Strategia Bezpieczeństwa Narodowego pod sejmową lupą [RELACJA]

6 października 2020, 21:26
Zrzut ekranu 2020-10-6 o 23.25.14
Fot. iTV Sejm
Reklama

Sejmowa Komisja Obrony Narodowej rozpatrzyła informację na temat głównych założeń przyjętej w tym roku Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (SBN RP) była referowana przez przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych a także przez szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Jako pierwszy zabrał głos reprezentujący BBN Paweł Soloch, który przedstawił główne założenia dyskutowanego dokumentu. Na wstępie przypomniał, że powstał on przy współpracy strony rządowej i ośrodka prezydenckiego, a jej podstawą jest ustawa o powszechnym obowiązku obrony kraju. Zespół międzyresortowy zakończył nad nim formalnie prace 30 kwietnia 2020 roku, kiedy to premier wystąpił do prezydenta o zatwierdzenie SBN RP. Ceremonia jej podpisania miała miejsce 12 maja 2020 i po raz pierwszy w historii ten dokument został uchwalony w formie postanowienia prezydenta.

Paweł Soloch przypomniał, że SBN to najważniejszy dokument koncepcyjny dotyczący bezpieczeństwa państwa i podzielono go na trzy podstawowe części. W pierwszej zarysowano zarys środowiska bezpieczeństwa państwa polskiego i jego obywateli, po raz pierwszy jednoznacznie wskazując na Rosję jako źródło destabilizacji, zagrożenia. Szef BBN podkreślił, że wskazanie Rosji jako głównego zagrożenia jest zgodne ze wszystkim oficjalnymi dokumentami Sojuszu Północnoatlantyckiego, który wymieniając różne zagrożenia w tym konkurencji ze strony Chin nadal za największe zagrożenie uznaje jednak Rosję. W dokumencie wskazano też na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, a także socjalne, energetyczne i ekonomiczne.

W drugiej części SBN przedstawiono działania mające wzmocnić narodowy system bezpieczeństwa i jego zewnętrzne filary: NATO, Unię Europejską, partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi i współprace regionalne. W dokumencie wskazano potrzebę zmian w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski: poprawę systemu zarządzania bezpieczeństwem narodowym m.in. poprzez z jednej strony większe jego rozproszenie i z drugiej lepszą integrację wszystkich elementów zarządzania państwa. Koordynację zarządzeniem ma zgodnie z SBN prowadzić specjalnie stworzony w tym celu Komitet Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego. Stosowna ustawa powinna wziąć pod uwagę kompetencje rządowego zespołu zarządzania kryzysowego i rządowego centrum bezpieczeństwa a także dostosowanie mechanizmów wspierających prezydenta w zarządzaniu bezpośrednim w tym kierowaniem obroną państwa.

Istotnym postulatem jest też dostosowanie krajowego systemu reagowania kryzysowego do analogicznego systemu w NATO. W nowym modelu w system bezpieczeństwa narodowego mocniej mają być wpleceni marszałkowie Sejmu i Senatu jako zastępcy prezydenta. Podniesiono także potrzebę uporządkowania dokumentów strategicznych i potem ustanowienia jednego systemu planowania strategicznego w państwie, w którym strategia bezpieczeństwa Rzeczpospolitej będzie głównym dokumentem o randze najwyższej. Strategie i dokumenty mają być ze sobą powiązane, zhierarchizowane i „wynikać jedna z drugiej”. W ten sposób ma zostać rozwiązany problem z którym Polska „boryka się od lat”. Postawiono założenie, że problematykę „rozsypaną w aktach prawnych” powinna uporządkować pojedyncza nowa ustawa.

W ramach SBN postanowiono także, że poziom finansowania SZ RP zostanie podniesiony do zakładanego poziomu 2,5 proc. nie do 2030 roku jak zakładano dotychczas a już do roku 2024. Ma to przyspieszyć modernizację i rozwój liczebny SZ RP, przy czym w SBN zwrócono szczególną uwagę na potrzebę inwestycji w marynarkę wojenną.

