Jak prawidłowo powinien wyglądać żołnierz?

29 października 2019, 14:53
OTW
Fot. st. chor. szt. mar. Arkadiusz Dwulatek/Combat Camera Poland

Szefostwo Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych opublikowało wstępną wersję poradnika na temat zasad noszenia umundurowania i wyekwipowania oraz odznak i oznak przez żołnierzy, zgodnie z najnowszymi przepisami ubiorczymi. Jest on dostępny on-line i ma stanowić pomoc w przypadku powstawania wątpliwości.

Znajomość [przepisów ubiorczych] jest niezbędna każdemu żołnierzowi w codziennej realizacji zadań służbowych, ponieważ przestrzeganie „przepisów ubiorczych” jest ważnym elementem dyscypliny wojskowej, świadczy o przynależności do Sił Zbrojnych RP oraz stanowi wizytówkę żołnierza polskiego. Prezentowane w poradniku treści opracowane zostały w oparciu o obowiązujące akty prawne regulujące „przepisy ubiorcze”, będą uzupełniane sukcesywnie, adekwatnie do oczekiwań użytkowników, wprowadzanych zmian oraz zgłaszanych zapytań do Szefostwa Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

- Szef Szefostwa Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych płk Witold Fedejko

Umundurowanie nadal występuje w różnej kolorystyce z podziałem na trzy rodzaje sił zbrojnych: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne i Marynarkę Wojenną. Składa się z ubiorów: wieczorowego, galowego, wyjściowego, służbowego, polowego, ćwiczebnego i specjalnego noszonych w zależności od „charakteru wystąpienia i warunków atmosferycznych”.

I tak:

Ubiór wieczorowy noszony ma być przez oficerów podczas indywidualnych wystąpień w czasie przyjęć okolicznościowych, jeżeli w związku z ich charakterem „zachodzi taka konieczność”, a także przez żołnierzy orkiestr reprezentacyjnych podczas przedstawień i koncertów.

image
Mundury wieczorowe Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych. Fot. Inspektorat Wsparcia SZ RP
image
Mundury wieczorowe Marynarki wojennej. Fot. Inspektorat Wsparcia SZ RP

Dopełniają go, w przypadku Wojsk Lądowych, płaszcz z szalikiem w kolorze khaki, rękawiczkami w kolorze czarnym i czapką rogatywką (lub beretem), a w przypadku kobiet z furażerką. W Siłach Powietrznych i Marynarce Wojennej szalik i rękawiczki są w kolorze białym (przy niskich temperaturach w kolorze czarnym) i noszona jest czapka garnizonowa, a w przyszadku kobiet furażerka (SP), bądź kapelusz (MW). Ubiór wieczorowy uzupełnia sznur dobierany w zależności od korpusu osobowego.

Z kolei ubiór galowy (w Wojskach Lądowych w kolorze khaki, w Siłach Powietrznych stalowy, w Marynarce Wojennej biało-granatowy) powinien noszony być podczas uroczystości państwowych i wojskowych, wręczania dyplomów i aktów mianowań na kolejne stopnie wojskowe oraz dekoracji żołnierzy orderami i odznaczeniami. Innymi okazjami do jego włożenia mają być uroczystości wręczania sztandarów, orderów i odznaczeń jednostkom wojskowym, zaprzysiężenia i ślubowania żołnierzy, rozpoczęcia roku szkolnego, immatrykulacji oraz promocji w szkołach wojskowych, uroczystości przy miejscach pamięci narodowej, święta rodzajów Sił Zbrojnych i jednostek wojskowych, uroczyste spotkania służbowe i wystąpienia indywidualne „jeżeli zachodzi taka konieczność”.

image
Mundury galowe Wojsk Lądowych. Fot. Inspektorat Wsparcia SZ RP

Do munduru galowego można nosić w Wojskach Lądowych: płaszcz z szalikiem w kolorze khaki i czarne rękawiczki. W Siłach Powietrznych i Marynarce Wojennej zaś z szalikiem i rękawiczkami białymi. Mundur galowy uzupełnia sznur dobierany w zależności od korpusu osobowego. Koszule do ubioru galowego nosi się ze spinkami do mankietów i krawatem w zależności od rodzaju Sił Zbrojnych. Na krawacie nie umieszcza się oznak rozpoznawczych ani innych symboli. Kobiety mogą – w przypadku występowania niskiej temperatury – nosić do munduru galowego spodnie. Do munduru galowego wolno też nosić kordziki honorowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ubiory wyjściowe (w WL khaki, w SP stalowe, a w MW granatowe) są noszone wraz z kurtką munduru (marynarką) podczas uroczystych wystąpień, wyjazdów służbowych, wykonywania zadań służbowych na terenie garnizonu, w czasie pełnienia służby w dowództwach od szczebla korpusu, wojewódzkich sztabach wojskowych, wojskowych komendach uzupełnień, komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz instytucjach naukowych. Noszą je także żołnierze orkiestr wojskowych.

