Daleki Wschód- priorytet Rosnieftu

5 grudnia 2012, 14:47
ROSN_Sakhalin-1
Defence24
Defence24

Prezes Rosnieftu Igor Sieczin przeprowadził 4 grudnia rozmowy z członkiem Stałego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego, Wicepremierem Rady Państwa Wangiem Qishanem.Dotyczyły one m.in. umowy międzyrządowej w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla budowy i eksploatacji obiektu rafinacji produktów petrochemicznych Chińsko- Rosyjskiej Wschodniej Kompanii Petrochemicznej (Tianjin).


Rozmowy Sieczina obrazują ogólny trend rozwoju Rosnieftu, który został nakreślony podczas szczytu APEC we Władywostoku. Przy czym nie mam tu na myśli jedynie zakrojonych na szeroką skalę inwestycji na rosyjskim Dalekim Wschodzie (np. budowy kompleksu petrochemicznego w Primorye (Kraj Nadmorski)), ale i wielkie otwarcie się na rynki azjatyckie. Bynajmniej nie chodzi tu jedynie o Chiny, ale i Japonię (wrześniowe rozmowy Sieczina z ambasadorem japońskim), Koreę Południową (rozmowy z firmą STX) i Singapur. W pewnym sensie pozyskiwanie azjatyckich partnerów służy również podobnym celom jak tworzenie spółek joint venture z zachodnimi koncernami- Statoilem, Eni, Exxonem i jest związane z otwarciem Arktyki. Jako przykład wymienię tu rozmowy Sieczina z prezesem firmy Tokio Mitsui & Co Masami Kumiko, z którym omawiał rozwój współpracy w regionie Magadanu.


(PAM)

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
Reklama
No results found.
Tweets Defence24