Podkreślono potrzebę stworzenia warunków do funkcjonowania polskiego przemysłu obronnego przy czym podkreślono, że chodzi nie tylko o przemysł państwowy, ale także prywatny. Większe ma być wykorzystanie w programach modernizacyjnych wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w kraju.

Za osobną kwestię uznano wzmocnienie odporności państwa w związku z zagrożeniami hybrydowymi, zagrożeniem katastrofami naturalnymi i „technologicznymi”. Uwagż poświecono zagadnieniom związany z obroną cywilną i ochroną ludności, infrastruktury krytycznej i zachowaniem ciągłości sprawowania władzy. Wskazano na potrzebę stworzenia systemu obrony cywilnej o powszechnym charakterze, opartym na strukturach bazujących na ochotniczym zaciągu, zwłaszcza w dużych miastach. Wzmocniona ma być także odporność na zagrożenia hybrydowe w tym cyber.

Obronna współpraca międzynarodowa ma być prowadzona przede wszystkim w ramach NATO i Unii Europejskiej, ale także bilateralnej strategicznej współpracy z USA i formatów regionalnych: Trójmorza, Dziewiątki Bukaresztanskiej, ale także V4 i Trójkąta Weimarskiego. Wysoki priorytet nadano współpracy z USA, dla których wojsk Polska staje się hubem na cała wschodnią flankę NATO.

Szefowi BBN wtórował podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa, polityki amerykańskiej, azjatyckiej oraz wschodniej MSZ Marcin Przydacz. Do wypowiedzi przedmówcy dodał on, że w SBN określono priorytety współpracy międzynarodowej, w tym także w ramach UE i PESCO. Podkreślił też znaczenie stosunków regionalny w tym z państwami nie powiązanymi ściśle z Zachodem jak: Ukraina, Gruzja i Mołdawia. Wskazał też na polskie działania w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym OBWE, udział w działaniach na rzecz prawa międzynarodowego, walki z proliferacją broni masowego rażenia itp.

Marcin Ociepa, podsekretarz stanu w MON podkreślił, że z punktu widzenia jego resortu najważniejsze znaczenie miały kwestie bezpieczeństwa państwa i obywateli oraz Polski w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Przypomniał o podkreślonej w dokumencie wartości Wojsk Specjalnych i Wojsk OT i sił które mają być odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacyjne i cyber.

Poinformował też, że obecnie Kancelaria Premiera koordynuje prace związane z wdrażaniem postanowień z SBN a równolegle szef MON powołał zespół międzyresortowy w celu kodyfikacji prawa dotyczącego zasad służby wojskowej i Sił Zbrojnych RP.

Opozycja przede wszystkim krytykowała dokument, chociaż za niektóre rzecz także chwaliła. Najostrzejszy w osądach był poseł Grzegorz Braun, który określił go jako „koncert życzeń naiwnego licealisty”. Pytał czemu treści dokumentu nie konsultowano z członkami Sejmowej Komisji Narodowej przed jego uchwaleniem ani dlaczego nie miała na niego wpływu opozycja.

Zarzuty co do braku konsultacji przy tworzeniu SBN powtarzali także inni posłowie. Poseł Cezary Grabarczyk, mówił że SBN powinien być „dokumentem nas wszystkich”. Poseł Czesław Mroczek przypomniał, że prezydent Andrzej Duda deklarował przed wyborami, iż kwestie bezpieczeństwa i decyzje na ten temat miały być podejmowane w atmosferze zgody narodowej. „Jak doszło to zatwierdzenia strategii, na żadnym etapie nie poddaliście tego szerokiej debacie i porozumieniu międzypartyjnemu. Nie było posiedzenia SKON i senackiej komisji, nie było Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To sprzeczność między deklaracjami a postępowaniem, a SBN jest najważniejszym dokumentem.” – argumentował.

Czesław Mroczek przypomniał też o opóźnieniach we wprowadzaniu w czasie rządów obecnej ekipy strategicznie ważnych dla obronności państwa dokumentów. Ocenił, że tu też „praktyka rozmija się z deklaracjami”, a pieniądze z budżetu MON są wyprowadzane na „inne cele”. Skrytykował zaliczkowanie wielu zakupów skutkiem czego pieniądze są wydawane a wojsko nie otrzymuje uzbrojenia. Jako przykład podał, że w ubiegłym roku nierozliczone zaliczki wyniosły już 21 mld PLN, a w 2015 roku (koniec rządów PO) było to 2 mld PLN.

