od Chińczyków, od Izraela.....................................................................................

Jabadabadu
piątek, 28 sierpnia 2020, 21:17

"Największą pomoc wojskową Polska otrzymała od Niemiec". Hmmmm. Mówisz o "pomocy" w 1939 roku? Bo to o czym piszesz to był genialny interes dla Niemiec (interes strategiczny). Dla nas owocował rozwałką przemysłu, nauki i armii.

BUBA
sobota, 29 sierpnia 2020, 11:09

Jasne, jest 70 lat po wojnie którą Polska przegrała na własne życzenie wystawiając się na odstrzał dzięki polityce Becka by bronić Francji i Anglii przed uderzeniem III Rzeszy ciałami własnych żołnierzy i cywilów, i żadnych wniosków nie wyciągnięto tylko nadal podporządkowuje się Polskę polityce obcego mocarstwa USA jak kiedyś podporządkowano Polskę polityce mocarstw Anglii i Francji. Wiec może wyciągnijmy wnioski?.................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Dzisiejsze Niemcy to nie III Rzesza która fascynował się i fascynuje ONR. Czołgi otrzymaliśmy w 2002/2003. Jest rok 2020. Oczywiście proponujesz skręcić im licznik jak furze z Niemiec, wtedy będą wiecznie nowe i kolejne 18 lat posłużą bez remontu i modernizacji...jak T-72...Polak potrafi................................................................................... ..................................................................................................................................................... Wyborcy wybrali NIEKOMUNISTYCZNY rząd który w latach 2007/2012 wygasił produkcję PT-91 nawet na eksport. Nie Niemcy mają na nazwiska Krystkowski i Idzik.......................

wert
niedziela, 30 sierpnia 2020, 23:02

Kolejny ahistoryk, ignorant. AHISTORIA- ocena faktów historycznych na podstawie znajomości ich przebiegu i skutków. Dyskwalifikuje historyka. O polityce Becka nie wiesz nic więc takie prymitywne teksty możesz zapuszczać. Sobie wystawiasz ocenę. Proste powiazanie faktu otrzymania "czołgu" Leoszrotu z uwaleniem Gaparda Ci do głowy nie przyjdzie? To była zwykła konsekwencja: po co budować czołg przecież mamy Leoszrota. Dlaczego bez remontu i moderki? Bo nawet starego radia na przysłowiowych analogach nie mieliśmy prawa wymienić. Jak z samochodem, nie zarabia się na samochodzie tylko na jego serwisie. PT-91 został wygaszony bo skończyła się pula lepszych siedem dwójek, po za tym to była TYLKO wersja przejściowa. Dzisiejsze niemcy to nie III Rzesza tylko IV Rzesza Ojropiejska. Chciał hitler rządzić Europą? A dzisiaj KTO rządzi Europą? Tygrysy i Pantery zostały zamienione na Markę i Euro. Polska została PODWYKONAWCĄ niemieckiego przemysłu? Kto spija wartość dodaną? A kasy dlaczego nie mamy? Może dzięki temu że I Wojna toczyła się na ziemiach polskich, że zaraz była II Wojna poprawiona komuną, zakończona agenturą jurgieltową

BUBA
czwartek, 3 września 2020, 08:20

Widać skutki polityki Becka. odwrócenie kierunku ataku III Rzeszy z Zachodu na Wschód i zawarcie przez III Rzeszę z Stalinem paktu o nieagresji. To wszystko pod wpływem działań Becka......................... .................................................................................................................... PT-91 to była modernizacja ale tez i NOWE PT-91. Opracowano szereg wersji PT-91M, PR-91P - przestrzelił pancerz czołowy Leoparda 2.... Gepard nie wnosił nic czego nie ma PR-91M Malay............................ ................................................................................................................... Widac ze mało czytasz. Polecam Technikę Wojskowa i Raport WTO. .

wert
piątek, 4 września 2020, 12:09

tiaa Beck Wielki Sprawczy. Mylisz, plączesz, mieszasz. Manipulujesz widokiem z poziomu psiej budy. Żenada! Malay czy Twardy mały Powerpack? Skonstruowaną od podstaw nową wieże z nowym działem? Mylisz chyba PT-2001 Gepard z dzisiejszym WWO Gepard

BUBA
niedziela, 6 września 2020, 20:02

Powerpack jest konieczny teraz dla PT-91 czy innych czołgów. Ne ma już PZL Wola zniszczonej przez Krystkowskiego. Dziś po rządach Prawicy od 2005 na całym świecie czołgi polskiej produkcji modernizują wszyscy w tym Państwo Islamskie, tylko nie Polska......................... .............................................................................................. WWO Gepard to może będzie za 10 lat, a rzeczywistość to T-72 model 1980 bez modernizacji armaty i pocisków.

Davien
piątek, 28 sierpnia 2020, 10:22

Jak co BUBA to F-16IQ i spokojnie jest zdolny do walki z F-14 z Iranu, choć akurat nie wiadomo po co jak Iran prawie rządzi Irakiem:) A od Niemców to dostalismy 22 MiG-29 rozsypujace sie z zuzycia więc skończ kłamać z premedytacją. Aha jakie niby lepsze systemy od Patriota maja Niemcy, Francja czy Chiny?? No czekam, bo MEADS bez PAC-3MSE( czyli pocisku od Patriota) nie istnieje, SAMP/T ustepuje Patriotowi pod każdym wzgledem, w Chinach uzywaja elektroniki i radaró wzorowanych o popatrz na Patriotach dla sowich HQ-9:))

BUBA
piątek, 28 sierpnia 2020, 21:24

PAC-3 MSE jest pociskiem Lockheed Martin a nie Ratheon. MESDS i PAC-3 MSE to ten sam producent. Dlatego MFCR MEADS w pełni wykorzystuje możliwości PAC-3MSE a AN/MPQ-65 nie daje rady mimo coraz głębszej modernizacji i ucyfrowieniu 20 lat po S-125 Newa SC w PL.............................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... Niemcy: Patriot PAC-3 PDB 8+ pierwsze sztuki z demobilu za kilka lat 3023/2025, Francja SAMP/T, Chiny HQ-9, Izrael Barack MX i Stunner - SkyCeptor, Python-5 i wiele innych ciekawych rozwiązań. Rosja S-300 PMU-2 i S-400. Amerykański system jest najdroższy i najgorszy tym bardziej że za chwile Niemcy będą sprzedawali Patriota PAC-3 PDB 8+ partiami z demobilu - kila państw już sobie pewnie ostrzy zęby na tanie pozyskanie OPL. ......................................................................................................................................................... Co do Migów 29 to latały bezpiecznie aż do przyjścia nowych specjalistów Macierewicza i Błaszczaka. Przypadek? Nie sadzę. Jak małpie dasz granat, MiGa-29 czy Tu-154 w łapy to się to kończy katastrofą. I zawsze będą winni Ruscy i mgła lub MiG czy Tutka........................... ......................................................................................................................................................... Tak zaorano PGZ i WZL-2 że nie mają z czym się wystawiać na MSPO. niszowa produkcja, prawie zerowy eksport. WZL-2 z firmy remontującej i modernizującej samoloty bojowe MiG-29 i Su-22 spadła do rangi modelarni i malarni oraz serwisanta samolotów aeroklubowych...............................................................................................................................

gieniu112
piątek, 28 sierpnia 2020, 18:03

Ale jakoś ponad 20 lat te migi 29 latały, jak na szrot to całkiem nieźle

wert
piątek, 28 sierpnia 2020, 22:23

W Afryce chodzą T-55, są państwa z MiG-21 na stanie. Leo A4 też dostaliśmy w "niezłym" stanie. Dziś płacimy 8 mln PLN tylko za remont przekładni. Rozpinamy Powepack i przekładnia jedzie w "świat" za dwa miliony ojro/tojro. Od A5 zresztą też

BUBA
sobota, 29 sierpnia 2020, 12:06

Nie możesz jeździć nawet tanim Mercedesem w cenie eksploatacji Żuka czy Syrenki. Ale Polacy mają ambicje, gorzej z pieniędzmi co widać po stanie niemieckich aut w Polsce...................................................................... ................................................................................................................. To kwestia mentalności. Chce się jakości Zachodu to trzeba za to płacić.

wert
poniedziałek, 31 sierpnia 2020, 08:48

A może to kwestia zniszczeń narodowej substancji materialnej i nie materialnej? Zniszczeń I Wojny które odrobiliśmy dopiero w przededniu II? Zniszczeń II Wojny i jarzma komuny? Zachodniego kagańca po tzw odzyskaniu niepodległości który uczynił naszymi rękami swoich podwykonawców i tanią siłę roboczą? Ten "tani mercedes" to zgniłe kukułcze jajo które wygarnęło z gniazda konkurencje. Samiśmy to sobie zrobili. Za perkal i błyskotki

Davien
piątek, 28 sierpnia 2020, 22:03

Latała chyba niecała połowa z tych niemieckich a i tak przynajmniej jeden ostatnio sie rozbił.

mc.
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:35

Niemcy wsparli... normalnie dech mi zaparło. Niemcy zrobili na ans najlepszy na świecie INTERES. Dali zużyte "coś" czego nie potrzebowali, a teraz na remontach dostają ponad 3 mld pln. To Twoje "dali" to jak pomoc sowiecka dla Polski po wojnie - w ramach tej pomocy sprzedawaliśmy im za pół darmo węgiel !!!

K.
sobota, 29 sierpnia 2020, 21:46

Zużycie było ustalone na 20-30% , sami wybraliśmy konkretne egzemplarze . Takich samych czołgów wówczas używali . Czołgi te były naszym zobowiązaniem modernizacyjnym przy wstępowaniu do NATO . Dali nam je za darmo a mogli po prostu sprzedać bo i tak musieliśmy kupić , Dołożyli za darmo amunicję , części , pojazdy towarzyszące . Z czym nas oszukali ?

BUBA
piątek, 28 sierpnia 2020, 21:43

No może i masz rację. Każdy wie że w polskich rekach Mercedesom, BMW i Oplom czas się cofa po przejechaniu granicy, to czemu nie Leopardom? 128 czołgów Leopard 2A4 Polska otrzymała z nadwyżek Bundeswehry w latach 2002-2003. I co wiecznie mają trwać bez remontu i modernizacji jak T-72?. MiGom też pewnie nalot maleje w rekach Asów Patriotyzmu................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Oddajemy Niemcom 140 leopardów, 20 MiGów. Na to miejsce bierzemy Nawarry czy Rangery Błaszczaka. Kilka beczek z TNT na pakę lub z bombę lotniczą, zdalny zapalnik radiowy - przyszły bohater, patriota za kierownicą - zdalne odpalanie by nie zdążył zmienić zdania i mamy tani niszczyciel czołgów, lub jeszcze lepiej Harcerz i dwie butelki z benzyną. ........................................................................................................................................................ Harcerz p-panc kosztuje 2x 10 PLN za dwie flaszki benzyny plus zapalniczka. Na Marszu Bezradności 11 Listopada widziałem wielu Patriotów więc może jeszcze z tego środowiska będą jacyś tani ochotnicy.............................................................................................................

wert
sobota, 29 sierpnia 2020, 11:39

z takimi tekstami to do obory!! do swoich

BUBA
sobota, 29 sierpnia 2020, 23:10

A co Ciebie obraża? Obrona w 1939 przedmieść Warszawy butelkami z terpentyną? Spalono kilka niemieckich czołgów. Finowie również w Wojnie Zimowej zniszczyli mnóstwo rosyjskiego sprzętu koktajlami. W czasie marszu Wermachtu na przedmieścia Moskwy również Armia Czerwona używała do obrony butelek z benzyną.................................................... Tylko ci wszyscy żołnierze nie mieli do wyboru czołgu średniej klasy lub butelki z benzyną. Mieli tylko to............................................................... ...................................................................................................................... Bydło to ci co wysyłają kilku i kilkunasoletnie dzieci do boju który jest z góry przegrany mając możliwość mobilizacji dorosłych. Polecam "Dzieci w Powstaniu Warszawskim. Najmłodsi żołnierze Państwa Podziemnego". 14-letni Jerzy Bartnik „Magik” dostał Virtuti Militari, 11-letni Wojciech Zaleski poległ jako zwiadowca. Cytuje:"Po upadku powstania do niewoli dostało się ponad tysiąc chłopców w wieku od 11 do 18 lat."...................................... ............................................................................................................................ Jak to skomentujesz? A gwarantuję że Narodowcy sięgną po Harcerzy w godzinie "W" nawet z butelkami z benzyną...a jest to niepotrzebne by poświęcać najmłodszych. Jak to jest że naród 5,5 miliona Finów nie walczy dziećmi z potężna Armią Czerwoną? A 35 milionów Polaków wysyła dzieci na wojnę ? Podobnie jak Adolf i Hitlerjugend..................................................... ............................................................................................................................. Chodzę często po polskich cmentarzach wojennych i zatrważa mnie to co tam widzę na nagrobkach. Moja rodzina od Powstania Styczniowego służyła Polsce, ale nie znaczy to że mam być bezkrytyczny w stosunku do bałwanów i nieudaczników oraz karierowiczów którzy doprowadzili do klęski ten kraj...i dalej to robią robiąc z nas kartoflisko technologiczne w XXI wieku..............

wert
niedziela, 30 sierpnia 2020, 22:17

nikt nie sięgał po Orlęta Lwowskie, Hufce Polskie czy Szare Szeregi! Jeżeli ktoś sięgał to wychowanie, coś z czym nie masz NIC wspólnego. W naszej kulturze chrześcijańskiej są rzeczy tabu do nich należy szacunek dla osób dokonujących czynów dzielnych i prawych. Jest też ludzka padlina robiąca z najdzielniejszych z dzielnych bezwolne kukły i marionetki.

BUBA
czwartek, 3 września 2020, 08:26

Rolą polityków i dowódców wojskowych jest tak budować armie by nie sięgać po dzieci.................................... ...................................................................................... Masz typowe prawicowe podejście do tematu. Posądzasz kogoś o brak szacunku i odrzucasz ocenę niekompetencji dowodzących takich jak Anders, Bór Komorowski itp. bo to tabu. I w efekcie poświęcaniem bez sensu żołnierzy....................................................................... .......................................................................................

Tabarttab
czwartek, 27 sierpnia 2020, 23:06

To wynik słabej jakości naszej polityki. Trochę twardsza gra i będzie lepiej na przyszłość, niestety ale mamy bojaźliwe elity którym się ubzdurało że w Polsce nie da się nic zbudować samodzielnie (i tak od 30 lat) :(

jAKIE AUDYTY.. LICENCJE NA CO.. CO ONI NIBY MAJĄ CZEGO MY NIE MIELIBYSMY ?
czwartek, 27 sierpnia 2020, 22:58

COOO..CHCA DSOTEP NA TERENY NATOWSKICH ZAKŁADÓW ZBROJENIOWYCH ? pRZECIEZ BLISKOWSCHODNIE FIREMKI rc MODELARSKIE NIE SĄ ELEMENTEM SYSTEMU OBRONNOŚCI nato nato NATO-OTAN..

NO III CO Z NIMI ?
czwartek, 27 sierpnia 2020, 22:53

,, A CO MA DO GADANIA RAYTHTHEON.. PRZECIERZ NIE JEST STRONA W PROGRAMIE wISŁA.. JAK ZWYKLE CHCE PODŁACZYĆ SIEBIKIEM NA PROWIZJE NA ZABAWKI.. ZBEDNE , KOSZTOWNE KOPIE NASZYCH PRODUKTÓW..

emeryt
czwartek, 27 sierpnia 2020, 21:58

Teraz można powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa , będziemy mieli WISŁĘ taką jak ta po awarii CZAJKI w Warszawie . Dalsze roztrząsanie problemu jest stratą czasu . Klamka zapadła kilka lat temu a winni są znani z nazwiska i funkcji .Czekam na pilne zebranie Komisji Obrony Narodowej i przesłuchanie ministra Błaszczaka a nie jakiegoś tam pełnonocnika ds. Wisły .

piątek, 28 sierpnia 2020, 08:48

Polska państwem gdzie winnych afer brak

codybanks
piątek, 28 sierpnia 2020, 07:34

Nie chybnie tak jak to przedstawia D24 !!! to jest nieuniknione i tylko czekać , aż to przywiozą i postawią w pokrzywach !!!

pragmatyk
czwartek, 27 sierpnia 2020, 21:57

Z Defence24: Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała o zmianach w organach spółki. Odwołano dotychczasowego prezesa i zarząd, a do Rady Nadzorczej został powołany Michał Pietrzyk. RN podjęła też uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska w zarządzie spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGZ podjęło decyzję o zmianach w radzie nadzorczej i zarządzie spółki. Do rady nadzorczej powołany został Michał Pietrzyk. Jednocześnie odwołani zostali dotychczasowy prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Witold Słowik, który kierował spółką od września 2018 roku. Decyzją Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji prezesa zarządu oddelegowany został Andrzej Kensbok. Równolegle zdecydowano o odwołaniu dwóch dotychczasowych członków zarządu, powołanych do spółki w 2018 roku: Michała Kuczmierowskiego i Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego. Do zarządu PGZ Rada oddelegowała Michała Pietrzyka, pełniącego obowiązki członka zarządu. Jednocześnie, jak podaje PGZ, Rada Nadzorcza „podjęła również uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A”.kto i co tu może negocjowac Amerykanie pewno zgłupieli z tym totolotkiem.

emeryt
czwartek, 27 sierpnia 2020, 21:39

Zapytam retorycznie - ktoś widział winnych tej sytuacji ? .

Czesiu 112
czwartek, 27 sierpnia 2020, 21:22

Aster 30 docelowo Aster 30 błocko 1NT i błock 2. Taniej a w przypadku błock 2 rakieta prawdopodobnie lepsza niż patriot pac 3. Do tego realna szansa na współpracę i korzyści z offsetu. Wydaje się że na rosyjskie Iskandery lub ci gorsza Toczki czy smiercze wywalanie 5 mln dolarów za rakietę to przegięcie a

Adam
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:09

Raz że jest francuski, a dwa niezintegrowany z IBCS.

Davien
piątek, 28 sierpnia 2020, 10:23

Pocisk Aster 30BMD ustepuje juz obecnie PAC-3MSE pod wzgledem mozliwości zwalczania celów balistycznych

K.
sobota, 29 sierpnia 2020, 21:47

To rakieta na poziomie MSE .

Herr Wolf
piątek, 28 sierpnia 2020, 12:34

Właśnie ten twój pac3 się popisał i nie potrafił trafić w sterowaną i nakierowaną na niego rakietkę -makietkę!!!

Olej rustrolla
piątek, 28 sierpnia 2020, 18:11

Nie trolluj ruski trollu

Nikodem
czwartek, 27 sierpnia 2020, 21:20

Nie jest żadną tajemnicą, iż najważniejszy program zbrojeniowy, modernizacyjny Wojska Polskiego, czyli WISŁA w jej II fazie została odłożona na półkę. Problemem jest i offset, i kwestie biznesowe. Nie bardzo wiemy, jak ugryźć ten temat. Na razie zamówiliśmy dwie baterie PATRIOT PAC-3+ PDB-8, które najprawdopodobniej trafią do Polski w połowie 2023 r., a jeśli nie będzie poślizgu po stronie producenta. Natomiast II faza Wisły leży, jak i program Narew. Najprawdopodobniej będziemy musieli zadowolić się w najbliższej dekadzie tymi 2 bateriami PATRIOT. Plotki też głoszą, że skończyły się Nam zasoby finansowe, gdyż to co było przeznaczone na OPL przekierowano na samoloty F-35, a przecież budżet MON nie jest z gumy. Pamiętajmy też, że już dziś mamy recesję gospodarczą z powodu wirusa SARS COV 2 i deficyt budżetowy rzędu 110 mld zł., ale na koniec bieżącego 2020 r. może ów deficyt wzrosnąć do 200 mld zł. Także w najbliższych latach czeka Nas wszystkich ostre zaciskanie pasa i cięcia, które nie ominą planów modernizacyjnych WP. Ten przeklęty koronawirus narobił Nam wszystkim biedy.