image
Mundury wyjściowe Sił Powietrznych. Fot. Inspektorat Wsparcia SZ RP

W składzie ubioru wyjściowego można też nosić: kurtki wyjściowe z szalikiem lub bez, płaszcze, kurtki wyjściowe i półpłaszcze z rękawiczkami lub bez. Przy niskich temperaturach dozwolone są także czapki futrzane, trzewiki zimowe, a w przypadku kobiet kozaki i spodnie.   

Ubiory polowe w kamuflażu ochronnym noszą wszyscy żołnierze z wyjątkiem żołnierzy jednostek pływających Marynarki Wojennej. Nosi się je podczas: alarmu, szkolenia poligonowego i ćwiczeń, podróży służbowej, wykonywania obowiązków służbowych na terenie garnizonu. Noszą je też żołnierze niemający na wyposażeniu munduru galowego lub wyjściowego przy okazjach, w których normalnie musieliby je nosić. Dopuszczalne jest noszenie ubiorów polowych w czasie dojazdu (przemarszu) do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i powrotu z miejsca wykonywania obowiązków służbowych. Nogawki spodni mundurów polowych można nosić wpuszczone lub na cholewkach trzewików. Z kolei nogawki spodni ubrania ochronnego nosi się na cholewkach trzewików. Podobny charakter do ubioru polowego mają mundury ćwiczebne Marynarki Wojennej noszone na okrętach.

image
Przykładowe mundury specjalne. Fot. Inspektorat Wsparcia SZ RP

Noszenie rozlicznych ubiorów specjalnych, takich jak np. kombinezony lotnicze, czołgisty, specjalne stroje maskujące, stroje robocze personelu technicznego itp. także regulują szczegółowe przepisy. Nosi się je więc podczas wykonywania obowiązków służbowych z użyciem sprzętu wojskowego, jeżeli wynika taka konieczność. Dopuszcza się noszenie ubiorów specjalnych w czasie przejazdu między miejscami wykonywania obowiązków służbowych, nie można ich za to nosić przy okazjach określonych właściwych dla munduru galowego, wyjściowego czy polowego, nie wspominając o wieczorowym. 

Żołnierze mogą też nosić w składzie umundurowania:

- torby i teczki w kolorze czarnym,

- okulary przeciwsłoneczne,

- określone zwyczajowo symbole żałoby,

- sprzęt i przyrządy korekcyjne i rehabilitacyjne,

- przedmioty niestanowiące wyposażenia wojskowego, z zachowaniem estetycznego wyglądu żołnierza.

Poradnik opublikowany przez Szefostwo Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych uzupełniają informacje na temat umieszczania oznaczeń stopni wojskowych, odznaczeń i oznak funkcyjnych oraz przepisów. Całość poradnika można znaleźć na stronach Inspektoratu klikając w link.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 65
Reklama
Polski pacjent.
wtorek, 22 września 2020, 06:21

Czy ratownicy medyczni - żołnierze mogą używać innego stroju niż mundur polowy na terenie jednostki za zgodą przełożonego?.Nadmieniam,że strój noszony przez ratowników nie występuje w ubiorach specjalnych. Czy można od takich "przebierańców" egzekwowania oddawania honorów?

gen. dywizji PS
sobota, 22 sierpnia 2020, 17:31

Myślę, że nie ma takiego, przepisu to zależy czy lubi się być jak choinka. Ja nie noszę.

Korkor
czwartek, 13 sierpnia 2020, 09:25

Czy do munduru galowego/ wyjściowego nosi sie korpusowki?

