Jakie Abramsy wycofali US Marines? [ANALIZA]

19 czerwca 2021, 09:35
190130-M-NZ408-0069
M1A1 Abrams amerykańskiej piechoty morskiej Fot. Marine Corps cpl. Austin Livingston.
Reklama

Zgodnie z założeniami reformy strukturalno-organizacyjnej Piechota Morska Stanów Zjednoczonych (USMC) zakłada m.in. likwidację wszystkich posiadanych batalionów pancernych. Podstawą tego projektu są nowe założenia taktyczno-operacyjnego wykorzystania Marines na przyszłym polu walki oraz po prostu cięcia finansowe.

USMC przygotowuje się do prowadzenia działań rozproszonych, mniejszymi i bardziej mobilnymi formacjami, jednocześnie na wielu. Dodatkowo sam wzrost skuteczności ma być zwiększony pomimo redukcji tej formacji z 189 do nieco ponad 170 tys. żołnierzy. W zamian za wycofanie "sprzętu ciężkiego" mają pojawić się w większej ilości precyzyjne systemy rakietowe, BSP czy w przyszłości również roboty. Trzeba tutaj dodać, że głównym teatrem operacyjnym Marines jest obszar Indo-Pacyfiku, gdzie możliwości wykorzystania dużych formacji pancernych są ograniczone. 

Nowym systemem przeciwpancernym Marines mogą stać się wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych o zasięgu do kilkudziesięciu kilometrów zamontowane na wielozadaniowych pojazdach opancerzonych Joint Light Tactical Vehicle (JLTV). W tym kontekście mówi się o wprowadzonych już przez US Army na śmigłowce Apache, w ramach pilnej potrzeby operacyjnej, pociskach Spike NLOS. Same czołgi M1A1 Abrams Marines, pozostające na terytorium USA, są sukcesywnie przekazywane do składów US Army. Zaś te przechowywane za granicą wycofane będą do 2023 roku. Warto więc przyjrzeć się bliżej samym czołgom jak i okolicznościom ich wycofania.

M1A1 Abrams według Marines

Łącznie Marines dysponowali około 400 czołgami (w źródłach często podaje się liczbę 403), wszystkie one należały do wersji M1A1 (wariantu M1A2 nie wprowadzano, w przeciwieństwie do US Army). Jednakże, czołgi te były wielokrotnie modernizowane. Jeszcze pod koniec 2004 roku opracowano pakiet ich modernizacji do wersji Firepower Enhancement Program (FEP) i finalnie wspomniany pakiet zainstalowano na 403 czołgach. Wozy otrzymały m.in. kamerę termalną II generacji i inne, liczne modyfikacje systemu kierowania ogniem. Zostały także wyposażone w system diagnostyczny. Otrzymały również system North Finding Module (NFM), powiązane elementy elektroniki analogowej i cyfrowej, wyświetlacz oraz precyzyjny lekki odbiornik systemu GPS (PLGR). Nowy dalmierz laserowy zapewniał dokładną lokalizację celu do 8000 metrów. Dzięki temu Marines mogli określać współrzędne celów nie tylko do zwalczania przez same czołgi, ale i elementy wsparcia. Abramsy wykorzystywane przez Marines miały też szereg drobnych modyfikacji dostosowujących je do służby w piechocie morskiej, chociażby system chrap (snorkel).  

image
Fot. US Marine Corps, Cpl. Jeremy Ross, domena publiczna

 

Program FEP to jednak nie koniec. Bazując na uwagach załóg wprowadzono zintegrowany system wyświetlania i celowania Abrams (AIDATS) dla dowódcy wozu z zmodyfikowanym, stabilizowanym celownikiem na zdalnie sterowanym stanowisku strzeleckim (SCWS) wraz z kamerami - termowizyjną i dzienną oraz kolorowym wyświetlaczem. Tym samym zasięg wykrywania i identyfikacji celów w termowizji został znacznie zwiększony.

AIDATS ma również wskaźnik azymutu, który pozwoli dowódcy czołgu określić, gdzie w danym momencie znajduje się lufa armaty w stosunku do położenia kadłuba wozu. Ostatni, trzeci element modernizacji określany jako slew-to-cue umożliwia dowódcy obrót wieży czołgu niezależnie od działonowego. W praktyce oznaczało to, że dowódca czołgu mógł prowadzić obserwację za pomocą zdalnie sterowanego stanowiska, i w tym kierunku obracać wieżą - wykorzystując w tym celu jeden ergonomiczny system sterowania. Dzięki temu dowódca Abramsa z systemem AIDATS może w praktyce efektywnie współpracować z działonowym w namierzaniu celów, wyszukując je niezależnie od niego. Wstępne testy pokazały, że wszystkie elementy modyfikacyjne przyczyniają się do skrócenia czasu namierzania celu z sześciu do trzech sekund. 

Zgodnie z dokumentami budżetowymi Marines, prace te przeprowadzono w drugiej połowie poprzedniej dekady na 264 czołgach. Kilkadziesiąt z nich otrzymało też dodatkowy pancerz boczny (Improved Side Armor). Planowano kolejne usprawnienia - związane z wymianą radiostacji AN/PRC-119 na nowszy system czy dostosowaniem systemu kierowania ogniem czołgu do prowadzenia ogniem nową amunicją (pociskami M829A4 klasy APFSDS oraz wielozadaniową amunicją programowalną). Prowadzono też wstępne testy systemu aktywnej ochrony Trophy na wozach należących do amerykańskiej piechoty morskiej. Dodatkowym, powiązanym programem objęto również samobieżne zestawy mostów towarzyszących/szturmowych oraz wozy zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules. W 2018 i 2019 roku USMC na ten miał przeznaczyć po około 23 mln USD. W 2020 miało być podobnie, by w kolejnych znacznie je zwiększać (od 37,6 do 57,7 mln USD) aż do 2024 roku, który to miał być finalnym dla realizacji całego przedsięwzięcia. Tak jednak nie będzie, a sama decyzja o wycofaniu czołgów spowodowała powstanie wielu komentarzy wśród ekspertów. 

Czołgi USMC – struktura i taktyka wykorzystania

Czołg był traktowany przez Marines jako element składowy Marine Air-Ground Task Force (MAGTF) wraz z lotnictwem, artylerią, piechotą, wozami amfibijnymi, itd. Pododdziały pancerne stanowią tu element wysoko-manewrowy, zapewniając możliwość ataku i zwalczania sił przeciwnika we współpracy z innymi elementami MAGTF.

image
Fot. U.S. Marine Corps, Cpl. Israel Chincio

 

Największą jednostką w USMC był batalion czołgów. Dotychczas Korpus Piechoty Morskiej posiadał dwa czynne bataliony czołgów i jeden rezerwowy (po 58 wozów w każdym). 1 batalion czołgów w 1 Dywizji, 2 batalion czołgów w 2 Dywizji i 4 batalion przydzielany do 4 Dywizji. Organizacyjnie każdy z nich składał się z czterech kompanii czołgów, dowództwa, kompani remontowej, plutonu przeciwpancernego i rozpoznawczego. W kompanii było po 14 czołgów M1A1 a w plutonie przeciwpancernym 24 wyrzutnie pocisków Saber (BGM-71 TOW), wraz z przewożącymi je Humvee oraz cztery 12.7 mm wkm M2. Pluton rozpoznawczy miał na stanie sześć HMMWV z 12.7 mm wkm M2 lub 40 mm granatnikami Mk19 oraz dwa ppk Saber. Warto zwrócić uwagę na silny potencjał przeciwpancerny w batalionie czołgów.

Ponadto na stanie USMC były 3 kompanie mostowe, wykorzystujące systemy przeprawowe LVS i LVSR a współpracujące z batalionami czołgów. Tak więc w batalionie mamy 58 czołgów M1A1, 6 wzt M88A2, 15 opancerzonych HMMWV oraz 26 takich pojazdów z wyrzutniami ppk. Skład osobowy batalionu to 47 oficerów i 725 podoficerów i żołnierzy oraz przydzielonych na czas wykonywania misji 3 oficerów i 29 marynarzy z US Navy. System dowodzenia batalionu czołgów obejmuje główne stanowisko dowodzenia, wysunięte oraz tyłowe/zabezpieczenia. Główne oprócz zasadniczej kontroli nad działaniami czołgów odpowiadało za utrzymanie wymiany danych z dowództwem wyższego szczebla.

Wysunięte stanowisko dowodzenia tworzy opancerzony amfibijny wóz dowodzenia, amfibia szturmowa i sekcja dowódcy batalionu. Tyłowe stanowisko odpowiada za wsparcie logistyczne prowadzonych działań. To dzięki takiej strukturze dowódca zachowuje elastyczność podczas dowodzenia batalionem lub stworzoną w oparciu o niego taktyczną grupą zadaniową. Możliwości batalionu są wysokie nie tylko w walce, ale też w zakresie zabezpieczenia logistycznego.

Zgodnie z informacjami z instrukcji US Marines z 2018 roku, park samochodowy jest w stanie dostarczyć do 25 200 (ok. 95 tys. litrów) galonów materiałów klasy III (paliwa, smarów i olejów) w ciągu doby prowadzonych działań. Silnik czołgu M1A1 może bowiem pracować na różnych paliwa takich jak DF-1, DF-2, DFA, JP-4, JP-5, przy czym JP-8 jest tu preferowanym rodzajem. Jeden czołg wymaga 504.4 (nieco ponad 1,9 tys. litrów) galonów pełnego napełnienia, pluton (4 czołgi) 2 017.6 galonów a kompania czołgów (14 wozów) już 7 061.6 galonów. Dużym wyzwaniem jest też zaopatrzenie w amunicję. Pojedynczy wóz potrzebuje 40 sztuk 120 mm amunicji, pluton 160 a kompania 560. A w przypadku 12.7 mm amunicji do M2 odpowiednio 1000, 4000 i 14 000 sztuk. Kompania czołgów składa się z 3 plutonów czołgów i sekcji dowodzenia.

image
Fot. U.S. Marine Corps, Lance Cpl. Reine Whitaker

 

W skład plutonu wchodzą 4 czołgi M1A1 a w kompanii są jeszcze dwa M88A2, jeden pojazd kołowy średniej ładowności z przyczepą, jeden MRC-145 i 6 HMMWV. Cztery ogólne typy operacji ofensywnych batalionu/kompanii czołgów to przemieszczenie w celu nawiązania kontaktu, atak, przełamanie i pościg. W obronie czołgi mogą wystąpić jako planowany lub doraźny element sił własnych lub jako odwód taktyczny. Ponadto pododdziały czołgów mogą bronić się w sektorze, w obwodzie obrony, w obronie liniowej lub z tzw. silnego punktu. Mogą również brać udział w operacjach stabilizujących, przeciwpartyzanckich, ewakuacyjnych itp. Same operacje desantowe to wyładowanie na brzeg oraz atak, przełamanie i pościg.

Przy czym desant wymaga większego wysiłku planistycznego oraz uwzględnienia szeregu dodatkowych czynników (np. koordynacji za i wyładunku czołgów z okrętów, barek lub poduszkowców desantowych). Grupy zadaniowe organizowane są na bazie pułków/batalionów piechoty Marines lub batalionów czołgów (w zależności od potrzeb realizacji konkretnych zadań). Pluton czołgów to zwykle najmniejszy element zadaniowy dołączony do takiej grupy. 

Zadaniem czołgów w walce było wsparcie piechoty, niszczenie wozów bojowych i umocnień wykonanych przez przeciwnika czy dokonywanie przełamania. Marines z kolei zapewniają im ochronę, oczyszczają teren prowadzonych operacji, wyznaczają cele do zniszczenia czy zabezpieczają przejścia przez newralgiczne miejsca (np. mosty, brody, tunele itp.). Desant na plażę przeprowadza się z wykorzystaniem barek LCU lub poduszkowców LCAC. By wyładować Abramsa wymagane są odpowiednie warunki środowiskowe takiej operacji w tym głębokość brodzenia do 2 metrów, kąt najazdu do 40 %, prędkość przepływu wody do 32 km/h czy stan morza 2. 

Według części źródeł obok trzech wspomnianych - już rozformowanych - batalionów w Marines funkcjonowały też samodzielne pododdziały. Przykładowo, liczący ponad 2 tys. żołnierzy Marine Expeditionary Unit dysponował plutonem czołgów. Kolejne wozy były też w zestawach wyposażenia (prepositioning), rozmieszczonych nie tylko na lądzie - jak w Norwegii, ale i w zestawach pozostających na morzu, w gotowości do szybkiego przerzutu drogą morską.

Reklama
Link: https://sklep.defence24.pl/produkt/odwazni-wygrywaja/
Reklama

Koniec Abramsów w USMC

Dlaczego wycofano czołgi ze struktur korpusu? Na pewno miały na to wpływ czynniki ekonomiczne. Jak to już wyżej zaznaczono eksploatacja czołgów to wysokie koszty. USMC od lat boryka się ze swoim budżetem, a obecnie musi też modernizować się pod kątem rywalizacji mocarstw w rejonie Azji i Pacyfiku.

Ponadto, pomimo przeprowadzonych modernizacji Abramsy odbiegały od swoich armijnych odpowiedników, o czym pisał Marine Corps Times. Obecnie zdecydowana większość wozów US Army to czołgi w wersjach M1A2 SEP v2 dysponującej bardziej zaawansowanym systemem kierowania ogniem, a także nowo wprowadzanej SEP v3 z dalszymi usprawnieniami.

Jednym z obszarów, w Abramsy Marines mogły odstawać od tych "armijnych" jest ochrona pancerna. Jednoznaczne i oficjalne dotyczące poziomu ochrony pancernej nie są publicznie dostępne, niemniej należy się spodziewać, że najnowsze wersje czołgów używanych przez wojska lądowe mają ją na wyższym poziomie niż w wypadku Marines. Masa Abramsa w wersji M1A1 używanej przez Marines to nieco ponad 61 ton, a klasa obciążeniowa to MLC 68. To zbliżone wartości do "schodzących" w wojskach lądowych M1A1 SA (i niższe, niż w wypadku M1A2 SEPv2, nie mówiąc już o M1A2 SEPv3).

image
Fot. U.S. Marine Corps Sgt. Williams Quinteros

 

Jednocześnie w piechocie morskiej możliwości zwiększania osłony pancernej są ograniczone, bo o ile można było modernizować dalej elektronikę czy uzbrojenie, to zwiększanie masy wiązało się z dużymi i trudnymi do zaakceptowania utrudnieniami prowadzenia operacji desantowych i w trudnym terenie - a do tego przecież przygotowuje się piechota morska. Trzeba też pamiętać, że współczesny czołg stał się kosztownym, ale skutecznym elementem całego systemu broni połączonych właśnie poprzez wysoką manewrowość, siłę ognia z zachowaniem skutecznej odporności na ogień przeciwnika. Lecz gdy brakuje potencjału w którymkolwiek z tych parametrów, efektywność czołgu szybko spada. Dzisiejsze pole walki jest coraz mocniej nasycone zagrożeniami dla czołgów. 