„Czy to więc dokument teoretyczny czy taki, który będzie podstawą działań administracji państwa. Czy mówimy o przyszłej praktyce państwa polskiego?” – pytał.

Poseł Paweł Poncyliusz ocenił, że SBN to „wołanie jednych polityków PiS do drugich o to, żeby coś zrobić i rachunkiem sumienia dotyczącego tego co nie zostało zrobione przez ostatnie 6 lat." Ocenił, że w przyjętej obecnie SBN są „rzeczy lepsze i gorsze”. Za lepsze uznał zawarte w dokumencie kwestie związane z energetyką, które jego zdaniem są jednak wynikiem kapitulacji PiS przed UE i jej polityka klimatyczną. Zgodził się, że trzeba wprowadzić ustawę związaną z bezpieczeństwem państwa i obywateli, bo jej brak komplikuje funkcjonowanie państwa jeśli chodzi, a część zapisów pamięta jeszcze czasy przez 89 rokiem. Za pozytyw uznał wspomnienie o potrzebie pozyskanie bezzałogowcow wskazując ich sukcesy w trwającej obecnie wojnie w Armenii.

„Zastosowanie tych wyrobów jest coraz bardziej skuteczne. Ale od iluś lat pod wodzą PiS zrobiono wiele, żeby systemy nowe bezzałogowe się nie pojawiły i na siłę chce się je wyprodukować w państwowym PGZ. Cieszę się, że polski przemysł wg dokumentu jest ważny bez znaczenia na formę własności” – powiedział, wskazując że wiele ważnych programów jak BMS i bezzałogowce Orlik „leża i kwiczą” i „przepalone zostały setki milionów złotych”.

Jednocześnie wskazał na zaniedbania takie jak brak zainteresowania polskimi firmami umiejącymi robić elementy do systemów kryptograficznych mimo deklaracji o potrzebie stworzenia zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także na brak reformy systemu dowodzenia siłami zbrojnym pomimo krytyki poprzedniej reformy wprowadzonej za czasów rządów Platformy Obywatelskiej.

Poseł Andrzej Rozenek pozytywnie ocenił powstanie dokumentu. Pochwalił poruszenie w SBN kwestii ochrony klimatu i cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie wyraził zdziwienie zapisami na temat polskiej tożsamości narodowej i wartości chrześcijańskich. Te ostatnie zapisy mają jego zdaniem wykluczać część obywateli. Stwierdził też, ze dokument jest zbyt lakoniczny jeśli chodzi o dział związany bezpośrednio z obronnością państwa, a w szczególności jeśli chodzi o kwestie mobilizacji.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 13
Reklama
Paranoid
środa, 7 października 2020, 21:07

