Jaśmin wesprze dowodzenie polskich jednostek w NATO

6 lipca 2018, 21:08
Jaśmin
Elementy systemu Jaśmin. Fot. M. Dura.

Polska spółka Teldat podpisała umowę umożliwiającą szersze wykorzystanie systemu wspomagania dowodzenia C3IS Jaśmin. System ten jest używany w Wojsku Polskim w ukompletowaniu HMS C3IS Jaśmin i w tej konfiguracji służy głównie do zarządzania walką korpusu, dywizji i brygady. 

Umowa, podpisana pomiędzy Teldatem a Inspektoratem Uzbrojenia, znacznie rozszerza możliwości eksploatacji tego specjalistycznego narzędzia programowego. Pozwala głównie na dowolne i nieograniczone ilościowo korzystanie z niniejszego oprogramowania w ramach resortu obrony narodowej, w kraju i za granicą.

Jak poinformował wcześniej Inspektorat Uzbrojenia w ogłoszeniu zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym UE, zakup związany jest ze zwiększonym zaangażowaniem Wojska Polskiego w formacjach wielonarodowych. Dodatkowe licencje pozyskano na potrzeby wsparcia działań w ramach Grupy Bojowej UE oraz Sił Odpowiedzi NATO w latach 2019 i 2020, jak i utworzonej po szczycie NATO w Warszawie Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód. W ogłoszeniu o prowadzeniu negocjacji zaznaczono, że również obecnie posiadane licencje będą wykorzystywane w tej dywizji.

Zgodnie z zapisami umowy licencja dotyczy zarówno oprogramowania HMS C3IS JAŚMIN dla punktu dystrybucji danych (PDD), jak i oprogramowania HMS C3IS JAŚMIN dla wersji klienckiej (WK). Ponadto umożliwia instalację i użytkowanie ich na każdym przeznaczonym do tego sprzęcie wojskowym, spełniającym minimalne wymagania producenta HMS C3IS JAŚMIN.

Do głównych funkcjonalności oprogramowania, wykorzystywanego w stacjonarnych i mobilnych stanowiskach dowodzenia ww. struktur wojskowych należą:

  • automatyzacja procesów dowodzenia Związkami Operacyjnymi i Taktycznymi (w tym tworzenie i obsługa dokumentów w niniejszym zakresie) oraz istotne informatyczne wsparcie działania i współdziałania tych ważnych jednostek wojskowych;
  • tworzenie i znaczne zwiększenie świadomości sytuacyjnej oraz bezpieczeństwa wojsk, m.in. poprzez bieżące zobrazowanie na cyfrowych podkładach mapowych sytuacji operacyjno-taktycznej oraz śledzenie wojsk własnych i sprzymierzonych;
  • możliwość m.in. tworzenia połączonego obrazu sytuacji operacyjnej (POSO) oraz współpracy z innymi systemami (także: sojuszniczymi): tworzącymi POSO (w tym walki i rozpoznania), niższego szczebla (np. BMS) oraz symulacyjno-szkoleniowymi;
  • przechowywanie danych operacyjnych w bazie danych modelu JC3IEDM programu MIP;
  • replikacja danych programu MIP za pomocą protokołu BRM na poziomie taktycznym z zastosowaniem łączy radiowych;
  • transformacja danych operacyjnych pomiędzy modelami danych C2IEDM oraz JC3IEDM;
  • obsługa komunikatów w standardzie MIP MEM B2 i B3 oraz ADatP-3;
  • analiza warunków terenowych, w tym wizualizacja przestrzeni 3D;
  • analiza i wizualizacja stref Fresnela (obszarów propagowania energii sygnału radiowego) z użyciem danych wysokościowych, umożliwiających np. odpowiednie usytuowanie anten. 
Defence24
Defence24
Reklama
Tweets Defence24