Amerykańska piechota morska zdecydowała się więc na wybór alternatyw wobec czołgów. Są wśród nich roboty lądowe, BSP, systemy rakietowe o zwiększonym zasięgu i precyzji działania itp. Lżejsze, mobilniejsze, tańsze w eksploatacji i pozyskaniu. Warto też pamiętać o kontekście i teatrze działań, jaki jest uznawany za najbardziej prawdopodobny dla Marines (obszar Pacyfiku, obfitujący w niewielkie wyspy, często z trudnym terenem. Wreszcie, w operacji desantowej dla załóg i ich maszyn, newralgicznym momentem jest transport z okrętu desantowego na brzeg. Czołg jest wówczas bezbronny. Używana w Marines barka zabiera dwie maszyny, poduszkowiec tylko jedną. Trzeba więc kilku transportów by przerzucić cały batalion na brzeg. A obecnie, gdy przeciwnik dysponuje coraz nowocześniejszymi systemami rażenia, nie jest to już takie łatwe i wymaga sporo wysiłku by osłonić operację przerzutu. Możliwe, że były i inne przyczyny, które spowodowały wcześniejsze wycofanie czołgów. Na pewno też je również wkrótce poznamy.

image
M1A1 Abrams amerykańskiej piechoty morskiej, zdjęcie wykonano w Ustce, w czasie ćwiczeń Baltops 2018 Fot: Staff Sgt. Dengrier Baez.
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 379
Reklama
Rezerwista
czwartek, 24 czerwca 2021, 11:52

Dogadać się z Yankees i wziąć cały stan wycofanych czołgów jako rozwiązanie pomostowe, dające Polsce około dekady na wprowadzenie nowych maszyn. Do służby przeznaczyć 3/4 stanu wybranych wozów o najlepszym stanie technicznym, resztę do ZN- ów i kanibalizacji. Do tego dokupić odpowiednią liczbę symulatorów, żeby panowie (a może też i panie) pancerniacy mogli na codzień ćwiczyć taktykę, bez przepalania w turbinach tych legendarnych setek litrów paliwa i bez zużywania mechanicznego wozów. Tak się to robi w nowoczesnych armiach, panowie specjaliści, tak licznie się tu wypowiadający. W realu ćwiczy się częściej właściwie jedynie strzelanie, bo symulator nie oddaje specyfiki tego zadania. Ale nawet wtedy czołgiści nie korzystają ze swoich przydziałowych wozów, tylko używają dyżurnych maszyn na strzelnicach. Swoje czołgi wyprowadzają kilka razy w roku na ćwiczenia poligonowe. W takim trybie szkolenia legendarna paliwożerność turbiny jest praktycznie bez znaczenia, a Drawsko nie jest takie znów duże. W razie W też - czołgi raz zatankowane, w realiach geograficznych Polski mają dość paliwa na kilka dni działań. Na pewno nie potrwają one dłużej, wojna w okopach raczej nam nie grozi. Sprawa skomplikuje się, gdybyśmy chcieli gonić Moskala aż do Uralu, ale w obecnej chwili jest to najmniejsze zmartwienie. Oczywiście, te czołgi wymagają pewnej modernizacji i przeróbek, choćby wyjęcia wkładów DU. Można w ich miejsce zastosować odpowiedniki AMAP z L2PL, a wozy będą reprezentować lepszy od nich poziom ochrony w przedniej półsferze. Przeróbek będzie wymagało działo, ale ponoć HSW nabyło kompetencje do ich produkcji i remontów. Wyposażone w polski system łączności i BMS te maszyny będą prawdziwym overkill na wszystko co może przeciw nam wysłać Rosja. Czego chcieć więcej?

Armia Krajowa
czwartek, 15 lipca 2021, 23:59

Nie tak szybko. Żeby zrobić jakie kolwiek zmiany w Abrams nie przez Amerykanów trzeba mieć zgodę Pentagonu, Congressu i poducenta czyli GD (General Dynamics). Jakie kolwiek zmiany w "polskich" Abrams będa wyłacznie robione przez GD w Stanach. Niestety. To nie jest takie proste jak to się niektórym wydaje. To będa polskie Abramsy i dalej Amerykańskie. Dlatego Izrael zrobił własny czołg i nie kópił Abrams.

PL
środa, 14 lipca 2021, 15:33

No i chyba ktoś Ciebie posłuchał - bo mammy łyknąć 250 szt..... biorąc pod uwagę robienia "bazy" na wypadek W i szybkiego ściągnięcia wsparcia osobowego to ten ruch uważam za właściwy

Mylisz się
czwartek, 15 lipca 2021, 12:35

Nie posłuchał, bo to nie są czołgi od USMC.

gnago
niedziela, 18 lipca 2021, 16:25

? Jestes absolutnie pewien wraków wozów brak a kadłuby i silniki do zerowania jednym podpisem skądś trzeba wziąć

stefan gryniewicz bereza
sobota, 26 czerwca 2021, 18:32

SZANOWNY REZERWISTO calkowicie podzielam Panskie zdanie.

wert
czwartek, 24 czerwca 2021, 20:22

w Leośkach nawet nie mieliśmy prawa tknąć stareńkiego radia a co dopiero choćby zamontować KLW. 1000 szt + pełny transfer technologii i praw + wsparcie techniczne jest NIEREALNE (kto zmusi GDLS?) niestety a tylko taka opcja coś nam daje. Już są dwie logistyki, szkolenia itp, doszłaby trzecia. Temat turbiny: Każdy silnik przeszedł już kilka gruntownych remontów, bo ostatni zespół napędowy zszedł z taśmy w 1992. Jankesi wydają na ich renowację półtora miliarda dolarów rocznie. 1288 szt Abramsa w linii. Wyprodukowali 12000 silników dla 8800 czołgów i żaden nowy nie jest już dostępny. Wprowadzenie nowego LV100-5 to koszt kilku MILARDÓW dol. Możliwe jest zastosowanie diesela, ale jest on 2x cięższy, zajmuje dużo miejsca i produkuje mniej mocy. Dopiero od wersji M1A2 (w służbie od 1992 r.) dowódca otrzymał niezależny celownik panoramiczny CITV, wyposażony w kamerę termowizyjną TIS (AN/VSG-X). Ze względu na oszczędności dowódca dysponuje tylko podglądem pola widzenia celownika działonowego, nie może nim w żaden sposób sterować. Sam celownik działonowego nie zawsze zachowuje wystarczającą stabilność (krzyż celowniczy dosłownie „ucieka”), co utrudnia celowanie w ruchu. Obraz z kamery termalnej jest nieostry, co być może zostało poprawione w M1A2C, a na pewno ma zostać poprawione w M1A2D wraz z wymianą kamery termowizyjnej na urządzenie III generacji, ale to wciąż pieśń przyszłości.

K.
sobota, 26 czerwca 2021, 09:19

Nie mogliśmy wymienić radiostacji ? Możemy , ale posępili pieniędzy i teraz jest kolejna faza analityczno-koncepcyjna na ten właśnie element .

wert
niedziela, 27 czerwca 2021, 14:52

NIE mogliśmy. Prawa itd. Dopiero porozumienie modernizacyjne to zmieniło. Za odpowiednią kasę oczywiście

Davien
piątek, 25 czerwca 2021, 23:56

No to obalamy bjki werta. USA ma w linii 2508 Abramsów, silniki są produkowane ciagle, zmienił się jedynie zakłąd je robiacy ale rozumiem że wg cibie egipskie M1A1 powstałę całkiem niedawno od zera mają własciwie co?:)) Abrams od dawna ma pełny system hunter-killer ale jak widac musisz sobie pozmyslać:)

wert
niedziela, 27 czerwca 2021, 15:35

jak dobrze rozumiem to armia Egiptu weszła do NATO i jest naszym sojusznikiem. Może kosmitów też włączymy? Bo włączać 7 brygad GN z stareńkimi A1 które nosa nie wyściubią poza USA nie jest chyba zbyt mądre? Zajmujemy się sprawami dotyczącymi POLSKI!! To że Honeywell produkuje stare AGT 1500 mając LV100-5 musiałem "przeoczyć" Mój "błąd" :)

Clash
piątek, 25 czerwca 2021, 10:46

Tak i właśnie dlatego powinniśmy pozostać przy T72. ....Abrams w tej chwili jeśli mówimy o efektach koszt/ dostępność/ efekt to w tej chwili jedna z lepszych opcji. I gwarantuje Tobie że w raz z pogorszeniem sytuacji międzynarodowej ich dostępność będzie spadać. Taki K2 to wyjedzie z polskich fabryk jak językiem urzędowym na wschód od Wisły będzie rosyjski ( już po wojnie)

Rezerwista
piątek, 25 czerwca 2021, 10:00

Przede wszystkim, nie 1,5 mld USD rocznie, tylko cały program modernizacji silników AGT1500 we wszystkich 7000 Abramsach w US Army nazywany TIGER ma tyle kosztować. Celem jest podniesienie resursu MTBO z 700 godzin do 1400 pomiędzy naprawami głównymi, obniżenie spalania i ogólnej awaryjności. Gdyby M1 dla Polski dostały silniki po tej modernizacji, oznaczałoby to ich bezproblemową eksploatację przez ponad dekadę. Duże spalanie turbin bierze się przede wszystkim z ich pracy w czasie postoju dla zasilania elektryki pokładowej. Trzeba wiedzieć, że turbina gazowa na obrotach jałowych spala aż 70% paliwa dla mocy maksymalnej. Wtedy spalanie na jednostkę mocy nie jest dużo większe od diesla. Wspomniany przez ciebie LV100-5 pali na obrotach mniej niż analogiczny mocą diesel. Sprawę rozwiązuje stosowanie APU, ale Abramsy go nie mają aż do wersji SEP v3. Australijczycy rozwiązali sprawę tak, że na postoju ich czołgi korzystają z zasilania zewnetrznego po kablu. Turbina nie wymaga grzania jak diesel, więc do momentu ruszenia wozu nie trzeba jej startować. To obniża też ryzyko wykrycia oddziału za pomocą detekcji w podczerwieni. Co do o SKO, to piszesz o kompletnie starych wersjach czołgu M1. Programy FEP oraz AIDATS dały czołgom Marines przyrządy obserwacyjne nie odstające od światowej czołówki. Nowa kamera na podczerwień dla dowódcy jest jak najbardziej 3 generacji, z dodatkową stabilizacją i wyświetlaniem obrazu na dużym kolorowym monitorze HD.

Davien
piątek, 25 czerwca 2021, 23:58

Najbardziej wymowne jest to że NIKT z uzytkownikow Abramsów nawet nie spojrzał na diesla. Wszyscy wola turbinę.

wert
niedziela, 27 czerwca 2021, 15:41

bo jest DWA RAZY lżejsza od diesla i w to "miejsce" dołożono pancerza dlatego ma np mniej pkt wrażliwych od Leośka. Turbina zajmuje znacznie mniej miejsca w komorze silnikowej i jest MOCNIEJSZA. Trudno to zrozumieć? Dekiel był opracowany POD turbinę

rzeszow
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 20:40

Polske stac na to zeby produkować wlasne czolgi...II RP produkowała własne czołgi, PRL i III RP produkowały licencyjne, a IV RP?

Clash
wtorek, 22 czerwca 2021, 07:56

II RP produkowała także wozy drabiniaste to IV RP także powinna produkować wozy drabiniaste. Jak to jest że 40 mln kraj nie produkuje wozów drabiniastych .. ...

wtorek, 22 czerwca 2021, 17:09

A skąd wiesz że nie.

clash
wtorek, 22 czerwca 2021, 20:21

popyt jest tak maly w Polsce ze wszystkie sa sprowadzane z Rosji

vojo
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 21:45

Podazajac Twoim tekstem; Wlasnie wyroby, Licencyjna produkcja, praktyczne zakupy za granica. Przykladem sa drony-ktore dzieki pozytywnie nastawionym mediom wykreowano nam ze jestesmy wscislej swiatowej czolowce tychze producentow.. Tymczasem samo kopiowanie pomyslow przodujacych w tej sferze nie stawia nas nawet na koncu listy ambitnych producentow. Kopiowanie heh? Wszedzie i mad tworzone sa teorie i nieistniejace jeszcze problemy zawsze zabijaja nierozpoczete nawet projekty. Przerobic Iskre na drona to juz zdecydowana fantazja, ale bylby to poczatek do stworzenia nowej generacji dronow? USA posiada takowe z AI. Mozna smialo stwierdzic ze to juz ostateczny upadek.

asdf
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 21:28

IVRP produkuje swoje Kraby, Raki, Rosomaki. IIRP chciala miec wszystko swoje budowala COP i prawie sie udalo tylko ze wczesniej wojna wybuchla i nie zdarzyla, wyszlo ze wiecej z tych zakladow zbrojeniowych skorzystala III Rzesza nie IIRP. nie popelniajmy tych samych bledow co IIRP

Ernst Stavro Blofeld
wtorek, 22 czerwca 2021, 17:12

Cały czas są popełniane te same błędy, co do COP to problemem były tylko i wyłącznie pieniądze na produkcje uzbrojenia a nie przesadne ambicje, sprzęt wojskowy kosztuje dużo zawsze tak było i jest a najwięcej kosztuje ten kupowany z zagranicy.

asdf
wtorek, 22 czerwca 2021, 23:02

pieniadze szly na budowe COP w sytuacji gdy juz istniejace fabryki nie mialy zamowien, pracowaly na pol gwizdka.

4X4
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 18:56

Zdecydowanie sa potrzebne nowe czalgi. Niemcy , Anglia, Francja nie maja na sprzedarz w tym momencie. Ustwic sie w kolejce na nowej generacji produkt spolki niemcy -francja to na pewno 15 lat oczekiwania na pierwszy egzemplarz. Korea podobnie. W tej chwili dostepnosc technologii Abramsa, co prawda obcej na naszym technologicznym podworku, niekoniecznie powinna byc odbierana negatywnie we wszystkich sapektach tego zakupu. Musimy zmienic nasze przyzwyczajenia, sposob myslenia i dzialania. Dostosowac sie do sytuacji, Tedziki na sprzedarz, czesc zmagazynowac. Po co polonizowac dzialajace juz sprawdzone, po co znowu tracic czas na dostosowywanie urzadzenia do naszych wizji. Przeszkolic wybranych operatorow maszyn do poprawnej ich obslugi i naprawy. Przejac calosciowo wraz ze sprzetem i systemem szkolenia rownierz i bojowym. NICZEGO NIE POLONIZOWAC.

myślenie nie boli...
wtorek, 22 czerwca 2021, 21:00

"to na pewno 15 lat oczekiwania na pierwszy egzemplarz" - czy Węgrzy o tym wiedzą?!

wielbicielgolfa
środa, 23 czerwca 2021, 00:47

“nowej generacji produkt spolki niemcy -francja”Nextgen? czy masz na mysli 3 generacji niemiecki 2A7? Nieslychane, wyglada ze Wegrzy rownierz czegos jednak nie przewiedzieli

nauka czytania ze zrozumieniem
sobota, 26 czerwca 2021, 08:22

pierwsze zdania kolegi brzmią: "Zdecydowanie sa potrzebne nowe czalgi. Niemcy , Anglia, Francja nie maja na sprzedarz w tym momencie." - przeczytaj zanim zacznisz się ośmieszać

Vvg
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 20:01

Bez serwisu w kraju to bezsensowne.

Starypryk
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 11:04

A gdzieś czytałem że "Abramsy" są za ciężkie i za duże ,że to sprzęt nie spełniający wymagan naszego pola walki jak i logistyki .

clash
wtorek, 22 czerwca 2021, 05:58

A to akurat teorie Fanclubu Daviena i jego oficera prowadacego.......

wert
środa, 23 czerwca 2021, 23:36

i paru załogantów Abramsów które miały okazję poruszać się po terenie Polski. niemcy też wierzyli w pancerz Konig Tigera a tu na sandomierskim jeden teciak skasował 3 królewskie. Jak to możliwe??? Tiger święcił sukcesy na bezkresnych stepach wschodu. W Polsce średni dystans starcia to 700-1500m. Decyduje wyszkolenie które jest ważniejsze od sprzętu. Teoretycy jak Davien mający niewątpliwie ogromną wiedzę ale w życiu nie widzący dekla w terenie plotą bzdury wysnute z parametrów technicznych. Nie daj Boże takich dowódców. Cytat z Pattona: "Na wojnach można walczyć bronią, lecz to ludzie je wygrywają"

Davien
sobota, 26 czerwca 2021, 00:03

Wert sam chciałes: nocne starcie pomiedzy Abramsami i T-73 Gwardii Republikańskeij w Iraku. Czołgi tzrelały do siebie z dosłownie kilkudziesięciu metrów . Efekt dwa Abramsy zniszczone przez friendly fire, jednostka Iracka rozbita w pył. A wyszkolenie możesz sobie o kant tyłka potłuc jak twój sprzęt nie jest w stanie zaszkodzic przeciwnikowi . Ale mam nadzieję ze pierwszy poprowadzisz szarże ruchomych celów T-72 po odmalowaniu na wrogie T-72B3 czy T-90AM/M.

wert
niedziela, 27 czerwca 2021, 16:00

mocno prymitywna manipulacja. Teren Iraku "troszkę" się różni od terenu Polski. Taka przynajmniej wiedzę wyniosłem z geografii. Zakładam, skoro tego nie wiesz to z klasy "wychodziło" coś innego. Kreda, kwiatek w doniczce, wskaźnik i pani nie mogła pokazać różnic? Wyposażenie irackich T-72 różni się od naszych zmodyfikowanych M1R a tylko wioskowy g..upek lub laik-teoretyk doprowadzi do szarży. Ten sprzęt potrzebuje nowej amunicji, wywalanie kasy nie zrobi ze niego równorzędnego przeciwnika. Walczy się tym co się ma bo wioskowe gł..ki wybierały "żondy" likwidatorów WP

