Jest kontrakt na obsługę Iskier

15 maja 2020, 11:28
Zrzut ekranu 2020-05-11 o 16.05.47
TS-11. Fot. Alan Wilson (CC BY-SA 2.0)

Wydział Techniki Lotniczej 3. Regionalnej Bazy Logistycznej udzielił zamówienia na kompleksową obsługę techniczną samolotów TS-11 Iskra. W Siłach Zbrojnych nadal jest eksploatowanych 36 statków powietrznych tego typu. Pracom zostanie poddana tylko część z nich.

Zamówienia udzielono 28 kwietnia, a komunikat. Jego wartość to 14,63 mln PLN plus podatek VAT, a prace mają zostać przeprowadzone na terenie 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, gdzie bazują ostatnie TS-11 Iskra należące do 19 i 20 serii produkcyjnej.

Ogłoszenie nie precyzuje, na ilu statkach powietrznych mają zostać przeprowadzone prace, ale w eksploatacji pozostaje jeszcze 36 samolotów tego typu. 35 z nich to maszyny pochodzące z XIX (20 egzemplarzy, rok produkcji 1983-85) i XX (15 egzemplarzy, wyprodukowane w 1987 roku) serii produkcyjnych.

Wykonawca zamówienia został wyłoniony w drodze procedury negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jak czytamy w ogłoszeniu zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym UE, wynika to z tego, że wyłączne prawa i własność intelektualną, dokumentację techniczną i remontową do prac nad Iskrami ma tylko jeden krajowy podmiot: Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A., Oddział w Dęblinie, i to jemu właśnie zlecono prace po wynegocjowaniu ceny.

Reklama
Tweets Defence24