Polecam przeczytać Strategię (ma tylko 38 str.), co drugie, trzecie zdanie to ogólnik, wiele nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem. Nie wiem za co biorą pieniądze ludzie kt to pisali, od sasa do lasa i oni chcą, aby to był naczelny dokument, to są żarty. Brak jakiejkolwiek analizy stanu obecnego, realizacji wcześniejszych strategii, co robiło to biuro przez ostatnie lata? Odnośnie USA nie ma słowa o współpracy przemysłowej. Przykłady dziwne: "2.13 Zbudować Centralny Port Komunikacyjny i włączyć go do krajowego systemu transportowego" /no tak 3+ mld EUR na scentralizowanie infr nie jest ryzykowne, ktoś kiedyś zgodził się aby wszyscy lecieli 1 samolotem/; "2.7 Wykorzystać położenie geograficzne do rozwoju kraju" /odkrywcza teza, idea TEN-T od wielu lat realizowana, jest w dok UE po co to tu/; "2.5 Działać na rzecz wzmacniania prawa międzynarodowego, a także reżimów kontroli zbrojeń, rozbrojenia i nieproliferacji broni masowego rażenia" /mocarstwo?/; "1.14 Zapobiegać narastaniu podziałów pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej " /czy aby PL jest tym która scala?/; "1.5 Doskonalić system wsparcia państwa-gospodarza zarówno w militarnej, jak i w pozamilitarnej części systemu obronnego państwa." "3.14 Stworzyć warunki, aby polski przemysł obronny, niezależnie od formy własności, realizował długofalowe potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych." /teraz PL przem obronny ma źle/ "3.1 Podjąć wysiłek na rzecz przyspieszenia rozwoju zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poprzez zwiększenie dynamiki wzrostu wydatków na obronę, osiągając poziom 2,5 proc. PKB w 2024 roku." /a co stać nas! w obecnej sytuacji gosp wydaje mi się to niestosowne/ "2.17 Wzmocnić koordynację międzyresortową na rzecz rozwoju zdolności krajowej bazy przemysłowej i technologicznej w obronności," /we Kaczyńskiego do rządu?/ "1.2 Stworzyć ponadresortowy mechanizm koordynacji zarządzania bezpieczeństwem narodowym poprzez utworzenie komitetu Rady Ministrów" /nas cięcia budżetówki nie dotyczą/ "W zakresie systemu ochrony zdrowia kluczowe jest przeciwdziałanie skutkom chorób cywilizacyjnych" /o co chodzi? czy rząd ma jakieś osiągnięcia w tej kwestii /

kmdr
środa, 7 października 2020, 17:44

Cała wypowiedź Ministra z BBN sprowadza się do trzech kwestii. Pierwsza. Połączenie i Unifikacja czyli połączenie wszystkich rozproszonych aktów prawnych ,którzy wszyscy maja w du.. w jeden ,który nadal wszyscy będą mieli tam gdzie plecy kończą szlachetna nazwę.Za to zgodne z standardami NATO i Unii Europejskiej. Kwestia druga pospolite ruszenie. Jak coś się spiepr.. na bogato to "ochotniczy zaciąg" w dużych miastach i Obrona powszechna już to widzę.To będzie exodus. Drugi raz Naród nie da się wrobić tak jak w 39-tym .Teraz najlepszy kawałek ,cytuje"... przyświecała autorom strategii wola zwiększenia odporności na zagrożenia władzy państwowej,infrastruktury krytycznej,zapewnienie kluczowych usług publicznych na rzecz ludności, utrzymania funkcjonowania systemów łączności i energetycznych oraz sprawności systemu zaopatrzenia ludności w podstawowe produkty spożywczej wodę ... postulat opracowania ustawy re definiującej system obrony cywilnej i ochronny ludności...".Czym? Kim? Jak? Budek telefonicznych brak.Telegramów poczta nie wysyła. Jak padnie system sms-a nie wyślesz ,"kable" sprzedane i te od łączności i energetyczne. Dystrybucja wody w większych miastach sprzedana.Dystrybucja żywności jak ? Przez bani żywności Caritasu czy przez Biedronkę albo przez dofinansowywane ostatnio koła gospodyń wiejskich ,bo po obronie cywilnej został tylko znaczek na samochodach wojskowych. Usługi publiczne -Publiczna służba zdrowia .Tele porada i system Pegasus pisać coś więcej?Trzecia kwestia- Amerykanie. Obecność amerykańska ,umowa z Amerykanami. Strategia obronna telefon do Białego Domu ,a co jak będzie zajęte?Powiadają ,że jak Bóg chce kogoś ukarać rozum mu odbiera.Tak się zastanawiam, kto odebrał wyższy wymiar kary Ci którzy zostali wybrani czy Ci ,którzy ich wybrali.