Clash
piątek, 25 czerwca 2021, 10:30

Oczywiście pan generał wert zgodnie ze wschodnią sztuką walki wg której "ludowej u nas mnogo" wyda rozkaz do walki na polskich małpich T72 przeciw najnowszym wersjom rosyjskich czołgów którym to można jedyne to lakier zarysować. Oczywiście pan wert samozwańczy bóg wojny wie jak walczyć i zna taktykę która zapewni zwycięstwo na złomie który posiadamy w tej chwili na składzie. A ja koledze mówię że z gó..na bicza nie ukręcisz. Polaków jest mniej i przewaga technologiczna jako jeden z elementów prowadzących do ewentualnego zwycięstwa jest nam niezbędna. Nigdy Rosji nie przebijemy w liczbach ( ludzi i sprzętu) dlatego musimy mieć sprzęt lepszy i zapewniający większe bezpieczeństwo załóg niż czołgi rodziny T72 bo nie stać nas na starty. Ludzie są najważniejsi. Wracając do Tigera to na wschodzie na jednego zniszczonego przypadało statystycznie... jedeneście zniszczonych czołgów radzieckich. Jak już walki przeniosły się do Polski czołgi te były pozbawione poprawniej logistyki, jakość części zamiennych spadała, były porzucanie przez załogi z powodu braku paliwa, Rzesza się chyliła się ku upadkowi. Tak więc skuteczność tych czołgów malała....Ale by cóż zgodnie z Olginowską propagandą należy wszystko przekłamać jak to liczby wygrywają z jakością.....Dodam tak dla ciekawości że przeżywalność załóg czołgów T34 na froncie to były ...trzy tygodnie. Widzę że kolega interesuje się strategia wojsk USA i wciska jakiś oderwany od tematu cytat generała Pattona (który swoją drogą to miał alergię na czerwoną hołotę) Aby trochę przybliżyć koledze temat skąd biorą się Zwycięstwa militarne USA pochodzą od klęski pod Wabash River 1791 gdzie słabo opłacani , niedostatecznie wyposażeni żołnierze amerykańscy zostali zmadakrwani przez siły indian dowodzonych przez wodza Little Turtle ( jest to jedna z największych klęsk militarnych USA) po przewrodzanym dochodzeniu rząd USA stara się wyposażyć swoje siły w możliwie najlepszy sprzęt, dbać o wyszkolenie, a służbę uczciwie wynagradzać i tej zasadzie jest wierny do dziś. I właśnie tą drogą powinna podążać Polska.

kropkanadi
czwartek, 24 czerwca 2021, 13:56

Do tych pamietajacych 2WS i zawodowych graczy gier wojennych ubieglego stulecia-strategia prowadzonych dzialan militarych jest zupelnie inna w dzisiejszych czasach. Majac rozpoznanie satelitarne lub z dronow atakujesz wroga zanim zblizy sie na odleglosc wzrokowa. Moze dobrym przykladem moze byc militarna akcja sprzed ok 20 lat, autostrada smierci w Kuwejcie? Przetlumacze na Polski…wygrywa taktyka.. a jest to najslabszy element naszych SZ.

wert
piątek, 25 czerwca 2021, 18:49

autostrada śmierci to też ubiegłe stulecie. Nie będzie meczu do jednej bramki

Davien
sobota, 26 czerwca 2021, 00:04

Bedzie i to bedą to rozgrywac Rosjanie jak generał wert poprowadzi szarże antycznych T-72M/M1 za czym tam namietnie tokuje.

Clash
piątek, 25 czerwca 2021, 18:29

Wygrwa taktyka ,technologia, cierpliwość, zasoby , demografia, zapasy, posiadny sprzęt oraz jego jakość ,logistyka, wyszkolenie,nauka,oczywiście gospodarka i wiele innych rzeczy....Zwycięstwo zależy od bardzo wielu zmiennych i najlepiej jest mieć przewagę w jak największej ich ilości.... Aleksander Macedoński np powiedział że różnica między wykszłconym żołnierzem a nie wykształconym jest jak między żywym żołnierzem a martwym żołnierzem. To tak dla przykładu co wpływa na zwycięstwo.

wert
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 23:23

onegdaj do Drawska przywozili podczołgówkami bo kolejowe lory mają nośność tylko 70 ton

Davien
środa, 23 czerwca 2021, 18:42

Czyli wazący 68ton M1A2SEP3 spokojnie nanei wejdzie:)

wert
piątek, 25 czerwca 2021, 23:51

i dlatego przywieźli je podczołgówkami

prawdziwy fan itd.,itd.
środa, 23 czerwca 2021, 15:10

Podpowiem : niskopodwoziówki,a np.produkowane (remontowane?)W ZNTK Ostrów WLK.spokojnie udźwigną 80 t .

Marek1
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 10:56

Yakkee juz zrozumieli, że utrzymywanie tysięcy ciężkich i b. kosztownych MBT to głupota. Szybki rozwój i doskonalenie sr. rażenia sprawia, ze 1 relatywnie tani(200-400k USD) 4x4 z 8-12 daleko zasięgowymi ppk(15-30km) 3/4 generacji i dobrym systemem rozpoznania/wskazywania celu jest w stanie unieszkodliwić kompanię ciężko opancerzonych MBT wartą 70-90mln USD. Zamiast wiec płacić miliardy za kilkaset MBT warto za miliony USD pozyskać 200-300 w/w, lekko opancerzonych i wysoce mobilnych 4x4. Razem z artylerią, powietrznymi, przenośnymi i zintegrowanymi z KTO/BWP ppk/am. krążąca nowych generacji zastąpią z powodzeniem MBT w każdej formie wojny obronnej.

Hbb
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 20:03

Już widzę jak nowe po modernizacji czołgi nie mają systemów ostrzegawczych o opromieniowaniu. Rozumiem że te pojazdy 4x4 są odporne na odłamki rakietowej i ludowej artyleria, a taka Rosja nie będzie stosować systemów do wykrywania siły żywej.

Reaper
wtorek, 22 czerwca 2021, 12:00

Oczywiście! Inaczej cała lobbistyczna prezentacja się załamie!

LMed
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 07:18

Przy takich podstawowych deficytach armii (rakiety wszelkie, drony,...) niezrozumiałe odrobinę jest to ciśnienie na czołgi. Jest tego trochę przecież . No cóż, może przechodzone. Ale uzupelnianie ich szrotem innego typu dyskusyjne jest. Po co tak komplikować sobie życie. Jest przecież Leo A7, jak już.

LMed
środa, 23 czerwca 2021, 12:42

Dlaczego 400 ( a może 800?) i to od ręki? Pieniądze są?

Adam
wtorek, 22 czerwca 2021, 22:10

Gdzie jest 400 Leo 2A7 dostępnych od ręki?

Mirek
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 20:40

Problem w tym, że tych Leo A7 NIE MA...

Ccv
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 20:04

Za jaką cenę? Z serwisem w kraju???

nie wiecie ???
niedziela, 20 czerwca 2021, 21:34

Te wozy są już dawno zaklepane przez Grecję !!!

keopkanadi
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 15:01

Zaklepane i w Grecji klepane sa niemieckie 2A6 HEL. “Odklepane” przez Grecje Abramsy zostaly bodajze w 2012 roku. Owszem sa minusy odnosnie zakupu Abramsow, ale to dotyczy wiekszosci zakupow uzywanego sprzetu a szczegolnie wojskowego. Tu mamy jednak sprawdzonego gotowca, a nie plany lub zyczenia obietnice w dalekiej niepewnej przyszlosci. Obecne teciaki i leoski znajda nabywce na kontynencie afrykanskim, my powinnismy kupic prosto z polki. Wszystkie dostepne. I NIE polonizowac, Bumar juz udowodnil nasze mozliwosci w modernizowaniu. Jednak jedno jest pewne , MON celowo zaprzepasci kolejna, prawdopodobnie ostatnia okazje znacznego wzmocnienia sil obronnych kraju.

Omg
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 20:05

I z czego będziesz płacić za serwis z USA?

Rhotax
wtorek, 22 czerwca 2021, 00:18

U nas będzie stacjonowac 20.000 USoldiers ze sprzetem dla 70.000 to i Abramsy na miejscu by naprawiali nam Amerykanie. Czesci tez na zapas przywioza. Wojna z Ruskimi spowoduje ogromne straty i naprawy beda konieczne .

Hektor
niedziela, 20 czerwca 2021, 21:19

Ewentualne przejęcie tych czołgów przez WP nawet za symbolicznego jednego dolara byłoby niekorzystne. Zamiast tego niech sobie USA zbuduje w Polsce wielki magazyn i w nim sobie umieści te czołgi z zapasem paliwa i amunicji. A w razie W wystarczy, że dzielni amerykańscy czołgiści przylecą samolotami, obsadzą te maszyny i ruszą w nich na front. Skoro USA ma magazyny broni w Norwegii, to równie dobrze może je mieć i w Polsce.

Darmowy komentarz
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 12:51

Dobrze napisane i pomyślane...tyle,że nasi najwierniejsi z najwierniejszych sojusznicy ,myślą o obronie Polski co najwyżej od linii Odry. Taka,tajemnica poliszynela.

Ernst
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 01:18

Właśnie trwa budowa takiego magazynu. Proponuję poszukam info w necie.

HRottem fan
wtorek, 22 czerwca 2021, 01:52

Tak, tylko, że budują dla jednej brygady. A potrzebny jest sprzęt dla pełnej dywizji. Dodatkowo potrzebny jest zapas amunicji dla HIMARS całej wschodniej flanki. Chociaż do dobre maszyny, to na już należy kupić K2. Pierwsze dwie kompanie, może batalion z Korei a reszta produkcja w Polsce w wersji K2PL..

Adam
wtorek, 22 czerwca 2021, 22:11

K2PL nie jest dostępny na już tylko za 10 lat.

ABC
niedziela, 20 czerwca 2021, 17:56

Nie jest aż taki zapóżniony tylko nie można prze Leosiach robić po "swojemu" bo na to nie zgadza się producent czołgu..Na wszystko trzeba mieć zgody a to trwa.

Big Jim
niedziela, 20 czerwca 2021, 14:10

Do miłośników gromadzenia szrotu: Te czołgi to byłoby utrapienie dla WP. Mają turbiny gazowe jako napęd i nie są w stanie pokonać przeszkody wodnej po dnie (w przeciwieństwie do T-72, PT-91 i Leo2).

asdf
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 10:59

ojojoj jednak wydaje mi sie ze te wozy jednak bylyby wiekszym utrapieniem dla sil FR niz dla WP

R
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 09:41

T-80 to co?

Davien
niedziela, 20 czerwca 2021, 17:30

Doprawdy?? No popatrz to po kiego tym Abramsom chrapy??

rezerwa 77r.
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 14:19

cóż wygląda że nie znasz tematu / ABRAMS NIE PRZEJEDZIE PO DNIE RZEKI ZANURZONY CAŁKOWICIE , JAK TWARDY , T-72 , LEOPARD

Sprostowanie
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 17:00

Abrams przejedzie po dnie zanurzony całkowicie

wert
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 23:29

Abrams który złapie trochę wody ma turbinę na szrot. Zdążało się że pokonanie metrowego rowu powodowało wymianę napędu. Na nasz teren to fanaberia, chyba że bierzemy komplet- 1000 szt z wszystkimi prawami i wsparciem, teciaki dajemy ukrom a leośki Bałtom

Clash
piątek, 25 czerwca 2021, 18:19

OczywiścieDiesel który złapie "trochę"wody to będzie śmigać do końca świata.. a szczególnie ten made USSR

wert
niedziela, 27 czerwca 2021, 16:15

coś wiedzą o tym przywożone powodziowe samochody. Odpowiedziałem równie "merytorycznie". Proponuje dowiedzieć się jaka jest powierzchnia filtra pow Abramsa. Na początek

Clash
środa, 23 czerwca 2021, 11:44

Dlaczego fanaberia? Wystarczy odpowiedzieć sobie na pytania kiedy i na jaki teren i na jakiego przeciwnika był projektowany Abrams ? I wszystko zaczyna mieć sens.

wert
środa, 23 czerwca 2021, 16:39

statyczne starcie wojsk pancernych na przesmyku fuldańskim vis wysokomanewrowa wojna na naszym TDW- Pojezierze Mazurskie i bardziej suche równiny kierunku brzeskiego. 55 ton vis 70 ton. Kto będzie bardziej manewrowy?

Davien
środa, 23 czerwca 2021, 18:45

Abrams jak juz udowodniły diząłania tych pojazdów:)

wert
środa, 23 czerwca 2021, 22:50

na pustyni pełna zgoda. zaprośmy sowietów na Błędowską

Davien
sobota, 26 czerwca 2021, 00:06

Po co, jakos Abramsy w Polsce żadnych problemów nie miały:0 Były juz tu, wiesz chyba o tym?:)

wert
sobota, 26 czerwca 2021, 09:34

dlatego że były to wiem

KREATOR
niedziela, 20 czerwca 2021, 12:48

Tak na marginesie .. czołg to anachronizm to schyłkowy system między innymi dlatego wojska USA się go pozbywają a przede wszystkim formacje walczące jakim jest marines przyszłość to artyleria ,drony i uniwersalne systemy bojowe potrafiące wszystko formacje o szybkim i dynamicznym oddziaływaniu ...czarne pokrywy do lamusa

kkk
niedziela, 20 czerwca 2021, 12:12

Sądząc po komentarzach rusofilów na tym forum to chyba nasz wschodni sąsiad jest zaniepokojony możliwością ich nabycia przez Polskę

Hanys
niedziela, 20 czerwca 2021, 18:44

Jakoś tacy np. Huti w Jemenie sie nie przejmują saudyjskimi abramsami które niszczą jeden po drugim, a Rosja by sie miała tym mitomańskim złomem przejmować ? :)

Darmowy komentarz
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 12:57

Masz rację,Rosja przejmuje się swoim złomem,bo jej obecnie najlepszy czołg,to T-72 po upudrowaniu. A T-72 jest od dekad klasą samą w sobie na złomowisku.

Omg
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 20:08

T90 i nie T72 tylko T72B3.

Rhotax
wtorek, 22 czerwca 2021, 00:23

T90 to T72 B z wieżą spawaną . Pancerz wanny ma taki sam jak B.

oPOortunista
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 21:38

A T-90 ,to niby czego rozwinięcie, jak T-72?

Davien
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 11:25

Hanysku tak "niszcza" że od początku konfliktu zniszczyli może 6-8 sztuk i kilkanascie uszkodzili:) Za to T-72 w Syrii padały jak muchy.

Hanys
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 15:32

Dlatego w ramach "uzupełnienia strat" Arabia dokupywała 180 abramsów, czyli te 6-8 to padło chyba w jednej bitwie ha ha :)

Kowboj
niedziela, 20 czerwca 2021, 17:00

Tak, pewnie Ruscy już robią pod siebie, że mamy możliwość kupienia tego szrotu, który się idealnie nada na trumny dla żołnierzy. Kiedy wy miłośnicy szrotu zrozumiecie, że czołgi to przeżytek i trzeba iść w hipersonikę, środki walki elektronicznej i drony? Ruscy też nie stoją w miejscu, wiecie?

Seba
niedziela, 20 czerwca 2021, 19:46

Czołgi wycofała piechota morska USA.Poza tym armia USA wcale nie myśli o wycofaniu czołgów.Wręcz przeciwnie, opracowywany jest następca Abramsa.

Marek1
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 10:59

Tak, ale już NIE jako 75 tonowe monstrum. Gdy nasze geniusze dawno już pogrzebali Andersa czołowa Armia NATO intensywnie pracuje nad WWO dla brygad Strykerów i nie tylko.

asdf
niedziela, 20 czerwca 2021, 17:36

mhmm nie stoja, jada na gasienicach

Kowboj
niedziela, 20 czerwca 2021, 21:41

Będziesz się śmiać baranim jak cię wsadzą do tego Abramsa i każą zwalczać ruską armię. Wtedy na pewno się pośmiejemy, ale już w innym miejscu ;)

Davien
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 11:26

To będzie ciekawe bo jak się ostatnio spotkały Abramsy z rosyjskimi wynalazkami to było polowanie na kaczki z T-72 w roli kaczek.

poniedziałek, 21 czerwca 2021, 11:01

wolalbym siedziec w takim Abramsie niz w T72m1, PT91 czy nawet Leopardzie2a5PL

Ernst
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 01:19

Lepiej do Abramsa niż do T-72M...

W3-pl
niedziela, 20 czerwca 2021, 23:48

Czyli w ruskiej armii, tej w w Syrii, to do wyzwolenia Palmyry, to mieli insze tanki T-90 jak ten jeden trafiony przez tow? Wiesz, na jutubie, to z komiercyjnej wersji wieje jeden I trzyma za uszy?! Aha

Kowboj
wtorek, 22 czerwca 2021, 09:47

Możesz to przetłumaczyć na Polski?

