Nowy rok i nowe przepisy mundurowe

20 stycznia 2021, 08:12
Mund Dwulatek
Fot. st. chor. szt. mar. Arkadiusz Dwulatek/Combat Camera DO RSZ
Reklama

Resort obrony narodowej od początku roku znowelizował zasady obowiązujące żołnierzy Wojska Polskiego w zakresie wykorzystywanego umundurowania. Jakie zmiany wprowadza nowelizacja? Jak komunikowana jest zmiana przepisów?

Wzory mundurów oraz innych elementów wyposażenia podlegają zmianom co kilka lat, zmienia się także otoczenie i warunki służby. Nie dziwi zatem fakt i potrzeba wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach. Dodatkowo tym razem postawiono mocno na komunikację – każdy żołnierz ma możliwość zapoznania się z nowelizacją przepisów oraz poradnikiem opracowanym i udostępnionym online przez Szefostwo Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. To jakościowa zmiana zasługująca na słowa uznania. Oby w obszarze dostarczania przedmiotów mundurowych nastąpiła także podobna zmiana jakościowa. Pomimo wielu wysiłków ze strony Inspektoratu nadal jest tu dużo do zrobienia, o czym świadczą m.in. dyskusje wokół tematu pierwszeństwa w dostępie do mundurów i wyposażenia na linii wojska operacyjne – wojska obrony terytorialnej.

Zmiany w przepisach

Nowelizacja wprowadza szereg istotnych zmian, które były wyczekiwane przez żołnierzy. Ubiór polowy oraz ćwiczebny wskazano w przepisach jako zasadniczy podczas wykonywania obowiązków służbowych, o ile z ich charakteru nie wynika konieczność noszenia munduru wyjściowego. Dla wszystkich żołnierzy wprowadzono kapelusz polowy jako nakrycie głowy dopuszczone do munduru polowego, do tej pory kapelusz był wykorzystywany w działaniach poza granicami państwa. Kolejna nowość to możliwość noszenia koszulobluzy pod kamizelkę wpuszczonej w spodnie munduru polowego bez nakładania kamizelki – również w kraju.

Wprowadzane są nowe przedmioty mundurowe – koszule polowe oraz koszule ćwiczebne Marynarki Wojennej. Będą one noszone przez żołnierzy: z zapiętymi guzikami lub z rozpiętym jednym guzikiem, wpuszczone w spodnie munduru lub opuszczone na spodnie munduru, przy czym, w zestawie z pasem koloru białego, pasem żołnierskim wpuszczone w spodnie munduru.

Nowością jest możliwość noszenia oznak stopni na prawym rękawie bluzy polowej i koszulobluzy oraz w miejscu wszycia taśmy samosczepnej koszulki polowej i koszulki ćwiczebnej MW. Przepisy pozwalają także na noszenie spinki do krawata w każdym wariancie ubioru, w którym nosi się krawat.

image
Grafika IWspSZ 

Określono, że ubiorem właściwym dla żołnierzy jednostek pływających Marynarki Wojennej RP, Inspektoratu Marynarki Wojennej, dowództw flotylli, Akademii Marynarki Wojennej i Centrum Operacji Morskich jest ubiór ćwiczebny w kolorze granatowym. Kolor ten określono jednoznacznie jako właściwy dla ubioru służbowego żołnierzy Marynarki Wojennej RP.

Nowością jest także zezwolenie na noszenie przedmiotów stanowiących środki ochrony indywidualnej, kamizelek ochronnych i oraz elementów odblaskowych podczas realizowania obowiązków służbowych – do tej pory formalnie nie było to możliwe jednak stało się praktyką wynikającą z warunków służby oraz BHP.

Dzięki nowelizacji kobiety żołnierze mogą nosić spodnie niezależnie od temperatury otocznia oraz przy niskich temperaturach kozaki. Natomiast mężczyźni zyskają nowy przedmiot mundurowy – zimowe trzewiki galowe., a kurtki ubrania ochronnego żołnierze będą mogli nosić w składzie ubioru polowego.