Greg
sobota, 8 sierpnia 2020, 02:00

Według mnie mężczyźni powinni nosić oficerki tak jak kiedyś. Nie rozumiem dlaczego żołnierze przestali je nosić są dużo bardziej męskie i funkcjonalne niz te krótkie wypierdki.

klarens
wtorek, 3 marca 2020, 13:42

W opisie stroju damskiego /swoja drogą ten drugi nie jest opisany jako męski, tylko jako strój galowy/ mamy rajstopy cieliste. Co proponuje się obywatelom/kom polskim o innym kolorze skóry ?

m
czwartek, 31 października 2019, 15:28

Zastanawiam się od dawna dlaczego podczas oficjalnych uroczystości, w tym także tych centralnych wojsko niemal zawsze występuje w mundurach polowych? Czy to nie łamanie własnych regulaminów? Nawet podczas oficjalnych obchodów Dnia WP większość pododdziałów na Placu Piłsudskiego ubrana jest w polówki ze beretami na głowach. Inna sprawa, że wojsko zrezygnowało z polowej rogatywki, a szkoda bo to nie tylko tradycja była ale także praktyka, czy aby WP nie jest obecnie jedną z nielicznych armii w Europie, która nie dysponuje w wojskach lądowych nakryciem głowy z daszkami?

On
czwartek, 31 października 2019, 18:17

Berety to porażka. Wprowadzenie ich w latach 90-ych było wynikiem niudanego przetargu na dostawe umundurowania dla ... Libii. W magazych fabryk zalegało dziesiatki tysiecy nieodebranych wiec Mon je wykupił i w biedzie transformacji wprowadzil bo były dużo tańsze niź rogatywki. Cała tajemnica

SAS
czwartek, 31 października 2019, 17:08

Bo to kwintesencja polskiej armii, a armia jest kwintesencją Polski. Wszystko dryfuje bez określonego kierunku. A nawet jeżeli są jakieś plany i projekty, to za rok i tak nikt do nich nie wraca. I tak samo jest z mundurami. Wyjściowe na parady są za bardzo cywilne, a za mało "wojskowe", a polowe z kolei na odwrót. Żołnierz musiałby mieć dodatkowy mundur paradny na kształt kompanii reprezentacyjnej, co byłoby chyba nonsensem. Były niby przyjęte jakieś nowe wzory mundurów, ale słuch o nich chyba zaginął.

SAS
czwartek, 31 października 2019, 17:01

Wypadałoby sprawdzić czy mundury rzeczywiście fizycznie istnieją

Jery
czwartek, 31 października 2019, 10:01

Kto nosi czapkę rogatywkę połowa? A kamizelka Lubawka to dalej lipa.

Józek
czwartek, 31 października 2019, 09:59

- Jak powinien wyglądać żołnierz? - żołnierz powinien wyglądać przez okno!

żołnierz emeryt
czwartek, 31 października 2019, 08:41

jak oficerowi przysługuje strój wieczorowy, tak samo powinno przysługiwać chorążemu. Widać WP zapomina o tradycji że stopień chorąży przed wojną i po wojnie do lat 60 był pierwszym stopniem oficerskim , potem jak stworzono korpus chorążych,- chorążemu przysługiwało wszytko co oficerowi tak samo w innych formacjach np Milicji chorąży nosił patki oficerskie choć powstał korpus chorążych .

ktoś
środa, 30 października 2019, 14:58

Po zapoznaniu się z rewelacjami IWSZ na pewno w wielu jednostkach wybuchła salwa śmiechu, zwałaszcza po zapoznaniu się z załącznikiem nr 20.

Urko
środa, 30 października 2019, 14:35

Teraz już rozumiem ten pomysł z przenoszeniem marynarki wojennej do Warszawy. Dowódcy na salony, a reszta nieważna!

gonia
środa, 30 października 2019, 20:51

Mundur jest najważniejszy i grzywka. A jakieś rakiety, okręty, czołgi to nieważny złom.

qwe
środa, 30 października 2019, 13:20

co to znaczy że ubiór wieczorowy tylko dla oficerów? a chorążowie i inni podoficerowie? dyskryminacja stopnia, czasy się skończyły że szlachta była tylko oficerami , czy osoby z wyższym wykształceniem . Teraz nawet szeregowi zawodowi mają wyższe wykształcenie i nieraz są bardziej wykształceni niż oficerowie którzy skończyli 5 latke i w cywilu nadają się do biedronki do ochrony , bo ich wykształcenie nic nie jest warte

P.Twardowski
środa, 30 października 2019, 20:16

Zawsze można aplikować na stanowisko managera w jakiejś renomowanej firmie tylko, że ... te wykształcenie o którym piszesz to zwykle studia z rodzaju tych, które doskonale nadają się do biedronki. Znam wielu podoficerów i szeregowych z wyższym wykształceniem, większość niestety to bezpieczeństwo międzynarodowe, politologia, stosunki międzynarodowe itd. Żadnego informatyka, inżyniera także tego... spokojnie.