Adam
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:11

Rozwiązaniem jest NASAMS

Lord Godar
poniedziałek, 31 sierpnia 2020, 10:37

Tak też nam wmawiają lobbyści zza oceanu ...

dim
piątek, 28 sierpnia 2020, 07:52

Nie, to nie koronawirus. To obłędna polityka wydawania wszystkich oszczędności na socjal. Budżet jest sztywny, bez żadnego pola manewru więc gdy przychodzi recesja, jesteśmy w czarnej d ... Socjal trza płacić bo suweren się zdenerwuje. A inne sprawy? Wojna? Dobra Zmiana zdąży się ewakuować na wypadek W. A suweren niech organizuje ruch oporu wtedy :)

dim
sobota, 29 sierpnia 2020, 13:29

I tu wyjątkowo zgodzę się z kacapskimi trolami, kradnącymi mój nick. Tyle, że to nie jeden rząd, a wszystkie rządy i posłowie wszystkich partii tak mają. Uciekną pierwsi, gdyż dobrze wiedzą ile nakłamali o rzekomo dobrym poziomie obronności. Ale to nie partia rządząca wymaga zmiany jej na inną taką, a to "demokracja" wymaga zamiany na demokrację faktyczną. Taką z automatyczną odpowiedzialnością władzy. Czyli naprawa Polski, jaką właśnie zleceniodawcy tych troli postrzegaliby jako najbardziej czarny sen. Oni mają nas tylko kłócić i kłócić.

asdf
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:39

koronowirus to im z nieba spadl bez niego i tak byloby to samo tylko teraz dobra zmiana bedzie miala na co zwalic swoje bledy

dim
piątek, 28 sierpnia 2020, 12:58

Dokładnie tak.

BUBA
piątek, 28 sierpnia 2020, 07:12

Najpierw się pozyskuje offset, potem się płaci. A jak się najpierw płaci to potem się już nic nie uzyska. Pseudo przetarg ustawiono pod Ratheona który nie spełniał wymagań prowadzenia ognia w zakresie 360 st. przez jedna baterię bo taki system kupiono na dziś. Wiec nie oczekujmy cudów offsetowych.

Adam
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:10

Przecież zakup Patriot był bez przetargu

Davien
piątek, 28 sierpnia 2020, 10:25

BUBA, twój ulubiony MEADS tez nie spełniał bo w trybie naprowadzania radar MEADS pracuje sektorowo.

BUBA
piątek, 28 sierpnia 2020, 23:59

Widzisz jak się znasz na OPL jak kura na pieprzu............................................................ ................................................................................................................................................ Jeżeli MFCR pracuje sektorowo to jak trafił 2 cele w położeniu 180 st od osi symetrii anteny MFCR? Test 2014 Phantom 2 i imitator pocisku balistycznego? Mocy Yedi nie było w zapasie...................................................................................................................................

Andrzej
czwartek, 27 sierpnia 2020, 20:38

Amerykanie nie są nam potrzebni, to my jesteśmy im teraz potrzebni w naszym regionie. Dlaczego wiecznie dajemy się wykorzystywać? Nie wolno zawierać bezalternatywnych sojuszy!

Murf fanem Polski
piątek, 28 sierpnia 2020, 00:20

Potrzebujemy się nawzajem. W ciągu kilku operacji nauczyliśmy się sobie ufać. Dlatego jesteśmy sojusznikami.

Extern
poniedziałek, 31 sierpnia 2020, 16:29

Fakt, ale powinniśmy pamiętać że historycznie patrząc ta sytuacja jest dosyć wyjątkowa i prędzej czy później się skończy. Nie powinniśmy więc aż tak uwieszać się na Amerykanach, bo co będzie jak oni nagle nas tu zostawią samych sobie?

myślenie nie boli...
czwartek, 27 sierpnia 2020, 22:34

Dlaczego? Ano dlatego, że mamy nieudaczników w rządzie

adek
czwartek, 27 sierpnia 2020, 20:35

Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale za integrację ze swoim IBCS naszych radarów i inne rzeczy chcą po prostu więcej kasy? albo chcą by uzgodniona kasa nie obejmowała np. integracji naszych radarów z ich IBCS. W domyśle R. mówi: dokupcie możliwość integracji za dodatkową sporą sumkę liczoną w miliardach lub kupcie nasze radary. Ciekawe jakie możliwości ma TELDAT w zakresie systemu kierowania obroną plot i łączenia sensorów? Jeżeli ma możliwości to czy wtedy okaże się, że brak zgody producenta wyrzutni na integrację jego elementów z systemem TELDAT-u? lub ta zgoda będzie ale kosztuje w miliardach zielonych? Zawsze chodzi o kasę.

Adam
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:12

Dokładnie to PGZ chciałoby żeby to Amerykanie zapłacili za integracje polskich radarów z IBCS

płaszczak prowadź na kowno!
czwartek, 27 sierpnia 2020, 20:25

Zadeklaruj publicznie co dokładnie, u kogo kupisz, zrezygnuj z konkurencji, zapłać zaliczkę, a potem staraj się wynegocjować offset. Taka taktykę przyjęli nasi patriotyczno-pobożni negocjatorzy. A teraz kukle bolą

myślenie nie boli...
czwartek, 27 sierpnia 2020, 22:37

spokojnie, propaganda w rządowej tiwi za 2 miliardy rocznie obróci każdą klęskę w sukces - a w razie czego zrzuci się winę na "Komoruskiego" i "Rudego, który się ściskał z Putinem" - jak to mówi nowożeniec Kura: "ciemny lud to kupi!"

gegroza
czwartek, 27 sierpnia 2020, 19:44

Traktują nas jak bantustan - na własną prośbę

mobilny
piątek, 28 sierpnia 2020, 08:49

Jak się daje tak traktować to się ma narodzie w wierze silny.

codybancks
piątek, 28 sierpnia 2020, 07:36

Mamy w zapasie 10 000 tablic Mendelejewa i zapewniam , że możemy ich użyć !!!

czwartek, 27 sierpnia 2020, 19:19

Wisła homar Narew.....ehhh po co armia skoro nie ma obrony opl...przedłużanie agonii za te 16mld kupiliby pioruny Panzerfaust y i tunele wykopali pod ziemią...

codybancks
piątek, 28 sierpnia 2020, 07:37

I tablice Mendelejewa ze sobą i wojna wygrana urrraaaaaa.....!!!!

SimonTemplar
czwartek, 27 sierpnia 2020, 18:16

Szanowni Państwo, abyście mieli jeszcze ogólne choć pojęcie o tym w jakim kierunku zmierza modernizacja i technologiczna i ilościowa polskiej armii, w jej KAŻDYM obszarze, to podam Wam konkretny przykład na bazie projektu 621 - korwety rakietowej GAWRON: PLANOWANE projekt 621: ilość sztuk - 7. Uzbrojenie: 1 armata 76mm OTO Melara, 6 wyrzutni pocisków p.okrętowych Saab Bofors Dynamics model RBS15 mk3, 1 wyrzutnia pocisków/rakiet p.lotniczych RAMmk3, 2 potrójne wyrzutnie torped MU90Impact, 2 armaty kalibru 30mm, 1 śmigłowiec z uzbrojeniem do wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych. Główne ZADANIA przeznaczone do realizowania: wykrywanie i zwalczanie dużych, średnich i małych okrętów nawodnych na małej i średniej odległości, wykrywanie i zwalczanie dużych, średnich i małych okrętów podwodnych w bliskiej odległości, wykrywanie i zwalczanie celów powietrznych w bliskiej odległości na pułapie niskim i średnim Co zostało wprowadzone: projekt 621M: ilość sztuk - 1. Uzbrojenie: 1 armata 76mm OTO Melara, 2 armaty kalibru 30mm, 4 karabiny maszynowe 12,7mm, 4 ręcznie uruchamiane wyrzutnie p.lotnicze GROM. ZADANIA: zwalczanie nawodnych okrętów wojennych - niemożliwe z uwagi na brak uzbrojenia. Zwalczanie okrętów podwodnych - niemożliwe z uwagi na brak uzbrojenia. Możliwość zwalczania nieuzbrojonych jednostek nawodnych (łodzi, kutrów, pontonów) oraz blisko i nisko lecących celów powietrznych przy dobrej pogodzie. Tyle w temacie modernizacji bo tak wygląda całość koncepcji na jej przeprowadzenie w całości sił zbrojnych RP: symboliczna ilość, niedozbrojenie, przeciąganie latami (dziesiątkami lat). Kto tego nie widzi ten jest ślepy.

myślenie nie boli...
czwartek, 27 sierpnia 2020, 22:46

Bardzo dobrze napisane, ale dodajmy, że śmigłowce których zamiast planowanych 14 kupiono 4 nie mogą lądować ani na tym, ani na żadnym innym okręcie MW, choć był to wymóg przetargu na śmigłowce wielozadaniowe... Gwoli ścisłości wspomnieć należy, że do fiaska programu Gawron przyczyniły się kolejno rządy/partie: SLD, PiS, Samoobrona, LPR, PO, PSL i ponownie PiS (w tym przystawki: Solidarna Polska i Porozumienie). Narastające partyjniactwo, kolesiostwo i nepotyzm są tu ponad podziałami - każda kolejna władza gorsza od poprzedniej i zero rozliczania jakichkolwiek odpowiedzialnych...

Jabadabadu
piątek, 28 sierpnia 2020, 21:22

"Gwoli ścisłości wspomnieć należy, że do fiaska programu Gawron przyczyniły się kolejno rządy/partie: SLD, PiS, Samoobrona, LPR, PO, PSL i ponownie PiS (w tym przystawki: Solidarna Polska i Porozumienie). Narastające partyjniactwo, kolesiostwo i nepotyzm są tu ponad podziałami - każda kolejna władza gorsza od poprzedniej i zero rozliczania jakichkolwiek odpowiedzialnych..." To dokładny opis tego co dzieje się od 30 lat. I dotyczy nie tylko Gawrona.

Lord Godar
sobota, 29 sierpnia 2020, 16:08

Z pewnością więc najlepiej było by teraz wybrać Konfederację ... oni wiedzą co najlepsze i pewnie wszystkich by rozliczyli ... No ... w sumie to nie wiem , bo ich szef przesypia większość obrad i ważnych spotkań . Może i inne kwestie przespać , lub go ominą jak będzie miał przymknięte oczy .

Extern
poniedziałek, 31 sierpnia 2020, 16:37

Nie szef, tylko jeden z liderów.

piątek, 28 sierpnia 2020, 07:36

To był wymóg w przetargu na śmigłowce wielozadaniowe? Nie zapędziłeś się za bardzo, kolego?

Davien
piątek, 28 sierpnia 2020, 22:08

Tak, wymogiem w przetargu była MTOW do 11 ton. Czyli do nosnosci ladowiska na Ślązaku i projektowanych Miecznikach i Czaplach.

niedziela, 30 sierpnia 2020, 16:59

Ok, dzięki

jaan
czwartek, 27 sierpnia 2020, 18:04

Wiedziałem że że amerykanie nie pozwolą na integrację tego co już mamy z ich systemami. Dyktują nam warunki i nic nie możemy zrobić. Strefa zgniotu.

Murf fanem Polski
piątek, 28 sierpnia 2020, 00:28

Dlaczego nie chcesz być zintegrowany z systemem amerykańskim? To jak drużyna piłkarska, która nie przejdzie do siebie. Ile goli zdobędziesz w ten sposób. Stany Zjednoczone i Polska to zespół. Razem trenujemy, razem prowadzimy operacje. Przelaliśmy razem krew A jeśli nadejdzie dzień, nasze armie będą musiały naprawdę zarobić na swoje wynagrodzenie, razem wykopiemy żyjących z mongołów.

Namiestnik Nowosilcow
czwartek, 27 sierpnia 2020, 17:36

Znów sukces!...

Berta
czwartek, 27 sierpnia 2020, 17:24

A gdyby poczekać na S500 z Rosji? Tak w ślady Erdogana iść co?

Extern
poniedziałek, 31 sierpnia 2020, 16:41

Jesteśmy na innym poziomie niż Turcy. Może za 20 lat, jak urośniemy w siłę.

Hugon de Valais
piątek, 28 sierpnia 2020, 08:40

A gdyż tak - na początek - zmienił lekarza?

Aj
piątek, 28 sierpnia 2020, 06:37

Niepiprawne politycznie a że nie w interesie naszym to kogo z rodaków to obchodzi

Berta
czwartek, 27 sierpnia 2020, 17:24

A gdyby poczekać na S500 z Rosji? Tak w ślady Erdogana iść co?

opal
czwartek, 27 sierpnia 2020, 15:59

Tak to jest jak się robi interesy z jednym tylko dostawcą. A powinno wyglądać tak: Potrzebujemy tego i tego dostawcy mają czas na oferty i wybieramy najlepsze z naszego punktu widzenia. Umowa na dostawę sprzętu, technologii i płacimy kasę. Bo z jankesami to zajdziemy tak jak niejeden już kraj na świecie, albo nasze albo sankcje......terroryści!

Davien
piątek, 28 sierpnia 2020, 10:29

I co bys wybrał?? SAMP/T odpada bo nie zwalcza balistycznych, MEADS w rozsypce, Niemcy tworza własnei TLVS , drozszy i znacznie drozszy w uzytkowaniu, od Rosji sie nei kupuje bo uwazaja nas za swojego wroga, oj i chyba ci sie systemy OPL skończyły i pozostał Patriot.

David's Sling
piątek, 28 sierpnia 2020, 20:06

Trzeba było kupić systemy z Izraela. Sprawdzone w walce i transfer technologii pewnie by był.

Davien
piątek, 28 sierpnia 2020, 22:10

Izrael zwyczajnie nie miał i nie ma zadnego systemu spełniającego wymogi na Wisłę.

Lord Godar
sobota, 29 sierpnia 2020, 16:10

Izrael to dostał bana na Wisłę od USA i pozwolono mu ewentualnie zadowolić się możliwością zaadoptowania jego technologii do ekonomicznych efektorów . Oczywiście via USA ...

opal
piątek, 28 sierpnia 2020, 16:37

Davien nie powiedziałem że wybór jest zły, tylko że sposób wyboru jest co najmniej wątpliwy. Dlaczego my nie możemy zagrać blefem? Samo szukanie sprzętu u kilku oferentów wzmacnia pozycję negocjacyjną. I o to mi chodziło. Pozdrawiam.

Davien
piątek, 28 sierpnia 2020, 22:12

Opal, wystarczyłoby zapoznać sie z wymaganiami by blef sie rozsypał, no ostatecznie mógłby byc obok Patriota MEADS .

Adam
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:14

Teoretycznie jest jeszcze David’s Sling

Davien
piątek, 28 sierpnia 2020, 22:13

Nie spełnia wymogów na Wisłę, Stunner moze zwalczac balistyczne o zasięgu do 250km jedynie. Miąłby pan ta sama sytuację co z przetargiem na Caracale.

Murf fanem Polski
piątek, 28 sierpnia 2020, 00:36

Ok, więc od kogo zamierzasz to kupić? Rosja - bądź prawdziwy. Niemcy - czy szczerze im ufasz. Bo Nord Stream II nie leżał w interesie Polski. Francja - sondaże pokazują, że 60% Francuzów nie będzie walczyć z Rosją o kraje bałtyckie i Polskę. Chiny - gdyby przyszło do Polski czy Rosjan, kogo by wybrali? Izrael - który ma potencjał, a ich proca Dawida może być dobrym pomysłem na myśliwce przechwytujące na dużych wysokościach. Zadaj sobie pytanie, kto zaparkował brygadę pancerną w twoim kraju i ośmielił Rosję, by coś z tym zrobiła? Do przemyślenia.

opal
piątek, 28 sierpnia 2020, 16:41

Murf fanem Polski napiszę jeszcze raz nie chodzi o sprzęt tylko o to że jasno pokazujemy że kupimy wszystko na ich warunkach ( Amerykańskich ). Dlatego traktują nas w ten sposób, jakoś inni potrafią wynegocjować lepsze warunki udając zainteresowanie sprzętem spoza USA może i gorszym ale mniej "uzależniającym" Pozdrawiam

mobilny
czwartek, 27 sierpnia 2020, 19:25

Ciesze się że choć jedna osoba myśli jak ja

Chlopek Rostropek
czwartek, 27 sierpnia 2020, 18:44

Powiesz to Błaszczak owi? ,czeka na, te rewelacje

opal
czwartek, 27 sierpnia 2020, 19:44

Po pierwsze panu Błaszczakowi-bo tak wymaga kultura. Po drugie prędzej dotrze do pana Błaszczaka, niż do Siemoniaka.....pana Siemoniak.

SimonTemplar
czwartek, 27 sierpnia 2020, 15:56

Pisałem już wiele razy i napiszę ponownie: nigdy nie pozwolą (określone kręgi) aby polska miała nowoczesne i skuteczne uzbrojenie a już zwłaszcza dostęp do powielania/rozwijania nowoczesnych i rozwojowych technologii. I niekulturalne odzywki kierowane w moją stronę przez część tutejszych bywalców niczego nie zmienią. Jeśli dostaniemy dostęp do nowoczesnych technologii to jedynie w ilości symbolicznej (patrz: Patriot) i bez możliwości wglądu i poznania technologii. Z programem F35 też się nie podniecajcie, bo jak kupimy to tylko na warunkach użytkowników, którym te zabawki będzie można wyłączyć "przyciskiem na odległość". Tak jest z czołgami, śmigłowcami, okrętami nad i podwodnymi, z artylerią rakietową, z systemem Tytan i każdą inną technologią której mieć nie będziemy. Jak ktoś tego nie widzi to jest ślepy jak kret. Ale niech Davieny i zwolennicy dalej się podniecają uzbrojeniem, którego nie mamy.

Murf fanem Polski
piątek, 28 sierpnia 2020, 00:47

Czy Polska może zbudować samolot Stealth? Przechwytujący pociski balistyczne? Wojownik wielozadaniowy? Oczywiście nie. Nie stać go też na badania i rozwój w celu opracowania każdego systemu obronnego, jakiego potrzebuje. Ani Tajwan, ani Japonia. Korea Południowa, Wielka Brytania i tak dalej. Polska może budować zmodernizowane czołgi T-72, ale komentatorzy uważają to za złom. Więc kiedy potrzebujesz nowoczesnej broni, nie możesz jej zrobić z tych, którzy potrafią. Kiedy USA potrzebowały pocisku przeciw okrętom, co zrobiliśmy? Kupiłem jeden z Norwegii. To jest zaleta bycia w Sojuszu w przeciwieństwie do bycia samotnym wilkiem jak Rosja.

SimonTemplar
piątek, 28 sierpnia 2020, 16:48

Szanowny kolego, ty żyjesz chyba w innym wymiarze lub na innej planecie. Po pierwsze: Polska jest dużym krajem w centrum Europy, położonym w jej strategicznym pod wieloma względami miejscu, graniczącym z krajami pod rosyjskim wpływem (Białoruś i Ukraina). Nieposiadanie uzbrojenia na najwyższym poziomie to nie tylko wstyd ale i niebezpieczeństwo utraty kontroli nad własnym terytorium, co już zdarzyło się Polsce kilka razy przez ostatnie 300 lat. Argument modernizowania czołgów T72 jest wręcz apogeum niewiedzy, bo nasza wersja T72M jest nieporównywalna do wersji T72B która ma Rosja i która jest możliwa i podatna na szereg modernizacji. To są zupełnie inne czołgi chociaż w nazwie różnią się jedynie 1 literą. Inne całkowicie. Dalej - czy ja bronię naszym władzom kupować licencje lub wchodzić w inne układy z USA, Koreą, Japonią, Szwecją, Francją, Niemcami czy UK? Absolutnie nie. Proponowano nam udział w programie konstrukcji czołgu przyszłości - odmówiliśmy. Proponowano nam udział w programie budowy na licencji we własnych stoczniach okrętów podwodnych - odmówiliśmy. Tak samo zrobiliśmy z programem Homar, Wisła, Narew, Kruk, Gepard - odmówiliśmy. Polski przemysł miał jeszcze do niedawna potencjał rozwoju i produkcji nowoczesnych platform bojowych różnych kategorii ale został zastopowany prze różnych urzędników państwowych. polska armia leży i kwiczy. Słyszałeś o programie budowy polskich okrętów obrony wybrzeża "Miecznik" na licencji niemieckiej? Nie? To poczytaj i sprawdź co nam oferowano. Czytałeś o propozycji Szwedów dla Polski na A26? Nie? To zachęcam. czytałeś o propozycji Koreańczyków do Polski na K2-PL? Nie? Zapraszam do dyskusji. Co mamy? Borsuki - 50 szt. rocznie przez 10 lat? Kraby w ilości docelowej 96 szt. Ja nie piszę o samolotach Stealth bo nikt tego nie wymaga. Ale już o myśliwcach przechwytujących czy tzw. przewagi powietrznej kupionej w ramach rozsądnej umowy TAK. Obrona p.lot w tym antybalistyczna? To ty uważasz, że polski przemysł w ciągu ostatnich 20 lat nie potrafiłby opracować własnych systemów i rakiet? A o prostym Piorunie słyszałeś? A Piorun 2? Nie? To poczytaj o tym i sprawdź co robią pewne kręgi aby Polska nigdy tych systemów nie wdrażała w dużej ilości i nie modernizowała własnych zakładów zdolnych do ich produkcji i modernizacji. Obecnie polski przemysł zbrojeniowy pada ale to nie wina ludzi i inżynierów tylko polityków i ruskich agentów.

wert
sobota, 29 sierpnia 2020, 12:55

wystarczy jedna decyzja: przyjęcie Leoszrotu uwaliło polski MBT, W czyim interesie to było? Nie mówmy o modernizacji T-72 by tą był Twardy tylko o budowie MBT na bazie doświadczeń z T-72 i tym był uwalony Gepard. Oferta koreańskiego K-2? Dekiel do przeprojektowania, oferta dostawy JEDNEGO batalionu w 2030 i produkcji PO tej dacie to nie oferta. Lepiej odgrzebać Geparda w tym czasie. Co do amerykanów: niemcy nie pozwolą żebyśmy mieli lepszy sprzęt od nich, nie mówiąc o gospodarce, amerykanie DZIŚ to umożliwiają. Podkreślam dziś bo np w 2006 nie chcieli nawet gadać o nowym sprzęcie: " po co wam taki? nikt wam przecież nie zagraża". Dziś mamy sprzyjające geopolityczne okienko czasowe. Rzadkość w naszej historii. Co do cen to lepiej zapłacić normalną rynkową niż mieć zobowiązania które się pokątnie reguluje. Dlatego próbę wejścia USA w KGHM mogliśmy spokojnie odrzucić: wy robicie z nami interesy na normalnych warunkach, dlaczego mamy was preferować? Dlatego też Pompeo odjechał z kwitkiem a przyjechał przecież po umowę na 5G. NIGDZIE nie ma coś z sympatii, niska cena to zawsze jakieś koncesje, po za tym robienie z siebie biedaka to ustawianie się w roli wasala. Nie mamy 80-100 mln ludzi- podstawowego potencjału na rozgrywających, mamy zorganizowaną gospodarkę podwykonawcy, więc mamy wiele lat ciężkiej pracy przed sobą żeby to zmieniać. Jak odkryjemy kopalnię tyś ton złota zrobimy to skokowo. Z USA mamy dziś wspólny interes a jak taki Raytheon się droży trzeba szukać kija na nich

Radosław z Szamotuł
czwartek, 27 sierpnia 2020, 15:49

Przeważnie rossijanofile głoszą, że robimy łaskę Amerykanom i szastamy budżetem. Teraz słychać, gdy wygląda na to, że twardo negocjują warunki finansowe offsetu, że chcą zawalić program. Czyli w każdej sytuacji znajdą kij żeby przyłożyć. Do tej pory Reyton, na podstawie d24, jawił się jako firma dla nas prawie filantropijna a teraz tacy sztywni w negocjacjach!? Może w MON policzyli i kasy nie ma?! Z pustego nawet Salomon...

codybancks
piątek, 28 sierpnia 2020, 07:38

Lepsze te negocjacje jak korzystna umowa dla obu stron !!!???