Darek
niedziela, 20 czerwca 2021, 13:05

W punkt.

niedziela, 20 czerwca 2021, 12:59

Im bardziej jest się boi, tym lepiej dla nas - strach jest jedyną rzeczą, która jest w stanie ruskich powstrzymać.

walonkowa onuca
niedziela, 20 czerwca 2021, 20:23

Nic tak nie mobilizuje jak strach. Ruskie przerabiają to cyklicznie. I u nich to czasem działa. Abramsów się nie wystraszą, bo robią deal z socjalistami z USA przeciw zbiorowemu cesarzowi w Chinach.

Rhotax
wtorek, 22 czerwca 2021, 00:26

Nie zrobia dealu. Rosja dopiero jak dostanie w wojnie to grzecznie pomoze zwalczac Chiny jakie rocznie po 200 czolgow w poblizu Syberi ustawiaja...do ataku.

Zator
niedziela, 20 czerwca 2021, 12:10

M1a1 po 6 mln usd te z Ustki

rezerwa 77r.
niedziela, 20 czerwca 2021, 11:30

przypominam że silnik wielopaliwowy ,będzie pracował na : ON ,BENZYNY WSZELAKIE , NAFTA ORAZ PALIWO LOTNICZE , DODAĆ NALEŻY MIESZANKI TYCH W/W PRODUKTÓW TAKŻE OLEJE ROŚLINNE

Piter
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 21:35

Poleci na Kujawskim? Pewnie tak, ale ten smród...

Big Jim
niedziela, 20 czerwca 2021, 14:06

Abrams nie ma silnika wielopaliwowego, ale turbinę gazową...

rezerwa 77r.
niedziela, 20 czerwca 2021, 19:07

przeczytaj art. raz jeszcze może zrozumiesz na jakich paliwach pracuje turbina ABRAMSA /// POWODZENIA ///

7plmb
niedziela, 20 czerwca 2021, 17:49

Która to właśnie jest wielopaliwowa.

Davien
niedziela, 20 czerwca 2021, 17:33

A co o za problem że ma turbine?? To jeszcze lepiej.

Marek1
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 10:59

jaja sobie robisz ??

Rhotax
wtorek, 22 czerwca 2021, 00:28

Sprawdzona wszedzie przez kilkadziesiat lat uzywania. Zreszta mozna sobie diesla zamowic z MTU.

Franz
niedziela, 20 czerwca 2021, 09:58

Bardzo dobry i informatywny material informujacy o US Marines i ich czolgach. Szkoda jedynie ze tak niewielu komentatorow czytalo z uwaga ten artykul a prawdopodobnie ,sadzac po komentarzach, jeszcze mniej zrozumialo. Gratuluje autorowi rzetelnej pracy.

zdrowy_rozsądek
niedziela, 20 czerwca 2021, 06:41

Pozyskanie Abramsów to wbrew pozorom nie jest taki szalony pomysł. Oprócz 200 Leopardów potrzebujemy jeszcze 300 czołgów porównywalnej klasy. T-72/PT91 w obecnej wersji odpada, trzeba byłoby je doprowadzić do wersji T-72B3, a to byłoby kosztowne i potrwałoby kilka lat. K2PL to tylko mrzonka, nawet gdyby udało się znaleźć finansowanie to przygotowanie produkcji w kraju i sama produkcja potrwałaby w optymistycznej wersji 6 - 7 lat. A więc czemu nie ...

Pl
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 20:12

Brak serwisu w kraju i brak polonizacji przy serwisie.

Rhotax
wtorek, 22 czerwca 2021, 00:29

Amerykanie by naprawiali. Bedzie ich tu 20 tys. Ze sprzetem dla 70 tys.

poniedziałek, 21 czerwca 2021, 21:40

Tesla też odmówiła polonizacji; serwis jest.

Davien
niedziela, 20 czerwca 2021, 17:35

Po pierwsze nie zrobi pan z T-72M/M1 nawet T-72B a co dopiero T-72B3. Po drugie K2PL jest B.dobrym czołgiem ale na ta chwile a nie za 10-12 lat.

Ernst
niedziela, 20 czerwca 2021, 11:52

Sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Modyfikacja T-72 ujawniła, że zaczyna brakować nam części zamiennych. Zamiast zapowiadanych 330, w najlepszym razie będzie 170-220, jeśli w ogóle. Modernizacja Leopardów też nie okazała się sukcesem i nie jest to tylko wina Bumaru. Niemcy mają problem z dostawami części zamiennych. Albo jest w tym drugie dno i cała sprawa motywowana jest politycznie. Niemcy są spaleni jako dostawca kolejnych czołgów. Opcja koreańska jak słusznie zauważyłeś to mrzonka. Także przy takiej ilości potrzebnych czołgów zostaje tylko USA.

Ernst Stavro Blofeld
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 16:28

Z USA stare wyjeżdżone padło ze zubożonym pancerzem bo DU wyjmują na eksport i bez sensownej amunicji bo tą z DU nie sprzedadzą, no brawo pomysł godny PiSu

Rhotax
wtorek, 22 czerwca 2021, 00:31

Kazdy czolg trafia do fabryki na generalny remont i dopiero do odbiorcy. Abramsy zostaly opracowane wlasnie do niszczenia Teciakow .

Ernst Stavro Blofeld
wtorek, 22 czerwca 2021, 17:15

Generalny remont wymiana pancerza na eksportowy czyli nie efektywny gdyby przypadkiem Abramsy się spotkały po przeciwnych stronach, i wymiana paru innych drobiazgów.

Davien
sobota, 26 czerwca 2021, 00:08

M1A2T ma pancerz eksportowy na poziomie nieco wyzszym od M1A2 SEP2, cos jeszcze do dodania kłamco patentowany.

Ernst
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 21:55

Zubożony uran w pancerzu to nie jest jakiś cudowny, magiczny składnik zapewniający nieśmiertelność. Poza tym nie ma pewności czy jeszcze jest stosowany, np.: w pancerzu NGAP.

Ernst Stavro Blofeld
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 23:31

Cudowny nie jest są lepsze z ceramiki ale ten już tam jest a po wyjęci nie będzie. Eksportowe najprawdopodobniej mają jednolite płyty ze stopu tytanu co jest kiepskie pocisk przejdzie jak przez masło, a że takie tam ładują to sami pokazywali i się chwalili jak to tną wodą bo niby super technika było w TV. W NGAP zapewne jest ceramika i wkłady reaktywne ale stare truchło tego nie ma a dokładanie to znowu pogarszanie już kiepskich własności jezdnych, zresztą z ceramiką jak choćby polska CAWA i nowoczesnymi reaktywnymi które też mamy ponoć opracowane to i przebudowany T-72 by zapewniał dobry poziom ochrony przed APFSDS.

Davien
środa, 23 czerwca 2021, 18:50

I pewnie dlatego kosztujay 10mln usd za sztukę M1A2T ma poziom M1A2SEP2 czyli znacznie wyższy niz jakikolwiek rosyjski czołg poza może T-14:)) Oj Blofeld grillują cię wszystcy:)

Ernst Stavro Blofeld
czwartek, 24 czerwca 2021, 09:03

Sprzęt z USA tyle kosztuje bo każdy pracujący dokładniej coś fizycznie produkujący Amerykanin musi utrzymać 10 biurokratów i 2 nierobów. Zresztą w biznesie tak jest że jak masz frajera to go strzyżesz z kasy. Co czołgów to USA nie sprzedaje takich samych jakie używa tylko wersje eksportowe z gorszym pancerzem, podobnie jest z innym uzbrojeniem.

Seba
niedziela, 20 czerwca 2021, 19:48

I oczywiście remont i modernizacja tylko w USA a nasze zakłady do zaorania?

Davien
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 11:28

Taak, wiec lepsze nasze antyki jak T-72M1 panie Seba?:)

Ernst Stavro Blofeld
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 23:39

Po co Polska jak jest USA.

Ernst
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 01:22

Jakie zakłady? Bo chyba nie myślisz o Bumarze... HSW i tak będzie miała co robić przez długie lata.

Rain Harper
niedziela, 20 czerwca 2021, 12:25

Problem, czyli pieniądze? A kierunek ukraiński?

Davien
niedziela, 20 czerwca 2021, 17:36

rain, T-84 nawet nie stał koło M1A1 czy Leo2A4. jest gorszym czołgiem od zachodnich,choć wwersji Opłot_M ma najlepszy dostepny ERA, i tylko to.

Ernst
niedziela, 20 czerwca 2021, 15:49

Nie, raczej fakt, że linia produkcyjna Leopardów została złożona i części od dawna nie produkują. Kierunek ukraiński? Nie bardzo. Oni opierają się głównie na linii wozów T-64. Ponadto nasz T-72 musiałby przejść wymianę wkładów, żeby być odporny na wschodnie pociski, obłożenie erawą zapewni ochronę może jeszcze przed Mango. Prucie pancerza wieży jest nieopłacalne.

Davien
niedziela, 20 czerwca 2021, 17:39

Leopardy 2 sa ciagle produkowane, fakt ze w najnowszych wersjach a Leo2A4 i A5 to juz jest spora róznica. W przypdku naszych T-72/PT-9 to nawet nie pancerz jest problemem bo tu można doprowadzić na upartego do poziomu Leo2A4 wzmacnijąc zawieszenie ale uzbrojenie które w obecnej formie jest całkowicie nieskuteczne nawet na inne T-72M1. Wieże potrafimy podobno robic spawne więc znacznie lepsze od odlewanych.

Rhotax
wtorek, 22 czerwca 2021, 00:33

Czyli kolejne miliardy na moderke. A efekt? Bez sensu. Tylko Abrams.

Rain Harper
niedziela, 20 czerwca 2021, 11:41

Jakkolwiek szkoda mi PT-17, to jednak muszę przyznać rację.

Davien
niedziela, 20 czerwca 2021, 17:41

PT-17 to praktycznie stworzenie czołgu od podstaw i poziom maks Leo2A4/A5, a potrawałaby ile dekad?

poniedziałek, 21 czerwca 2021, 23:41

Zapomniałeś dodać że według ciebie.

Wawiak
niedziela, 20 czerwca 2021, 13:03

PT do "drugiej linii", T-72 do sprzedaży (lub jakaś przeróbka). Pierwsza linia Leo i Abrams. Mankamentem jest to, że do żadnego z nich nie produkujemy części (oprócz niewielkiej liczby komponentów do Leo2PL). Z drugiej strony "dzięki" pewnym decyzjom silników do T-72 też już nie robimy...

Davien
niedziela, 20 czerwca 2021, 17:43

Wawiak, PT i T-72 do zapasó mobilizacyjnych albo na złom bo PT-91 cierpi na te same wady co T-72 czyli nieskuteczne uzbrojenie. Pierwsza lini to Abramsy, druga to Leo2A5/PL. Silnik S-1000 czy S-12U to antyki, przeciz to moderki wysilonego do granic możliwości W-46.

Wawiak
niedziela, 20 czerwca 2021, 21:33

Tak, ale nawet tego teraz nie robimy, więc jesteśmy zależni od dostawcy zewnętrznego. Tak może można by było pokombinować nad nowym silnikiem (oc to zależy od "czynnika ludzkiego"). Mając zaplecze techniczne była by choć teoretyczna możliwość. tak, to nawet poteoretyzować nie możemy. Trzeba zacząć od zera.

Davien
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 11:30

Wawiak, jakie kombinowanie nad silnikiem? Robilismy wyzyłowane klony antycznych już W-46 nie nadające sie do nowoczesnych pojazdów. A Wola ciagle produkuje silniki ale cywilne. I tak musiałbys zaczynac od zera przy takim MTU w nowym zakładzie, no chyba ze chcesz klepać antyki, tylko do czego?

drugi Deviant
wtorek, 22 czerwca 2021, 20:24

My w USA produkowaliśmy "klony antycznych już W-46"?

Davien
sobota, 26 czerwca 2021, 00:11

Nie, wy w Rosji ciagle je produkujecie, w końcu od W-2 z T-34 nic nowego wymyslec nie potraficie:)

drugi Deviant
wtorek, 29 czerwca 2021, 08:47

To Montana leży w Rosji?

Kasander
niedziela, 20 czerwca 2021, 11:06

Można się z tym zgodzić, ale pod pewnymi warunkami. To bardzo dobre czołgi, o ile otrzymamy, co najmniej wariant M1A2 SEPv3 (oczywiście diesel) i umowę gwarantującą nam możliwość serwisowania i remontowania tych pojazdów w Polsce oraz ich polonizację. Poza tym trzeba nam z 500 szt. by zastąpić wszystkie T72 i PT91. Inaczej nie ma to sensu. Polsce potrzebne jest 700 -800 nowoczesnych czołgów. Można spróbować pójść śladami Egiptu i wynegocjować linię montażową w Polsce. 500 czołgów to bardzo duża ilość i niezły deal dla USA. Mamy więc silę przebicia w negocjacjach no i w tle jest konkurent czyli K2PL. Amerykanom raczej nie spodoba się uniezależnianie się Polski od ich sprzętu. Dojna krowa by im zdechła.

Davien
niedziela, 20 czerwca 2021, 17:46

Kasander, nie rozsmieszaj ludzi:) Mks co możemy dostac to SEP2 z turbina. A polonizacja po kiego?? [rzecież produkować ich nie będziez bo nie ma jak,serwis mógłby byc na miejscu ale tez oparty o części z USA. Egipt kupił licencje na M1A1. K2PL nie jest żadnym konkurentem dla Abramsa bo pojawi sie dopiero jakies 9-10 lat od podpisania umowy o ile wszystko pójdzie idealnie.

Kasander
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 20:28

Davien zanim coś napiszesz to pomyśl :P Nigdzie nie napisałem , że śladem Egiptu mamy kupić linię montażową na M1A1, przecież wyraźnie piszę o M1A2 SEPv3.A SEPv2 z turbiną to niech sobie w buty wsadzą. Nam potrzebny jest nowoczesny czołg na następne 30 lat z potencjałem do modernizacji. Gdzie napisałem , że myślę o używanych czołgach? Teraz wiesz, po co polonizacja? A jak myślisz ile potrwa budowa linii montażowej i wyprodukowanie tych 500 Abramsów ? A jeśli Amerykanie chcą nam wcisnąć złom to niech sobie go lepiej zakonserwują na pustyni albo do Afryki sprzedadzą. Nowi kolonizatorzy się znaleźli. K2PL i niech spadają na bambus !

Adam
wtorek, 22 czerwca 2021, 22:13

Nam jest potrzebny jakikolwiek czołg na już

Kasander
środa, 23 czerwca 2021, 20:11

Jakikolwiek to już mamy.

Davien
sobota, 26 czerwca 2021, 00:12

To zapraszam do tego Jakiegos T-72M i jazda na pierwsą linie do walki z T-72B3/T-90AM/M. Nie chcesz to spadaj na bambus i głosu nie zabieraj.

Rhotax
wtorek, 22 czerwca 2021, 00:43

Kazdy czolg trafia do fabryki na remont generalny. Uzywane z dieslem w wer. SepV2 to jedyna opcja na Teciaki NPLA. Sep V3 to by byla bajka z ich overarmour !

Polak ze szwecji
sobota, 19 czerwca 2021, 21:24

Czyli komunistyczny plan rozkladu jest dalej kontynuowany w USA? No tak, zmienili prazydenta, na kukielke Putina! Teraz wszystko jasne!

Murf fanem Polski
niedziela, 20 czerwca 2021, 01:50

Ten plan został ustalony za kadencji Trumpa, ale to sami marines wymyślili go.

Janusze
niedziela, 20 czerwca 2021, 00:18

Janusz mowisz o Trumpie ??

Szfed z polszczy
sobota, 19 czerwca 2021, 23:52

Zgadza się - modernizacja oznacza tak na prawdę rozkład. Poprzednia kukiełka Putina była znacznie lebsza.

Abramol
sobota, 19 czerwca 2021, 20:31

Jakie Abramsy wycofali US Marines? Takie dla Polski... XD

Darek
niedziela, 20 czerwca 2021, 13:58

I tak lepsze od ruski B3

poniedziałek, 21 czerwca 2021, 23:42

Warto było by sprawdzić.

Davien
sobota, 26 czerwca 2021, 00:13

A co, w Rosji maja za duzo T-72B3? Bo te czołgi nawet ukraińskei T-64 niszczyły.

Adam
sobota, 19 czerwca 2021, 20:14

Warto zwrócić uwagę że wycofali też kilkunastoletnie Vipery i Venomy.

QVX
sobota, 19 czerwca 2021, 22:43

Nie AH-1Z, tylko AH-1W i to te egzemplarze, których doprowadzenie do standardu AH-1Z z powodu zużycia uznali za nieopłacalne.