To ja
czwartek, 31 października 2019, 19:29

Ja też wielu znam i są informatykami tak że tego spokojnie prawda jest taka że to już nie czasy chłopów i szlachty i nikt nie będzie płaszczyk się przed drugim człowiekiem tylko dlatego że jestoficerem czasy się zmieniają i czas skończyć z wyznaczaniem co wolno oficerowie a co podoficerowie bo regulamin nie dzięki wojska na oficerów i żołnierzy a na starszych i młodszych i nic nie ma tam o przywilejach sztucznie wykreowanych dla oficerów

:)
czwartek, 31 października 2019, 08:47

lepiej mieć Politologię i uczyć w cywilu w szkole albo pracować w urzędzie, niż inżyniera pola walki który nadaje się tylko do pilnowania biedronki bo nikt go nie przyjmie.

Polak
czwartek, 31 października 2019, 07:56

Nie wiem czy masz coś wspólnego z wojskiem skoro tak piszesz bo są podoficerowie i szeregowi z kilkoma fakultetami i angielskim na odpowiednim poziomie natomiast są oficerowie co angielskiego nawet nie maja oficerowie starsi którzy jak przypadki pokazały nie byli na egzaminie a zdali tak się oficerowie kreują na szlachtę a nic sobą nie reprezentują zawsze mowę zaczyna się oficerowie żołnierze a co oficer nie żołnierz próbują zrobic z siebie szlachtę a powoli robią posmiewisko

Ok
środa, 30 października 2019, 15:21

Skoro tacy wykształceni to czemu nie zostają oficerami?

ed
środa, 30 października 2019, 21:54

bo sie teraz załatwia a nie awansuje najlepszych?

Policjant były
czwartek, 31 października 2019, 08:53

masz rację za LWP czy początek lat 90 podoficerowie, czy chorążowie po skończeniu studiów cywilnych mieli pierwszeństwo na kurs oficerski przed cywilami, bo liczyło sie doświadczenie, staż służby itd, dziś jest inaczej zielony cywil zostaje oficerem, a podoficer z 10 latami służby ma małe szanse. Może powinno się zrobić jak w Policji wszyscy od posterunkowego/ szeregowca zaczynają i przeskakują korpusy podoficerski potem aspirantów a z najlepszych aspirantów wybiera się oficerów

GRD
środa, 30 października 2019, 17:16

Nie mają "żagla". Kto służy ten wie;)

men
środa, 30 października 2019, 13:11

No to siła SZ wzrosła niepomiernie, od razu mi lepiej, takimi właśnie pierdołami jarają się sztabowcy wyższych szczebli, notorycznie-obserwacja, nie przestrzegający przepisów ubiorczych właśnie, zamiast mnożyć byty galowo/wyjściowe kupcie wreszcie porządne ćwiczebno/polowe, i na poziomie wyposażenie osobiste.

Tomasz
środa, 30 października 2019, 10:32

Myślę że są większe potrzeby niż mundury galowe tj mundury polowe rękawice taktyczne kamizelki ochraniacze na kolana i łokcie gogle i okulary ochronne. Więcej amunicji i zmiana programu strzelań to są rzeczy ważne i od tego trzeba zacząć.