Gniewko
czwartek, 27 sierpnia 2020, 23:10

Bedzie jak ze śmigłowcami od Airbusa.

wert
piątek, 28 sierpnia 2020, 16:08

"śmigłowce" Airbusa nie były nam pilne i niezbędne. Karakanem chciałeś straszyć pierwszą gwardyjską czy Iskandery? mieliby niezły ubaw

asdf
czwartek, 27 sierpnia 2020, 16:58

ale jaka maja pozycje negocjacyjna jezeli wczesniej po podpisaniu umowy na I faze pozbyli sie wszystkich atutow?

Murf fanem Polski
piątek, 28 sierpnia 2020, 00:52

Nie zrobili tego. Raytheon potrzebuje umowy. Wraz z mocnym zaangażowaniem Polski w zakup Polaków rośnie siła przetargowa. To się nazywa prowadzenie twardej umowy. Fakt, że Raytheon jest odsunięty od umowy, w tym utrzymania F-16, jest tego oznaką.

asdf
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:44

Wisła i Patrioty za 4,75 mld dolarów. Kontrakt podpisany 28 marca 2018, 11:25 MON zapłaci za pierwszą fazę programu Wisła ok. 4,75 mld dolarów, czyli ok. 16,1 mld zł. To cena za zakup dwóch baterii systemu Patriot z pociskami PAC-3 MSE i systemem dowodzenia IBCS. Umowę na elementy pierwszego etapu Wisły podpisał w środę szef MON Mariusz Błaszczak. To największy kontrakt zbrojeniowy w historii Polski. https://www.defence24.pl/wisla-i-patrioty-za-475-mld-dolarow-kontrakt-podpisany

Nemo
czwartek, 27 sierpnia 2020, 16:38

Offset się negocjuje przed podpisaniem umowy i wpłatą pieniędzy z różnymi dostawcami uzbrojenia wtedy każdy producent godzi się na wiele aby tylko wybrać jego ofertę.A co u nas zrobiono ?? Podpisali umowę,wpłacają pierwsze raty i gdy amerykanie mają już nas w garści bo wycofać się nie możemy to nieudolny MON negocjuje offset... Toż to jest istny cyrk,nie rozumiesz tego

Murf fanem Polski
piątek, 28 sierpnia 2020, 00:54

Ofertę można anulować w dowolnym momencie. Rządy robią to cały czas. Wystarczy spojrzeć na ofertę Caracal.

Adam
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:17

I zostać bez systemu obrony powietrznej. Genialne.

drobna różnica
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:42

Jest tylko jeden mały szczegół, o którym zapomniałeś napisać, na Caracale nie wydaliśmy ani dolara lub euro!

alkaprim
czwartek, 27 sierpnia 2020, 15:32

chcieliście buraki Patriota-to macie.Teraz nie dziwcie sie i nie szukajcie winnych tylko w Mon.A golenie nas z kasy przed nami..

emeryt
czwartek, 27 sierpnia 2020, 14:41

Czy ktoś wie , słyszał albo przeczytał co udało się w ubiegłym i obecnym roku wyeksportować PGZ ?. Nie chodzi tutaj o sprzedaż do Afryki jakiś archaicznych karabinków czy transporterów wyjętych z magazynów jeszcze rodem z UW . Chodzi mi o oryginalny wytworzony przez PGZ element uzbrojenia . Pytam się bowiem eksport uzbrojenia przez firmy zbrojeniowe to poważny komponent ich przychodu. Skoro z tym eksportem kiepsko jak się domyślam to trzeba zarabiać krocie na dostawach wewnętrznych. Czy czasami PGZ zbyt wiele sobie nie próbował po raz kolejny zagwarantować w tym torciku zwanym kontraktem na WISŁĘ i przesadził w oczach Amerykanów ?.Może znajdzie się odważny w MON kto powie otwartym tekstem nam podatnikom o co właściwie chodzi i jakie są problemy .Ostatecznie program WISŁA nie dotyczy tylko i wyłącznie interesów PGZ i MON on stanowi o bezpieczeństwie wszystkich obywateli a transparentność w informowaniu podatnika powinna być normą nie podlegającą jakiejkolwiek dyskusji . Są jeszcze odważni w tym MON i PGZ czy tylko będą się zasłaniać tajemnicą handlową i służbową . Ostatecznie poprzedni minister (Macierewicz) po zerwaniu kontraktu na Carakale przez Morawieckiego dość szybko wskazał na pasywną postawę Francuzów w uzgadnianiu zobowiązań offsetowych . Czy komisja obrony narodowej coś na ten temat wie , ktoś był wzywany do referowania postępu lub jego braku w realizacji programu WISŁA ?. Czy NASZE życie publiczne w demokratycznym kraju ma polegać na przeciekach do zaprzyjaźnionych mediów i w ten sposób społeczeństwo ma się oswajać z problemami a nie być informowane ?. W świetle pełnej niepowodzeń pracy IU na przestrzeni ostatnich 6 lat można powiedzieć że na ironię już zasługuje niedawne wyznaczenie Szefa IU na wyższe stanowisko służbowe przez ministra Błaszczaka .To była nagroda za lata wytężonej pracy przy takich programach między innymi jak WISŁA .

DefBot
piątek, 28 sierpnia 2020, 07:27

Jak będziesz szukał wiadomości w "zaprzyjaźnionych mediach" to faktycznie będziesz potem bredził o archaicznych karabinkach i transporterach z magazynów UW. Wielu posłów pyta MON o co kaman poprzez interpelacje poselskie i te są regularnie postowane na stronach rządowych. Masz pytanie do MON? Zasuwaj do posła w swoim okręgu i ciśnij go o pytanie do min. ON. Demokracja polega na tym, że ludzie dostają narzędzia w swoje ręce i możliwość ich użycia, ale nikt za nich nie będzie nic robił. Jeżeli nie chce się wysilić choć trochę i poszukać wiadomości to kończy się jak p. Emeryt: pytania z dupy i kupa narzekania. P. S. jeszcze nie widziałem rządu, który by chwalił się swoimi porażkami czy problemami w negocjacjach (jeżeli już takie przecieki nie mają podłoża "taktycznego"), bądźmy poważni.

w
czwartek, 27 sierpnia 2020, 18:38

ale zapytaj sie o ilośc wyjazdów i gdzie

m
czwartek, 27 sierpnia 2020, 16:23

Mam takie wrażenie ale może się mylę, że PGZ nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości nawet na rynek wewnętrzny wiec co tu mówić od eksporcie. Kontrakt na Kraby podpisany w grudniu 2016 a dostarczone ile? 48 ze 120 sztuk? Co teraz będzie jak Borsuk wejdzie pewnie przez 20 lat będą je dostarczać.

Infernoav
czwartek, 27 sierpnia 2020, 19:29

To nie PGZ tylko zamówienia są tak marne, że nie opłaca się rozwijać linii produkcyjnych.

Jabadabadu
piątek, 28 sierpnia 2020, 21:28

Nie ma takiej firmy zbrojeniowej na świecie (oprócz PGZ oczywiście), która opierała by swój byt w 100% na zamówieniach swojego rządu. Takie "coś" nie ma po prostu racji bytu. Albo zdechnie, albo wydrenuje budżet i zdechnie. Taka prawda.

jurex
sobota, 29 sierpnia 2020, 15:34

A czy ten rząd coś kupuje w rozsądnych ilościach? Czy ten rząd kupuje nawet to co proponuje PGZ? Czy ten rząd składa do PGZ zamówienia? Czy ten rząd finansuje bądz współfinansuje badania, prace naukowe, konstruowanie sprzętu na rzecz obronności? Czy ten rząd promuje za granicą osiągnięcia polskiego przemysłu obronnego? Proszę pokaż mi kraj , który kupi coś, czego nie wykorzystuje jego armia. Przepraszam, jest taki jeden kraj, nazwę sobie dośpiewaj.

infernova
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:46

To może już czas najwyższy stworzyć taki produkt, który byłby konkurencyjny na rynkach zagranicznych?

SimonTemplar
czwartek, 27 sierpnia 2020, 17:54

Dokładnie tak jest ale nie jest to wynikiem nieudolność i tylko faktu, ze Polska może mieć jedynie ilości defiladowe każdego nowoczesnego sprzętu. Często bez uzbrojenia (Ślązak w sam raz na święto MW). Borsuk będzie produkowany w ilości 50 szt rocznie przez 10 lat co uwazam za blazenade.

piątek, 28 sierpnia 2020, 07:55

Błaznujesz ty, kolego;) ilość 50 jest w sam raz...

Jabadabadu
piątek, 28 sierpnia 2020, 21:30

Produkcja w takiej ilości to "hand made" i najdroższy produkt na świecie. A po 10 latach - zabytek

SimoTemplar
piątek, 28 sierpnia 2020, 16:48

Tak, w sam raz na defiladę......

Obserwator
czwartek, 27 sierpnia 2020, 13:58

Jak "z góry " ,przed negocjacjami,wybiera się tylko jednego oferenta - to potem tenże nie daje premii tylko dusi cenę i warunki.Czy Czesi,Estończycy czy Rumuni są mądrzejsi od Polaków w negocjacjach z jankesami?Czy zawsze musimy wychodzić na durniów?

Grzech
czwartek, 27 sierpnia 2020, 13:45

upozorujcie rozmowy ze stroną rosyjską (jak to zrobiła Turcja) - kubeł zimnej wody na rozgrzane biznesowe główki, może mieć nieoczekiwane, pozytywne dla Polaków skutki .

asdf
czwartek, 27 sierpnia 2020, 16:18

umowa juz dawno podpisana, pieniadze wplacone teraz udaja ze walcza o offset (wczesniej pozbawili sie sami wszystkich atutow i sa na lasce)

Qba
czwartek, 27 sierpnia 2020, 16:07

Brawo, choć nie koniecznie ze stroną Rosyjską, ale też uważam że oferentów powinno być conajmniej dwóch.

Adam
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:19

A ten drugi z integracją z IBCS to kto?

dim
czwartek, 27 sierpnia 2020, 13:23

Afera testowa - firmy, które sprzedają Ministerstwu Zdrowia testy na koronawirusa po zawyżonych cenach, w tym samym czasie, w ramach przetargów, oferują je taniej innym podmiotom, np. sanepidom. Tracimy na tym kilkadziesiąt mln zł. Rodzina Szumowskich już się ustawiła za pieniądze z resortu zdrowia, teraz nowy minister pracuje na przyszłość swoich dzieci.

w
czwartek, 27 sierpnia 2020, 18:41

dawno pisałem o kontrakcie HSW dla naszej armii o dostawach ładodwarek dla naszej armii: nie wszystkie nowe, ale pomalowane na zielono i dodana piła szuru-szuru. I cena 3x jak za ładowarke na normalnym rynku. Ktos cos z tego ma ???

Angel
czwartek, 27 sierpnia 2020, 13:16

Napiszę krótko, otóż te poniższe komentarze są tak puste, że publikacja tego przez D24 jest co najmniej niepoważna. Negocjację trwają, bo wymaga tego interes państwa! O szczegółach nie macie Państwo komentujący poniżej nawet zielonego pojęcia! Działania negocjacyjne są ukierunkowane na zdobycie przez państwo polskie odpowiedniego stosunku koszt - efekt, w tym nabycie przez polskie (firmy) zdolności umożliwiających obsługę nowych technologii tu na miejscu z wykorzystaniem ich w przyszłych programach modernizacyjnych włącznie (m.in. w programie Narew); czy też ich przyszły rozwój w kooperacji z partnerem amerykańskim. Negocjacje mają to do siebie, że nierzadko są trudne - ale to jest ich cecha:)

jajko
poniedziałek, 31 sierpnia 2020, 12:45

w koncu mon zainwestowal we wlasnych propagandystow ( jak zawsze 20 lat za wszystkimi ale lepiej pozno niz pozniej?)

w
czwartek, 27 sierpnia 2020, 18:41

najgorzej ze ci "negocjatorzy" tez nie maja pojecia

SimonTemplar
czwartek, 27 sierpnia 2020, 16:00

To powiedz, geniuszu: najpierw podpisuje się umowę a po podpisaniu negocjuje jej warunki czy odwrotnie? Bo ja na przykład najpierw wynegocjowałbym warunki, omówił szczegółowo każdy aspekt zakupu, transferu technologii, terminów oraz offsetu a dopiero wówczas podpisał umowę. Umowę na zakres, który jest znany i akceptowany przez obie strony. Skoro wy podpisujecie umowy na coś, czego jeszcze obie strony nie poznały i nie zaakceptowały to stan polskiej armii jest adekwatny do waszych działań: obraz nędzy i rozpaczy.

Ostrozny
piątek, 28 sierpnia 2020, 07:06

A podpisali już umowę na drugą fazę Wisły czy właśnie ja negocjują? Warto czytać ze zrozumieniem

SimonTemplar
piątek, 28 sierpnia 2020, 16:49

A wiesz ty chociaż, czym się obie fazy różnią? Bo widać chyba nie do końca....

MI6
czwartek, 27 sierpnia 2020, 13:00

Przeciągająca się modernizacja to jest niebezpieczna sytuacja. Pokój jest kruchy. A co jeśli jeden watażka z kałachem zechce ratując siebie np „bronić Grodna przed oddziałami NATO”? Wojna może wybuchnąć w każdej chwili a my wiecznie robimy analizy negocjacje przeglądy jakbyśmy mieli czasu niewiadomo ile. W 1939 też Polska była w trakcie modernizacji armii i też mieliśmy pojedyncze nowoczesne uzbrojenie okazało się za mało i nie zdążyliśmy z modernizacją.

Kangal
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:49

Buahahahhhahahahahahha. Sorry

gość
czwartek, 27 sierpnia 2020, 15:10

Jesteś pijany ?

Kangal
czwartek, 27 sierpnia 2020, 19:20

Nie trzeźwy ale się napije za wasze zdrowie naiwniacy. A teraz F35 w kolejce. Czekammmmmm a bedzie ciekawie

klawiatura
piątek, 28 sierpnia 2020, 01:18

Ja też, to całkiem niezła rozrywka oglądać tych naiwniaków i partaczy. najlepsze jeszcze przed nami, (F447)

Qwest
czwartek, 27 sierpnia 2020, 23:14

Nietrzeźwy pisze się razem.

Kangal
piątek, 28 sierpnia 2020, 08:06

Nietrzeźwy pod wpływem znaczy a ja zaprzeczyłem

Bumarowiec
czwartek, 27 sierpnia 2020, 14:31

Błaszczak górą Hahahaha

Franz
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:45

Motto "negocjatorow" ze strony Polski jest przejzyste; doprowadzic do zerwania umowy ze strony dostawcy uzbrojenia. Nie chodzi o pieniadze tylko o przeciaganie w nieskonczonosc realizacje obrony powietrznej po to by nie zostala zrealizowana. Dokladnie tak jak budowanie okretow. Zawsze znajdzie sie argument ze wlasne jest lepsze. Potem nadejdzie tuskopodobny wladca "tego kraju" i sprawa obronnosci przestanie byc priorytetem.

Dyktatorek
czwartek, 27 sierpnia 2020, 15:30

Ogarnij się ...od 6 lat rządzi Pis w tym czasie była koniunktura gospodarcza mimo to było zero realizacji programów modernizacji , zero strategicznych przetargów WP...a Ty dalej wina Tuska ...śmieszny jesteś

Franz
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:44

Wygrana wyborow i wiekszosc w sejmie nie jest automatyczne ze zmianami personalnymi w szeroko pojetej administracji. To nie jest mozliwe by po zmianie wladzy zmienic ze 2 miliony urzednikow ktorych poprzednia wladzy umocowala ( przez 8 lat co najmniej) Tak wiec negocjatorami niekoniecznie sa zwolennicy dobrej zmiany. Sadzac po niekonczacych sie procedurach i wyciaganiu coraz to nowych atgumentow i zadan wyglada na to ze ci negocjatorzy to pozostalosci po poprzedniej filozofii obronnej. Powtarzam - my potrzebujemy obrony teraz! a nie za dziesiec lat. Kosztuje wiecej? no coz placimy za swoja wlasna glupote lub celowe dzialanie poprzednich decydentow. Przypomne ze PiS to tylko piec lat, a kto ksztaltowal polityke obronna i w ogole polityke przez 30 lat bez mala? Pewnie ze nie Tusk ale tuskopodobni.

wert
czwartek, 27 sierpnia 2020, 16:34

no właśnie, Jak tylko ten PiS zaczyna rządzić zaraz przychodzi koniunktura jak za dotknięciem różdżki. Jak przychodzą tuski to "zielionyje wyspy" i inne kryzysy. Dziwne ale to zapewne wina tuska: "stworzył podwaliny sukcesu" a te nieudaczniki tylko przeżerają. A co do zer: zestaw może wydatki na WP wtedy i dziś. Zakładam że chcesz ocenić w miarę uczciwie. Mylę się?

Marek1
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:02

A może by tak choć raz MERYTORYCZNIE i na temat ? Coś o kolejnym "sukcesie" sprawnej intelektualnie inaczej ekipy MB&Co. ??

Ff
czwartek, 27 sierpnia 2020, 20:42

Koniunktura dobra Była na całym świecie tak że na pewno nie jest to zasługa geniuszy z PISu

wert
poniedziałek, 31 sierpnia 2020, 16:27

do geniuszy to im daleko, fakt. Ale równie daleko do tych uconych ciamajd, smyków zwykłych nowakowych geszefciarzy

Lord Godar
czwartek, 27 sierpnia 2020, 20:31

Nie kolego . Jak widać większość negocjacji za PiS-u sprowadza się to doprowadzenia ich do tego stanu , że nie opłaca się " coś tam " i najlepiej kupić z półeczki na zasadach dyktowanych przez USA . Czy nie zauważyłeś że tak to wygląda ... Uważasz że to racjonalne i tak powinno być ?

wert
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:43

a konkretnie bez lania wody?

Lord Godar
poniedziałek, 31 sierpnia 2020, 10:39

A konkretnie to : HOMAR , F-35 i PPK Javelin

Sailor
czwartek, 27 sierpnia 2020, 14:01

Coś ci się chyba zapętliło. Tak gwoli ścisłości to chyba wszystkie programy modernizacyjne zapoczątkowała poprzednia ekipa. Obecna tylko uwala po kolei co się da bo brakuje na pięćsetplusy.