Kazik :)
sobota, 19 czerwca 2021, 22:09

A co w zamian?

Adam
wtorek, 22 czerwca 2021, 22:14

Bell 280 Valor i 360 Invictus

Davien
sobota, 26 czerwca 2021, 00:14

Wow to kiedy USMCdokonały wwyboru nowych maszyn?? Czy znowu ci sie pomerdały smigłowce:)

Arrakis
sobota, 19 czerwca 2021, 19:34

Mam nadzieje , że nasi decydenci nie pójdą w okazyjny zakup tych czołgów od USA tylko wybiorą np K2PL z możliwością udziału w programie K3.

Rain Harper
niedziela, 20 czerwca 2021, 11:40

K2 w Polsce rozpoczął karierę od artykułu w niemieckiej prasie. Gruba ściema z tym projektem się wyprawia, włącznie z tym że Koreańczycy wcale nie planują nam nieba przychylić.

tagore
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 17:27

Korea proponuje przekazanie technologii i kredyt na realizację.

Wawiak
niedziela, 20 czerwca 2021, 13:05

Nie muszą przychylać. Wystarczy uczciwa współpraca.

myślenie nie boli...
sobota, 19 czerwca 2021, 23:54

Koreańczycy po 20 latach nie są w stanie zbudować samodzielnie wersji K2 choćby w prototypie, a tobie się marzy ich ulepszanie w Polsce? Wesołek z ciebie

SimonTemplar
niedziela, 20 czerwca 2021, 11:19

Masz informacje sprzed 3 lat. W Od 2018 Koreańczycy stosuja w K2 własny silnik z którym początkowo były problemy i stosowali w pierwszych wersjach niemiecki. Cały. Kadłub i zawieszenie jest koreańskie. Wieża koreańska. Armata i system ładowania koreański. SKO koreańskie. Może 10 do 15 % podzespołów jest importowana. Wiec chyba musisz popracowac nad aktalna wiedzą.....

Davien
niedziela, 20 czerwca 2021, 17:47

Dalej są podobno problemy z przekładnią, choc mieli miec juz swoją.

myślenie nie boli...
niedziela, 20 czerwca 2021, 14:36

Kolego, zarzucasz mi że mam nieaktualne informacje, a jednocześnie sam przyznajesz, że po 20 latach prac nad K2 Koreański przemysł jest w stanie samodzielnie zbudować tylko 85-90% tego czołgu, czyli potwierdzasz to co napisałem: "nie są w stanie zbudować samodzielnie wersji K2 choćby w prototypie". Dodaj do tego fakt, że koreański przemysł jest znacznie bardziej zaawansowany od polskiego, a następnie zastanów się, jakim cudem i w jakiej perspektywie czasowej my tutaj bylibyśmy w stanie zbudować coś, co kolega Arrakis nazwał K3 - moim zdaniem wnioski są oczywiste

SimonTemplar
niedziela, 20 czerwca 2021, 20:33

Ja nie pisałem, że my jesteśmy w stanie zbudować czołg bo to jest poza naszym zasięgiem. Nie mamy technologii, pomysłu, poza tym korupcja w urzędach i MON jest tak wielka, że sam projekt byłby uwalany przez 20 lat zanim cokolwiek by powstało. Przykładów można mnożyć, może to być Anders, projekt Gawron, Tytan itp. Co do pełnej autonomii w budowie czegoś takiego jak czołg to poza USA, Chinami (tu oczywiście kopiowanie technologii), Rosją, UK, Niemcami czy Francją to nie znam innego kraju, który mógłby w 100% wyprodukować samodzielnie czołg wg własnej technologii. Turcja, Indie, Japonia czy wiele innych państw konstruując prototyp zawsze w pewnym zakresie polegają na obcej technologii. Jeśli główne komponenty konstrukcji, poczynając od samego projektu i licząc dalej: kadłub, zawieszenie, silnik, układ przeniesienia, skrzynia biegów, wieża z rotorem, armata, SKO, łączność, system ładowania, dodatkowe komponenty opancerzenia, systemy aktywnej obrony - są koreańskie i wytwarzane są w Korei, to mówimy tu o samodzielnej produkcji. Pomniejsze elementy nie są tu ograniczeniem, zapewne można je zdobyć z różnych źródeł. Aby była jasność sytuacji - Korea dała sobie już spokój ze sprzedażą K2Pl Polsce. Po latach zwodzenia przez naszych 'mężów stanu' temat odpuścili, uznali Polskę za partnera niepoważnego i obecnie skupiają się na innym rynku. Skoro my przez 6 lat rozmów nie potrafimy podjąć decyzji czy chcemy w to iść czy nie (fazy analityczno-koncepcyjne w które wpakowano setki milionów złotych i zakończyły się niczym) to chyba jest jasne o co tu chodzi:) Tak samo z Orką, Krukiem, Narwią, Gawronem, Gorylem... itp. itd. I to samo będzie z Miecznikiem. Gwarantuję.

BUBA
sobota, 19 czerwca 2021, 20:54

A dlaczego nie. Czolgi sa potrzebne na zeszly rok a K3 bedzie najwczesniej za 10 lat a pozniej produkcja. Wiec co do teco czasu??? pudrowany radziecki zlom ???

Rain Harper
niedziela, 20 czerwca 2021, 12:22

Za 10 lat to z taśmy zjadą pierwsze K2 składane w Polsce. Jeżeli dobrze pójdzie. K3 nie istnieje.

Rhotax
wtorek, 22 czerwca 2021, 00:46

W 2025 atak Rosji bedzie . Po 2030 nie dadza rady. Musza szybko zajac Baltow i rozdac paszporty bo rekruta bialego i prawoslawnego potrzebuja .

M1A1 ABRAMS
sobota, 19 czerwca 2021, 19:33

Zamiast leopardów i przestarzałych t-72 powinniśmy je dostać po kosztach w ramach wsparcia wschodniej flanki NATO

myślenie nie boli...
sobota, 19 czerwca 2021, 23:56

szkoda tylko, że Leosie są od nich lepsze na naszym teatrze działań, a w dodatku od 15 lat konsekwentnie budujemy kompetencje do ich remontów/napraw/modernizacji - wprowadzanie trzeciego typu czołgów do WP byłoby skrajną głupotą

Rhotax
wtorek, 22 czerwca 2021, 00:49

Leo to zle zaprojektowany czolg bezpieczniejszy od Teciakow ale nie za wiele. Leo2a4 nasze maja wklady specjalne ok.40 letnie. Gumowe przekladki stracily sprezystosc. Juz slabo chronia.

Ernst
niedziela, 20 czerwca 2021, 11:54

Szczególnie ten magazyn amunicji obok kierowcy...

Ernst Stavro Blofeld
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 22:19

Przebicie pancerza to śmierć załogi a czy bardziej czy mniej widowiskowa to nie ma znaczenia towarzyszu.

Davien
sobota, 26 czerwca 2021, 00:15

Powiedz to załogom Merkav i Abramsów, choc istotnie w rosyjskich czołgach przebicie pancerza to z reguły widowiskowy koniec.

Davien
niedziela, 20 czerwca 2021, 17:48

Silnie opancerzony i schowany za grubym pancezrem czołowym.

Ernst
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 01:25

Sam magazyn nie jest opancerzony ani nie ma tzw. ogniw osłabionych. Sprawdź foty. Trafienie w bok kadłuba i mamy obrazki jak z tymi tureckimi.

Davien
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 19:00

Jak najbardziej jest opancerzony ale nie ma tzw płyt bezpieczeństwa. Jedyne wysadzone w powierze tureckie Leo2A4 to 2 sztuki które sami wysadzili bo nie mogli ewakuować.

myślenie nie boli...
niedziela, 20 czerwca 2021, 14:57

w naszych teciakach pociski są poupychane w każdym kącie, także w tym kontekście trudno uznać twój argument za poważny...

Ernst
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 01:27

A gdzie napisałem, że w teciakach jest lepiej? Oczywiście jest gorzej. Czytamy ze zrozumieniem.

gość
niedziela, 20 czerwca 2021, 10:32

Wycofać T 72 , zaś Pt 91 zmagazynować, wówczas w czynnej służbie pozadają dwa typy czołgów i mamy spokój z wojskami pancernymi na około 2 dekady.

myślenie nie boli...
niedziela, 20 czerwca 2021, 14:59

no to jeszcze się zastanów kto te Abramsy będzie naprawiał, remontował czy w końcu modernizował - przykład Leo2 pokazuje jak zapóźniony jest nasz przemysł i ile potrzeba czasu i pieniędzy, by zbudować ww. kompetencje. nie muszę chyba dodawać, że wysyłanie każdego czołgu z powodu byle łożyska za ocean mija się z celem

Davien
niedziela, 20 czerwca 2021, 17:50

Ale zrozum pan że dotyczy to każdego czołgu jaki kupimy, no chyba ze chce pan czekac 9-10 lt od podpisania umowy na k2PL i miec czołg III+gen jak wszyscy będa jeżdzili IV gen.

myślenie nie boli...
niedziela, 20 czerwca 2021, 23:53

nazwij mnie optymistą, ale myślę, że jednak kompetencje w zakresie przeglądów i drobnych napraw najnowszych Leo2 nasz przemysł byłby w stanie uzyskać w rok czy dwa ze względu na bogate doświadczenia z podobnymi maszynami, więc nie jest prawdą, że dotyczyłoby to każdego możliwego zakupu. w przypadku Abramsów nie mamy natomiast żadnych kontaktów biznesowych i międzyludzkich, nie znamy procedur, nie mamy w końcu niczego podobnego, na czym moglibyśmy bazować - wszystko trzeba by mozolnie tworzyć od zera, a to zajęłoby długie lata

Davien
niedziela, 20 czerwca 2021, 09:22

A pod jakim względem sa lepsze?? Tylko juz daruj pan sobie bajki o turbinie i masie, ok. Aha jaki trzeci typ jak zastapiłyby T-72/PT-91. A jak nasze kompetencje remontowe Leo2 wyglądały to widac przy modernizacji do Leo2PL. I jeszcze jedno: skad pan chce wziąść te Leo2? Bo Niemcom sie skończyły.

drugi Deviant
niedziela, 20 czerwca 2021, 19:09

Ba, Leo2 skończyły się Niemcom i nawet Pigmejom i Aborygenom. A Abrams jest idealny bo pali 72 litry na 100 km.

myślenie nie boli...
niedziela, 20 czerwca 2021, 14:55

Szanowny kolego, wedle dostępnej wiedzy Leo2A7+ pali prawie dwa razy mniej paliwa niż M1A2; ma też dłuższe i lepsze, bo po prostu nowocześniejsze działo; uzupełnianie amunicji jest w Leo znacznie szybsze i nikt nie musi opuszczać czołgu; wymiana powerpacka również jest znacznie szybsza w Leosiu; Leo2 ma też lepsze zawieszenie co widać choćby po znacznie krótszej drodze hamowania. Bajki o turbinie i masie rzeczywiście sobie daruję, chociaż biorąc pod uwagę liczbę rzek w naszym kraju i nośność mostów (zarówno tych stałych jak i towarzyszących) nie lekceważyłbym tak zupełnie kwestii masy. WP ma obecnie na stanie dwa typy czołgów w 5 odmianach i nie ma planu wycofania któregokolwiek z nich (o czym najlepiej świadczy remont najstarszych czyli T-72M1) więc nowy czołg byłby trzecim typem. Na ostatnie pytanie odpowiem pytaniem: a skąd biorą je Węgrzy? Ano właśnie. Skoro prosił pan by nie opowiadać bajek, to ja również proszę by sobie darować opowieści jakoby przemysł niemiecki utracił zdolność do produkcji nowych Leo2A7+ Pozdrawiam serdecznie.

Davien
niedziela, 20 czerwca 2021, 18:01

M1A2 SEP2 ma zasieg 400km/200km, a Leo2 400km/240km. pojemnośc zbiorników z paliwem to 1900 litrów( M1A2) i 1200litrów (Leo2) wiec jakei 2x wiecej. Po drugie penetracja z działa M256 L44 jest porównywalna z 120mm L55 rheinmetalla( lepsza amunicja) Amunicja w M1 jest znacznei lepeij chroniona niż w leo2, pancerz Leo 2 jest sporo słabszy od M1A2 zwłaszcza na bokach i wieży widać ta róznicę . Węgrzy kupili 44 nowe Leo2A7+ płacąc jak za świeże bułeczki, teraz przelicz to na nasze potzreby, podczas gdy M1A2T( poziom SEP2) kosztuje ok 10mln usd nowy. A co do trzeciego typu to tak samo byłoby z Leo2A7+ który jest zupełnie inną wersjaLeo2 niż nasze. O szybkosci wymiany powerpack sie nei wypowiadam, bo nie znam tej wartosci, I panie od myslenia: nigdy nie pisałem że Niemcy nie mogą produkowac nowych Leo2 a cała dyskusja jest o uzywanych czołgach.

myślenie nie boli...
niedziela, 20 czerwca 2021, 23:40

Dane fabryczne rzeczywiście wskazują, że pali tylko 60% więcej, ale np. szwedzkie badania porównawcze mówią o różnicy niemal 2 do 1; penetracja działa Abramsa jest porównywalna, ale jeśli stosuje się amerykańskie pociski podkalibrowe z rdzeniem ze zubożonego uranu, a takich Polska na pewno mieć nie będzie. natomiast dla amunicji z rdzeniem ze spieków wolframu jest znacznie niższa. Działo najnowszego Leosia jest ponadto celniejsze; na temat ochrony balistycznej się nie wypowiadałem, bo też nie było moją intencją mówienie że jeden czołg jest lepszy niż drugi - po prostu uważam, że akurat dla nas lepsze byłyby niemieckie i wskazałem kilka powodów z którymi można się zgadzać lub nie; Leo2A5 to również zupełnie inna wersja niż pozyskane wcześniej Leo2A4, a jednak bazując na wcześniejszych implementacjach nasz przemysł zaskakująco szybko (przynajmniej dla mnie) rozwiną szereg kompetencji również odnośnie nowszych maszyn - jestem przekonany że z Leo2A7+ byłoby podobnie. nie da się tego natomiast powiedzieć o Abramsach, które są zupełnie innymi maszynami niż jakiekolwiek dotychczas używane i nawet na kompetencje w dziedzinie przeglądów trzeba by poczekać wiele lat. Pozdrawiam

Davien
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 19:06

Szwedom to pancerz Abramsa w wersji M1A2 wyszedł na poziomie podstawowoego M1, ale jak sie chce cos uwalic.... Amerykańskei pociski K-EV ze spieków wolframu majapenetrację praktycznie na poziomie M829A1/4, róznica to 3-5%. Leo2A7+ na pewno byłyby lepsze od tych M1A1problem jest tylko jeden: będą znacznei drozsze i nie mozemy miec ich od ręki a czołgów potzrebujemy na wczoraj.

J-23
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 22:28

Uwalcie Armate kupcie Abramsy

asdf
niedziela, 20 czerwca 2021, 17:37

swietnie tylko niemcy nie maja kikusetek wolnych Leopardow 2a7 na zbyciu

myślenie nie boli...
niedziela, 20 czerwca 2021, 23:43

za to mają z nami liczne dwustronne relacje przemysłowe i z pewnością dałoby się produkować je na podobnej zasadzie jak fińskie AMV

asdf
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 21:23

z rosjanami tez maja NS2

myślenie nie boli...
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 23:39

nie oszukujmy się - jakby ten łysy truciciel chciał nam sprzedawać gaz za pół ceny, to też byśmy się wypieli na sąsiadów. co nie zmienia faktu, że NS to błąd

Davien
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 19:07

Jakim cudem?? No chyba że KMW zbudowałby w Polsce swój zakłąd ze swoimi robotnikami i maszynami.

myślenie nie boli...
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 23:32

no rzeczywiście musiał by się zdarzyć cud, wszak ostatnie 15 lat pokazało dobitnie, że Niemcy są odporni na jakikolwiek transfer technologii i know how w dziedzinie Leo2... nie to co Amerykanie o czym świadczą offsety i transfery technologii przy zakupach F-16, HIMARS, Patriot, BH, czy F-35... nadto niemiecki przemysł ma tyle zamówień na A7+ od własnego rządu i zatwierdzonych przez parlament odbiorców zagranicznych, że na taki ruch jak Finowie przy Rośkach czy Francuzi przy Caracalach nigdy by się nie zdecydowali... miej litość kolego...

