IFF dla Poprada i Pilicy zamówione

12 marca 2020, 16:50
Zrzut ekranu 2020-03-12 o 17.15.12
Fot. 21. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej
Reklama

Działający w imieniu Skarbu Państwa Inspektorat Uzbrojenia podpisał umowę z jedynym krajowym producentem tego typu rozwiązań, firmą PIT-RADWAR S.A.  Chodzi o urządzenia krótkiego zasięgu IKZ-P sys­temu IFF Mark XIIA.

Zamówiono 64 urządzenia w wersji platformowej z opcją na kolejnych 60 wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Zakupione interrogatory przeznaczone są do instalacji na Samobieżnych Przeciwlotniczych Zestawach Rakietowych Poprad i Przeciwlotniczych Zestawach Rakietowo Artyleryjskich Pilica.

Interrogator IKZ-50P sys­temu IFF Mark XIIA pracuje w modach 4 i 5 po pod­łą­cze­niu odpo­wied­niego szy­fra­tora. Jest prze­zna­czony do współ­pracy ze sta­cjami radio­lo­ka­cyj­nymi krót­kiego i bar­dzo krót­kiego zasięgu lub do pracy auto­no­micz­nej jako ostatni ele­ment pro­wa­dze­nia iden­ty­fi­ka­cji przed uży­ciem uzbro­je­nia. Jest elementem rodziny systemów identyfikacyjnych, opracowanych przez PIT-RADWAR.

image
Fot. PIT-RADWAR.

Dostosowanie do identyfikacji w modzie 5 pozwoli jednostkom przeciwlotniczym wyposażonym w nowe interrogatory na współdziałanie z siłami NATO i prawidłową identyfikację sojuszniczych statków powietrznych, po tym jak zakończy się wydawanie kodów dla modu czwartego. Według wcześniejszych danych, częściowo potwierdzonych przez Sojusz Północnoatlantycki redakcji Defence24.pl w ub. r., ma to nastąpić w lipcu 2020 roku.

Producent podkreśla, że wprowadzenie nowo­cze­snych ukła­dów cyfro­wych i algo­ryt­mów prze­twa­rza­nia sygna­łów oraz (opcjo­nal­nie) mono­im­pul­so­wej metody wyzna­cza­nia azy­mutu i tłu­mie­nia list­ków bocz­nych (ISLS/RSLS) umoż­li­wia pre­cy­zyjną i nie­za­wodną iden­ty­fi­ka­cję obiek­tów. Rozbudowana auto­dia­gno­styka i modu­łowa kon­struk­cja zapew­niają szybką loka­li­za­cję uste­rek i krótki czas napraw, a moż­li­wość aktu­ali­za­cji opro­gra­mo­wa­nia pozwala na roz­sze­rza­nie funk­cjo­nal­no­ści urzą­dze­nia w przy­szło­ści.

Kompaktowa obu­dowa, nie­wielki pobór mocy i moż­li­wość pracy z ante­nami sta­łymi lub obro­to­wymi sys­temu IFF umoż­li­wiają współ­pracę z sze­ro­kim wachla­rzem plat­form krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu.

PIT-RADWAR S.A. jako pro­du­cent sys­te­mów elek­tro­niki pro­fe­sjo­nal­nej dla Wojska zawsze dba o to, żeby oferowane urzą­dze­nia speł­niały naj­wyż­sze świa­towe stan­dardy i wyko­rzy­sty­wały naj­now­sze tech­no­lo­gie, jednocześnie zapewniając najwyższy stopień bezpieczeństwa. Cieszymy się, gdy wojsko docenia nasze starania i decyduje się na wybór naszego sprzętu

Krzysztof Kluza, prezes zarządu PIT-RADWAR S.A.,

Wartość brutto podpisanej umowy w zakresie zamówienia gwarantowanego wynosi 107 mln złotych, a w przypadku pełnego wykorzystania opcji wzrośnie do 214 mln zł. Według Inspektoratu Uzbrojenia dostawy mają zostać zrealizowane do końca stycznia 2024 roku.

image
Rys. PIT-RADWAR S.A.
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 30
Reklama
KrzysiekS
niedziela, 15 marca 2020, 12:42

NAREW NAREW NAREW kiedy i jaka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zainteresowany
sobota, 14 marca 2020, 08:07

Poprad - możliwości niewiele większe niż sam GROM czy PIORUN. Tyle, że w tyłek ciepło, nie pada i nie wieje. Możliwości terenowe podwozia znikome. Ilość rakiet na jednym pojeździe też śmieszna. Do tego te umowy serwisowe to jakaś kpina. Brak schematów konstrukcji dla wojska - jak to naprawić w razie W? Skuteczniejsze jest 8 strzelców z GROMEM - przynajmniej łatwo ich ukryć.

olo
niedziela, 15 marca 2020, 12:13

i to samo miałem napisać o tym systemie

Normalny
niedziela, 15 marca 2020, 11:49

Całkowicie fałszywy post. Kompletna nieznajomość systemu w komentarzu aż bije po oczach. Żenada. W sumie: niskiej jakości próba zdyskredytowania Poprada. Na pewno nie napisała tego osoba zorientowana. Troll? Być może. Możliwości Poprada są znakomite. Po pierwsze pracuje w pełni sieciocentrycznie i w sposób w pełni zautomatyzowany. Bardzo współczesne rozwiązanie. Najskuteczniejsze na rynku obecnie rakiety Grom - wkrótce jeszcze lepszy Piorun. Głowica optoelektroniczna. Bardzo groźna broń przeciw każdemu celowi na wysokości do ok. 4 km. Wysoce mobilna opancerzona platforma plot. Szkoda, że tylko 77 sztuk zamówionych. Wielka szkoda. Przydałoby się co najmniej drugie tyle. Także na podwoziach pływających np. Bobrach.