Andrzej
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:39

Przykro to mówić, ale to kolejny przykład kompletnej nieudolności Polskich elit,i to niezależnie od opcji politycznych. Jesteśmy nieudolni w każdym calu, system kształcenia i doboru alit jest skompromitowany. Ktoś kto myślał ze USA da coś, na czym będzie można się nauczyć czy podszkolić,powinien iść na praktyki do szkoły zawodowej. Zawodowej o profilu motoryzacyjnym, i zobaczyć jak każdy aspekt elektroniki i oprogramowania jest pilnie chroniony. Nie mamy i nie będziemy mieli na nic wpływu,zresztą ludzie na zachodzie widzą tom kompletna nieudolność.

mgr historii
piątek, 28 sierpnia 2020, 07:36

Za to wydatki w sferze patriotyczno- religijnej oraz stawiania muzeów mamy opanowane do perfekcji.Czy w razie konfliktu owo nas obroni.Woda swiecona,modlitwy i różaniec to może były dobre w średniowieczu ale nie w dzisiejszych czasach.

emeryt
czwartek, 27 sierpnia 2020, 15:05

Proszę nie stosować terminu ELITA w odniesieniu do polityków .To nie jest grupa posiadająca jakieś specyficzne a pożądane lub unikatowe umiejętności , wykształcenie czy predyspozycje . To jest grupa bez merytorycznego kierunkowego wykształcenia a będąca zwycięzcami głosowania ludowego , coś na wzór wyboru sołtysa. Czy elitarnym jest minister ON z wykształcenia historyk czy lekarz ? nie ON nawet nie bardzo wie co to ten MON tak naprawdę robi i z czego się składa .ON jest z nadania partyjnego zgodnie z doktryną cywilnej kontroli nad wojskiem gdzie brak wiedzy merytorycznej nie przeszkadza w niczym - ponoć to jedna z zasad demokracji chociaż według mnie to jedna z najmniej udanych zasad.

czwartek, 27 sierpnia 2020, 23:00

Wiesz do czego prowadzi brak cywilnej kontroli nad wojskiem? Do tego, że w uproszczeniu wojsko staje się najwyższą władzą w kraju. Tego chcesz? Ja nie.

asdf
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:54

jest roznica miedzy cywilna kontrola nad wojskiem a tym ze cywile decyduja tam o sprawach wojskowych o ktorych nie maja pojecia.

Marek1
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:06

A ja TAK, o ile cywilne miernoty z tzw. "elit" nie są w stanie odróżnić cywilnej kontroli od bezpośredniego zarządzania armią i jej finansami. A w Polsce NIE są i od 25 lat i prezentują żałośnie niski poziom kompetencji we wszystkim nad czym mają ową kontrolę sprawować.

Żartujesz?
piątek, 28 sierpnia 2020, 08:50

Znaczy uważasz, że minister z wykształceniem gastronomicznym, zajmujący się jak wszyscy wiemy głównie defiladami, promujący seryjnie nowych generałów, ale który zamroził całkowicie Narew, Kruka, Kryla, skasował Mieczniki i Czaple, nie uzbroił Ślązaka, ale za to kupil.. holowniki, zamiast polskich radarów kupuje... izraelskie, zrezygnował z montażu ppk na Rosomakach z Hitfistem - z a p e w n i a sensowną cywilną kontrolę nad wojskiem??

Sailor
czwartek, 27 sierpnia 2020, 14:01

Takie elity wybrał nam suweren.

Marek1
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:06

USA za ciebie głosuje od 6 lat ?

Jasiu
czwartek, 27 sierpnia 2020, 13:25

I głupotę takich wypowiedzi jak twoja.

edek
czwartek, 27 sierpnia 2020, 13:24

To prawda ale nie wiem dlaczego zawsze znajdują się ludzie na tym forum tórzy zakłądają że wszystko co Polskie, inżynierowie, naukowcy, negocjatorzy, ministrowie są najlepsi najmądrzejsi na świecie i w galaktyce. To przekonanie o własnej wyjatkowości nie poparte żadnymi przykładami z życia realnego świadczy tylko o głębokich zaburzeniach psychicznych i nieuleczalnie wielkim EGO. Jak można myśleć że nasi wielcy negocjatorzy z nadania politycznego którzy nigdy w życiu nie prowadzili własnych biznesów większych od sprzedaży ziemniaków i pietruszki, którzy nigdy nie mieli doświadczenia w prowadzeniu wielkich wielomilionowych projektów nagle okażą się skuteczni w negocjacjach z krajem który ma takich specjalistów na pęczki w każdej firmie a ich doświadczenie bierze się z wielopokoleniowych tradycji w handlu?. Przecież te nasze "orły" mają miekkie kolana wchodzac na sale gdzie niby negocjują te kontrakty. Amerykanie muszą mieć niezły ubaw z tych zabaw. Tu potrzeba ludzi którzy nie dość że wywodzą się z jedynie słusznej partii i są po historii lub politologii ale naprawdę ludzi z charakterem i zdolnościami zdobytymi w dużych międzynarodowych korporacjach. Na pewno nie są to osoby które siadają do stołu zarabiając 5 tysi brutto.

dim
czwartek, 27 sierpnia 2020, 13:17

Nie, to tylko dowód tego, że PiS to zorganizowana grupa przestępcza która okrada Polskę do spółki z Amerykanami.

Polopim
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:34

Wygląda to jak obstrukcja procedur i sabotaż.

BUBA
czwartek, 27 sierpnia 2020, 13:50

I winnych nigdy niema

Nemo.
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:56

Pisałem już długo że zostaniemy tylko z dwoma bateriami Patriot do pokazania na paradzie a Narwi w ogóle nie będzie... przecież ten nieudolny MON z tym chłopczykiem Blaszakiem do niczego się nie nadaje.I tak się kończy robienie "łaski" amerykanom przez cały rząd.

Veritas
czwartek, 27 sierpnia 2020, 15:41

"Łaskę" to robił min. Sikorski... który również wielkich sukcesów negocjacyjnych nie osiągnał z Amerykanami.

z takimi imawrq
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:51

bez jednego wystrzału rozgrabia Polskę .

w
czwartek, 27 sierpnia 2020, 18:44

juz dawno jest "po ptokach"

BUBA
czwartek, 27 sierpnia 2020, 13:51

Byly wybory. Co wybrales to jest.

ech...
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:50

Już to zrobili teraz to już tylko w resztkach grzebią. Będziemy mieli taką Wisłę jak ta prawdziwa. W końcu wyschnie na tyle że zostanie struga.

Paranoid
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:35

Pisząc o offsecie, dobrze zrobić jakieś wyliczanki. Kontrakt 3,7 mld USD 17 575 mln PLN; offset 950 mln PLN > % offsetu: 5,4%!!!; średni kontrakt offsetowy 950 mln PLN / 46 20,6 mln PLN (przez dziesięć lat?). Pytanie do fachowców - czy za takie pieniądze można zrealizować "budowę w polskim przemyśle potencjału ..." i czy jest to "okazja do pozyskania nowoczesnych technologii". Mała uwaga, nie wiem po co autorzy tworzą pojęcie "polska zbrojeniówka". Można odnieść wrażenie, że to jakaś gałąź gospodarki gdzie funkcjonuje wiele firm, a tak chyba nie jest tj. jest PGZ/WB i co jeszcze?

Adam
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:21

Ale 60% offsetu na Caracale to było za mało

ech...
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:53

Ja generalnie nie kumam już artykułów i dziennikarstwa. Obiektywnie to PRZED zawarciem umowy ustala się zakres tzw offsetu i zawiera to w umowie oraz wyznacza kolejność w harmonogramie zanim jakiekolwiek pieniądze się przeleje. A co MY mamy? Dziennikarze powinni suchej nitki nie zostawić na takim obrocie spraw i jechać po decydentach po dziś i to całkiem ostro a tymczasem jak zrobić wyliczankę to więcej jest peanów i pochwalnych epistoł niż krytyki o ile można to nazwać krytyką.

CdM
czwartek, 27 sierpnia 2020, 15:30

Nieco niżej możesz przeczytać insynuacje, że ten portal jest wrogi rządowi, a pytania i wątpliwości to działania inspirowane przez trolli lub zdrajców którzy podpisali volkslistę, i że generalnie mamy się nie interesować, nie krytykować, i morda w kubeł, bo rząd wie najlepiej, jak "robić kiełbasy". Możesz się również dowiedzieć, że w sprawie Patriotów to poprzednicy zawinili, bo Komorowski pierwszy mówił o planach zakupu Patriotów, więc oni, biedaczki, nic już z tym nie mogli z tym zrobić - taką estymą darzyli Klęczysława Strzelbatego, że po prostu musieli "wynegocjować" i podpisać cokolwiek im Amerykanie podsunęli. Zaiste wiele się można dowiedzieć o stanie umysłów czytając komentarze.

Sailor
czwartek, 27 sierpnia 2020, 14:02

Powiedz to tym geniuszom z rządu bo jak widać chyba o tym nie wiedzą.

asdf
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:31

w naiwnosc negocjatorow i podpisujacych umowe nie wierze pozostaje swiadomoe dzialanie na szkode interesu panstwa i zdrada, jak sie rozwalilo kontrwywiad to hulaj dusza piekla nie ma.

Franz
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:46

Mam rownierz takie podejzenie.

jurgen
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:09

czyli pada mit wszechwiedzącego płk Marciniaka ? MON to chyba już wie, bo jest marginalizowany. IMO chciał dobrze, ale nie przyszło mu do głowy, że ma po prostu do czynienia z oszustami

starszy
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:44

twoja wyobraźnia tego nie ogarnia ... więc nie męcz tymi swoimi analizami

Jan
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:25

Te informacje są sprzed tygodnia, a sytuacja jest bardzo dynamiczna...

ech...
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:55

no bardzo dynamiczna. Już zaczęliśmy płacić a na razie g...no mamy i g...no ustaliliśmy sensownego ale wszystkie oczy zwrócone na zdrowie i prankdemię a tymczasem w zakresie obrony narodowej powinno być "wszyscy won".

Piotr ze Szwecji
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:18

PGZ jest hamulcowym Wisły? Ile cool aid z PGZ i reszty państwowej zbrojeniówki da się wypić? Tutaj nie tylko mowa o 30 letnim hamulcu w Inspektoracie Uzbrojenia, który chciał się wpisać jako część integralna do wystawiania zamówień na sprzęt WP obok wojskowych z WP w ramach tworzonej Agencji Uzbrojenia, czy sztywno wprowadzić w swój plan biznesowy na wyłączność produkcji wojskowej, bo leniom (tam są wyjątki!) nie chce się parać cywilną. Polska Zbrojeniówka (PGZ, Bumar i etc) potrafi tylko kłamać o swoich zdolnościach i kompetencjach, jak to było z produkcją dronów czy prochu w Polsce. Granatniki bębenkowe musiały wrócić do ZM Tarnów. Nie miały czym strzelać. Państwowa Polska Zbrojeniówka to powoli pełzająca 30 letnia choroba śmiertelna nie tylko wyposażenia WP, co bezpieczeństwa państwa polskiego przed nuklearnym napadem z Rosji. To grozi Polsce przy braku realizacji programu Wisły. Obu części. Czy w PGZ zdają sobie sprawę w jak niebezpieczne karty negocjacyjne z Reyteonem się wdają z powodu paru groszy zysku? Amerykanie się nawet zgodzili na transfer technologii! To rzecz niebywała i niesłychana. Mamy taniec radości, że Polska posiądzie amerykańską przemysłową technologię produkcyjną? Nie. PGZ przeciąga negocjacje, bo musi sobie pieczeń na tym offsecie też upiec. Czy rząd PiS pana Morawieckie na prawdę nic nie może wskórać w tym polskim państwie?

mgr historii
piątek, 28 sierpnia 2020, 07:43

Jakie nuklearne zagrożenie ze strony Rosji.300 rakiet z tradycyjnymi głowicami odłamkowym ,burzacymi,termobarycznymi wystarczy by Polskę na kolana rzucić.Cele elektrownie,wiadukty kolejowe,mosty,wodociągi,gazownie,terminale paliwowe,magazyny paliw.Nic więcej nie trzeba.

w
czwartek, 27 sierpnia 2020, 18:49

PGZ przeciaga bo nie ma gdzie umiescic tego offsetu. Po prostu zostały nam firmy produkujace sok jabłkowy ( czesc tez jest zachodnich). To samo bylo przy F-16

Andrzej
piątek, 28 sierpnia 2020, 07:46

Swego czasu w ramach offsetu Amerykanie proponowali nam wielkopowierzchniowe chlewnie mające ok 6 tys.świń

asdf
czwartek, 27 sierpnia 2020, 21:00

skonczyly sie nam wartosciowe zaklady do przejmowania w ramach offsetu?

Piotr ze Szwecji
piątek, 28 sierpnia 2020, 06:36

Tutaj nie chodzi o przejmowanie czegokolwiek. Sok jabłkowy z PGZ bez 500 mln złotych inwestycji ze strony rządu Morawieckiego nie zobaczymy. Kto buduje nowe polskie FSO? Firmy energetyczne. PGZ nie ma kapitału. Przekazywanie następnych licencji w ramach offsetu do PGZ przysparza tylko same nowe problemy. Nie tylko dla WP, MON, lecz nawet dla samego PGZ. Jak było z lufownią HSW, ktoś pamięta? Teraz przynosi ona zyski, lecz wcześniej HSW wolał raczej importować lufy niż je sam produkować. Zakupy bez offsetu to strata dla rozwoju przemysłowego Polski. Nowe FSO za 2 lata może być alternatywą wobec PGZ. Bym się nie zdziwił, gdyby w przyszłości polskie czołgi wyjeżdżały z fabryki samochodowej nowego FSO, a nie z motoryzacyjnych warsztatów naprawczych PGZ czy Bumaru.

dim
piątek, 28 sierpnia 2020, 11:56

PGZ ma miliard złotych straty za 2019 rok. Widać że PiSowcy przyspieszyli rozkradanie majątku spółek państwowych.

Piotr ze Szwecji
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:46

To mogą być również inwestycje w rozwój nowych produktów czy koszty modernizacji narzędzi. Poczekałbym na artykuł na Defence24 to analizujący, przed wydawaniem ostatecznych werdyktów. 1 mld to dużo, acz PGZ zakupuje nowe tereny, buduje nowe hale fabryczne i pracuje nad nowymi rodzajami broni dla WP. Taka fabryka prochu wielo-składowego w Mesko to ponad 400 mln i drugie tyle ma być w kolejnych latach na nitrocelulozę.

ech...
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:57

PGZ zaczyna być słupem a nie hamulcowym. Takim słupem co to ma służyć za racjonalne usprawieliwienie bo decyzje i tak podejmują politycy i po prawdzie prawo ZAWSZE mieli w .... gdzieś tam jeśli chodzi o pieniądze dla polityków (dodam że wszystkich niezależnie od opcji).

Piotr ze Szwecji
piątek, 28 sierpnia 2020, 06:51

PGZ został przekazany spod MON do ministerstwa rozwoju, po to by przestał się bawić w słupa. Przez 30 lat PGZ bawił się w słupa. Politycy przez 30 lat odbierali produkcję cywilną spółkom zbrojeniowym, by je za grosz sprzedać cudzoziemcom. Teraz PGZ ma ponownie obrosnąć w tłuszcz i zaprzestać straszyć swoim szkieletem. Co uważasz jest lepsze? Tłuszcz sponsorujący restaurację, modernizację i odbudowę następnej fabryki PGZ za 500 mln, czy następne datki rządowe na 500 mln z budżetu państwa? Niestety jak widać, póki są same kości, to dalej sypią się pomiędzy tryby następnych projektów zbrojeniowych. Potem się wszyscy pytają kto jest hamulcowym modernizacji uzbrojenia WP. Na pewno nie rząd PiS. To jedyny rząd, który od 30 lat nie oszczędza na wojsku i nie szuka w nim oszczędności. W każdym razie nie powinien. Nie kosztem bezpieczeństwa Polski w każdym razie.

ech...
piątek, 28 sierpnia 2020, 14:16

Rządy mają to do siebie że się tylko rządzą. Obecny ma (właściwie miał) lepszą gadkę usprawiedliwiającą. Póki w zakresie obronności bawimy się cywilnym światem w jakieś tam licencje i srencje to dobrze nie będzie.

Piotr ze Szwecji
sobota, 29 sierpnia 2020, 13:31

Offset dotyczy rozwoju gospodarczego. Inaczej taka inwestycja nie ma sensu nawet w zakresie obronności. Co nam z polonizacji produkcji w Polsce, jeśli wszystkie najkosztowniejsze części, muszą być nadal importowane? Spójrz na Mitsubishi czy Samsung. Nawet tam mają ograniczenia w produkcji obronnej, pomimo ekstensywnego rozwoju części cywilnej. W przypadku Japonii to są dla przykładu silniki lotnicze, bo Japonia zaniechała rozwoju cywilnego przemysłu lotniczego. Za drogi jak na ich budżet, albo po prostu efekt ich kryzysu finansowego. Aczkolwiek porównaj Samsunga z PGZ. Nie uderza w oczy dalszy brak w Polsce tego podstawowego przemysłu elektronicznego? Nie brak w Polsce programistów, a mimo to systemy obronne sprowadzane do Polski często nie zawierają kodów źródłowych. Pomiędzy programistą i sprzętem obronnym leży niestety w drodze brak polskiego przemysłu elektronicznego. Patrz jak wykorzystano rozwojową licencję Rosomaka. Finlandczycy mają już Rosomaka 2, a Polska bez swojego własnego FSO ma nic. Minie 20 lat, Finlandia będzie miała Rosmaka 15, a Polska będzie się zastanawiać kiedy KTO Rosomak stał się jej następnym przestarzałym bwp-1 z palącą potrzebą wymiany na coś nowoczesnego. Widzisz, bez cywilnego świata nie ma obronnego świata na dłuższą metę. Patrz co spotkało fabrykę silników do czołgów T-72. Czy to nie przemysłowa klęska w obronności? Według ciebie to jest dobrze, że w razie W mamy inwestować 500 mln złotych w odbudowę tej fabryki silników do T-72, bo bez świata cywilnego nic innego w Polsce nie mamy i mieć nie będziemy.

Jasiu
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:44

Nie pleć kolego bzdur. Po twoich wypowiedziach widać, że albo mało wiesz albo jesteś na liście płac u jakiś mocodawców.

Ralf_S
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:05

Cytując klasyka co najwyżej "...możemy im zrobić łaskę"...

klawiatura
czwartek, 27 sierpnia 2020, 10:21

To ja się już nawet nie pytam co jest w umowie na F35 (f447)

Davien
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:45

I tak bys nei dostał odpowiedzi bo ruskim szpionom tajemnic sie nei zdradza:)

baca
czwartek, 27 sierpnia 2020, 15:45

Toż to moje barany są mądrzejsze.

klawiatura
czwartek, 27 sierpnia 2020, 14:40

Ba! nawet własnym obywatelom się tego nie mówi no bo jak wytłumaczyć takie dawanie d...y

Davien
piątek, 28 sierpnia 2020, 10:33

A co ma mówic o jakims twoim urojonym F447:))

klawiatura
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:42

Fakt, urojone to one będą te f35, tak jak offset na wisłę od Raytheon. W tym kraju to norma. tutaj przyznaję rację :-)

Willgraf
czwartek, 27 sierpnia 2020, 13:08

już niedługo Davien ludzie bez tego co ma normalny Polski facet - i super patrioci od Macierewicza będą tam gdzie powinni siedzieć tacy agenci Amanu i Mossadu...już niedługo:)

Bond
czwartek, 27 sierpnia 2020, 18:58

Ale najpierw wsadzimy tam tych pseudo narodowców, co tak chwalą Putina i bandycką Rosję, bo część z nich otrzymuje od niej pieniądze.

dim
czwartek, 27 sierpnia 2020, 10:15

Zniszczyli Janów, rozjebali TK, SN, KRS.Doprowadzili do strat we wszystkich SSP, rozpuścili wszystko co się dało włącznie ze złotem które ściągnęli z UK.Teraz jeszcze tylko rozkradną tą pożyczkę 11 mld € jak ją dostaną i będą mogli ogłosić, że dopięli swego. Mamy POLSKĘ W RUINIE

Erwin
czwartek, 27 sierpnia 2020, 15:16

Ile bilionów euro zadłużenia macie w Grecji, socjalistyczne nieroby?

dim
piątek, 28 sierpnia 2020, 08:27

Przed epidemią mieliście budżet zrównoważony. Teraz macie już 109 miliardów deficytu. Na przyszły rok planowane jest 80 mld zł deficytu. I oficjalny dług publiczny w wysokości 1,5 bln zł. A realnie pewnie dobijacie do 4 bilionów. I mówisz, że w całym tym syfie, w którym się znalazłeś, najbardziej interesuje Cię Grecja? :D

Olej rustrolla
piątek, 28 sierpnia 2020, 18:24

Ruski troll. Kończ waść delegację i wracaj do Moskwy i swojego Putlerka-mikruska.

ech...
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:59

Ty gdzieś tu Polskę zauważasz? To jest masa upadłościowa po PRL. Polska jeszcze się nie odrodziła tak od 1772 roku.

