Griffon i Jaguar dla Belgii, czyli europejska współpraca pancerna w praktyce

12 listopada 2018, 00:02
840_472_matched__oz56cg_0e8110be3d2b38ad699556d4fc16b082
Fot. R. Surdacki/Defence24.pl.

Francja i Belgia podpisały porozumienie dotyczące strategicznego partnerstwa w dziedzinie pozyskania i następnie wspólnej eksploatacji kołowych wozów bojowych Griffon i Jaguar.

Międzyrządową umowę zakupu 442 transporterów opancerzonych o wartości 1,5 miliarda EUR podpisała w Paryżu francuska minister obrony Florence Parly i jej belgijski odpowiednik Steven Vandeput. Umowę nazwana CAMO (Motorized Capability). Uroczystość była elementem pierwszego spotkania ministerialnego w ramach European Intervention Initiative (IEI).

Jak podkreślają przedstawiciele obu stron umowa ta ma nie tylko charakter gospodarczo-polityczny, ale jest też elementem szerszego partnerstwa europejskiego w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa.

Sama sprzedaż dotyczy 382 transporterów opancerzonych VBMR-Griffon i 60 wozów rozpoznawczych EBRC-Jaguar wraz z pakietem wsparcia ich eksploatacji i szkolenia załóg. Ponadto utworzone zostanie wspólne biuro (w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Zasobów Materiałowych (DGMR) i Dyrekcja Generalnej Uzbrojenia (DGA), które będzie zarządzać dalszym procesem ich modernizacji opartym na doświadczeniach i przyszłych oczekiwaniach obu stron. Dodatkowo armia francuska będzie uczestniczyć w szkoleniach z belgijskim wojskiem. Same pojazdy będą dostarczane Belgii od 2025 roku, dostawy potrwają aż do 2030 roku.

Wcześniej Rada Ministrów Królestwa Belgii zatwierdziła warunki międzyrządowej umowy z Francją w sprawie ustanowienia strategicznego partnerstwa w zakresie nowych pojazdów lądowych.

Porozumienie i dostarczanie nowych wozów jest niewątpliwie elementem szerszej wizji współpracy obu armii, a nowe plany zakładają wprowadzenie wspólnych systemów szkolenia i eksploatacji, czy jednolitej organizacji oddziałów i pododdziałów wojsk lądowych.

Trzeba zaznaczyć, ze w zakresie systemów morskich istnieje już ścisła współpraca z Holandią (pozyskanie następców fregat typu M i nowych niszczycieli min czy wdrożenia do służby śmigłowców NH-90 NFN). Utworzono też jednolity sztab morski obu flot.

W ramach zacieśniania partnerstwa pomiędzy różnymi armiami państw – członków UE szczególne znaczenie ma współpraca sił zbrojnych Niemiec i Francji, ale ostatnio chęć nawiązania bliższych stosunków z Niemcami wyraziła też Rumunia i Czechy, a Litwa wydzieliła swoją brygadę „Żelazny Wilk” do współpracy z 10. Dywizją Pancerną Bundeswehry.

Wozy EBRC Jaguar (l’Engin Blindé de Reconnaissance et de Combat) i VBMR Griffon (Véhicule Blindé Multirôles) w układzie 6x6 i 4x4 powstały w ramach szerokiego programu modernizacyjnego francuskich wojsk lądowych Scorpion, realizowanego przez GME, czyli konsorcjum firm Nexter Systems, Renault Trucks Defense i Thales. Francja zamówiła 1722 VBMR 6x6 i 358 VBMR 4x4 oraz 248 Jaguarów, a dostawy mają być realizowane w latach 2018-2031. Same pojazdy wykorzystują wiele elementów i zespołów powstałych w ramach szerszej współpracy poszczególnych zachodnioeuropejskich przemysłów zbrojeniowych.

Reklama
Tweets Defence24