Patrolowiec Ślązak - zdolny do pobierania zapasów w morzu

13 czerwca 2019, 13:13
1 (4)
Fot. Andrzej Nitka

PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni poinformowała, że na pokładzie przechodzącego próby morskie patrolowca Ślązak, sprawdzano elementy związane z zaopatrywaniem okrętu w morzu (RAS - Replenishment At Sea).

Ślązak wyposażony jest w urządzenia pozwalające na przekazywanie w czasie ruchu zarówno cieczy jak i ładunków stałych o masie do 1 tony. W ten sposób z okrętów zaopatrzeniowych mogą być przekazywane niezbędne do normalnego funkcjonowania każdej jednostki zapasy takie jak paliwo, smary, woda słodka, amunicja, części zamienne itp.

Podczas prób systemu RAS, które odbyły się w dniach 10-11 czerwca, rolę jednostki zaopatrzeniowej pełnił zbiornikowiec Bałtyk. Testy realizowane były podczas rejsu z prędkością 8 węzłów. W pierwszej kolejności sprawdzono system przeładunków ładunków płynnych, w tym celu Bałtyk zbliżył się do prawej burty patrolowca.

W celu przetestowania systemu przekazywania ładunków stałych, zbiornikowiec zmienił następnie pozycję, przechodząc na jego burtę patrolowca. Urządzenia pokładowe Ślązaka służące do przekazywania zapasów obsługiwane były przez załogę stoczniową i marynarzy naszej floty, którzy stanowić będą przyszłą załogi tego okrętu.

image
Fot. PGZ

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PGZ Stocznię Wojenną, próby przebiegły pomyślnie, wykazały prawidłowe współdziałanie i przygotowanie uczestników prób oraz sprawność sprzętu i urządzeń.

image
Fot. Andrzej Nitka
Reklama
Tweets Defence24