Jasiu
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:45

Typowa wypowiedź trolla albo kodomity.

dim
czwartek, 27 sierpnia 2020, 13:29

Jeśli nie przeszkadza Wam to, że Wasza ojczyzna jest rozkradana na skalę niespotykaną do tej pory to albo kradniecie do spółki z PiS, albo jesteście fanatykami PiS. Innej opcji nie widzę bo dla mnie złodziej to złodziej.

Olej rustrolla
piątek, 28 sierpnia 2020, 18:25

Rustroll by troll.ru

Ostrozny
piątek, 28 sierpnia 2020, 07:14

No to napisz co konkretnie ukradli bo nie zauwazylem. Za to pamietam o poprzedniej ekipie gdzie dla przykładu ukradli mi moje pieniądze z OFE, okradali firmy budujące drogi itd. Skoro nie jesteś Polakiem to po co się wypowiadasz o sprawach o których nie masz pojecia

wert
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:23

weź pigułkę, weź pigułkę

lcvklxckvlckx
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:57

Kto zniszczył Janów? TK działa, SN działa, KRS działa, Korupcjoniści wreszcie są wyłapywani i skazywani. Chyba o to chodziło?

Davien
piątek, 28 sierpnia 2020, 10:36

Janów rozwalił PiS, TK nie działa, jest maszynka Kaczyńskeigo do przyklepywania tego co on kaze, KRS to podobny smietnik wybrany do tego nielegalnie wiec skończ kłamać w żywe oczy.

Sailor
czwartek, 27 sierpnia 2020, 14:06

Janów pewnie według Ciebie zniszczył Tusk, TK jest całkowicie bezstronny obsadzony fachowcami z tytułami co najmniej doktorów prawa, a tak samo KRS, a jak na razie korupcjonistów to znaleźli tylko w swoich szeregach nie licząc Nowaka, którego chcą pociągnąć za to co zrobił na Ukrainie. Mniej TVPiS.

dim
czwartek, 27 sierpnia 2020, 13:25

Czy jakikolwiek złodziej z PiS został złapany i skazany? Czy Szumowski odpowiedział już za kradzież kilkuset milionów złotych z resortu zdrowia?

dim
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:56

Oczwyiście ruski trol, przy tym adresujący o tej "Polsce w ruinie" do kompletnych głupków, lub przynajmniej osób nie mających ani pojęcia o międzynarodowej ekonomii. Tak nisko Państwa tu ruskie oceniają :)) Jeszcze raz wyrażam żal, że nie można, jak na wszystkich normalnych forach, zalogować się tu stałym nickiem, zastrzeżonym tylko dla mnie. Sami siebie wystawiamy na ten wschodni wiatr propagandowy.

Żenada!!!
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:42

O ho! Ktoś się wyraźnie podpiął pod "nick" Dimitriosa?

7up.
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:32

Pieniążki zabrali ? :)

asdf
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:56

jak zabrali? im sie te pieniadze po prostu nalezaly

Olo1
czwartek, 27 sierpnia 2020, 10:09

,,Częścią umowy z Raytheon Company było także pozyskanie zdolności produkcji i serwisowania 30-mm armat Bushmaster II (m.in. do wież ZSSW-30).'' Wychodzi więc na to, że i program ZSSW a co za tym idzie program Borsuka jest zagrożony?

OP
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:14

w końcu ktoś dostrzega zagrożenia jakie niesie zerwanie rozmów (nie ważne z czyjej winy)

Troll z Polszy
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:23

Nie, wieża w wariancie 2( czytaj E) lata z inną armatą, która nie jest gorsza od hamerykanskiej

Davien
piątek, 28 sierpnia 2020, 10:38

A z jaka, możesz podac jej nazwę?

ech...
czwartek, 27 sierpnia 2020, 13:00

lepsza tylko myślący (taki kolokwializm) politycy jak widzą słowo "amerykańskie" to im staje tylko nie wiadomo co

Marek1
czwartek, 27 sierpnia 2020, 10:02

A zatem dzieje się to wszystko o czym pisałem m.in już 2 lata temu. Kolejny wielki "sukces" MON ...

Bond
czwartek, 27 sierpnia 2020, 19:00

Może powinieneś postawić sobie szklaną kulę i zostaniesz jasnowidzem, tudzież wróżką.

wert
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:24

jak by podpisali pierwszy byś wył: ZA DROGO

Marek1
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:14

Czy ty w ogóle jesteś w stanie dostrzec COKOLWIEK poza partyjnym interesem miernot tą partią dowodzących ? jakieś merytoryczne argumenty poza bełkotem, że "tamci kradli jeszcze więcej, tamci byli jeszcze głupsi, tamci nie są prawdziwymi Polakami, ect. ect". Czy nie jesteś w stanie naprawdę nawet dostrzec w jak czarną doopę raz po raz wpychają Kraj twoi idole ??

Adam
czwartek, 27 sierpnia 2020, 09:58

Najpierw negocjacje aby potencjalny producent zaoferował jak najwięcej (tak jak to dzieje się na świecie) a później ewentualna umowa.A co zrobił ten nieudolny rząd ogłosił wszem i wobec że wybiera Patriota,podpisał umowę a później negocjuje gdy amerykanie mają już nas w ręku bo umowa podpisana.To są normalni ludzie????? aby tylko zrobić "łaskę" USA Brawo dojna zmiana

Strzelec
piątek, 28 sierpnia 2020, 07:18

Wy chyba nie czytacie tych artykułów...przecież wyraźnie napisali że to negocjacje do umowy na drugą fazę Wisły, nic jeszcze nie podpisali dopiero negocjują druga umowe

Marek1
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:16

... "negocjują", miesiące i lata sobie płyną, a Polska nadal jest całkowicie bezbronna w kwestii obr. p.rakietowej i prawie bezbronna w OPL. Fajnie jest ... ?

Leon
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:33

Wydoić to ty sobie możesz swoją krowę w domu

czwartek, 27 sierpnia 2020, 18:31

Leon może nie kumasz ale Adam ma rację w każdym wz

CdM
czwartek, 27 sierpnia 2020, 15:42

Większość krytyków obecnej władzy (w przeciwieństwie do jej zwolenników) krowy widzi co najwyżej z okna samochodu, jeśli się jakieś trafią po drodze na wakacje. Nie wartościuję, ot, stwierdzam fakt.

Nemo
czwartek, 27 sierpnia 2020, 14:22

Te pisowski trollu z niepełnym podstawowym masz coś jeszcze do dodania ??

zuzia lat 5
czwartek, 27 sierpnia 2020, 09:42

wykluczyć RT z wszelkich postępowań w Polsce

Adam
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:25

To by oznaczało brak OPL w Polsce

wert
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:04

Nie za bardzo się da. Trzeba się zastanowić jak ich trzepnąć po kieszeni. IBCS to pętla na naszej szyi, za dużo rzeczy blokuje

Czemu nas to nie powinno dziwić?
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:52

Amerykanie są mistrzami "takich" negocjacji. A my najpierw uwiazalismy się umową a t e r a z chcemy negocjować warunki? I te nasze "harcerzyki" myślą , że są w stanie t e r a z im podskoczyć? Trzeba mieć "cojones" żeby siadać do stołu negocjacyjnego z ogromnymi koncernami, które takich umów zawarły setki. A tymczasem u nas w PGZ do stołu siadają prezesi-z wykształcenia historycy, menadzerowie-socjologowie, i księgowi - którzy dotąd tylko zastanawiali się jak obniżyć koszty i nigdy w życiu jeszcze nie negocjowali czy nadzorowali wprowadzenia jakiejkolwiek licencji? Jeśli każdy dotąd produkt z PGZ jest z a w s z e 2 lub nawet 3 razy droższy (a drony z PGZ nawet 23 r a z y droższe, niż tylko nieco gorszy produkt z WG Group, mniejszy "aż" o 1,3m?) niż produkty z importu lub prywatne, to jakie zasady panują w PGZ, jacy tam siedzą "fachowcy" od wyliczeń i kalkulacji??

Marek1
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:21

Żeby było śmieszniej, to umowę ramową na całość Wisły(I etap szczegółowo, II etap w założeniach) negocjowała ekipa pod kierownictwem płk. WP(nazwisko znane) i w połowie złożona z wojskowych.

MI6
czwartek, 27 sierpnia 2020, 13:12

Nie czepiaj się wykształcenia. Socjolog historyk a nawet filozof też mogą być dobrymi menadżerami i wielu takich na świecie jest, to nie od wykształcenia zależy. Do negocjacji to wręcz aż się prosi jakichś humanistów np psychologów posadzić. Sęk w tym że w państwowych firmach rządzą kolesie z partii a jak partia ma krótką ławkę albo trzeba dać jakąś pracę byłemu ministrowi to potem tak to się kończy no mentalność tych prezesów, że sami muszą nadzorować negocjacje żeby sobie przypisać sukces zamiast zatrudnić profesjonalistów

Czemu nas...
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:03

Jak nie rozumiesz wypowiedzi zapytaj, z przyjemnością wyjaśnię. Historykiem był BKomorowski, ale mylił daty i fakty, obecnie ministrem MON rządzi gość po szkole gastronomicznej, a kluczowym asystentem samego Macierewicza...aptekarz z Łomianek? Proszę bądź poważny i oszczędź mi komunałów w stylu "kucharz może być.. chirurgiem naczyniowym", gdy w kolejnym zdaniu de facto przyznajesz mi rację! Faktem jest, że najpierw ogłoszono, że kupujemy, potem szybko i hucznie podpisano obowiązującą prawnie umowę zakupu, a teraz próbuje się ustalić co zawiera "drobny druk poniżej"??? N I K T tak nie działa. Tylko rząd PIS i menadzerowie PGZ!!

Davien
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:46

IBCS to NG więc jak zwykle cos nie wyszło:)

CdM
czwartek, 27 sierpnia 2020, 15:46

Z punktu widzenia kontraktu jednak "zobowiązania Northrop Grumman zostały włączone w umowę offsetową z Raytheon". Więc jednak w praktyce i owszem.

wert
czwartek, 27 sierpnia 2020, 13:55

słabo Ci idzie : "zobowiązania Northrop Grumman zostały włączone w umowę offsetową z Raytheon". Jak zwykle:)

Davien
piątek, 28 sierpnia 2020, 10:42

Mi?? To ty chcesz wyrzucic IBCS żeby dopiec Raytheonowi:)) Ciekawe czemu działasz na szkodę Polski?

Herr Wolf
czwartek, 27 sierpnia 2020, 13:43

Jak nie wyszło to kasę dawać nazot wraz z karami!!!

Adam
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:25

Ale nie wyszło z winy MON i PGZ, więc kary byłyby dla Raytheon

Davien
piątek, 28 sierpnia 2020, 10:39

To na co czekasz, oddawaj kase za trollowanei:)

Marek1
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:22

Najpierw trzeba taki zapis mieć w umowie. My NIE mamy ...

jurgen
czwartek, 27 sierpnia 2020, 09:40

Przy Rejtjonie Lucjan Marcin to nawet rzetelna firma - nie spodziewałem się, że to napisze po F-16

grzesiek
czwartek, 27 sierpnia 2020, 09:28

To Komorowski przed końcem kadencji ogłosił że Polska kupi system Patriot i śmigłowce Caracal więc podziękujmy PO za podjęte decyzje.

Nic49
czwartek, 27 sierpnia 2020, 17:15

Bzdury. A słuszakeś o ofercie MBDA przynajmniej???

Adam
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:26

Nawet Niemcy zrezygnowali z MEADS

Ech
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:21

mysle ze kazdy nasz rzad jest w reku usa

Olo
czwartek, 27 sierpnia 2020, 13:55

Raczej żeby być w polskim rządzie to najpierw trzeba być w ichnich łapach ......

W punkt
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:04

Dobre!!

Polish blues
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:56

Towarzyszu, łżecie jak pis

czwartek, 27 sierpnia 2020, 15:43

A nie ogłosił?

Stan
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:05

Ogłosił, ale jednak n i e podpisał, bo i tak nie mial takiego prawa. Więc c o ogłoszenie ma do rzeczy? Nic!

Davien
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:47

I Macierewicz od razu jak objał rzady to uwalił i patriota i Homara i orke by potem samemu ogłosic prawie identyczne zakupy:)

Nie kpij
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:06

Chyba cie to powinno cieszyć? Chyba że nie jesteś "prawdziwy" Davien?

R
czwartek, 27 sierpnia 2020, 14:05

Jak zawsze sporo mijasz sie z prawda, ale to nic nowego u Ciebie.

Davien
piątek, 28 sierpnia 2020, 10:43

Wow a co podesłali ci do ambasady FR w Dublinie nowe wytyczne z Olgino jak trollować:))

K.
czwartek, 27 sierpnia 2020, 17:08

No to jak było z Patriot ?

Tak bylo
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:07

Pokonał Anglików i dał wolność Ameryce?

Zenek
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:16

100% odpowiedzialności za decyzje i ten pokaz amatorszczyzny ponosi obecny rząd.

POLAK
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:16

Ze śmigłowców się wycofali więc i mogli z Patriota ale nieudolny pis woli robić "łaskę" amerykanom.Koszerny rząd nie jest moim rządem

wert
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:29

biedny zakończeniu urządzenia do wbijania gwoździ: taką robi "łaskę" że nie chce na ich warunkach podpisać umowy. Skoro nie twój rząd nie twoje państwo: uchadi Paljak

sfgh
czwartek, 27 sierpnia 2020, 13:57

Nie "uchadi" tylko "wazmi kałacha".

say69mat
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:09

Oczywiście nasz Przyjaciel miał na myśli 'terefny' rząd. Ponieważ 'koszerny' jest w stanie góry przenosić, miast potykać się o własne sznurówki ;))) I ... twierdzić, że to sukces ;)))

Normalny
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:53

Kiedy będziemy mieć te przyjemność, że opuścisz Polskę? Czy może już jutro?

asdf
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:12

co ma Komorowski do tego? to PiS podpisal umowy na Patriota na Caracala mogl nie podpisac a tu musial?

Poeta
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:12

Tak, powinniśmy podziękować, ponieważ to PiS pozbawił nas floty śmigłowców, które już by u Nas były i działały - teraz nie mamy nic, tylko 6 lat ciągłego obiecywania. System Patriot tak samo - to PiS się zajmuje umową oraz offsetami od 6 lat, nie PO.

Td
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:07

Tak masz rację i dlatego kupiliśmy caracale... brak słów , zapomniałeś dodać wina Tuska... skąd wy się bierzecie?

K.
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:02

Podziękuj obecnie rządzącym , tamte warunki im nie odpowiadały to kupili na swoich dwie stare baterie z IBCS , podpisali umowy i zapłacili zaliczki bez dopięcia lichego offsetu . Mają co chcieli .

Danisz
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:00

że też zawsze musi się pojawić jakiś pseudointeligentny wpis partyjnego trolla...

Danisz
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:00

że też zawsze musi się pojawić jakiś pseudointeligentny wpis partyjnego trolla...

wert
czwartek, 27 sierpnia 2020, 10:58

co to ma do rzeczy? Zamierzchła wirtualna przeszłość

Polish blues
czwartek, 27 sierpnia 2020, 10:49

Brednie - jak zwykle

CdM
czwartek, 27 sierpnia 2020, 10:41

Trudno chyba o bardziej nieuczciwy komentarz. O projekcie poprzedników kontraktu na Wisłę w 2015 Macierewicz powiedział, że nie istnieje (planowano kupić 8 baterii z półki, jak Rumunia, która swoje już odbiera). No i miał tu rację bo żadnej umowy nie było. A to co było - Caracale - zerwano, i tyle. Obecny kontrakt to w całości dzieło obecnej ekipy. Która jest o wiele bardziej na klęczkach wobec USA, na co dowodów aż nadto. Podpisanie 1 fazy Wisły, determinującej fazę 2, ale bez choćby ramowej umowy na 2 fazę; ba! Podpisanie 1 fazy bez nawet umów offsetowych do niej - czy można sobie wyobrazić gorszą strategię negocjacyjną?!?

Pełna zgoda
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:57

100 % racji. PiS w materii wojska, modernizacji, zakupów i rozwoju WP robi fatalne kroki, i ich nieudolność przekracza wszystkie negatywy, które pepołniło PO. A Błaszczak to jeden z najgorszych ministrów MON w historii RP, tuż za Klichem, a o spory krok przed Siemoniakiem.

Werter
czwartek, 27 sierpnia 2020, 10:28

Spadaj pisdzielcu... Wszystko bierzecie z USA jak leci. To wy podpisaliscie umowę i to wy nie macie żadnych kompetencji w tym zakresie. Kupujecie wszystko bez offsetu.DOTARLO?

Joł
czwartek, 27 sierpnia 2020, 14:06

Napij się melisy. C O oni wzięli?? 5 lat minęło, a oni praktycznie w ogóle NIC nie kupili. I co niby z USA? Bodaj.. "aż" łącznie 6 BH na krzyż? 2 baterie Patriotów, które przyjadą za kilka lat??? Zamówili 20 wyrzutni Himarsa? Zamówili F35? 60 wyrzutni Javelina i śmieszne 180 szt pocisków? NIE, jest d u ż o gorzej, bo oni udają, że kupują. Te ich CAŁE zakupy, to są wszystko śladowe ilości nie mające wpływu na wzrost naszych zdolności bojowych. To już jest aż 5 lat i de facto NICZEGO PiS nie kupił. Ani w Polsce, ani nawet w USA. PiS całkowicie zamroził rozwój Marynarki (kupili holowniki, niszczyciel min, skasowali remont Orkanów, Orła, dozbrojenie Ślązaka), Lotnictwa (gdzie Kruki, gdzie Rybitwa, gdzie Płomykówka, gdzie drony), Pancernych (modyfikacja T72 to żart, gdzie amo do Leonów, integracja Spike na Hitfistach skasowana na zawsze), Artylerii (kiedy będzie modernizacja ponad 100 starych, porosyjskich jeszcze Gradów, gdzie Kryl, gdzie wozy rozpoznawcze artylerii, gdzie polskie radary artyleryjskie Liwiec, gdzie drony współdziałające z Topazem), gdzie rozwiązania do walki elektronicznej, do walki z dronami? De facto poza kontynuacją takich programów jak MSBS, Krab, Rak, Rosomak, Poprad i Pilica, to kompletnie nic PiS NIE zrobił. I to przez c a ł e aż 5 lat. Za to wydłużyli PMT co ewidentnie pozwoli na nieskończone p r z e d ł u ż a n i e wszystkich istniejących programów, co... zapewni ich nieskutecznosc.

dim
czwartek, 27 sierpnia 2020, 10:07

Tak, prezydent Komorowski ogłosił Patriota. Po czym minister Macierewicz podczas słynnego audytu rządu PO-PSL stwierdził, że to było niezgodne z prawem I że dopiero on załatwi temat jak należy. I że będzie szybciej, taniej i zgodnie z prawem. Polecam nagranie z tego słynnego wystąpienia :)

dim
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:59

Też trol. Choć akurat tego bajkopisarza AM oby więcej w państwowej służbie już nie było. Ciągle brak jeszcze w Polsce demokratycznej kontroli poczynań władzy. Demokracja raz na 4 lata, a potem znów autorytaryzm, bez kontroli narodu.

dim
czwartek, 27 sierpnia 2020, 14:04

W 2015 chcieliście władzy, która w swoim ręku będzie miała wszystkie instrumenty jej sprawowania. No więc ją macie. A że nie przewidzieliście, że taką koncentrację można wykorzystać do bezkarnego rozkradania Polski ... Cóż, byli tacy co ostrzegali przed złodziejami z PiS.

Marek1
czwartek, 27 sierpnia 2020, 10:03

Bzdura

...
czwartek, 27 sierpnia 2020, 09:59

Tak tak..wina Tuska

Quetzalcoatl
czwartek, 27 sierpnia 2020, 09:57

A kto rowadzil postepowanie negocjacyjne i dokonal zakupu? Nie ij parapolitycznej piany, lepiej zacznij sie martwic,z e kolejna amerykanska firma trakuje Polske jak polkolonie a nie sojusznika. Taki numer nie przeszeldbyw Niemczech, Holandii czy nawet Hiszpanii. Wlazneie w zadek jednej stronie przetargow zawsze w musi sie zle skonczyc ...oby nie kosztowalo nas (podatnikow) to zbyt wiele.

sfgh
czwartek, 27 sierpnia 2020, 14:03

A jak ma traktować skoro selekcja partyjnych w drodze do polskiego rządu następuje nad Potomakiem?