Kolejna zmiana sprawi, że mundur wojskowy będzie częściej widoczny na ulicach. Przepisy zezwalają już bowiem na noszenie ubioru wieczorowego, galowego, wyjściowego, służbowego, polowego oraz ćwiczebnego w czasie, gdy żołnierze przemieszczają się do miejsca wykonywania obowiązków służbowych oraz powrotu do miejsca zamieszkania.

Uregulowano także kwestię związaną z użytkowanie przedmiotów w trakcie testów i prowadzonych badań użytkowych. Przedmioty te będą mogli nosić tylko użytkownicy będący w grupie testowej.

Wprowadzono zmianę katalogu osób uprawnionych do zachowania uprawnień do umundurowania galowego po zmianie rodzaju Sił Zbrojnych, jednostki wojskowej i specjalności – dodano Dowództwo Garnizonu Warszawa, a usunięto jednostki bezpośrednio podporządkowane pod Dowództwo Operacyjne RSZ. Dodatkowo zgodnie z przepisami żołnierze instytucji i dowództw ujętych w tym katalogu są uprawnieni do zachowania nakrycia głowy wykorzystywanego z mundurem polowym. Nowelizacja wprowadza zapisy o możliwości zwolnienia z obowiązku przemundurowania w przypadku zmiany rodzaju Sił Zbrojnych. Do tej pory kwestie te regulowano na poziomie rozporządzenia w sprawie norm należności dla żołnierzy zawodowych i pełniących służbę kandydacką.

image
Grafika IWspSZ

Nowością jest kapelusz huculski, który będzie wykorzystywany jako nakrycie głowy przez żołnierzy 22. Karpackiego batalionu piechoty górskiej podczas wystąpień z peleryną podhalańską. W przypadku popularnej Czarnej Dywizji – 11 Dywizji Kawalerii Pancernej rozszerzono o ubiór wyjściowy katalog ubiorów, do których nosi się krawat oraz pochewką koloru czarnego jako oznaki rozpoznawcze. Żołnierze noszący stopnie od młodszego do starszego chorążego sztabowego korzystali będą z nowego wzoru czapki rogatywki, kapelusza podhalańskiego oraz huculskiego. W przypadku tych ostatnich wskazano sposób wykonania znaku orła wojskowego.  

Marynarze zyskują zaś możliwość noszenia oznaki przynależności państwowej na półpłaszczach marynarskich i nie będą już mieli obowiązku noszenia odznak identyfikacyjnych z nazwiskiem do ubioru wieczorowego, jednocześnie określono miejsce noszenia tej odznaki na swetrze (po lewej stronie symetrycznie nad górną krawędzią swetra). Kolejna zmiana dotycząca marynarzy to nowy sposób rozmieszczenia oznak stopni wojskowych na naramiennikach koszulobluz (tzw. miniaturek). Inna zmiana to pomniejszenie oznaki stopnia wojskowego na pasku czapki garnizonowej i kapelusza damskiego Marynarki Wojennej (gwiazdka o wymiarach do 13 mm), z kolei sznur galowy nie jest już w składzie ubioru wieczorowego MW RP. 

W przepisach określono także kolory otoków dla żołnierzy Dowództwa Garnizonu Warszawa biorących udział w wystąpieniach o charakterze reprezentacyjnym jako granatowy, pełniących służbę w 10. Pułku Samochodowym jako pomarańczowy.

Określono dla lotników, że ocieplacz do kurki pilota i tropikalnej kurtki pilota może być wykorzystywany samodzielnie w składzie ubiorów specjalnych personelu latającego.

image
Grafika IWspSZ 

Kolejna zmiana to wprowadzenie zasad noszenia pasa koloru białego przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej podczas służb dyżurnych, konwojowania, służby asystencyjnej oraz regulacji ruch drogowego wraz z zestawami ubioru polowego. Usunięto koalicykę ze składu ubioru wykorzystywanego podczas kontroli ruchu drogowego oraz w czasie wydawania poleceń lub dawania sygnałów na drodze, a beret koloru szkarłatnego określono jako właściwy dla wszystkich struktur ŻW.