GRD
środa, 30 października 2019, 20:52

Ototo. Chciałbym w końcu dostać komplet ubioru polowego dobrej jakości i porządną kamizelkę taktyczną. I hełm kompozytowy. O reszcie dupereli nie wspomnę bo zjedzą mnie zaraz miłośnicy wojska jaruzelskiego z pasami na mundurach.

bropata
środa, 30 października 2019, 10:22

Słynna mowa Pierwszego Obrońcy Ojczyzny" znowu aktualna: „Płonne są rachuby na słabość Polski jej wrogów. (…) Nie tylko nie damy całej Polski, ale nawet guzika”.

pomz
czwartek, 31 października 2019, 08:42

A guzikow coraz mniej, teraz nie oddamy nawet jednego rzepa.

pnwc
środa, 30 października 2019, 11:30

tylko rzepy

Niezalezny
środa, 30 października 2019, 09:58

Może skupmy się na sprzęcie i wyposażeniu a nie na pierdołach? Dzie te przepłacone himmarsy ? Patrioty ? Gdzie systemy kierowania ogniem ?Gdzie inteligentna amunicja ? PPace ? ; Korwety i okręty podwodne ?Samoloty ( po co f35 ? dlaczego nie grippeny?). Co z indywidualnym wyposażeniem żołnierza od opchem IPP na Ipmed kończąc . Kontenerowe systemy dla med. ? a co z mustangami? Co z czołgami ? A z Borsukiem ? Co z integracja spików z wieżami ? No żenua!!!!!!!!!!!! a o narwi i wisle to mi się nie chce już gadać...……...

cosma
środa, 30 października 2019, 08:27

zatwierdzili to bez prac analityczno badawczego i przetargu ?

Melowiec
środa, 30 października 2019, 07:56

Mundury bez pasa wyglądają tak, jakby od razu się poddali. Mundur galowy z pasem wygląda porządnie, te bez pasów niestety łapciuchowato, nie dziwię się, że wolą być w polowym.

koscik2
środa, 30 października 2019, 07:03

Dlaczego w skład ubioru wieczorowego damskiego Sił Lądowych i Powietrznych wchodzą spinki Marynarki Wojennej ?

Hazi30
środa, 30 października 2019, 06:08

To my mamy jeszcze marynarkę wojenną ?

Eustachy
środa, 30 października 2019, 12:45

Mamy spinki.

SAS
środa, 30 października 2019, 01:52

Jeżeli tak, dlaczego więc wojsko paraduje w mundurach polowych i to na uroczystościach centralnych?

Szer
wtorek, 29 października 2019, 23:47

Po co tyle tych mundurow galowych? Co jakis czas jest zmiana. I za kazdym razem wielka afera.... bo ten nie ma tego a ten tego. Ten nie obszyty a ten nie ma plaszcza. Smiech na sali. Niech w koncu okresla sie co do chodzenia w polarze.

Wojciech
wtorek, 29 października 2019, 23:40

Kolejny temat zastępczy. Niech IU rozpocznie analizę koncepcyjną. Są w tym najlepsi w całym NATO.

Husarz Polski
wtorek, 29 października 2019, 23:38

A ja uważam że wojsko już nigdy nie będzie wyglądać tak olśniewająco i okazale, jak w epoce napoleońskiej. :-)

autor komentarza
wtorek, 29 października 2019, 22:50

Żołnierz bez pasa wygląda jak jeniec.

Szymon
wtorek, 29 października 2019, 22:15

Jest to bardzo poważny problem, bez rozwiązania którego armia nie będzie działać , jak należy...

xyz1
wtorek, 29 października 2019, 21:46

Co żołnierz ma pod łóżkiem ? Żołnierz pod łóżkiem ma utrzymywać porządek.....stary suchar, a jednak wciąż aktualny. Wy kupcie wreszcie pojazdy w programie Mustang !

Autor
wtorek, 29 października 2019, 21:44

A to Ciekawe. Umundurowanie specjalne piloci noszą nie tylko w przypadku pracy na sprzęcie czyli samolcie. Notorycznie występują w różnego rodzaju zbiorkach, przemieszczają się w nich wszędzie i jakoś nikt im na to nie zwraca uwagi, chociaż jedt to wykroczenie dyscyplinarne.

mw
wtorek, 29 października 2019, 21:38

wszystko fajnie pieknie ... ale znowu zapomnieli dodac do zestawu ubiorczego munduru wyjsciowego marynarza !!!!!

Geoffrey
wtorek, 29 października 2019, 20:40

Powinien wyglądać ostrożnie. Żeby nie dać się trafić.