Rah Warsz
sobota, 14 marca 2020, 12:22

To dlaczego Rosja wprowadza uproszczoną po taniości wersje Poprada czyli Gibke-S ? Postaraj się lepiej, w końcu rosyjska IRA ma prawo oczekiwać lepszego warsztatu.

Zawisza_Zielony
piątek, 13 marca 2020, 13:38

Cena niepokoi.

Ustawiator
piątek, 13 marca 2020, 17:31

Kolega ma rację ale to części z zachodu sa drogie przecież PIT to tylko montownia

Eggzy
niedziela, 15 marca 2020, 11:51

Kolejna bzdura. Poprad jest całkowicie polską konstrukcją. PIT to nie montownia. Skąd taki chory pomysł??

Chris
piątek, 13 marca 2020, 22:21

Przecież nie będzie produkować oporników ale podziel się wiedzą które to główne części są sprowadzane.

Danisz
piątek, 13 marca 2020, 12:38

NATO zakończy wydawanie kodów dla modu 4. w lipcu tego roku, a w dostawy mają zostać zrealizowane do końca stycznia 2024 roku - czyli przez 3,5 roku nasza opl będzie działała na zasadzie "jakoś to będzie". Jak wspaniale, że obecny MON podejmuje decyzje w odpowiednim czasie...

Kuba
niedziela, 15 marca 2020, 21:20

Cytat z góry: "... IKZ-50P sys­temu IFF Mark XIIA pracuje w modach 4 i 5 ..."

Artur 007
piątek, 13 marca 2020, 09:25

1,7M PLN sztuka? serio? Dlaczego ta skrzynka 20 X 30cm kosztuje powyżej 250 000 Euro?

a
piątek, 13 marca 2020, 15:18

a dlaczego jedna maseczka kosztuje 7zł?

Zenek
piątek, 13 marca 2020, 09:02

4 lata na IFF ????

Navigator
piątek, 13 marca 2020, 14:14

Wszystko na ślepo Suczki i Poprady Ale szachownice widziane przez lornetkę

Ok bajdur
piątek, 13 marca 2020, 08:14

Mam nadzieję, że zamówienie zostanie rozszerzone o kolejne Poprady. Na ten sprzęt powinno się szkolić rezerwistów. Czterdziestolatki i starsi spokojnie je obsłużą i w ten sposób w jeden dzień można podwoić, potroić siłę i gęstość opl. Zwłaszcza, że Piorun posiada zdolności zwalczania pocisków manewrujących. Dopóki nie ma decyzji w sprawie Narwi koniecznie trzeba zagęszczenia najniższej warstwy obrony przeciwlotniczej.

Extern
piątek, 13 marca 2020, 19:19

Nie, Poprad trochę za drogi i kłopotliwy na trzymanie go w rezerwie. Jako uzupełnienie powinni raczej pójść w prostszą Kuszę na jakiś pickupach.

ktos
piątek, 13 marca 2020, 07:30

Zakladam ze tak pozne oglosznie przetargu ma na celu wywindowanie ceny? Bo chyba logiczne ze klient przystawiony do muru nie moze sie skutecznie targowac. Powinna sie temu prokuratura przyjzec dlaczego wczesniej nie ogloszono przetargu.

piątek, 13 marca 2020, 23:47

Brawo
czwartek, 12 marca 2020, 23:37

Gratulacje?

tut
czwartek, 12 marca 2020, 18:48

W końcu coś się ruszyło. Ale to chyba nie wszystkie jednostki uzbrojenia które powinny otrzymać nowy IFF. Mam nadzieję na kolejne u komplementowania.

piątek, 13 marca 2020, 08:13

Czemu to takie drogie... Znowu jakiś wałek...

Gts
piątek, 13 marca 2020, 13:44

Jak zwykle, wysoka cena kryje w sobie dotację dla podmiotu. Dzięki temu w zarządzie mogą siedzieć znajomi, a firma dostarczając badziew i tak nie upadnie. O ile pit-radwar jest jednak znany z dobrej jakości rozwiązań, to możliwe, że bez dotacji byłby w niewesołej sytuacji.

Troll z Polszy
piątek, 13 marca 2020, 15:24

Wolał byś zakup w "Polskiej firmie" Harris Poland"

Pedro alwarez
czwartek, 12 marca 2020, 18:36

Czy licencja boforsa 57 mm z 35' jest jeszcze ważna?

dropik
piątek, 13 marca 2020, 08:14

nie. A nawet jesli to nie mamy dokumentacji więc Szwedzi ci jej nie dostarczą :P

Extern
piątek, 13 marca 2020, 19:29

To już jest tak stary sprzęt że można go sobie kopiować jeśli się chce i potrafi, prawa patentowe chronią 20 lat, autorskie 70siąt.

Marek
czwartek, 12 marca 2020, 19:53

Masz chyba na myśli 40 mm? Kiedyś było bardzo dobre. Zwróć jednak uwagę na sposób zasilania tej armaty i porównaj go z KDA 35mm. To ostatnie mamy przecież gotowe. Na dodatek na własna ABM do tego działa, mimo, że było o niej cicho także jest na ukończeniu.

jurgen
czwartek, 12 marca 2020, 19:21

z 35 r to 40mm

Sternik
czwartek, 12 marca 2020, 19:16

Koledze się pomyliło z 37 mm armatą przeciwpancerną na licencji Boforsa.

Adr
czwartek, 12 marca 2020, 18:54

Bofors 57mm wszedł coś koło 1964 roku:)

Tweets Defence24