Observer
czwartek, 27 sierpnia 2020, 09:25

I ok. Jeśli Amerykanie chcą dorobić się kokosów na państwach zależnych to my dobrze że się nie zgodziliśmy. Niepodpisana umowa lepsza niż zła umowa. USA ma potężne problemy z drukowaniem pieniędzy i covidem, muszą szukać funduszy wszędzie gdzie się da. My nie musimy za to płacić. Brawo MON że nie zgadza się na byle warunki. Mamy czas i coraz lepszą sytuację by niedługo znaleźć lepsze rozwiązania.

Olo
czwartek, 27 sierpnia 2020, 14:04

Problemy z drukowaniem? Farby im zabrakło czy papieru?

Observer
czwartek, 27 sierpnia 2020, 19:41

Nie ale np FED oświadczył swą bezradność i nie bacząc na inflację będą dalej obniżać stopy procentowe aby jakkolwiek ratować się przed bezrobociem.

wert
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:10

Mamy chyba trochę czasu, (to się okaże jak sowieci rozegrają Krym, zamrozili Libię i Syrię więc chyba czas na ukrainę). Coś tam MON kombinuje, to stąd chyba pomysły na plombowanie Narwią Wisły II. IBCS nie jesteśmy w stanie sami zrobić, tu jest haczyk. Trzeba się bić z sojusznikiem

Marek1
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:31

1. Gdy Śmigły-Rydz jesienią 1938r zapytał Odział II SG WP(wywiad) kiedy będzie wojna z Niemcami, to mu zagwarantowano, ze NIE wcześniej niż w 1942/43r. 2. MON realnie NIC z Narwią NIE robi, bo od lat czeka z uporem idioty na swój chory fetysz p/t IBCS. Matoły z Klonowej zapewne nawet nie wiedzą, ze Polska ma gotowy do natychmiastowej implementacji syst. C2. Problem w tym, ze NIE MA go na czym i do czego implementować, bo blokowane sa jakiekolwiek realne działania w kierunku krajowej Narwii. I kółko niemożności i głupoty sie zamyka. Tutaj zadziałać może wyłącznie metoda "węzła gordyjskiego", ale do tego trzeba mieć i rozum i cohones, czyli to co NIE występuje na Klonowej.

Observer
piątek, 28 sierpnia 2020, 22:05

Serio porównujesz sytuację z 1939 do tej z 2020? Rozumiem że ideologię trzeba czymś karmić, ale aż takim naciąganiem? W niedalekiej zimnowojennej przeszłości było wiele kryzysów znacznie cięższych niż np. ukraiński. My tu mamy na co kasę wydawać.

wert
piątek, 28 sierpnia 2020, 18:19

Nie masz pojęcia o wojnie obronne 39 więc prostackie wyrywanie jednego fragmentu i budowanie na ty opowieści jest mocno infantylne. Odpuść sobie ten temat bo Cię przerasta i to zdecydowanie. Mógłbym cię odesłać do rozmów Śmigłego z Grabskim, wspomnień Grabskiego, paru innych faktów historycznych ale po co?. To wiedza, coś co dla Ciebie jest po za zasięgiem Już Ci tłumaczyłem jak przebiegają prace nad Narwią a Ty swoje ple ple ple i ple ple ple. Pięciolatek, Dziw że litery składasz

Ddd
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:03

Brawo MON ? Chyba żartujesz przecież to po część ich zasługa jakoś Turcy przy każdym kontrakcie potrafią zadbać o offset a U Nas jak zwykle traktują jak kraj trzecie świata już nie wspominając o wartości tego śmiesznego offsetu...

Adam
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:28

Offset jest taki jaki wynegocjowaliśmy.

Marek1
czwartek, 27 sierpnia 2020, 10:04

Mamy czas ?!?! Właśnie czasu już od dawna w kwestii obrony powietrznej Kraju NIE MAMY ...

Observer
czwartek, 27 sierpnia 2020, 15:02

Jakoś nie widzę zagrożenia militarnym atakiem. Niemcy mają znacznie wrażliwszą gospodarkę na zniszczenia i też jakoś nie telepią portkami. Oczywiście amerykański lobbysta będzie straszył wojną bo z tego żyje.

Marek1
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:33

Naprawdę NIE rozumiesz, że od podjęcia decyzji do nasycenia WP nowymi, wysokotechnologicznymi syst. minąć muszą LATA ? Dalekowzroczność, ostrożność i zapobiegliwość spłycasz do ... "telepania portkami" ?? Brawo ...

Bond
sobota, 29 sierpnia 2020, 08:15

Nie to ty chyba tego nie rozumiesz, tak samo jak faktu, że musimy rozwijać wszystkie kluczowe zdolności w wojsku. Więc skończ płakać.

Tyle w temacie
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:33

Ty ani nie musisz, amozesz też nie chcieć widzieć. Obojętne. Niemcy maja nie gospodarkę, tylko interesy w Rosji.

Herr Wolf
czwartek, 27 sierpnia 2020, 09:25

447

Olej rustrolla
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:46

1610

Jan
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:18

Tego już dawno nie ma. Po tym jak JK posłał do wszystkich diabłów delegację amerykańskich Żydów, problem przestał istnieć

sfgh
czwartek, 27 sierpnia 2020, 14:05

Ha ha ha, nie żyj mżonkami....

Danisz
czwartek, 27 sierpnia 2020, 10:57

863 - wygrałem

Fanklub Daviena
czwartek, 27 sierpnia 2020, 09:19

Kiedy polski rząd się nauczy, że USA to oszuści? Takie rzeczy negocjuje się PRZED zakupem, z wysokimi karami za niedotrzymanie, a nie teraz. Od początku pisałem, że będzie jak z "offsetem" za F-16. PRAWO USA ZABRANIA SPRZEDAŻY BRONI Z OFFSETEM!

Gonić trolle
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:36

Ha ha ha. Tuba propagandowa Rosji pisze o oszustwie? A Putin twierdził w rosyjskiej twierdził, że na Krymie nie było rosyjskich żołnierzy. Aha, powiedz żonie że ją kochasz. "Na pewno" co uwierzy!!

Wawiak
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:13

LOL oszuści... oni pilnują SWOICH interesów i robią to skutecznie. Trzeba się UCZYĆ od nich. Myślisz, ze np Rosja jest w tym uczciwsza? Obowiązkiem państwa jest pilnowanie własnych interesów.

Danisz
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:06

a kiedy ty się nauczysz, że jak ktoś podpisuje umowę przed wynegocjowaniem warunków to jest idiotą i wyzywanie drugiej strony to durnota. ale dla ruskiego trolla to bez znaczenia - chodzi ci wszak tylko o to, by w każdym poście pleść że USA to szatan, złodziej i samo zło. żałosny jest ten twój trolling

asdf
czwartek, 27 sierpnia 2020, 13:55

cos za wysoko zaszli jak na idiotow

autor komentarza
czwartek, 27 sierpnia 2020, 09:19

w Ameryce zaczęto by się zastanawiać, kogo by przekonać walizką dolarów, w Rosji - kogo by otruć a niektórzy na tym forum wciąż uważają, że osobiste cele czy uprzedzenia jednostek nie mają w korporacjach znaczenia.

Extern
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:21

Jest jeszcze gorzej, my ciągle myślimy w kategoriach co jest moralne a co nie moralne. Nasi decydenci jak podpisywali Wisłę I, najwyraźniej nawet przez chwilę nie pomyśleli, że Amerykanie mogą postąpić niemoralnie i wykorzystać nasze od nich uzależnienie do zbijania swoich zobowiązań.

wert
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:37

potrzebny był PAC-3 MSE na Iskandery i go mamy. Wisła II to SkyCeptor za skromne 1-1.2 mln /szt a potrzeba ich nie setek jak PAC-3 tylko tysięcy

Marek1
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:36

MAMY PAC-3 MSE ?? Gdzie ? W jakiej jednostce ? Czyżbym przespał 4 lata i mamy obecnie rok 2024, a 2 bateryjki Patriot są już operacyjne ?

Er
piątek, 28 sierpnia 2020, 18:38

Znów bijesz pianę, zgorzkniały malkontencie.

Gość
czwartek, 27 sierpnia 2020, 09:16

Jeżeli pojawiają się trudności które trudno rozwiązać ,może warto by rozpocząć od nowa analizę , czy w obecnym czasie przyjęte założenia mają sens. Minęło trochę czasu i wiele się zmieniło.

Zdumiony do granic
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:37

Trzeźwy jesteś? Mamy podpisana umowę! Rozumiesz co to jest umowa handlowa?

ktos
czwartek, 27 sierpnia 2020, 09:12

przede wszystkm co to za paranoja ze u nas zakupy robi MON a u nich oferentem jest kilka firm? Jak kupuje samochod to place np: Fordowi za dostarczenie egzemplarza i kompletnie mnie nie interesuje ile firm bedzie produkowalo samochod. Tak samo tu offset powinien byc dyskutowany z jednym przedstawicielem ktory reprezentuje rzad USA (bo to on nam sprzedaje bron). A potem ten przedstawiciel moze sobie wyklocac sie z firmami.

Burp.
czwartek, 27 sierpnia 2020, 09:11

Już mnie to zaczyna nudzić. Nie potrafimy choć jednej rzeczy w Polsce zrobić tak, jak powinno to być zrobione? Skończy sięna opóznieniu i większych kosztach od planowanych. Typowe.

wert
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:38

Wisła II + Narew to 80-100 mld PLN

Adam
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:29

A deficyt budżetowy to 120 mld PLN

wert
piątek, 28 sierpnia 2020, 18:22

100 mld w tym roku, planowane 80 w przyszłym. No i? Moim zdaniem: It's the economy, stupid

Marek1
czwartek, 27 sierpnia 2020, 09:10

A zatem dzieje się właśnie dokładnie TO, o czym m.in. pisałem już ponad 2 lata temu po podaniu do wiadomości szczegółów umowy z Raytheon i LM. Zgoda strony polskiej na 2-etapową realizację progr. Wisła przy jednoczesnym przyjęciu skrajnie naiwnego założenia, że kategoryczne i całkowicie jednoznaczne zapisy w umowie dot. finalnych cen i terminów realizacji dostaw NIE są konieczne, bo założono tzw. dobrą wolę i elastyczność koncernów z USA teraz się mści. Raytheon żąda coraz więcej pieniędzy i będzie to robił nadal, bo MOŻE to robić bezkarnie przez głupotę, naiwność i niekompetencję strony polskiej. Niestety przykład choćby F-16 tradycyjnie już NIKOGO i NICZEGO w W-wie nie nauczył i ponownie polscy "negocjatorzy" popełnili przy Wiśle wszystkie możliwe błędy. Sytuację pogarsza jeszcze przyjecie przez MON kompletnie aberracyjnego i głupiego wręcz założenia, że bez postępów w realizacji II etapu Wisły niemożliwe jest nawet rozpoczęcie realnych prac nad progr. Narew. Tak więc obecnie Raytheon wiedząc, że MON nie ma absolutnie żadnego pola manewru opóźnia realizację Wisły eskalując swe żądania finansowe. Ciekawy jestem co w tym temacie ma do powiedzenia np. szef polskich "negocjatorów" progr. Wisła płk. Marciniak ?

Adam
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:30

Co do programu Narew to można kupić NASAMS z półki

Zły jest tylko jeden
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:46

Dokładnie! Tumany przyzwyczajone do bezkarnych, niepowaznych, ale ciągle akceptowanych w Polsce, nieustannych zmian w juz podpisanych kontraktach, do dziesiątków aneksów, renegocjacji, zmian założenień i dokładania kolejnych wymagań nie rozumieją , że ten rządzi i wymaga, kto ma pieniądze w garści, a p o złożeniu podpisów umowa j e s t niezmienialna i s z t y w n o obowiązuje obie strony, więc NIE MOŻNA jej zmieniać ani poprawiac, bo nam t e r a z się coś przypomniało. Nieudolność i naiwność tych pseudo negocjatorow po prostu p o r a ż a poziomem ignorancji i indolencji.

wert
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:45

Czemu go nie zastępujesz? Doprawdy, nie wiem. Geniusz finansów, mający nieograniczone zasoby i nieziemski talent negocjacyjny. Marnujesz się! A, tak, nie jesteś przecież ciemnym, ograniczonym pisowcem więc się nie poznali. A może rozbili Wisłę żeby nie mając kasy na cały program mieć to co najpilniejsze czyli coś na Iskandery?

Marek1
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:39

Jak zwykle BRAK merytorycznych argumentów zastępujesz głupotami. Brak kasy na NIE może powodować zgody na ekstremalnie niekorzystne i wręcz niebezpieczne dla str. polskiej zapisy, które właśnie obecnie spokojnie sobie wykorzystuje Raytheon.

wert
piątek, 28 sierpnia 2020, 18:25

głupotom chyba raczej jest powoływanie się na "fakty" które jeszcze nie zaistniały. Zwłaszcza kiedy się je zna z przekazów dnia, podobnie jak zna się przebieg negocjacji. Nie dość że geniusz to jasnowidz. chyba musze oddać cześć O Boski

dywersant
czwartek, 27 sierpnia 2020, 09:09

"A taki ładny był, amerykański..." hehehe... i tak się robi interesy z Jankesami. Trzeba mieć pieniędzy jak Saudyjczycy piasku na pustyni i ropy pod nią, żeby się nieprzejmowań kosztami. Czas ucieka, Narew leży, a powinna być realizowana w pierwszej kolejności. W przypadku wyboru Camm'ów wersja ER ma zasięg 45 km, więc nie dużo mniejszy od Patriotów. Co Do drugiej fazy Wisły Sky Ceptor przecież to amerykańska wersja Izraelskiego Stunera, więc może lepiej zwrócić się w stronę współpracy z nimi. Izraelczycy są zresztą krajem o największym chyba doświadczeniu jeśli chodzi o zwalczanie środków napadu powietrznego i mają w pełni działający trójwarstwowy parasol obrony powietrznej. MON przez ostatnie 4 lata to daje przykład nieudolności z zapatrzeniem na konieczność zakupów uzbrojenia w Waszyngtonie, a czas w miejscu nie stoi... w tym tempie w przypadku konfliktu żebyśmy czasem z łuku do samolotów i rakiet strzelać nie musieli, albo kamieniami rzucać.... hehehe.

zeus89
czwartek, 27 sierpnia 2020, 09:02

To może niech rząd wesprze temat i powie "Rezygnujemy z Patiotów bo nie widzimy możliwości w tym momencie dogadać się w sprawach offsetowych"? Może wtedy Biały Dom podejmie jakieś kroki? W końcu ewentualna kara za zerwanie kontraktu będzie niższa niż jego wartość,

Marek1
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:43

Brak rozumu i jaj Na ul. Klonowej wyklucza podobne rozwiązania. I pomyśleć, że Niemcy wspominali kiedyś, by Polska przyłączyła się do ich programu TLVS ...

Davien
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:51

Ok, zerwiesz kontrakt i jaki system kupisz?? Bo MEADS ci USA moze chocby z zemsty uwalic na starcie, SAMP/T na Wisłe sie nei nadaje i co, skończyły sie systemy OPL?

Czesiu 112
czwartek, 27 sierpnia 2020, 21:55

Arrow 2, samp/t block 1NT, block 2 itd..

Ben
czwartek, 27 sierpnia 2020, 08:59

Przyjaciel Polaków Donald T. podkreślał: Polacy za wszystko zapłacą, pewnie i za częste spotkania z naszym ......., a w biznesie sentymentów NIET

boxer
czwartek, 27 sierpnia 2020, 08:55

Tyle było wrzawy, że przy F16 amerykańce wydymali polityków bez mydła a teraz mamy inny rząd i znowu "specjaliści" dają się łomotać w tylną część ciała. Zwykły Kowalski wie, że jak się podpisuje umowę na takie pieniądze to wszystko musi być dopięte na ostatni guzik w momencie składania podpisu. Wtedy nie ma miejsca na kombinacje ale spece z MON wiedzą lepiej.

w
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:42

jak kupowalismy F-16 to wtedy juz nie mielismy swego własnego przemysłu. Do offsetu zostały tylko duńskie chlewnie które powstały na sprzedanych przez cwaniaczków z warsiawki PGR-ach

Sowa bez przyjaciół
czwartek, 27 sierpnia 2020, 08:50

Brawa dla Państwa! Ten “deal” stulecia będzie jeszcze długo przekazywany studentom na zajęciach o tym jak nie negocjować umów - najpierw uwiazać się z dostawca a poźniej prosić o dobre warunki kolejnego kontraktu. Brawa dla państwa!

Insider
czwartek, 27 sierpnia 2020, 08:47

Skrajna niekompetencja. Ale czego się spodziewać po politykach, kiedy do tej "roboty" idą praktycznie same odpady.

ruskie trolle
czwartek, 27 sierpnia 2020, 08:41

To teraz możecie się cieszyć; przecież ciągłym sz.....em w jakiś sposób doprowadziliście do tego.Biorąc pod uwagę fakt, że tylko na tej stronie słychać o jakiś problemach - wiecznie (Po co to robicie to już wasza sprawa) podejrzewam, że nie bez kozery makie w nazwie 24. WSI-24.Co do innych stron oferujących rzetelną wiedze to zostały zawarte umowy na nośniki.Gry zakulisowe są zawsze i nikogo nie powinno interesować jak się robi kiełbasę.

CdM
czwartek, 27 sierpnia 2020, 10:35

Oczywiście, niepowodzenia rządu są zwykle "w jakiś sposób" winą tych wrednych nieprzychylnych mediów i opozycji. Mniejsza o to w jaki. A gdy pojawia się jakaś krytyka, to nie należy na nią merytorycznie odpowiadać, tylko rzucać insynuacjami w stronę krytykującego. Stara dobra szkoła. Zresztą na horyzoncie już rysuje się ostateczne rozwiązanie kwestii opozycyjnych mediów, i wszystko będzie dobrze, tak jak w każdym porządnym kraju, w którym nie ma jak i komu krytykować rządu.

H2O
czwartek, 27 sierpnia 2020, 08:41

Brawo MON, brawo PiS i brawo Błaszczak. 5 lat opóźnienia Narwi i... awans gen. Pluty do sztabu? Za to nikt nie poniósł "zasłużonych" k o n s e k w e n c j i??? Dobra zmiana? Ha ha ha

wert
czwartek, 27 sierpnia 2020, 10:54

szybko kupujesz drogo kupujesz. Założę się że byłbyś pierwszy do wycia że kupili drogo

H2O
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:58

Ogarnij się. Jak nie rozumiesz prostego tekstu, wróć do szkoły, niech Ci oddadzą pieniądze za naukę. Mieli cię nauczyć czytać ze zrozumieniem prostych zdań, a tymczasem.. oszukali! Ja nie założę się, bo ja wiem, że nawet sekundę nie myślałeś, odpisując na mój post. 5 lat opóźnienia?? I dla ciebie t o jest ok? To mam błyskawiczną propozycję: zaakceptujesz z pewnością, jak od dziś pensję będą ci wypłacać z 5-o letnim opóźnieniem? Pasuje? Poza tym wyraźnie twierdzisz, że kupiliśmy t a n i o? Czytasz co piszesz?

wert
piątek, 28 sierpnia 2020, 18:28

pokaż mi nowoczesny program zbrojeniowy bez opóźnień. Nie u nas, w państwach z pierwszej dziesiątki najlepszych armii świata

Marek1
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:44

... ręce opadają ;)))

Observer
czwartek, 27 sierpnia 2020, 09:23

Tak, lepiej brać na oślep i płacić fortunę. Widzisz, że amerykanie chcieli kokosy robić a nasi się zjeżyli? Przynajmniej mają swoje twarde stanowisko i negocjują z jankesami.

H2O
piątek, 28 sierpnia 2020, 10:08

Na oślep, to ty bezmyślnie odpisujesz. Z ciebie "observer" jak ze mnie pop prawosławny!! Bo co, obecnie nie płacimy fortuny? I to jak widać za "kota w worku"!! I to nie Amerykanie chcieli, tylko to m y podpisaliśmy jak dzieci dziurawą, rozmytą, nieprecyzyjną, niejasną, niepełną, przedwczesną, niepoważną umowę, której szczegółów nie ustalono, nie sprecyzowano. I winę za ten "bubel" ponosi wyłącznie strona polska, która mimo NIE spełniania polskich wymagań - które dopiero teraz (?) próbujemy naiwnie wymusić na Amerykanach - zgodziła się ją podpisać. Szczegóły muszą być ustalone i opisane p r z e d ostatecznym zatwierdzeniem i podpisaniem zobowiązań finansowych!! A tego NIE zrobiono. Koniec dyskusji.