Davien
sobota, 26 czerwca 2021, 00:25

Panie od myślenia po pierwsze jakos Amerykanie potrafia sprzedac licencje i dokonac transferu technologii i na czołgi i na samoloty ale nie wtedy jak kupujesz 20-30sztuk:) Kup jak Egipt ponad 1000 M1 czy jak Turcja 240 F-16 to sam zobaczysz. Do BHmamy w Polsce transfer technologi na poziomie 70-100% zaleznie od wersji( PZL Mielec) Dla Finów bylismy poteznym klientem ponad 800Rosomaków, kup od USA 800 Abramsów to zobaczysz co dostaniesz. Francuzi przy Caracalach dali najwiecej ze wszystkich ale oczywiście pewien..... musiał to uwalić. Ale, ale tez nie dali transferu technologii poza kompletna fabryką silników i przekładni, Caracale miały byc jedynie w Polsce montowane. raytheon chciał wybudowac fabryke SkyCeptorów w Polsce z pełnym transferem technologii. A teraz do Niemców: gdzie w Polsce mógłbys produkowac te setki Leo2A7V jak nawet Niemcy takich mocy nie mają, produkuja po troche na eksport a sobie przerabiaja starsze Leo2A6? Istotnie kolego potrzebujesz litosci.

myślenie nie boli...
sobota, 26 czerwca 2021, 11:51

Ja nie twierdze, że Amerykanie nie są w stanie wejść w uczciwą kooperację z innymi krajami, twierdzę natomiast, że polskie władze nie są w stanie tego wynegocjować, a wszystkie podane przeze mnie przykłady tego dowodzą. A teraz wyprostujmy kilka bzdur, bo jak na Ciebie bardzo słaby jest to wpis: "Do BHmamy w Polsce transfer technologi na poziomie 70-100% zaleznie od wersji( PZL Mielec)" - powiedz mi proszę, jaką wersję Black Hawka zakłady w Mielcu są w stanie wyprodukować w 100% samodzielnie? ; "ale tez nie dali transferu technologii poza kompletna fabryką silników i przekładni" - już nawet pomijając fakt, że Polska miała mieć również samodzielne możliwości serwisowania i remontowania maszyn, co byłoby niebagatelnym skokiem w dziedzinie know-how, to jeśli przy zakupie 50 maszyn dostaliśmy propozycję takiego transferu technologii jak silniki i przekładnie, to trzeba mieć naprawdę dużo złej woli, by mówić że ktoś nie dawał transferu technologii; "raytheon chciał wybudowac fabryke SkyCeptorów w Polsce z pełnym transferem technologii." - słyszymy to od blisko dekady i na razie nie ma nawet żadnej umowy w tej sprawie, nie mówiąc o jakiejkolwiek realnej inwestycji; ale mówisz o "setkach" w jakiej perspektywie czasowej? bo nikt normalny nie zakłada budowy setek nowych czołgów rocznie, gdyż tego nikt na świecie nie robi. natomiast 20 sztuk rocznie w kooperacji z Niemcami spokojnie mogłyby robić WZM z Bumarem, które już teraz mają szerokie kompetencje związane z Leosiami.

tagore
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 17:32

Współpraca z Berlinem już jest zweryfikowana empirycznie przez ostatnie lata negatywnie.

Marek1
wtorek, 22 czerwca 2021, 10:52

Jak się podpisuje fatalnie sformułowane umowy dopuszczające ich różne interpretacje, to pretensje można mieć wyłącznie do siebie

myślenie nie boli...
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 23:34

a to że są naszym największym partnerem handlowym i inwestorem przemysłowym nie ma dla Ciebie znaczenia?

Ciebie jednak najwyraźniej boli
czwartek, 24 czerwca 2021, 11:08

Partnerem? Kooperacja z nimi to z ich strony typowy outsourcing - najbardziej pracochłonne, energochłonne, nieekologiczne i mało zyskowne prace przy półproduktach są zlecane nam, przy zapewnieniu minimalnej zyskowności, ledwo wystarczającej na pokrycie kosztów produkcji i amortyzacji. Bez dywersyfikacji naszej gospodarki i przejścia na produkcję wyrobów finalnych do końca świata będziemy bantustanem.

myślenie nie boli...
sobota, 26 czerwca 2021, 08:27

widzisz, jedni wolą wejść w łańcuch produkcji i konsekwentnie zdobywać kompetencje, a inni nic nie robić i narzekać że nie są projektantami z Doliny Krzemowej bo oni zarabiają więcej niż podwykonawcy z Samsunga - przemyśl to sobie. żegnam

Djdjdjrj
sobota, 19 czerwca 2021, 17:48

E tam, typowe rozformowywanie pod pretekstem reformy, jak u nas

myślenie nie boli...
sobota, 19 czerwca 2021, 23:57

i żaden rzeczowy artykuł nam nie wmówi, że czarne jest czarne, a białe białe!

gość
sobota, 19 czerwca 2021, 21:20

Tak, tak, tak...

Hmmmmmm
sobota, 19 czerwca 2021, 17:18

Niedawno jeden z najlepszych ponoć Generałów WP wypowiedział się, że "bardzo mocno stawiają na obronę ppanc"! A z powyższego artykułu wynika że mający 58 armat 120mm batalion pancerny marines ma do tego 26 pojazdów z rakietami TOW. Tymczasem nasz batalion 53 Rosomaków - bez choćby jednej armaty - ma aż ...6 wyrzutni Spike. I do tego pieszych. Tak właśnie MON "bardzo mocno stawia na obronę ppanc"!!! 6 pieszych u nas, a 26 pojazdów z wyrzutniami u nich, i to w batalionie czołgów!!!

myślenie nie boli...
sobota, 19 czerwca 2021, 23:59

generałów którzy mieli zwyczaj myśleć o wojsku wyrzucono z wojska za Antoniego, a teraz są (i plotą androny) tylko tacy, którzy myślą wyłącznie o własnych karierach i pieniądzach

Darek
niedziela, 20 czerwca 2021, 14:02

Jak oni myśleli to widać przy okazji ich likwidacji garnizonów na ścianie wschodniej, tablicach Mendelejewa i dozbrajaniu orkiestr wojskowych … w sprzet grający. Tacy to byli stratedzy w tamtych 8 latach.

HRottem fan
wtorek, 22 czerwca 2021, 10:19

A kto utworzył pułk reprezentacyjny zamiast dozbroić liniowe jednostki Garnizonu Warszawa.

myślenie nie boli...
niedziela, 20 czerwca 2021, 15:02

no tak, bo to generałowie podejmują decyzje dotyczące garnizonów i orkiestr wojskowych, i to za to ich zwolniono, a nie dlatego, że nie chcieli salutować przed Misiewiczem...

djo obo
sobota, 19 czerwca 2021, 22:37

ale my mamy o wiele więcej generałów w przeliczeniu na jednego żołnierza, więc chyba się wyrównuje? ;)

laik, zupełny laik
sobota, 19 czerwca 2021, 16:50

To są czołgi na gorącą pustynię ( napęd turbiną ) i do tego wymagają infrastruktury o dużej nośności ( mosty, wiadukty ) i wysokości. K2PL lepsze, a jeszcze lepsze jeśli będzie K3.

7plmb
niedziela, 20 czerwca 2021, 01:54

Zanim zaczniesz pisać dyrdymały to poczytaj o napędzie turbinowym.O arcyciekawym samochodzie Chryslera z turbiną.Przewyższał trwałością,cichą pracą i prostotą konstrukcyjną tradycyjny silnik.I miał być użytkowany przez normalnego amerykańskiego obywatela a nie "turbaniarza" z pustyni.Nie wprowadzono go do powszechnego użytku z powodu droższej produkcji i norm emisji spalin ale w wojsku to nie ma znaczenia.Mając doświadczenia z takim napędem Chrysler zaproponował go do czołgu.

... zejdźNaZiemię
sobota, 19 czerwca 2021, 23:33

Od razu K4 z zapisem na K5

Adam
sobota, 19 czerwca 2021, 20:05

kupimy te Abramsy po Marines

asdf
sobota, 19 czerwca 2021, 19:51

lepszy wrobel w garsci niz golab na dachu, takie mamienie jest chyba na reke tylko naszym wrogom o juz za 10/15 lat bedziemy mieli swoj wlasny czolg produkowany w liczbie 50szt/rok.

Fanklub Daviena i GB
sobota, 19 czerwca 2021, 19:40

Nie! Turbina w gorącym klimacie ma mniejszą moc i sprawność i jest bardzo wrażliwa na zapylenie. Sprawdza się w Arktyce! A stare Ambramsy Marines akurat były "lekkie", "tylko" 61t w porównaniu z 74-94t (zależnie od zabranego wyposażenia) nowych Abramsów. Za to te stare Abramsy Marines miały kiepskie opancerzenie, gorsze niż T-72B... :D

mig
niedziela, 20 czerwca 2021, 13:04

A w jakich to tonach Fanklubiku podajesz? W rosyjskich, amerykańskich czy europejskich?

Davien
niedziela, 20 czerwca 2021, 09:23

Funku, najcięższa wersja M1A2 SEP3 wazy 68 ton wiec dawno tak sie nei usmiałem:)

Ernst
sobota, 19 czerwca 2021, 21:38

94 tony? No trochę cię poniosło.

Fanklub Daviena i GB
niedziela, 20 czerwca 2021, 11:44

74t nowa goła wersja. 2,5t więcej po dołożeniu Trophy. Po dołożeniu "pakietu miejskiego", WRE przeciw IED, trału przeciwminowego już 94t... Jest w National Interest w opisie niedawnych ćwiczeń najnowszej wersji Abramsa na Alasce... :D

Ernst
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 01:30

Bazowa wersja Sep V3 to 68 ton.

Trol
niedziela, 20 czerwca 2021, 12:57

Zapomniałeś mu jeszcze z tyłu podpiąć jakąś haubicę do holowania a na grzbiet cały batalion piechoty i każdy z ciężkim karabinem i zapasem ammo na tydzień.

Ernst
sobota, 19 czerwca 2021, 19:18

K2Pl póki co nie istnieje, jest jedynie faktem medialnym.

Eter
niedziela, 20 czerwca 2021, 08:14

Tak jak Armata, Kurganiec, Su-57. Wszystko w przedprodukcyjnych seriach.

JAck
niedziela, 20 czerwca 2021, 08:04

i właśnie dlatego ten czołg jest świetnym zakupem.

Abrams
sobota, 19 czerwca 2021, 15:53

Czytam te wszystkie komentarze i nasuwa mi się jedna myśl , koledzy , kompletny brak zrozumienia tematu , czołg Abrams to jest część systemu pola walki , jest to jeden z najlepszych współczesnych czołgów , ale to czesc systemu ! jeżeli chcieli byśmy go kupić , to trzeba kupić caly system , bo bez tego się nie da , piszecie tu że to złom , możliwe , ale ci co to piszą nie widzieli nigdy w jakim stanie ten "złom" jest , obawiam się że nasze zmodyfikowane Leo nie dorastają mu do pięt , mało tego , to zupełnie inna kultura techniczna , nie mamy wielu specjalistów od turbin gazowych stosowanych w czołgach , nie mamy wielu specjalistów od elektroniki stosowanej w tych Abramsach , jedyne co dobrze znamy to działo i to wszystko . Co do walki czołg ten musi mieć wysoce nasycone elektroniką środowisko , załoga musi być ochraniana i sama chronić , w przeciwnym razie wszystkie te czołgi spiszemy na straty już drugiego dnia walki , dla nas Leo to szczyt i to wystarczy , Abrams jest za dobry !

wert
sobota, 19 czerwca 2021, 20:32

60% kosztów utrzymania Abramsa to koszty napędu. Połowa trwałości diesla 2X większe zużycie paliwa do tego preferowane jest lotnicze, Na innych wydajność mocno spada. Jedyna ciekawa rzecz to chrapy zabezpieczające bardzo wrażliwą turbinę na zachłyśnięcie się wodą. Wszystkie za symbolicznego dolara + dokumentacja + zgoda na nasze modyfikacje, mozna by się zastanowić. Ale tak się nie stanie. Lepiej gadać z Koreą i Turkami. Póki co K2PL potem wspólny K3. Rynek na +-2 tyś szt. Pies ganiał niemieckofrancuskią czesankę pod włos

Davien
niedziela, 20 czerwca 2021, 09:28

Wert nie rozśmieszaj ludzi: M1A2 na 1900 litrach paliwa przejeżdza 400km po drodze i 200 w terenie. Turbina chodzi na dowolnym paliwie i jakoś ŻADEN użytkownik Abramsó nei wymienił jej na diesla choć mieli taka możliwość, ups.

wert
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 15:17

co ma zasięg do zużycia paliwa a co za tym idzie KOSZTÓW utrzymania?? Turbina chodzi na DOWOLNYM paliwie ale na innych poza JP-8 wydajność spada wyraźnie. Na miejscu sowietów walczyłbym z Abramsem w czasie deszczu. Wiesz czym się kończy zachłyśnięcie turbiny wodą? Turbina jest mocniejsza, lżejsza 2x od diesla więc można było dołożyć pancerza dlatego jankesi ją wybrali. jednak problemy z AGT 1500 są jednym z powodów, dla których US Army w czynnej służbie posiada jedynie 1288 Abramsów, czyli mniej niż dwadzieścia procent z 7000 czołgów posiadanych ogółem przez USA. USA wydało już kilkaset milionów dolarów na program budowy nowego silnika dla czołgów oznaczonego LV100-5. Ma on 43% mniej części i wymaga mniej niż połowę środków na utrzymanie od poprzednika. Ponadto jest lżejszy, mniejszy i nie wydziela widocznych spalin. Jednak jego wprowadzenie do produkcji będzie kosztować kilka miliardów dolarów.

Davien
sobota, 26 czerwca 2021, 00:28

Odniose sie tylko do jednego bo twoich kłamstw nie chce mi się prostować: USA ma w linii 2508 Abramsów z 3700 zmagazynowanych , reszty tego.... co wypisujesz...

Ernst
niedziela, 20 czerwca 2021, 11:59

Fakt. Trzeba też dodać, że JP-8 jest dwa razy tańsza.

Bania
niedziela, 20 czerwca 2021, 01:56

Zależy..ILE MAMY..CZASU !

wifi
sobota, 19 czerwca 2021, 15:46

Fajne te czołgi, nie kupować i nie dać się wrobić w Abramsa. Korea, Turcja, Włosi byle nie Abrams.

Adam
sobota, 19 czerwca 2021, 20:06

Decyzja już zapadła, kupimy Abramsy

myślenie nie boli...
niedziela, 20 czerwca 2021, 00:13

...i przerobimy je na transformersy!

mig
niedziela, 20 czerwca 2021, 13:06

Przerobimy je na gwiazdę śmierci i analoga będą mieć tylko w mirze Rosjanie.

asdf
sobota, 19 czerwca 2021, 19:52

na miejscu rosjan tez bym tak myslal, wszystko tylko nie Abrams

wyborca Bidena
sobota, 19 czerwca 2021, 23:50

Nazwy narodowości piszemy wielką literą.

asdf
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 13:39

Wiem. Ja "rosja" pisze z małej.

też Deviant
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 22:08

To taj ja usa.

kd12
sobota, 19 czerwca 2021, 15:43

Co artykuł to w "konkursie życzeń" potencjalne nowe kosztowne zakupy dla SZ RP. Po co nam 3 platforma czołgowa ? Przyszły czołg ma być produkowany w Polsce, ponieważ potrzeba dla armii będzie na ponad 500 egz. Czołgów nam dzisiaj nie brakuje, a modernizacja Leo2A4 sporo kosztuje. Pogardzane na forum T72 "malowane" są za free ?

Adam
sobota, 19 czerwca 2021, 20:07

Druga bo Abramsy miałyby zastąpić T-72 i PT-91

Republika bananowa
sobota, 19 czerwca 2021, 15:14

Dwa odmalowane T-72 poszły z dymem hahaha

O czym tu gadać?
sobota, 19 czerwca 2021, 18:00

Tylko osoba o głęboko złej woli , pominie "drobny" fakt że bez zderzenia by nie "poszły z dymem"!

patriota
sobota, 19 czerwca 2021, 14:44

Czyli to są te Abramsy oferowane Polsce będące przedmiotem prowadzonych teraz negocjacji? Mają stanowić wyposażenie 6-7 batalionów pancernych.

Adam
sobota, 19 czerwca 2021, 20:07

Dokładnie te same, do tego mówi się o Viperach i Venomach

Kasander
niedziela, 20 czerwca 2021, 11:12

Jest ich za mało na zastąpienie wszystkich t72 i Twardych. Inaczej nie ma to najmniejszego sensu.Logistyczny koszmar.