Określone zostały także zasady noszenia oznak specjalnych np. Legii Akademickiej zamiennie z oznakami rozpoznawczymi.

Zmiany to także nowe zestawy ubiorów galowego, polowego, ćwiczebnego, specjalnego i sprotowego w zależności do przynależności do rodzaju Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych oraz specjalności oraz nowe wzory i nazwy przedmiotów umundurowania i wyekwipowania. Ponadto w znowelizowanych przepisach określono terminy, do których może być noszone umundurowanie dotychczasowych wzorów – czyli takich, które nie zostały utrzymane w znowelizowanym rozporządzeniu.

Poradnik i materiały

Pełny zakres informacji na temat zmian można znaleźć na stronie internetowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w tym poradnik, akty prawne, wykaz zmian, opisy i wizualizacje poszczególnych ubiorów i wiele innych informacji.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 54
Reklama
Porucznik
piątek, 8 października 2021, 16:49

Jaki jest kolor skarpetek do zielonego munduru?

podporucznik
środa, 20 października 2021, 05:59

W zestawie nr 1, w artykule, napisane, że czarne.

Wojciech Filipczak
wtorek, 24 sierpnia 2021, 10:06

Kiedy żołnierz nie musi nosić oznaczeń jednostki i stopnia wojskowego, pytam odnośnie zarzutów, że żołnierze czy z nazwiskiem, wspierający obecnie SG na granicy polsko-białoruskiej takowych nie posiadają.

KPS
poniedziałek, 27 września 2021, 11:30

@Wojciech Filipczak... nie musi nosić oznaczeń jednostki i tzw. imiennika a może nosić (rozporządzenie ministra ON z 2019r.)

Cygan
piątek, 26 marca 2021, 01:03

249 zł ekwiwalentu mundurowego dostałem dzisiaj .Za 13 lat pracy. Oszukali mnie banda złodzieju decydentów !

Przemek
środa, 10 marca 2021, 16:24

Mundur częściej widoczny na ulicy nie chce mi się w to wierzyć bo większość zawodowych przebiera się w cywilki a niezawodowym dcy kompanii każą się przebierać mimo iz regulamin ogólny dopuszcza noszenie umundurowania przez żołnierzy udających się na przepustki/urlopy. To tak jakby noszenie munduru na ulicy było czymś wstydliwym na szczęście mój dowódca powoedzial że możemy wychodzić jak chcemy bo on sam czasem wraca w mundurze

Lewy
piątek, 22 stycznia 2021, 08:22

Już to widzę jak dostajemy nowe wzory jak mundurówki mają problem z wydawaniem dotychczasowych mundurów i żołnierze nie jedno krotnie chodzą w starych wytartych mundurach i dziurawych butach.

Tom
piątek, 19 marca 2021, 10:15

Bo sprzedają na allegro

czwartek, 26 sierpnia 2021, 00:23

czwartek, 26 sierpnia 2021, 00:23

BRAWUROWA TEORIA, KTÓRA MOŻE BYĆ PRAWDZIWA.

sobota, 12 czerwca 2021, 13:58

Kolego sprzedają to panowie ze sztabów którzy dostają co roku komplet umundurowania w przeciwieństwie do żołnierzey z pododdziałów

Kolo
piątek, 22 stycznia 2021, 08:13

Zmiana mundurów galowych to tylko skok na kasę nie miało to nic wspólnego z dobrem żołnierzy . Jeśli resort zmienia wzory mundurów to powinien zmienić je za pieniądze resortu , tymczasem kazano kupić sobie mundury żołnierzom za pieniądze przeznaczone na utrzymanie mundurów galowych wypłacanych co roku właśnie na ten cel. Tymczasem pojawiły się dziwne firmy z Torunia które mogły jedynie uszyć te mundury za ceny przewyższające sumę "mundurówki"

wtorek, 26 stycznia 2021, 12:32

Bravo. Dokładnie. Nic dodać nic ująć.

Mikołaj, żołnierz.
czwartek, 21 stycznia 2021, 17:21

Mundur polowy można nosić "gdy żołnierze przemieszczają się do miejsca wykonywania obowiązków służbowych oraz powrotu do miejsca zamieszkania" od maja 2013 roku.