Xzibit
czwartek, 27 sierpnia 2020, 08:28

Gdzie jest pan Dawien który pisał mi tu że wszystko idzie zgodnie z planem a umowa na drugi etap Wisły zostanie podpisana po wakacjach... :) Właśnie widzimy jak wszystko idzie zgodnie z planem,jak pisałem zostaniemy z dwiema bateriami Patriot do pokazania na paradzie.Widzimy ten najmocniejszy sojusz amerykańsko-polski o którym nas informują na pasku tvpis haha

Davien
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:53

Nie po wakacjach kłamco ale wg Błaszczaka do konca roku. Wiec może daruj sobie kiepskie manipulacje.

dim
czwartek, 27 sierpnia 2020, 08:17

"Polska uznaje za zakończone negocjacje umowy offsetowej z Airbus Helicopters związanej z kontraktem na zakup śmigłowców wielozadaniowych Caracal dla polskiej armii. Kontrahent nie przedstawił oferty offsetowej zabezpieczającej w należyty sposób interes ekonomiczny i bezpieczeństwo państwa polskiego. Wysokość kontraktu to ok. 13,5 mld zł. Co najmniej tyle samo powinna wynieść wartość zobowiązań offsetowych spełniających cele określone w ustawie offsetowej" Tak było w 2016, a jak jest teraz? Powiedzcie mi, forumowi obrońcy Złodziejskiej Zmiany, co wywakczyliscie w ramach offsetu od strony amerykańskiej? Pewnie cuda nie widy bo to kontrakt za 20 mld zł.

BUBA
czwartek, 27 sierpnia 2020, 08:14

Rumunia juz odbiera swoje Patrioty i to bez gadania. A MON ???????

wert
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:11

Gdybyś nie zauważył Rumunia odbiera troszkę coś innego. Choćby bez IBCS

dim
czwartek, 27 sierpnia 2020, 16:29

Tak sobie myślę - albo Amerykanie (jak pisałem) nie chcą nam dać zbyt szybko, faktycznie jako pierwsi tej klasy, wejść na rynek z pasywnymi radarami - wszak Patriot+IBCS+ zestawy Radwaru, byłaby to niesamowita rekomendacja i nobilitacja rynkowa... ALBO po prostu sami nie są gotowi i szukają pretekstu by to ukryć. W każdym razie w cuda o braku przyczyny nie wierzę i na pewno nie są to tylko pieniądze, drobne wobec skali głośności tego przedsięwzięcia.

wert
piątek, 28 sierpnia 2020, 01:43

Kontrakt z NG na IBCS podpisali w 2010. Milestone C planowali w 2014, w 2016 jeszcze mieli 32 główne problemy i 6% prawdopodobieństwa że pochodzi 72 godz bez awarii, przy wymaganych 90%. U nas byłoby zbiorowe wycie, histeria i KE z TSUE w akcji zapewne. Teoretycznie był to badziew. Spokojnie poprawiali, teraz dopiero zrobili LUT i kamień C mają na wyciągnięcie ręki. Wejdą w produkcję małoseryjną, w normalną za dwa lata dopiero. 6 lat poślizgu zanim go dopracowali i to z ich możliwościami. U nas wg co niektórych to pstryk i gotowe a jak nie chodzi to wiadomo, jak chodzi też wiadomo-przepłacili. Nasze radary najwcześniej w przyszłym roku zaczną wchodzić do produkcji. Też na poślizgach. Może przerwane negocjacje trzeba to połączyć z 5G? Źorżeta triumfalnie ogłosiła że Pompeo przyjeżdża podpisać 5G jak z Chorwacją a wyjechał z paroma gładkimi słowami Morawieckiego. W każdy razie są gotowi i chcą dobrą kasę od nas nie dla nas. Towar się zapowiada prima sort. Kacapię (forumową też)szlag jasny trafi

miras
czwartek, 27 sierpnia 2020, 08:07

Pierw się negocjuje a potem kupuje, a u nas wszystko jest odwrotnie. Państwo bylejakie to co tu wymagać,

Majster
czwartek, 27 sierpnia 2020, 07:56

"wasal mojego wasala nie jest moim wasalem".

As
czwartek, 27 sierpnia 2020, 07:20

Jakoś mnie ta sytuacja nie dziwi. Co chwila natomiast słyszę z tv że już zakupiliśmy te Patrioty. Prawda jest że jak kupujący nie ma pieniędzy, nie ma fachowców od zakupów, nie zna się na sprzęcie, wybiera oferenta ze względów politycznych i marketingowych, ma dobrze rozbudowaną w swoich kołach decyzyjnych siatkę wywiadu wroga to z fazy koncepcyjnej nie wyjdzie i za 70 lat.

LMed
czwartek, 27 sierpnia 2020, 06:05

Dyletanci wstali z kolan i poszli na zakupy?

Texas
czwartek, 27 sierpnia 2020, 02:45

https://www.wykop.pl/wpis/6376052/portal-defence24-pl-i-ciekawostka-na-jego-temat-kt/

Box123
czwartek, 27 sierpnia 2020, 02:41

Tak to jest jak się dzieli umowę na dwie cześci. Teraz mają nas w garści. Jedynym wyjściem jest teraz wybulenie kasy, a potem wzięcie Narwi od wielkiej Brytanii z pełnym transferem technologi i na tej podstawie rozwijac samodzielnie ich technologie, tak żeby przy wymianie Wisły na Wiśle II, za 20 lat, mieć już własne rozwiązania i tworzyć ją w kooperacji, a nie że my dostarczamy kontenery i malujemy blachę

LMed
czwartek, 27 sierpnia 2020, 18:29

Myślisz, że dostaniemy zezwolenie na to wzięcie Narwi od Wielkiej Brytanii?

Marek1
piątek, 28 sierpnia 2020, 09:47

Od UK potrzebujemy w zasadzie wyłącznie efektora CAMM/CAMM-ER. Całą resztę wraz z syst. C2 mamy w swoich zasobach i możliwościach. Ale dla matołów z MON to nie argument ...

Adam
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:34

Od kmiecy to mamy C2? Przecież o to są te negocjacje offsetowe.

Xzibit
czwartek, 27 sierpnia 2020, 09:54

Box chłopie czytam i oczom nie wierzę,ty zawsze w obronie pisowskiej władzy a tu taki komentarz.Rozumiem że w końcu przejrzałeś na oczy i dostrzegłeś jakich nieudaczników mamy w MON

Gvalch'ca
czwartek, 27 sierpnia 2020, 02:25

Czyli ta tzw. dobra zmiana polegała na tym, że zamiast poprzedniej "polityki na klęczkach" mamy dyplomatołków, którzy prowadzą ją na brzuchach: kupić drogo, głupio i bez żadnego transferu pieniędzy czy technologii. PiS zrobił z nas republikę bananową...

Ech
czwartek, 27 sierpnia 2020, 01:33

Amerykanie nas doja jak dojna krowe. Czego mozna sie spodziewac jak bez przetargow bierzemy jak leci

Oleum
czwartek, 27 sierpnia 2020, 01:18

Jak juz podpisali umowe na dostawie pierwszej fazy wisly to po co amerykanom teraz ofset? Maja co chcieli. Tak to jest jak sie rozpoczyna negocjacje od przybicia swojego jezyka do biurka w bialym domu

Z prawej flanki
czwartek, 27 sierpnia 2020, 01:01

To niech MON zrobi tak jak z Caracalami, gdzie też "podobno" przyczyną zerwania było brak osiągnięcia porozumienia w kwestii offsetu. Choć obawiam się, że wówczas Żorżeta dymisjonował by nam prezydenta i cały rząd.. Ehh... tak to jest, jak za uprawianie polityki i miliardowe umowy zabierają się dyletanci...

rozpłaszczony
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:45

Tylko jak zerwać kontrakt jak ponad połowa kasy za niego już w USA . A tak się Błaszczak spieszył z podpisaniem kontraktu ledwo się rozsiadł w fotelu ministra . Zamiast przyspieszenia osiągnął jedynie dzisiejsze problemy i w efekcie opóznienie budowy OPL i pewnie większe koszty - bo Raytheon wyciśnie nas jak cytrynę / jest to pewne znając zdolności negocjacyjne nowego ministra /.

Obs
czwartek, 27 sierpnia 2020, 00:48

Tak kończą się bezalternatywne sojusze. Do Turcji na naukę jechać

say69mat
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:53

??? ... na kolanach???

klawiatura
czwartek, 27 sierpnia 2020, 00:45

Paździerz, dykta i muł. Czechy wjeżdżają w nas jak w masło :-)

czwartek, 27 sierpnia 2020, 15:46

Może nakolanniki i ochraniacze na piszczele nazwane "egzoszkieletem" by pomogły :)

kmdr
czwartek, 27 sierpnia 2020, 00:34

Co? MON BISUJE ? F-16 się przypomina .Poprzedni miała być wielka chlewnia ,ale posłowie powiedzieli ,że się nie przeprowadzą i inwestycja offsetowa upadła. Już tylko czarny humor pozostaje te patriot to od dwudziestu lat się ciągną tak samo jak NT-D teraz to się ma karawela nazywać. Dla młodszych czytelników NT-D to rakiety przeciwpancerne dla programu W3WB Huzar. W wyszukiwarce nie wiem czy warto wpisywać.

say69mat
czwartek, 27 sierpnia 2020, 00:15

Możeee mieliśmy zbyt duży apetyt i na dodatek dziurawe gary do pobierania żarełka??? Tak na marginesie, w jaki to sposób amerykanie mieliby przekazać naszemu przemysłowi obronnemu jakąkolwiek technologię wrażliwą, przy tak dynamicznej rotacji v/s fluktuacji rad nadzorczych, zarządów i kadr??? Stąd mierne efekty dialogu dotyczącego offsetu obejmującego transfer technologii umożliwiających produkcję komponentów systemu Patriot przez nasz przemysł zbrojeniowy specjalnie mnie nie dziwią.

Andrzej
czwartek, 27 sierpnia 2020, 00:03

No i wyszło jak zawsze z amerykanami . Tyle lat gadania o systemie którego jeszcze nie ma o radarze którego jeszcze nie ma no i offsetu też nie ma . Jakby tak policzyć wydane pieniądze i stracony czas to zapewne mielibyśmy fizycznie Narew w kooperacji z innym bardziej solidnym dostawcą i zalążki własnego w oparciu o rodzimych producentów rodzaj ICBS-u . Bezgraniczne ufanie jankesom to rodzaj choroby jaka toczy obecny MON . Co teraz krzepiącego powie obywatelom , podatnikom minister z MON ? sory omskło się ale to nic nie szkodzi bo system będzie kosztował tylko 5 mld złotych więcej i będzie za 10 lat ?. Teraz czas na analizy , oceny interesu państwa i takie tam bardzo poważne rzeczy które mają rozmydlić gigantyczną wtopę MON-u a konkretnie pana Błaszczaka .

wert
piątek, 28 sierpnia 2020, 02:05

amerykanie IBCS robili 10 lat. Ty zapewne zrobiłbyś taki w 10 dni

2
czwartek, 27 sierpnia 2020, 16:33

nie pana

Rumune
środa, 26 sierpnia 2020, 23:39

Rumunia kupiła z półki i to jest SUKCES Konfiguracja znana cena NISKA WŁAŚNIE TAK NIECH SOBIE BŁASZCZAK NEGOCJUJE I TAK NIC NIE BĘDZIE ZAKŁAD O STOWKE,?

PRACA DLA POLAKÓW STOP EKSPORTOWI ZATRUDNIENIA
środa, 26 sierpnia 2020, 23:30

Następca Szyłek/Białych budowany rekoma polskiego robotnika podwozie np Kraba/Jelcza/Andersa wieża Loary 35mm zintegrowane z Piorunem-2 I MAMY SUWERENNY SYSTEM OSŁONY BEZPOŚREDNIEJ WOJSK

kot
czwartek, 27 sierpnia 2020, 19:34

Plus parę innych rzeczy które dodane zrobiły takie koszta że projekt kiedyś uwalono.

chleb dla rodaków - stop eksportowi zatrudnienia
środa, 26 sierpnia 2020, 23:28

Piorun-2 powinien być jak najszybiej rozwijany dzięki temu efektorowi Poprady zwiększyly by znacząco swoje zdolności

asdf
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:23

przeciez dopiero co odbierane poprady wchodza na uzbrojenie jednostek juz nadaja sie tylko do modernizacji? kolejny wspanialy zakup.

DO asd
czwartek, 27 sierpnia 2020, 16:41

jakiej modernizacji przezbrojenie to nie modernizacja

w
środa, 26 sierpnia 2020, 23:15

oto skutki nic nie robienia we własnym zakresie ( oczywiscie poza likwidacja własnego przemysłu) od 1989r i czekaniem na dobrego wujka który da to chcemy za darmo wszystko, co chcemy. O wyjazdach i giftach nie wspomne

michalspajder
środa, 26 sierpnia 2020, 23:09

Tak sie koncza interesy z Amerykanami. Nic, ale to nic sie nie nauczylismy na przykladzie "offsetu" za F16. Na negocjacjach o zniesieniu wiz. Nic, nic... I do tego wlasna glupota, czyli conajmniej 30lat zaniedban, ktore Amerykanie teraz bezlitosnie wykorzystuja. Business is business, don't you know? Dlatego trzeba bylo kooperowac raczej z firmami europejskimi, nie tylko przy tym projekcie, ale i przy innych. Ale dla nas zawsze jest najwazniejsze, ze jakis Mesjasz przybedzie zza polskiej granicy i nas zbawi. A my bedziemy sobie siedziec przy grillu w ogrodku albo na balkonie, smrodzac sasiadom, a w niedziele w kosciele na mszy, pierdzac w lawe...

BUBA
czwartek, 27 sierpnia 2020, 09:08

Jeżeli Premier Jarosław Kaczyński anulował znaczną część offsetu skierowaną do fabryki PZL Mielec bz żadnej rekompensaty ze strony Lockheed Martin, to wynika z tego ze za TEJ EKIPY interesy USA są lepiej pilnowane w Polsce niż interesy Polski............................................................................................. ..........................................................................................................................................................................

michalspajder
czwartek, 27 sierpnia 2020, 13:32

Sam sie nad tym juz od dluzszego czasu zastanawiam, co tu sie dzieje...

kmdr
czwartek, 27 sierpnia 2020, 17:03

SABOTAŻ IGNORANCJA KOLONIALIZM niepotrzebne skreślić. Pisałem już kilka razy przyczyną jest wykształcenie. Sprawdź wykształcenie Prezydentów , Premierów i Ministrów obrony . Zero praktycznego wykształcenia. Ostatnim premierem co miał praktyczne wykształcenie był chyba Buzek.

Przemek
środa, 26 sierpnia 2020, 22:55

Bardzo proste. Dostali technologie pod warunkiem zakupu 8 baterii( plus niskokosztowe pociski i możliwość produkcji radarów w zamian za kupno 8 baterii. Kupili 2 i czekają nie wiadomo na co.

Pawel
środa, 26 sierpnia 2020, 22:53

Ktoś jeszcze ma wątpliwości dlaczego Polski podatnik jest najlepszym przyjacielem Ameryki? Że względu na C19 skasować wszystkie zagraniczne projekty i cała kasę ładować w Polski przemysl. Rakiety błyskawica systemy obrony aktywnej

kot
czwartek, 27 sierpnia 2020, 19:28

Nie ma takiej możliwości nawet jak by ktoś chciał.

Erwin
środa, 26 sierpnia 2020, 22:46

Bardzo dobrze, jeśli Raytheon myśli, że jesteśmy republiką bananową lub bliskowschodnią salaficką monarchią opresyjną to jest w błędzie- za płotem stoją Niemcy i Lockheed ze swoim systemem. Pewnie wszystko chodzi o to, że będą chcieli szantażem zyskać kontrakt na Narew, a na razie jesteśmy od nich niemal niezależni, bo większość pieniążków dostali NG za radary i LM za rakiety. Nie dać się Raytheonowi!

Davien
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:58

Erwin , a tobie co? Radar Patriota to Raytheon, podobnie jak cała reszta poza pociskiem PAC-3MSE

Zenek blue
środa, 26 sierpnia 2020, 22:39

Odkąd Polska związała się współpraca z tym ,,, Śmieciem ;; ciagle kłopoty problemy i zgrzyty !! Rozmowy z Szwecja o pozyskanie okrętów podwodnych układają się bardzo dobrze przykłady można mnożyć na rynku europejskim ?

Lord Godar
środa, 26 sierpnia 2020, 22:34

Chciało by się powiedzieć : curwa , ale kyrk ... Ale to nie jest " kyrk " , tylko zamierzone działania Raytheon , który chce dać jak najmniej a najlepiej wcale . Niedawno był na D24 artykuł - rozmowa z gościem z Rajtka ( jak wiadomo teraz - w duchu obecnej sytuacji i potwierdzający to jak widać ) i tam gość jawnie sygnalizował potrzebę określenia się naszego MON w kwestii C2 do Narwi , a de facto wyboru ich propozycji . Czyli chcą zgarnąć całą pulę ze stołu najlepiej niewiele dając w zamian i na ich warunkach . Czyli podpiszcie umowę , a później się bujajcie i bierzcie co wam łaskawie dają ... A jak nie to ruda barbie tupnie nóżką i załatwi sprawę inaczej ... To niestety tak wygląda jeśli nie umie się rozmawiać z amerykanami i w kontakcie z nimi tylko się płaszczy lub stoi przy biurku ... albo wcześniej ogłosi co kupuje . Wyjście jest jedno ... pokazać Raytkowi co tracą i zacząć rozmowy z innym oferentem ( nie made in USA) w sprawie Narwi , C2 i pocisków do niej ... Zobaczymy czy zmiękną , a jak nie to podpisać kontrakt na Narew z kimś innym i koniec bujania , bo tym sposobem to my opl nie zmodernizujemy i za 20 lat jak damy się tak szantażować i sobą manewrować ...

Er
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:35

100/100

BUBA
czwartek, 27 sierpnia 2020, 09:11

Nie doceniasz siły Pani Mosbacher. To ona wskaże kierunek negocjacji. Tak nawet nie było za ZSRR bo w latach 70 i 80 wybieraliśmy sprzęt sami. Nie kupiliśmy Su-24 i MiGów-25 ze względu na wysokie koszta eksploatacji...........................................................................................................................................................

wert
czwartek, 27 sierpnia 2020, 13:35

żorżeta ogłosiła że mamy kupić 5G z USA i co po wizycie Pompeo? Jakoś nie jest taka silna, ośmieszyła się i połknęła własny język.

BUBA
czwartek, 27 sierpnia 2020, 21:18

Poczekaj trochę...daj jej szanse........................................................................................................

wert
piątek, 28 sierpnia 2020, 18:39

Wcześniej, kongresmeni zebrali grupę i lobbowali, że w ramach przyjaźni polsko-amerykańskiej jest niedopuszczalne aby biznes amerykański nie mógł wejść w KGHM. W zeszłym roku bodajże. Nawet specjalny list napisali. I dostali! Czarną polewkę. W kontrze pamiętam kto chciał sprzedać Lasy Państwowe na "spłacenie" roszczeń żydowskich. Żorżeta uratowała tylko TVN, fakt, właściciel to jej kolo. Ale dobrze że odpuścili, niech sami Polacy ocenią firmę która ogłasza się wielkim filantropem chorych/kalekich dzieci z zebranych(dla mnie wyłudzonych współczuciem) esemesów, płacąc jednocześnie podatki w Luksemburgu

Polish blues
środa, 26 sierpnia 2020, 22:33

Nie mają kasy, którą przeżarł socjal i szukają pretekstu

KrzysiekS
środa, 26 sierpnia 2020, 22:31

Osobiście widzę to jako jasny sygnał efektor dla systemu NAREW nie może być od firmy Raytheon Company. C2 powinno być PGZ i wpięte przez wtyczki do IBCS. I w takim układzie może ruszyć NAREW a II faza WISŁY poczekać.

comet
czwartek, 27 sierpnia 2020, 09:05

Bez błogosławieństwa Raytheona NIC do IBCSa nie wepniesz.

Davien
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:00

A co ma Raytheon do wyrobu NG??? Bo IBCS to Northrop Grumman a nei Raytheon:)

Adam
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:37

To że Raytheon odpowiada za offset od NG

Sternik
środa, 26 sierpnia 2020, 22:28

Jakoś nie jestem zdziwiony. Poza MSN chyba nic nie poszło w tym kraju normalnie.

kitek
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:15

To też jest zrypane, bo podpięte są do tego nisko posadowione radary do pracy na celach powietrznych - w papierach zasięg jest że ho, ho - w praktyce, dla celi na powierzchni morza, zasięg radaru kończy się na horyzoncie radarowym - 50 km od brzegu, a pociski mają ok 200 km zasięgu. Wiadomo o tym od lat ale nikt nie zamierza tego wymienić - ba, nawet do kolejnego dywizjonu kupiono ten sam shit, pudrując guano.

dim
środa, 26 sierpnia 2020, 22:12

A może oni w żadnym wypadku nie chcą na rynku "cichych polskich radarów" ? Ale jasne, że nie mają możliwości powiedzieć tego wprost, niepoprawnie politycznie. Toteż opóźniają Polaków ROZMYŚLNIE, nim sami takich radarów nie zaczną dostarczać krajom trzecim ? Czyli gdy już zabrniemy w te negocjacje i ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE realizowane z naszej strony, pojawi się nagle następna i następna "przeszkoda" opóźniająca ?