Adam
wtorek, 22 czerwca 2021, 22:16

Ma sens bo T-72 to złom, a modernizacja Leopardów leży

QVX
sobota, 19 czerwca 2021, 22:45

A jakie AH-1Z USMC wycofał? AH-1W to coś innego od AH-1Z.

rezerwa 77r.
sobota, 19 czerwca 2021, 14:34

jak najdalej od tego wynalazku , jak i od LCS

Ernst Stavro Blofeld
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 22:29

Dokładnie tak.

kd12
sobota, 19 czerwca 2021, 19:54

słusznie, popieram i pozdrawiam

Darek
sobota, 19 czerwca 2021, 17:33

Ty to masz ,,wiedzę”

Xzibit
sobota, 19 czerwca 2021, 13:49

W Polsce na autostradzie poszedł z dymem odmalowany sowiecki szrot T-72,całe dwie sztuki :) Brawo MON za odmalowanie szrotu,bez wojny szrot się pali :)

Kasander
niedziela, 20 czerwca 2021, 11:27

Nie jaraj się tak. Spłonął ciągnik z naczepą a nie czołgi. Czołgi są uszkodzone ale na pewno nie poważnie. Osmalił się pewnie jakiś zewnętrzny osprzęt, a może tylko farba. Raczej nie będzie problemu z tym , żeby te T72 były przywrócone szybko do sprawności.

Darek
sobota, 19 czerwca 2021, 17:35

Ani sztot ani odmalowany, a poszedł bo takie lemingi jak ty z osobówek przed nimi dzwona zrobiły swoimi passatami.

123
sobota, 19 czerwca 2021, 19:47

no widzisz jednak szrot i to odmalowany, a w wypadku brały udział tylko te dwie ciężarówki z tym szrotem ;)

JSM
sobota, 19 czerwca 2021, 21:37

Nie prawda. Przed nimi był dzwon i skasowana osobówka.

Darek
niedziela, 20 czerwca 2021, 14:13

Ale skąd on ma to wiedzieć?! Ma passata 15 letniego bez serwisu i się wypowiada.

Sidematic
sobota, 19 czerwca 2021, 13:46

No to już wiemy co nasi geniusze będą chcieli kupić. Akcja przygotowawcza w toku.

asd
sobota, 19 czerwca 2021, 13:05

Czołg to przeszłość, nieważne czy T-90 czy abrams. Przeciw atakowi z powietrza nie ma szans, tak jak i w mieście: 2 strzały z RPG zza węgła i po abramsie, tylko że RPG to kilka tysięcy a abrams to kilka/kilkanaście (nie wiem dokładnie) milionów .

kd12
sobota, 19 czerwca 2021, 20:01

a o jaki RPG Ci się rozchodzi ? bo nie jest 1 !

123
sobota, 19 czerwca 2021, 19:49

za dużo gierek komputerowych kolego. Po1 nie przebijesz Abramsa RPG, po2 trzeba być srogim kamikadze aby na BMT z RPG na ramieniu wyskoczyć.

xawer
sobota, 19 czerwca 2021, 19:38

Wiedza z gier komputerowych? W Abramsy w czasie wojen w Iraku trafiły setki pocisków z RPG. Żaden nie został zniszczony. Pancerz Chobham zrobił swoje. Teraz powszechnie wprowadzają aktywną obronę więc rakiety kierowane(także pociski ppanc z dział) będą mniej skuteczne. Nowoczesne czołgi MAJĄ szansę!

Fanklub Daviena i GB
niedziela, 20 czerwca 2021, 11:46

No popatrz! I oszukani tą propagandą Irakijczycy kupili 140 Abramsów, z których 1/3 w 3 miesiące stracili w boju z ISIS i już nie chcą Abramsów, tylko wolą czołgi rosyjskie. Takie świetne i niezniszczalne są te Ambramsy. Tak samo Egipt, który też się dał namówić na Abramsy a jak je dostał, to teraz woli też rosyjskie czołgi... :D

Wawiak
niedziela, 20 czerwca 2021, 21:19

Bo tańsze, więc jak się je straci, to i koszt mniejszy. Przy takim myśleniu to faktycznie ruskie są lepsze. Gorzej, jeśli chcesz prawdziwy czołg do walki. BTW ile tych irackich Abramsów wpadło w ręce w magazynie? Bo mnie się wydaje, że zdecydowana większość - i co najwyżej świadczy to o armii irackiej, a nie o samych czołgach.

Rain Harper
niedziela, 20 czerwca 2021, 15:57

A taka Malezja Mali wybrała czołgi polskie nad T-90. Fakt jest taki, że Moskwa dopiero w 2013, z pomocą francuskiego przemysłu osiągnęła kompetencje Bumaru końca lat '90

Darek
niedziela, 20 czerwca 2021, 14:14

Nie stracili tylko porzucili i zwiali na piechotę. Takie to wojsko, po drugie brak im kultury technicznej.

Fanklub Daviena i GB
niedziela, 20 czerwca 2021, 18:54

Stara śpiewka fanów kałbojów - T-72 przegrały bo były dziadowskie, a Abramsy "bo brak kultury technicznej"... Trochę obiektywizmu, bo z powodu sprzecznych kłamstw się ośmieszacie dysonansem poznawczym... :D

Wawiak
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 14:33

No cóż, jeśli fakty przeczą teorii, tym gorzej dla faktów. jak widać, dla niektórych ta tradycja jest ciągle żywa. Wiesz Funku, Syrenka też może wyprzedzić Ferrari - gdy np. Ferrari jest stoi bez kierowcy. Ale wbrew temu, co ci się może wydawać, to wcale nie znaczy, że Syrenka jest lepsza od Ferrari.

Jur
wtorek, 22 czerwca 2021, 12:17

Hah, dobrze powiedziane.

U was takie drogi to norma
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 22:33

Ferrari na normalnej drodze urwie koło albo wahacz i je wyprzedzi nawet rower a tym bardziej Syrenka.

lekarz
sobota, 19 czerwca 2021, 18:50

O ile dobrze pamiętam rekord to 32 trafienia Abramsa przez RPG i czołg postał sprawny i walczył dalej.

sdfghjk
sobota, 19 czerwca 2021, 21:40

Słabo pamiętasz. Te trzydzieści kilka trafień to dostał Challenger i nie z samych RPG a z armat p-panc - w tym czołgowych i granatników.

Davien
niedziela, 20 czerwca 2021, 09:30

Merkava ponad 30 z RPG i ppk i pojechała dalej. Jedyne Abramsy zniszczone w Iraku padły ofiara friendly fire.

A1amo73
sobota, 19 czerwca 2021, 18:47

Takie rzeczy to w grach komputerowych.

Zmechol
sobota, 19 czerwca 2021, 17:27

Naprawdę? Spróbuj przebić z RPG 7 (pewnie o niego Ci chodzi) Abramsa - życzę powodzenia. O tym, że czołgi są potrzebne i nie są przeszłością pokazały walki na Ukrainie.

Davien
niedziela, 20 czerwca 2021, 09:33

Udało się w 2003r Granat PG-7VR o penetracji 750mm RHA przebił boczny pancerz pomiedzy kołami nosnymi i uszkodził M1A1. Tyle ze w tym miejscy to przebiłby dowolny czołg.

niepamięć wsteczna
niedziela, 20 czerwca 2021, 09:23

"...Spróbuj przebić z RPG 7 (pewnie o niego Ci chodzi) Abramsa - życzę powodzenia.." No popatrz a kiedyś w Iraku widocznie o tym zapomnieli bo z RPG-7 przestrzelili amerykańskiego Abramsa w poprzek "na wylot"!

Davien
niedziela, 20 czerwca 2021, 18:08

Podobnie w tym miejscy zrobiliby na wylot dziure w T-14, Leo2A7, T-90M i kazdym czołgu swiata. Trafili go pomiedzy koła nosne.

niepamięć wsteczna
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 09:15

Otóż sprawa wyglądała zgoła inaczej ale całkowicie rozumiem chęć manipulacji i przeinaczania faktów do której zdążyliśmy się przyzwyczaić. Pocisk nie trafił "pomiędzy koła nośne" a w w prawy, czwarty licząc od przodu, człon fartucha chroniącego układ jezdny i podstawowy pancerz kadłuba. Przebił rzeczony fartuch którego konstrukcja (liczba warstw i zastosowany materiał) nadal pozostaje ścisłą tajemnicą a następnie przebił zasadniczy dwucalowy pancerz kadłuba ponad gąsienicą a nie między kołami penetrując wnętrze przedziału załogowego wieży, uważanego do tej pory za całkowicie niewrażliwy na ogień ręcznej broni przeciwpancernej. "Przeorał" oparcie siedzenia ładowniczego rzucając jego samego na konsolę GPS i rozdzierając mu kamizelkę przeciwodłamkową na plecach. Przeszedł potem pod zamkiem działa uderzając w lewą burtę kadłuba, która także przebił. I na koniec-o tym czy taki pocisk "w tym miejscy zrobiliby na wylot dziure w T-14, Leo2A7, T-90M i kazdym czołgu swiata" ani ja ani ty nie mamy najmniejszego pojęcia.

x13
sobota, 19 czerwca 2021, 13:01

Preferowane paliwo JP8 - paliwo lotnicze - w czołgu, nie wiedziałem.

Fanklub Daviena i GB
sobota, 19 czerwca 2021, 19:46

Wojsko USA wszystko napędza JP8, nawet Humvee! Wg USA tak jest "taniej" i upraszcza to logistykę. Naprawdę chodzi o to, że USA nie ma ciężkich frakcji ropy i dlatego w USA zawsze był deficyt oleju napędowego i olej napędowy zawsze tam był droższy od benzyny. To jedna z głównych przyczyn dlaczego ciągle kombinują z napaścią na Wenezuelę, bo z powodu embarga, deficyt oleju napędowego w USA zaczyna robić się bardzo dotkliwy. Dlatego w wojsku, ze względów strategicznych, co tylko się da postanowili napędzać naftą lotniczą.

Wawiak
niedziela, 20 czerwca 2021, 21:28

W obecnej sytuacji zapewne Wenezuelczycy bardzo by chcieli być napadnięci przez USA, a najlepiej zostać kolejnym stanem USA.

Davien
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 11:35

Nie da się. Portoryko już trzy razy starało się zostac stanem USA a ci jakos nie chcą się zgodzić.

Piotr
sobota, 19 czerwca 2021, 18:22

Wychodzi na to , że mają silniki wielopaliwowe.

Adam
sobota, 19 czerwca 2021, 20:08

Dokładnie to turbiny gazowe.

sobota, 19 czerwca 2021, 17:19

Abrams ma turbinę. Tego nie wiedziałeś?

Asd
sobota, 19 czerwca 2021, 17:11

Abramsy są napędzane turbina gazową a nie silnikiem Diesla.

Fanklub Daviena i GB
sobota, 19 czerwca 2021, 19:48

Gdyby był napędzany dieslem, to ważyłby o kolejne 2.5t więcej... Dlatego USA wybrały turbinę a nie dlatego, że im się bardziej od diesla podobała... :D

Kot
niedziela, 20 czerwca 2021, 09:09

A może dlatego że od lat 80 tych dawały one 1500 ps mocy a nie jak rosyjskie słabiutkie silniczki, które dopiero teraz oscylują pod 1500 koni?

Davien
niedziela, 20 czerwca 2021, 18:10

Niby jakie? Bo W92S2 ma 1130hp, silnik Armaty 1200hp, po wyzyłowaniu dochodzi do 1500hp ale żywotność spada drastycznie.

Ork
sobota, 19 czerwca 2021, 16:57

Jakbys wiedzial ze abramsy sa napedzane turbinami, to bys sie tak nie dziwil

kolargol
sobota, 19 czerwca 2021, 12:56

Jak by odstąpili za darmo to jeszcze ale za miliony to dziękujemy.

Darek
niedziela, 20 czerwca 2021, 14:16

Tak, tak. Bo K2 będą za to za darmo….dzieciaki.

Cywil
sobota, 19 czerwca 2021, 12:23

Nie brać! To skarbonka dla brata, a w zamian niewiele. Wejść w K2, albo z Turkiem rozmawiać.

U
sobota, 19 czerwca 2021, 15:53

Jak nie stać na nową s klasę to lepiej mieć używanego dodge'a niż dalej jeździć rozpierdzieloną starą ładą z samozapłonem co nie ?

misiek
sobota, 19 czerwca 2021, 21:47

Można wziąć nowe auto z pak9ietem serwisowym, a można wziąć kilkunastoletnią "klasę premium" której utrzymanie w ciągu kilku lat będzie kosztowało tyle co połowa kosztów zakupu nowych wozów.

Trol
niedziela, 20 czerwca 2021, 09:10

Abramsy było oferowane z silnikami diesla, ale nikt takich nie chciał kupować. W razie czego turbiny można pewno podmienić bo to część modułowa.

Aster
sobota, 19 czerwca 2021, 14:50

Takie abramsy zamiast T72 by byly swietne oferuja lepsza przezywalnosc niz sowiecki zlom , z co zrobic z uzywanymi T72 , dlaczego nie przerobic ich na ciezkie transportery dla WOT ?

Gts
niedziela, 20 czerwca 2021, 07:55

I koszty utrzymania takie, ze nie stac nas na paliwo. Nasie wezma, a co tam. Reklama zeobi swoje, a ze calkowicie zatka to nasza logistyke to kogo obchodzi.

Wojciech
sobota, 19 czerwca 2021, 21:43

Ciężki transporter z silnikiem z tyłu???? Co ty opowiadasz? Widziałeś kiedyś czołg?

Davien
niedziela, 20 czerwca 2021, 09:36

Achzarit, T-15, ukraińskei modyfikacje T-72 coś ci mówi?

Ewa
sobota, 19 czerwca 2021, 13:40

O czym rozmawiac? Co Turcja to kolejny nasz opiekun?

asdf
sobota, 19 czerwca 2021, 13:32

sama licencja ile bedzie kosztowala? serwis K2 czy Altayow tez za darmo nie bedzie, Abramsy to najlepszy wybor i najszybszy nie za 10 lat (przy najlepszych wiatrach) tylko sa juz, teraz gdy sa nam potrzebne.

Zmechol
sobota, 19 czerwca 2021, 17:33

To nie jest najlepszy wybór. Ich użytkowanie będzie koszmarnie drogie. Już na starcie trzeba będzie wymienić silniki na diesle, bo na turbinę gazową nas po prostu nie stać. Do tego wprowadzamy do armii kolejny typ czołgu, a to oznacza naprawdę duże problemy logistyczne. Nie, nie powinniśmy iść tą drogą.

Kot
niedziela, 20 czerwca 2021, 09:12

Myślę że paliwo to nie taki koszt jeśli wlać do tego można bądź co. A w razie w wymienić na diesla i problem z głowy.

Davien
sobota, 19 czerwca 2021, 22:59

Zmechol, a wpowadzając K2 czy Altaya czyli jeszcze gorsze od Abramsów czołgi nei wprowadzasz nowego typu? Na turbine nas spokojnie stać wiec daruj sobie bajki

Adam
sobota, 19 czerwca 2021, 20:09

Logistykę zapewnią Amerykanie

LOL
sobota, 19 czerwca 2021, 21:48

Żartujesz sobie, prawa?

Adam
wtorek, 22 czerwca 2021, 22:17

Przenoszą brygadę pancerna do nas więc i tak muszą zbudować logistykę

asdf
sobota, 19 czerwca 2021, 19:53

mozna zawalczyc o serwis w PL i to tez w jednostkach remontowych WP tak jak bylo kiedys, zadne zewnetrzne zaklady nie sa do tego potrzebne.

Duck
sobota, 19 czerwca 2021, 17:25

Zgadzam się że Abramsy to najlepszy wybór jeśli mamy je mieć najszybciej , ale tylko w wersji z silnikiem MTU 883 V-12 eksportowa wersja silnika Diesel o mocy 1500 KM lub 1630 KM, oraz Automatem ładującym , Działem głównym o długości L55

FIFA rafa
niedziela, 20 czerwca 2021, 09:17

Abrams z tym silnikiem i ta lufą to chyba w ogóle nie występuje.

Tropiciel
sobota, 19 czerwca 2021, 16:32

Najszybszy nie znaczy najlepszy. Najlepiej to same opracować jak Turcy zrobili, zakupić jedynie licencje na to co brakuje. W dłuższej perspektywie jedyne sensowne rozwiązanie.

gisbourne66
sobota, 19 czerwca 2021, 23:21

A kto niby te wozy będzie robił? Ci co się znali na tej robocie, wyjechali, bo nikt kilkanaście lat nie będzie powietrzem żywił rodziny. A zakłady sprywatyzowano i w większości zamknięto. Miłego dnia.