SimonTemplar
czwartek, 21 stycznia 2021, 16:03

Ja bym bardziej sie skupił na rozwoju obrony p.lot i p.balistycznej bo dalej wszystko w planach a sytuacja międzynarodowa zaczyna byc poważna.

Maq
czwartek, 21 stycznia 2021, 14:54

Umieszczenie pagonu na prawym ramieniu nie jest takim głupim pomysłem. Rozumiem sens chowania pagonów na polu walki, niemniej w życiu codziennym człowiek nie wie z kim czasami ma przyjemność. Pół biedy jeżeli kogoś się zna, skojarzy z stołówki jakiś zajęć... ale i tak zdarzają się wtopy.

Ppłk SJ
poniedziałek, 15 listopada 2021, 12:22

Fakt. Komuś już szajba odbiła z tymi pagonami. Rozumiem na polu walki, ale na co dzień. Chore.

46
czwartek, 21 stycznia 2021, 13:32

Mundury tylko polowe. Pieniądze wydać na kamizelki hełmy,peleryny multispektralne. Przy tych wydatkach to jeszcze tylko szwadron reprezentacyjny i obrok dla koni mają wyższy priorytet.

pomz
czwartek, 21 stycznia 2021, 17:56

Zapomniales o newsie roku,2021. Ma powstac Wojskowy Klub Sportowy( czy jakos tak)! Po co nam czolgi, ekwipunek itp itd...

Roshedo
czwartek, 21 stycznia 2021, 13:03

Większy zamęt tylko... Co to wnosi do zwiększenia możliwości bojowych Wojska Polskiego, bo nie wiem? Po co to w ogóle?

kapral
czwartek, 21 stycznia 2021, 06:44

Trochę porażka, już nawet Rumuni mają digital camo, a my nadal przestarzałe wzory...

jack
środa, 20 stycznia 2021, 23:02

Od razu wzrosła wrtość bojowa naszej dzielnej armii.

ds dd
środa, 20 stycznia 2021, 22:49

Kiedy nowy kamuflaż?

Pomorzanin
środa, 20 stycznia 2021, 20:21

A kiedy rogatywki polowe, zamiast tych okropnych beretów.

prohor
czwartek, 21 stycznia 2021, 11:09

Rogatywki do lamusa. do nowego komuflazu nie pasują.

Wotowiec
wtorek, 18 maja 2021, 23:08

Nowego kamuflażu? Chodzi ci o przestarzałe puzzle królujące od 30 lat? Dobre...

Arkady
czwartek, 21 stycznia 2021, 09:37

Zamiast tych tragicznych rogatywek wopalbym jednak bejsbolowki patrolowki.

Wotowiec
wtorek, 18 maja 2021, 23:07

A dlaczego tragiczne? I dlaczego bejsbolówki? Nawet amerykanie ich nie noszą. Mają tradycyjne czapki polowe nawiązujące wzorem do tych historycznych. Podobnie jest w innych armiach: niemieckiej, szwedzkiej, austriackiej itd. Nasza rogatywka jest tradycją w WP, wystarczy wprowadzić nowoczesny krój i git. Ta dla WOT jest nieco zeszpecona...pierwsza wersja była nowocześniejsza. I jest praktycznym nakryciem głowy w przeciwieństwie do beretów i beretomanii w WP

ooo
środa, 20 stycznia 2021, 22:11

Przecież są - w WOTcie. Akurat te berety nie są takie złe - pod warunkiem, że nie są bojowym nakryciem głowy, a garnizonowym. Do zadań bojowych kapelusz pasuje idealnie.

czwartek, 21 stycznia 2021, 18:36

No to.fakt

kajmat
czwartek, 21 stycznia 2021, 17:25

Szkoda tylko, że krój rogatywki, w któym czasem występuje WOT, został tak szpetnie uproszczony względem przedwojennego projektu W. Kossaka. Skoro zrezygnowano z "nauszników", to można było zachować choć na ich kształt przewężenie otoka nad daszkiem, analogicznie do czapek polowych BW.