KAR
środa, 26 sierpnia 2020, 22:08

Tak się kończy zakładanie z góry, że pierwsza lepsza oferta będzie najlepsza. Otóż nie! Brak normalnego przetargu i różnych oferentów z całego świata, czyli wszystko wbrew zasadom związanym z normalnymi zamówieniami publicznymi - spowodowały narzucenie przez stronę amerykańską ich warunków bez akceptacji jakiegokolwiek sprzeciwu.

ech...
czwartek, 27 sierpnia 2020, 08:35

Będzie "śmisznie" jak ruskie wejdą "całe na biało" po tym zjednoczona sejmica zostanie poddana zaraz po niespodziewanej dymisji "rzontu" z braku chętnych na ministerjalne stolinice przed okresowym obijaniem pysków między państwowo. Czaderia i pejsjanizm tęczysty

Davien
czwartek, 27 sierpnia 2020, 08:29

Ok, to jaki ma pan inny system OPL do Wisły spełniajacy wszystkie wymogi, będacy w stanie zwalczac zarówo pociski balistyczne jak i cele atmosferyczne?

K.
piątek, 28 sierpnia 2020, 10:15

SAMP/T . W obecnej formie nie do końca , tyle , że to co kupiliśmy w pierwszym etapie Wisły też nie spełnia wymogów .

Adam
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:38

SAMP/T nie jest zintegrowany z IBCS. W dodatku jest francuski.

K.
piątek, 28 sierpnia 2020, 15:17

Ale ma radar 360 stopni , jest sieciocentryczny , antybalistyczny ( do czasu wprowadzenia nowych rakiet w sposób ograniczony ) . IBSC za który tyle zapłaciliśmy zapewnia Patriot sieciocentrycznosć ( w naszym przypadku tylko zakupionych baterii ) . SAMP/T dawał prawdziwą współpracę przemysłową .

Szept
czwartek, 27 sierpnia 2020, 11:07

Davienku a słyszałeś o S400, Turcy pokazali że można, za 5 mld obstawili byśmy pół polski rakietami. A tak w ogóle to to napisz coś że to opóźnienie to dla dobra nas Polaków jest i że twoi mocodawcy tylko o nas myślą.

xXx
czwartek, 27 sierpnia 2020, 19:20

Szept, zanim zaczniesz krytykować, zastanów się na chwilę. Dlaczego Turcy kupili S-400? Wbrew USA. Fakt1. Może dziwny , ale ... zastanawiający. Wiadomo, że Erdogan to mściwy człowiek. Taki sam jak Putin, co nie lubi jak inni mu coś tam każą. Pamiętasz jak w czekał aż Putin łaskawie wreszcie go przyjmie na Kremlu? Dla takiego dyktatorka (i nie tylko dyktatorka), to obraza. A on mimo to, wbrew USA, które nigdy go tak nie potraktowały kupuje S-400. Fakt2. Strącenie rosyjskiego samolotu przez OPL Turcji. Była wielka chryja ze strony Rosji. A jednak Rosja sprzedaje Turcji członkowi NATO S-400. Już sam ten fakt w sobie świadczy o tym, że Rosjanie zdają sobie sprawę ze słabości własnego systemu. Po jaką cholerę sprzedają swój najnowocześniejszy system swojemu wrogowi. Przecież NATO to największy wróg Rosji. Fakt3. Rosja i Turcja w Syrii. Kim oni tam są? Najpierw wrogami, potem mają wspólne patrole. Fakt4. Libia. Tutaj chyba są wrogami. No właśnie, chyba? Fakt5. Górny Karabach. A tutaj kim oni są dla siebie? Teoretycznie wrogami. A w praktyce? Fakt6. Gazociąg z Rosji. Południowy strumień. Miał być gotowy. A jak na razie coś utknęło. Falt7. Amerykanie nie angażują się po żadnej ze stron w Libii. Wycofały się z Syrii. Pozbieraj te fakty. Tutaj gra toczy się o coś więcej. USA jakoś nie wycofują swoich wojsk z Turcji. Oczywiście Kongres USA krytykuje Turcję. A co ma robić? Turcja buduje własną potęgę i chce ugrać trochę czasu. Potrzebuje Rosji jako takiego niby przyjaciela co nie będzie się wtrącał za bardzo w plany budowy wielkiej Turcji w całym basenie M. Śródziemnego. Kupili sobie spokój za 5 MLD . A przy okazji poznają słabe strony swego wroga. Bo co jak co, ale trudno wyobrazić sobie Turcję jako przyjaciela Rosji. To tak jak my! Wbrew pozorom jest to również na rękę USA, bo wcześniej czy później info o S-400 i tak tam trafi. A przy okazji Turcja (Wielka Turcja) będzie pełniła funkcję południowego bufora NATO. Tak jak to miało miejsce dotychczas, ale tym razem dużo bardziej wiążącego siły Arabów jak i Rosji. Francja dostrzega ten problem, dlatego nie pierwszy raz stoi okoniem w stosunku do działań Turcji jak i USA. Po prostu zaczyna się wykluwać coś nowego. Czyżby powrót do XV w.?

Szept
czwartek, 27 sierpnia 2020, 22:27

Fakt 1 zestrzelenie rosyjskiego samolotu w Syrii przez turecki f16 to listopad 2015. Fakt 2 zamach stanu w Turcji lipiec 2016. F akt 3 po zamachu Erdogan dokonuje prorosyjskiego zwrotu oraz przeprowadza czystki w armii, szczególnie dokładne w jednostkach mających styk z Amerykanami w tym w lotnictwie. Wnioski to sobie z tego sam wyciągnij analityku, bo w swoich faktach sporo pominąłeś i nie uwzględniłeś hronologii. A co do s400 to był tylko przykład dla Daviena że jest tani system spełniający wymagania które opisał. Czy ja tu na d24 muszę wszystko łopatą wykładać?

xXx
poniedziałek, 31 sierpnia 2020, 22:21

Halo, halo Szept, kojarz fakty a nie... Rozumiem, że Erdogan, za czasów którego zestrzelono rosyjski samolot to inny Erdogan niż ten rok później? Jeszcze raz liczy się kasa, kasa i jeszcze raz kasa oraz władza. Cyba odkryłem Amerykę. Kluczowa inwestycją w regionie jest rura. Bo to ona będzie uzależniała region od ... no właśnie kogo? Jeszcze raz. Turcja buduje swoja potęgę nie tylko militarną, ale również (a może przede wszystkim gospodarczą) tak jak napisałem powyżej. Do tego potrzebny jest m.in. dostęp do surowców. Od południa maja rejon niezbyt stabilny. (no może poza Iranem, ale z którym konkurują w regionie). W tym Kurdów. Wprawdzie region bogaty w ropę, ale jednak niestabilny. I tutaj wydaje się, że z punktu widzenia Turcji doskonałym (wręcz idealnym) partnerem będzie Azerbejdżan. Dostęp do M.Kaspijskiego daje spore możliwości a i kraj przyjazny. Nic tylko budować rurę wprost z Azerbejdżanu. Stąd coraz częściej się mówi (Ormianie), że Azerom (a przede wszystkim Turkom) zależy na wspólnej granicy. Na drodze stoi G. Karabach i część terytorium Armenii. I właśnie tego się boją Ormianie. I właśnie na tym korytarzu zależy Turcji. Ten obszar dla Turcji i Azerów, to tak jak dla Hitlera był nasz korytarz. Mając dostęp do złóż poprzez Azerbejdżan, Turcja rządzi w regionie. Jeżeli rura przejdzie przez Azerbejdżan i Gruzję łapę na tej rurze położy Wuj Sam (najprawdopodobniej) albo Angela (oficjalnie: UE). A teraz odpowiedz sobie dlaczego zwolnili ludzi proeuropejskich oraz tych proamerykańskich? Jeszce raz. Erdogan realizuje własny plan Wielkiej Turcji. I o dziwo tylko do tego jest mu potrzebna Rosja. Problem w tym, że to "tylko" musi super rozegrać (on Erdogan), bo właśnie jest to chodzenie po linie, czyli jak połączyć się z Azerbejdżanem żeby Rosja (sojusznik Armenii) za bardzo się nie wtrącała? Na razie jest niegasnący konflikt, który ostatnio przybrał na sile. Stąd wspólne patrole w Syrii, a w Libii to nie za bardzo wiadomo kto tam jest kim. Tu chodzi o Wielka Turcję. I tak właśnie wygląda strategia.

Paweł P.
poniedziałek, 31 sierpnia 2020, 08:04

FAKTY "X" – Turcja wypada z programu F-35. Polska powiedzmy, wykorzystuje szanse.

vvv
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:27

s-400 to bzdura i wydmusza kotry nie ma odpowiednika pac-3mse oraz ich kóleczka to pic na wodę. nie jest sieciocentryczny oraz jest tak skuteczny ze nadal nie ma docelowych rakiet. zestawienie najnowszego patriota z ibcs i s-400 medialna wydmuszka to jak zestawienie mercedesa z rosyjską ładą napędzną bimbrem

jakie to śmieszne
czwartek, 27 sierpnia 2020, 15:53

Masz bałwanie takie samo pojęcie o S-400 jak Davien i mądrzysz się tak samo jak on.

vvv
piątek, 28 sierpnia 2020, 11:12

mam i to duze poczynając od tego ze osiagi rakiet są różne a docelowych nadal nie ma :) na dodatek kóleczka z 400km to można sobie rysować w piaskownicy a nie na realnej mapie, na dodatek nie jest to sieciocentryczny układ i byl testowany albo na wirtualnych celach albo na uproszczonych celach z przebudowanych rakiet lecących w uproszczonym torze. s-400 nie ma i nie bedzie mial trybu hit to kill i wielu wielu innych rzeczy a radary w Syrii są ślepe

Buuuu
piątek, 28 sierpnia 2020, 10:42

Patriot ma ponad setkę potwierdzonych zestrzeleń. Ile ma S400? Zero? I t o jest koniec dyskusji.

vvv
sobota, 29 sierpnia 2020, 14:06

ponad setkę zestrzelen i to pac-2 zostało odnotowane w samej AS już w 2019 roku :)

THXXX
czwartek, 27 sierpnia 2020, 10:24

Pytam bez podtekstów. Czy IBCS nie można kupić od NG bez "pośrednictwa" Raytheon?

Adam
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:40

Nie można, bo Raytheon jest pośrednikiem

vvv
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:27

a kto jest dostawcą IBCS? :) nawyrazniej nie rozumiesz czym jest ibcs i co daje.

Davien
czwartek, 27 sierpnia 2020, 12:06

Raytheon nie ma nic do IBCS, system kupujesz o rzadu USA a producentem jest NG. I IBCS juz kupilismy, dostawa będzie równo z wejściem tego systemu do sił zbrojnych USA. Na razie zintegrowane z nim sa nasze Patrioty ( dostawa 2022-23) będa radary P-18PL i chyba PET/PCL. ma byc Narew( jeden z wymogów), a poprzez AFATDS i TOPAZ( jest kompatybilny z AFATDS) pewnie i nasza artyleria. Dolicz do tego F-35 .

Adam
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:40

Żeby zintegrować te radary to trzeba wynegocjować offset

wert
czwartek, 27 sierpnia 2020, 19:46

wg planów po 62 szt P-18PL i SPL oraz 48 Sajn za łącznie ok 13 mld PLN. Najszybciej wepną Bystrą bo prace nad interfejsami już trwają

Paweł P.
poniedziałek, 31 sierpnia 2020, 08:06

+1

Vvv
czwartek, 27 sierpnia 2020, 08:28

Patriot był najlepsza oferta ale PiS wszystko bierze bez offsetu aby potem po podpisaniu umowy szarpać się o dodatkowy offset albo dopiero ustalać co będzie uznane za offset

PiS się osmieszyl po raz kolejny
piątek, 28 sierpnia 2020, 10:48

Nie, to przez offset jest bagno i opóźnienie Narwi. Gdyby wzięli bez offsetu, nie byłoby problemu i tak powinni zrobić. A Narew negocjować albo z MBDA, albo z Izraelem, albo brać "małego" SAMP/T-a. A nie, jak teraz, po "umoczeniu" szczegółów umowy naiwnie próbować cos uzyskać, coś co n i e jest zawarte w umowie podstawowej.

vvv
sobota, 29 sierpnia 2020, 14:08

bez offsetu i seriwosowanie w USA? wisła powinna być z ogromnym offsetem ale jezeli PIS sie wział za negocjacje a tam sa same waszczykowskie, szumowskie i sasiny to czego oczekujesz? Offset jest konieczny i de facto wisla jest bez offsetu i teraz MON chce po podpisaniu kontraktu dostac offset w cenie juz podpisanej umowy :D to jest parodia :)

WID
czwartek, 27 sierpnia 2020, 08:22

Znowu chlewnie przemysłowe wielkopowierzchniowe jako offset technologiczny będą nam wpychać.A my się będziemy cieszyć.

Grredo
czwartek, 27 sierpnia 2020, 08:09

Dokładnie tak. Podobnie wybrano Himars. przecież byli konkurenci, których oferty były porównywalne. Skoro jest impas negocjacji, to podpowiem. Trzeba poinformować, że o trzydziestego września całe pieniądze z Wisły idą na program Narew, Borsuka i na zakup Pilicy,Poprada i Pirata.

Paweł P.
poniedziałek, 31 sierpnia 2020, 08:07

... a może tak miejscy cierpliwości trochę z Wisłą – mam wrażenie, że mało kto na daty patrzy. Inna sprawa, że wymienione programy robić trzeba.

Michał
środa, 26 sierpnia 2020, 22:07

,,program jest nadal w fazie analiz". A co w MON nie jest w fazie analiz? Dialogi techniczne i nominacje generalskie. Bezpieczeństwo drogo kosztuje i jak ktoś tego nie wiedział, to teraz wie. Trzeba było to wiedzieć zanim przystąpiło się do rozmów.

BUBA
czwartek, 27 sierpnia 2020, 08:16

I analizy, analizy, analizy .... czy niema na to mocnych . .. a Orka dalej analizy od lat. Czy to jest normalne.

wert
piątek, 28 sierpnia 2020, 18:52

Nie jest normalne ale tak jest jak nie ma kasy. Dużej kasy!! Dzisiaj mamy Covid i priorytetem MA BYĆ gospodarka i wzrost. Po co Ci Orka? NDR-em zamkniesz Bałtyk dla sowietów. Nasi już ćwiczyli przerzut na Sareme. Blisko pod Rygą masz naszą BGB. mając wsparcie lotnicze do obrony kasujesz sowietom opcję desantu i uderzenia w dół Wisły. Na Serbię odpalono TYSIĄC Tomahawków. Malutką Serbię. 10 tyś nalotów na ogólną liczbę 30 tyś lotów bojowych. Orka jeżeli już to z bronią A. Mrzonka

czwartek, 27 sierpnia 2020, 08:02

Ale jak jada na rozmowy takie POLGLOWKI JAK BLASZCZAK I JEMU PODOBNI to tak suie to konczy .

Ble ble ble
czwartek, 27 sierpnia 2020, 03:00

Odrobinę dobrej woli p. Michale. Pierwszy miał powstać pr. Wisła a po nim pr. Narew. Drugi miał powstać na bazie offsetowych kompetencji. Ofset zawsze był pięta achillesową zwyciescow kontraktów, dziś PGZ nie daje obciąć sobie ogona i słusznie walczy o swoje. Taka była umowa z tego co podawała prasa i MON. Raytheon zwyczajnie chce okpic polski przemysł. A przemysł na wypadek konfliktu jest równie ważny co obrona w konflikcie a więc PGZ słusznie negocjuje. Tyle tylko że partner szantażem chce więcej.

Leon
środa, 26 sierpnia 2020, 22:02

Główny sojusznik, ale ktoś powinien nimi trochę potrząsnąć bo czasu już aż nadto straciliśmy. Żebyśmy tylko nie dali się wydymać w zamian za sweet focię i przysłowiową "piątkę" przed Białym Domem.

kj1981
czwartek, 27 sierpnia 2020, 01:22

"Potrząsać" to będzie niedługo hegemon swoją kolonią. Jeden telefon od pani Żorżety z ambasady USA i będzie pozamiatane. Zresztą nawet bez tego, to o czym w ogóle mówić? Jakiś lokalny PGZ miałby coś narzucać globalnemu koncernowi? Wolne żarty...

kmdr
czwartek, 27 sierpnia 2020, 00:45

Wybory u nich jak wygra Joe Biden to spakują się od Nas i wyjadą. Ci demokraci są tak czerwoni ,że Misza Plamisty wygląda przy nich jak bladoróżowy. W takim wypadku sweet fotek też nie będzie ,a Biały Dom tylko na tapecie pulpitu piątkę to sobie flamastrem na ekranie namalują w Pałacu.

Danisz
czwartek, 27 sierpnia 2020, 00:27

niestety, ale obecny MON jedyne co potrafi to kupować sprzęt z półki bez żadnych negocjacji, offsetu, bez transferu technologii - oni nie tylko podpisują umowy, oni nawet płacą zanim druga strona zobowiąże się do czegokolwiek - istna recydywa "dyktatury ciemniaków"

Autor
środa, 26 sierpnia 2020, 22:01

To kto zrywa kontrakt ? Będzie opóźnienie w dostawach ? Program NAREW był zdecydowanie ważniejszy niż Wisła...

Oleg
czwartek, 27 sierpnia 2020, 09:22

@Autor, zgadzam sie ze powinnismy zaczac od Narwii. Zdobylibysmy kompetencje i byc moze Wisla by byla tansza.

Adam
piątek, 28 sierpnia 2020, 13:42

Przecież kompetencje do Narwi mielismy zdobyć w ramach offsetu za Wiśle

Marek1
piątek, 28 sierpnia 2020, 10:26

Raz jeszcze powtórzę - PGZ ma już możliwości i kompetencje, by zrobić od podst. polską Narew. Za 2-3 lata również radiolokację pasywną na najwyższym swiat. poziomie. Brakuje tylko decyzji o wyborze efektorów(rakiet) i rozpoczęciu REALNYCH prac nad integracją wybranych podwozi, radiolokacji, łączności i syst. C2. Ta zadziwiająca impotencja decyzyjna kolejnej ekipy MON trwająca juz co najmniej 2 lata zakrawa wręcz o sabotaż całego programu. Umyślnego lub zwyczajnie jak to u partyjnych funkcjuszy - z głupoty i skrajnej niekompetencji.

...
czwartek, 27 sierpnia 2020, 01:35

Ostatecznie pojdziemy na tak kolosalne ustepstwa i cos podpisza. Ale to bedzie cos ponizajacego i na kolanach

Dawo
środa, 26 sierpnia 2020, 21:47

Uffff...Bo już myślałem, że naprawdę coś kupiliśmy. Teraz trzeba poczekać kiedy nasi stwierdzą, że F-35 jest nieperspektywiczny a HIMARS... Coś w myśl "uwaliłem Caracale". Jak myślicie kto uwalił Patriota, kto F-35 a kto Himarsa?

Marek1
czwartek, 27 sierpnia 2020, 09:14

Ależ "geniusze" z MON bezustannie wydają budżetowe miliardy i ciężko pracują, by nie dawało to realnie prawie żadnego efektu dla WP. Myślisz, że to takie proste i łatwe "przepalać" co roku 11-12 mld. USD ?

man42
czwartek, 27 sierpnia 2020, 08:37

W interesie Naszych sojuszników jest granie nami To jest interes strom Kiedy to zrozumiem to będziemy mogli z partnerami rozmawiać Mam nadzieję że zrobimy postęp sami bez partnerów do doienia Tworząc nowe technologie bez tego nie ma szans

Ja
czwartek, 27 sierpnia 2020, 01:36

My placimy pierwsze raty...ale nic jeszcze nie kupilismy

kmdr
czwartek, 27 sierpnia 2020, 00:32

Zaraza uwali zaraza. Dokarmianie uwali dokarmianie. Bida uwali bida. Pierwsze pati(di)ota ,drugie F-35 i trzecie Himarsa. Chyba wyjaśniać nie trzeba o co mi chodziło. Ale jak by co służę uprzejmie. PISownia oryginalna i celowa.

Tweets Defence24