Autor
wtorek, 29 października 2019, 19:50

Niech się wezmą lepiej za sprzęt.

ważny gość
środa, 30 października 2019, 18:44

Szefostwo Służby Mundurowej za sprzęt? To bardzo innowacyjna propozycja.

ursus
wtorek, 29 października 2019, 19:26

"przedmioty niestanowiące wyposażenia wojskowego, z zachowaniem estetycznego wyglądu żołnierza." - czy tu chodzi o prywatnie dodane łaty, bo pomostowe rozwiązania są teraz dość popularne? Poszanowanie pieniędzy podatnika, to przecież żaden wstyd, więc moim zdaniem trudno się na ewentualne naprawy uszkodzeń z urzędu obrażać. Mam nadzieję, że nikogo pytaniem nie uraziłem.

rezerwista
wtorek, 29 października 2019, 19:14

No właśnie. Tyle razy widziałem jak na oficjalnych uroczystościach czy podczas np przyjmowania delegacji z innego wojska NATO, nasi wojskowi, oficerowie ubrani byli w mundur polowy. To tak jakby ktoś poszedł jako gość na ślub i wesele w dresach i trampkach. Do takich okazji nosi się mundur wyjściowy lub galowy.

VanBasten
wtorek, 29 października 2019, 18:24

Czy nie mozna sie pozbyc tego ohydnego zielonego koloru? Czy my nie możemy po prostu skopiować stroje z USA które wyglądają świetnie? Przecież nie musimy zawsze wszystko robić żeby nawiązywało do 100 letnich tradycji.

Nasniedogoniat
środa, 30 października 2019, 06:07

No i tutaj wychodzi wiedza i rozeznanie terenowe fachowców od notorycznej krytyki. Odp: nie wszystko można skopiować ze względu na warunki terenowe. Amerykanie mają mundury zależne od rodzaju i miejsca działań. My też mamy różne wzory mundurów polowych. Fakt - możnaby nad nimi popracować.

Ala
środa, 30 października 2019, 01:20

Wojska ladowe USA wracaja do koloru i kroju mundurow z II w.ś. czyli brudno zielone khaki ale wygladaja elegancko

marian
wtorek, 29 października 2019, 23:13

Dla jednego świetnie wyglądają amerykanskie, dla drugiego polskie :)

Kaktus
wtorek, 29 października 2019, 22:58

Amerykanie właśnie wracaja do tradycyjnych mundurów z okresu II Wojny Światowej. Jak uznamy, że nie mamy żadnych tradycji, to wtedy możemy sobie "po prostu skopiowac stroje z USA"...

terytorials
wtorek, 29 października 2019, 22:27

Wszystko ważniejsze niż np nowe pasoszelki, mundury dla wojska (polowe)...

pomz
wtorek, 29 października 2019, 22:26

Zamiast "ohydnego zielonego koloru"jaki kolor proponujesz? Może różowy? Turkusowy? Szmaragdowy?

Gość
wtorek, 29 października 2019, 18:23

Najpierw to niech będą te mundury żeby było na czym powiesić medale bo na tę chwilę to wojsko nie ma w czym chodzić

Ignacy
wtorek, 29 października 2019, 18:08

W każdych służbach gdy nie ma srodków na wyposażenie i sie przekłada zakupy...i morale niskie...wymienia sie i zmienia mundury galowe...na to zawsze są srodki.widze tu że nawet coś takiego jak mundur wieczorowy jest... no no... ale na zmiane kamuflarzu z przez 25lat... na kupno pasów taktycznych... kamizelek poza pośmiewiskiem Nato...staniko-gorsetem lubawa...i na hełmy kevlarowe dla całości armii nie ma...od 15 lat od wprowadzania...

marian
wtorek, 29 października 2019, 23:15

Ale ten mundur wieczorowy istnieje od lat.

tyle
wtorek, 29 października 2019, 17:30

Obecna ''moda" czyli chodzenie bez pasów może wygodniej, ale za moich czasów to tak się chodziło wieczorem na kompanii . W ciągu dnia po jednostce tak chodzili a w zasadzie pracowali pensjonariusze ancla.

Gość
środa, 30 października 2019, 07:00

Czasy drogi Panie sie zmieniają.

Antex
czwartek, 31 października 2019, 23:13

Czasy się zmieniają ... ale zasady nie powinny.

morales
środa, 30 października 2019, 06:13

Swiete slowa....

Mark6
środa, 30 października 2019, 03:50

Tak to prawda żołnierze powinni nosić pasy i mundury z prawdziwego zdarzenia!

Koleś
wtorek, 29 października 2019, 22:06

Czasy się zmieniają

Tweets Defence24