SAS
środa, 20 stycznia 2021, 19:27

Ja tam się nie znam, ale na centralnych uroczystościach widzę żołnierzy w mundurach polowych, na pewno nie galowych, i to nawet pustynnych (!) - tyle ze bluza inna i spodnie inne - i tak praktycznie od trzydziestu lat. Może wojsko nie czyta tych rozporządzeń?

kajmat
środa, 20 stycznia 2021, 18:20

Pewnie coś przegapiłem, ale zdziwiła w odniesieniu do ubioru polowego zaintrygowała mnie informacja: "Mundur polowy (1). Lub mundur polowy wz. 2010, mundur polowy letni wz. 2010, które można nosić do dnia 31.12.2026 r.". To jakie teraz jest wzór munduru polowego i jak dalece się on różni od wz. 2010, że konieczny był taki przypis? Stopień na prawym ukłonie to ewidentny ukłon w stronę WS (lub po prostu legalizacja wieloletniego stanu, który wynikał z braku pagonów lub rzepów na piersi. Problem z WS jest taki, że literalnie wskazano kamuflaż "pantera", a specjaliści (WS, ŻW) noszą coś innego, także poza strefą działań bojowych (tj. w kraku). W materiałach IWspSZ pokazano też, że flaga w wersji low-vis jest niedopuszczalna - o ile w codziennym użyciu podczas zwykłej służby ma to sens, o tyle podczas działań bojowych raczej nie. W takim wypadku dano jedynie możliwość odpięcia flag, ale to będzie prowadzić do sytuacji, jaka miała miejsce na Krymie po zajęciu go przez "zielone ludki", które nie miały jakichkolwiek oznak państwowych.

ooo
środa, 20 stycznia 2021, 16:14

No nareszcie. Wszędzie, nawet na plakatach reklamowych WP byli żołnierze w kapeluszach polowych; wreszcie ktoś poszedł po rozum do głowy. Chyba jedno z najpraktyczniejszych nakryć głowy.

rechot, ..... rechot
środa, 20 stycznia 2021, 15:57

Super, czekamy na więcej nowoczesnych koszulek i gaci!, praca dla Polaków i podatki zastaja w Polsce ;))))

zbych
środa, 20 stycznia 2021, 15:34

Polskie mundury nie należą do najładniejszych. Wśród obcych armii, największe postępy w atrakcyjności wizualnej umundurowania mają Rosjanie. Najbardziej, to nie podoba mi się czapka oficerska MW. Wiem, tradycja ale coś powinno się zmieniać. Ładny mundur jest wartością dodaną.

Sdr
czwartek, 21 stycznia 2021, 10:22

Przedwojenny z stójką był ładniejszy

Harm
środa, 20 stycznia 2021, 14:40

Wojsko to nie rewia mody. Połowa tych mundurów do wywalenia. Wystaczą polowy, ćwiczebny i wyjściowy. Im więcej czasu w mundurze polowym, tym łatwiej w boju. A na froncie wieczorków tanecznych nie będzie. Co ciekawe podobnie głupi model podziału funkcjonuje w dowodzeniu. Dowódca na czas pokoju i oddzielny na czas wojny. Takie wymysły tylko w Polsce. To coś jak ten mundur galowy i polowy. Biurokrata spędzający czas głównie na balach nie nadaje się do dowodzenia, podobnie jak żołnierz spędzający zbyt dużo czasu na balowaniu będzie czuł się potem dziwnie w mundurze polowym.

czwartek, 21 stycznia 2021, 00:45

Zmiana dcy na czas wojny ma na celu ich ochronę oraz zgaszenie wzajemnych negatywnych sympatii i emocji w relacjach żołnierz - dowódca. Nowy dca nie musi się obawiać skrajnie przykrych dla jego zdrowia a nawet życia zachowań jego podwładnych z racji złych układów na linii przełożony - podwładny. Te nowe relacje będą się układać już w czasie wojennym. A wojna rządzi się swoimi prawami.