Ernst
sobota, 19 czerwca 2021, 15:56

Problem z wersją M1A1 jest taki, że wozy te będą serwisowane tylko do roku 2024/2025. Zatem siłą rzeczy trzebaby zdecydować się na M1A2 albo jakąś "polską" wariację. Zobaczymy co przyniesie MSPO, bo plotki mówią, że GDLS coś szykuje.

Kiks
sobota, 19 czerwca 2021, 14:15

Ich serwisowanie jest kosmicznie drogie. Dlaczego USA zatem je trzymało? Żeby choćby utrzymywać przy życiu firmy je serwisujące.

cb
sobota, 19 czerwca 2021, 12:22

Decyzja o wycofaniu czołgów jak najbardziej słuszna. Przewaga USA nad komunistami jest już tak ogromna, że do walki z komuszymi tankami wystarczą Amerykanom bezpilotowce (plus trochę lotnictwa załogowego).

czegoż to te trolle nie wymyślą
sobota, 19 czerwca 2021, 17:54

Dedekian50 "specjalistą" od czołgów.

Dark
sobota, 19 czerwca 2021, 14:39

Tak jak by Chińśka armia jest o wiele bardziej nowoczesna.....

Axel
sobota, 19 czerwca 2021, 17:54

Chińska armia to muzeum nawet w porównaniu do takich staroci jak F-22, Seawolf czy Nimitz.

SimonTemplar
sobota, 19 czerwca 2021, 11:58

Założę sie, że to są nasze czołgi nowej generacji. Nawet ilosc jest zbliżona do planowanych 500 szt. Jankesi je tylko wyczyszczą z blota i piachu i Błaszczak będzie zachwycony.

Kot
sobota, 19 czerwca 2021, 18:00

W porównaniu do pt czy tecieków. To dwie generacje wyżej.

SimonTemplar
niedziela, 20 czerwca 2021, 10:02

oczywiście, że wyżej. Tylko to miał być tzw. "czołg przyszłości" nowej generacji a nie konstrukcja z lat 70-tych ubiegłego wieku. Dodatkowo kupimy go bez amunicji uranowej, będzie stosowana zwykła z Mesko bo pasuje do tej armaty, czyli właściwe bez amunicji ppanc. Dodatkowo zwracam uwagę, ze to są czołgi w wersji A1. Wersja modernizowana M1A2 jest niedostępna. No i koszty utrzymania.......

Davien
niedziela, 20 czerwca 2021, 18:14

Simon, o pierwsze zawsze mozna kupic amunicję K-EV do M256 mająca osiągi porównywalne z M829A1/4 Po drugie M1A2 sa jak najbardziej dostepne, ostatnio Tajwan kupił sobi nówki M1A2T napoziomie M1A2 SEP2 w cenie ok 10mln usd za sztuke. Po trzecie wszystkie obecnie dostępne czołgi wywodza się z lat 70-80. nawet Armata powstała w programei który zaczeto w 1979r.

Kot
niedziela, 20 czerwca 2021, 13:08

Cena czyni cuda. A jak wygląda czołg przyszłości to pokazała Rosja. Myślę że ten ich wynalazek armata to będzie w 20 wersjach jak su 57 a i tak wyjdzie jak zwykle nic ciekawego.

Darek
sobota, 19 czerwca 2021, 15:09

A ruscy przestraszeni, i o to chodzi.

devlin0
sobota, 19 czerwca 2021, 11:49

Niedlugo pewnie nam zaoferuja....

Absolutnie NIE!
sobota, 19 czerwca 2021, 13:49

Ten pseudo artykuł to tzw. podgatowka. Sprawdzanie jak miejscowa gawiedź zareaguje na wiadomość o kilkuset wolnych czołgach do wzięcia.

Davien
sobota, 19 czerwca 2021, 13:30

W porównaniu z tymi Abramsami nasze T-72/PT-91 to prehistoria. Jedyne porównywalne to nasze Leo2A5.

K.
sobota, 19 czerwca 2021, 16:20

To nie są złe czołgi , pewnie do zgarnięcia w pakiecie z resztą sprzętu . Problem tylko polega na tym , że nie pozyskamy ich na takich warunkach jak Leo . Największym problemem są zresztą koszty utrzymania , do Leopardów mamy logistykę . Moim zdaniem lepszym wyborem jest zakup używanych Leo po modernizacji od niemieckiego przemysłu .

Davien
sobota, 19 czerwca 2021, 23:03

Panie K, a ma pan te Leo2 w Niemczech? Bo oni sami dla siebie wyciagaja resztki z magazunów i modernizuja. Do tego M1A1 w tej wersji co mieli marines to minimum poziom Leo2A5 jesli nie lepiej. Oczywiscie ze lepszy byłby M1A2 ale akurat nie bardzo mozemy wybrzydzać. Do tego łatwo zrobic moderkę do uzywania M829A4 co daje też K-EV Mk4 , obecnie najnowsze dostepne pociski 120mm

K.
niedziela, 20 czerwca 2021, 13:22

Nie kupi się Leo z nadwyżek armii tak jak robiliśmy to poprzednio . Bundeswehra ma jeszcze jakieś pojedyncze A4 i A5 w magazynach ale tego nikt nie kupi . Przemysł miał jeszcze jakiś czas temu ok. 400 używanych maszyn . Informacja raczej sprawdzona bo pisano o tym na tym portalu w artykule opisującym ofertę którą dostali Anglicy od niemieckiego przemysłu . Tam padła liczba dostępnych maszyn . Uważam , że obecnie rządzący nie będą chcieli skorzystać z tej oferty bo maszyny trzeba kupić od przemysłu , oczywiście już zmodernizowane przez nich . To nie przejdzie . Dlatego jedyną realną opcją są M1 , ze względu na koszty nie po pełnej modernizacji do najnowszych odmian tylko używane . Te maszyny są naprawdę dobre , pytanie tylko czy mamy szansę kupić je po okazyjnej cenie ? Obawiam się , że nie . Dlatego lepiej spytać o Leo 2 , nie muszą być zmodernizowane do A7+ .

Davien
niedziela, 20 czerwca 2021, 18:18

Tajwan kupił nowe M1A2T( poziom M1A2 SEP2) za 10mln usd od sztuki, wiec jak widac da sie. A to ze u nas upieraja sie wszystko samemu robic to widac od Gomułki kiedy tak zabili TS-16 Grot a obecnie cierpi NAREW, czy śmigłowce.

K.
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 21:58

Co do robienia wszystkiego samodzielnie pełna zgoda , nie zawsze się to opłaca . Problem polega na czymś innym . Nie kupimy czołgów po 10 mln za sztukę . Okazja za maszyny używane to kwoty porównywalne do sumy jaką zapłaciliśmy za A5 . Jeżeli mamy płacić wartość rynkową to nie ma o czym myśleć , zostają tylko Leo 2 .

Adam
wtorek, 22 czerwca 2021, 22:19

No właśnie o to chodzi ze nie ma Leo na rynku

K.
piątek, 25 czerwca 2021, 14:54

Są , używane ma niemiecki przemysł .

Vugu
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 20:40

Robić niekoniecznie. Serwisować koniecznie.

QVX
niedziela, 20 czerwca 2021, 06:15

A dlaczego nie można dopancerzyć M1A1? USMC ograniczała tutaj ładowność jednostek desantowych.

Davien
niedziela, 20 czerwca 2021, 18:17

A kto broni?? Ale dyskusja jest o czołgach marines. Aha ładowność LCAC czy LCU pozwala zabrac nawet odpowiednio 1 lub 2 M1A2 SEP2/3

XVQ
niedziela, 20 czerwca 2021, 21:28

No właśnie i tak ye czołgi trzeba domodernizować i wyremontować (USMC ma problemy z budżetem, więc pewnie tu oszczędzali, jak z innymi pojazdami). A ładowność? Dla M1A2 to jednak na styk i uznali, że ten zapas jest potrzebny.

Davien
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 11:42

LCAC zabiera do 75 ton wiec jeszcze zostanie nawet przy SEP3 ważacym 68ton A z LCU jedynie najmniejszy miąłby problemy z dwoma SEP-3,pozostałę żadnych. LCU2000 zabrałby nawet 4 M1A2 SEP3 naraz. Oczywiscie że te M1A1 powinnismy zmodernizowac do M1A2 ale nawet w tej wersji są lepsze od wszystkiego co mamy poza Leo2A5.

Adam
sobota, 19 czerwca 2021, 20:11

niemiecki przemysł nie ma 400 używanych Leo

Rain Harper
sobota, 19 czerwca 2021, 20:07

Chyba już nie ma używanych Leo.

LOL
sobota, 19 czerwca 2021, 21:51

Nie tylko nie ma używanych, ale wręcz jest problem z nowymi. Dlatego niemcy swojego czasu planowali opracowanie całkowicie nowych podwozi, przez Rheinmetall, bo 2A7V

K.
niedziela, 20 czerwca 2021, 13:25

Pisano o 400 używanych Leo na tym portalu , propozycję współpracy dostali Anglicy . Węgrzy kupili fabrycznie nowe czołgi więc problemów z produkcją podwozi nie mają .

certy
sobota, 19 czerwca 2021, 13:06

niestety abramsy nie maja szans z powodu silnka i masy, wedlug naszych wojskowych. aszkoda bo ersja c byla by wzmocnieniem za rodzine t bardzo duza i to w szybkim czasie dostarczenia.

Jak Pan Jezus powiedział? Tak jak Pan Jezus powiedział.
sobota, 19 czerwca 2021, 11:42

Abrams jest obecnie najlepszym czołgiem. Szkoda, że my nadal pudrujemy ex-sowieckie trupy albo kupujemy Leotardy projektowane przez skukoldowanych powojennych niemców tak, żeby absolutnie nie mogły być użyte do ofensywy.

123
sobota, 19 czerwca 2021, 19:55

tia Abrams lepszy od Leo2 ehhh te internetowe szpece :D. Dobrze, że skundleni Niemcy pomogli US z projektem Abramsa bo by US śmigało dalej w 1-gen. tankach.

LOL
sobota, 19 czerwca 2021, 21:52

Oczywiście że jest lepszy- pod kątem projektu, Abrams wyeliminował większość słabych stron i osłabionych stref znanych z leoparda. Elektronika, SKO to inna sprawa.

Ernst Stavro Blofeld
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 23:50

Śmiem wątpić.

Tja
sobota, 19 czerwca 2021, 17:42

Abrams i Leopard wywodzą się z jednego projektu czołgu a i armata Abrams to licencja niemieckiej, krótkiej wersji, którą sami Niemcy dawno zastąpili dłuższą i nowocześniejszą.

Trol
niedziela, 20 czerwca 2021, 09:23

Uda nie musi wydłużać lufy bo używa pocisków że zubożonego uranu. Przenikalność wtedy jest porównywalna do najnowszych luf i pocisków niemieckich. O rosyjskich nawet nie pisze. Gdyby Europa chciała zrobić wyścig zbrojeń z Rosją to zjadła by ich technologicznie na śniadanko.

Davien
sobota, 19 czerwca 2021, 23:06

Nie, Abrams to odmienny projekt, nie wywodzi sie z MBT-70. Projekt wywodzący sie z tego czołgu w USA odrzucono. A co do działa to M256 istotnie jest mocno zmodyfikowaną armata Rheinmetalla mająca jednak taka sama penetracje jak niemiecka L55 i znacznie lepszą amunicje.

Tja
niedziela, 20 czerwca 2021, 19:00

Wywodzi sie z MBT-70 a raczej mixu niemieckiego i amerykanskiego prototypu, po tym jak amerykanie uznali Leo 2 za za ciezki i za drogi a chcieli go wprowadzic. Rozbieznosc byla tez w pancerzu, poniewaz Niemcy chcieli stalowy a Amerykanie Burlington, ktory rozwineli pozniej do Chobham a Niemcy stworzyli swoj kompozytowy. Niemcy przejeli od Amerykanow spora czesc optyki a Amerykanie dzialo i gasiennicowy uklad biezny. Czolgi sa jaknajbardziej spokrewnione a co do amunicji to amerykanska nie jest "lepsza" tylko nieakceptowalna dla Niemiec i wielu krajow, ze wiadomego wzgledu! Zamiast amunicji radioaktywnej Niemcy wydluzyli lufe, ulepszyli pociski wolframowe i maja podobny efekt bez zasyfianie pola walki/swiata!

Davien
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 08:39

Jeśli walczymy na terenie nieprzyjaciela - na przykład w celu całkowitej likwidacji jego siły żywej, infrastruktury i woli walki - to, paradoksalnie, stosowanie amunicji ze zubożonego uranu jest zaletą - taktyka spalonej ziemi.

Z prawej flanki
sobota, 19 czerwca 2021, 21:53

L55 ma abrzymie problemy z wpadaniem w drgania i obniżoną celnością. Dlatego amerykanie używają L44, i dlatego w naszej modernizacji nie zdecydowano się na wymianę, a jedynie modernizację L44.

Ernst Stavro Blofeld
poniedziałek, 21 czerwca 2021, 23:59

Amerykanie używają L44 a nie L55 bo zamiast badziewnych i drogich pocisków ze spieków wolframu używają ciężkich pocisków z DU i do strzelania takimi zmodyfikowali standardowe armaty, po za tym L44 dużo lepiej się sprawdza w terenie zabudowanym gdzie drzewa, latarnie i inne przeszkody przeszkadzają przy długiej lufie. No i koszty wymiany armat a tylko części mechanizmów to przepaść, tak samo jak koszty amunicji spiekane proszki wolframu a odkuwki ze stopu Uranu to kolejna przepaść finansowa co przy tysiącach czołgów ma konkretne znaczenie.

Davien
niedziela, 20 czerwca 2021, 09:38

U nas zeby na Leo2A4 wymienic działo musieliby wymienic cała wieżę.

Zmechol
sobota, 19 czerwca 2021, 17:40

Nie jest najlepszym czołgiem. Jest jednym z lepszych. Czołg jest bronią ofensywną z zasady. Wytłumacz proszę w jaki sposób Niemcy zaprojektowali leoparda 2 by nie móc użyć go podczas ataku? Watpię, żebyś dał radę, bo to bzdura. To klasyczny MBT - z powodzeniem można używać go w ofensywie.

Fanklub
sobota, 19 czerwca 2021, 13:54

Abramsy są tak najlepsze, że kto je ma (Irak, Egipt) a może kupić rosyjskie T-90, to kupuje T-90... :D

Davien
sobota, 19 czerwca 2021, 18:17

Funku Egipt kupuje T-90 za stary posowiecki złom jak T-62 itp i dalej produkują Abramsy na licencji. Irak tak samo zastępuje T-90 stare posowieckei T-72:)

Wnuk Błochina
sobota, 19 czerwca 2021, 18:07

Dane nie kłamią. T90 używa 8 krajów , Abramsa 7. Abrams wyprodukowany w ok 10 tys sztuk. T90 1800. Panie fanklub wasza propaganda sukcesu jak zwykle z prawdą jest na bakier.

Sidematic
sobota, 19 czerwca 2021, 13:50

Czy my potrzebuje ofensywne czołgi? Nie słyszałem żebyśmy się szykowali do podboju Moskwy.

Bat
niedziela, 20 czerwca 2021, 09:27

Samoloty ofensywne, czołgi ofensywne. Za niedługo trole pozwolą nam mieć jedynie opl i miny. I to nawet nie bo z tedzikowa podobno można wystrzelić rakiety ofensywne. Zostaje nam więc za przyzwoleniem Rosji i troli przysłowiowe kropidła i modlitwa do cara Putina.

Ernst Stavro Blofeld
wtorek, 22 czerwca 2021, 00:06

Dodam ze może jeszcze pozwolą nam produkować kamienie do kiszenia kapusty choć i to nie wiadomo bo to pociski do katapulty czyli do broni ofensywnej.

Zmechol
sobota, 19 czerwca 2021, 17:35

A są czołgi nieofensywne? Szanuj język polski.

Davien
sobota, 19 czerwca 2021, 23:09

Były, to japońskei projekty mastodontów po ponad 100ton mające bronic wybrzeża przed inwazją. Seria O-I

H2O
sobota, 19 czerwca 2021, 17:23

Nie słyszałem żeby Rosja ogłaszała plany zajęcia Krymu. A jednak to zrobili. My nie potrzebujemy czołgów do agresji , tylko do obrony przed "pokojową Rosją"! Propagandę prorosyjską uprawiaj gdzie indziej.

asdf
sobota, 19 czerwca 2021, 17:00

moze do odbicia Mazur i Podlasia sie szykujemy

Beta Vulgaris
sobota, 19 czerwca 2021, 16:25

Zdemontuje się lufy i będą defensywne.

Tweets Defence24