Gg
środa, 20 stycznia 2021, 17:10

Tak to jest jak ktoś nie ma pojęcia o czym pisze. Mundur wieczorowy jest tylko dla żołnierzy służących w ataszatach wojskowych za granicą

As
środa, 20 stycznia 2021, 14:15

Wreszcie postępy w kluczowej kwestii dla obronności i premii kilkuset niepotrzebnych specjalistów od przekładania papierów z lewej na prawą stronę biurka.

Bart
środa, 20 stycznia 2021, 12:23

Może w końcu ktoś określi co z noszeniem kaptura do kurtki ubrania ochronnego, bo mam wrażenie, że w niektórych JW jest chyba przymus ich odpinania, bo jakiś betonowy łeb tak sobie wymyślił.

środa, 20 stycznia 2021, 19:32

W rozporządzeniu w sprawie noszenia umundurowania jest o tym mowa. Doczytaj.

Tytus
czwartek, 21 stycznia 2021, 09:15

Czytam i czytam i nic nie doczytuje. Może kolega zacytować?

środa, 20 stycznia 2021, 15:40

Brawo

m
środa, 20 stycznia 2021, 10:22

już poczułem się bezpieczniej. Swoją drogą takie piony działają najprężniej. Odpowiedzialność zerowa a kasa spora się przewala. A o projekcie żołnierza przyszłości i zasadniczej modyfikacji umundurowania polowego już cisza. Bo to trudniejszy temat.

4556667
środa, 20 stycznia 2021, 10:13

Furażerki mogli by sciągnąc kruj policyjny dla wojska. W obecnych zółnierze wyglądaja jak mnisi tybetanscy. albo przedwojenny wzór.

Jan
środa, 20 stycznia 2021, 18:43

...a to dobre

7666554
środa, 20 stycznia 2021, 11:51

Kruj powiadasz? Tobie mogliby ściągnąć jakiś podręcznik polskiego nawet dla podstawówki :>

bubu
środa, 20 stycznia 2021, 09:29

Największa "szkoda w mieniu" to wprowadzenie nowych mundurów galowych. Miliony wydane, a mundury nigdy nie używane. (przez 27 lat służby miałem go na sobie -jeszcze stary wzór - 4 razy). Jest to tym bardziej bez sensu że nawet "wyjściówki" się już nie prawie nosi, bo jak napisano, zasadniczym ubiorem jest polowy.

Milwan
czwartek, 21 stycznia 2021, 14:02

Super. Ale i tak nie dostaję umundurowania polowego prócz skarpet, pochewek, gaci itp. Wszystko oddają trrytorialsom. Dla nich na weekend jak znalazł. Zawodowe wojsko może chodzić w spranych, postrzępionych i niekompletnych mundurach.

klaun-szyderca
piątek, 22 stycznia 2021, 08:38

Oj tam, oj tam ;) To tak jak w BJJ - białego pasa sie nie pierze, wszystkie inne się pierze. Mój kolega z sekcji ma niebieski tak sprany, że wygląda jakby go miał od 10 lat ;) Tak samo wojsko w spranych do niemożliwości, postrzępionych mundurach będzie wyglądać jak groźni weterani prosto z frontu, a nie jak dzieciaki prosto z poboru :D I tym sposobem będzie oddziaływać psychologicznie na przeciwnika :D zapewne tym tokiem władza rozumuje :D

Adam S.
środa, 20 stycznia 2021, 12:33

Zgadzam się. Mundur galowy potrzebny jest tylko w czasie wizyt we Francji. Bardziej przydatny byłby mundur anglo-sasowy. Poza tym czas pomyśleć o mundurze lasowym oprócz polowego. Każdy żołnierz miałby wtedy komplet od sasa do lasa.

Olo
środa, 20 stycznia 2021, 21:55

W Polsce wogole powinien być zakaz noszenia jakichkolwiek ubrań poza mundurem polowym. Jesteśmy W stanie nieustannej wojny. Powinniśmy brać przykład z Albanii. Tam kraj był zamknięty przed obcymi i naród wszędzie budowal bunkry.

Opo
czwartek, 21 stycznia 2021, 09:56

No i co z tego mają ? Biedę

Tweets Defence24