Dalej patrzący
środa, 7 października 2020, 12:54

Proponuję w SBN zdefiniować jasno cel strategiczny - 1. pełną saturacyjną obronę Polski. Na tej podstawie dokonać przeglądu PMT i go skorygować ZASADNICZO - bo na razie budujemy niesamodzielną marionetkowa armię ekspedycyjna do zadaniowania przez hegemona [na Ukrainie - przejmując za darmo zobowiązania USA i UK z Traktatu Budapesztańskeigo 1994 - oraz przejmując "gorący kartofel" - jakimi sa Bałtowie - nie do obrony] - i robimy to dalej wg PMT z 2013, który dostaliśmy w teczce z Waszyngtonu do wykonania, jeszcze za starej ekipy. W sumie, mimo kosmetycznych zmian - ten PMT 2013 jest dalej samobójczo kontynuowany. Samobójczo, bo USA wychodzi z Europy na Pacyfik - możemy liczyć tylko na siebie i na regionalny sojusz europejski umownej Wschodniej Flanki państw zagrożonych przez Rosję. A nasi decydenci ciągle z głowami w różowych chmurach a la "stała obecnośc" i "Fort Trump" i ślepo zapatrzeni w USA i uwieszeni na klamce Waszyngtonu - który wszystkie siły koncentruje na Chinach.

Expert
środa, 7 października 2020, 12:13

O ile jeszcze pewna część opozycji stara się krytykować konstruktywnie, to niejaki Braun potwierdza, że Konfederacja to jest w sejmie tylko po to by siać zamęt. Bardzo pewnie mu też przeszkadza jakakolwiek krytyka Rosji, czyli interesariusza i najpewniej sponsora tego ugrupowania. Współpraca z Moskalami ma niestety w Polsce długą tradycję.

Jabadabadu
środa, 7 października 2020, 19:10

Tak, szczególnie wśród tych, którzy mienią się być lewicą, prawicą, obywatlskimi, ubywatelskimi, watykańskim, pangermańskimi, itd, itd, id. Są jeszcze jacyś inni?

tyle
środa, 7 października 2020, 11:54

Więcej komitetów , więcej narad , więcej dokumentów. więcej analiz i wniosków. Więcej podsumowań i jeszcze więcej samozadowolenia. Nowe systemy uzbrojenia nie zając i nie uciekną. Może kiedyś uda się je kupić.

razdwatri
środa, 7 października 2020, 09:50

Plany , ustawy , strategie i tak bez końca . A prawda jest taka że nie mamy i nie będziemy mieli OC , nie mamy przygotowanych schronów dla ludności cywilnej itd . Coraz większe pieniądze na wojsko a efektów brak . Wydawane są na trzeciorzędne potrzeby lub defiladowe ilości bardzo drogiego uzbrojenia z USA . Widocznie celem naszych decydentów nie jest silna polska armia tylko wieczne uzależnienie w kwestii bezpieczeństwa od amerykanów co wiąże się z ich hojnym opłacaniem i całkowitym posłuszeństwem . Najlepsze nawet strategie i ustawy nic nie zmienią gdy nie ma odpowiednich ludzi do ich realizacji . A z tym jest od wielu lat bardzo zle i niby dlaczego nagle ma być inaczej .

defek
środa, 7 października 2020, 07:43

Na czym polega "wsparcie ośrodka prezydenckiego" i co to w ogóle jest "ośrodek prezydencki" - bo przychodzą mi tyko do głowy niezbyt nadające się do publikacji czynności i narządy?

środa, 7 października 2020, 19:15

"Ośrodek prezydencki" to maszynka do przerobienia setek milionów rocznie (lub kilku miliardów jeżeli doliczyć Biuro Podróży Prezydent, Biuro Podróży Kancelaria, Biuro Podróży BBN, itd) naszych pieniędzy na prywatne korzyści Osób Wszelakich, ich Rodzin i Córek. Ta maszynka przerbia (czytaj: marnotrawi) rocznie ok

Adam
środa, 7 października 2020, 07:25

I co z tego wynika że oni się spotkali,wydrukowali jakiś papierek,od 6 lat jest paplanina o OPL krótkiego i średniego zasięgu bo to jest nam najbardziej potrzebne i co zostało zrobione w tym kierunku.... Zakup dwóch paradnych baterii Patriot i widać tyle nam wystarczy bo według obecnie rządzących to w razie czego całe USA przyjdzie nam z pomocą :)

men
środa, 7 października 2020, 07:05

Najlepsze opracowanie/omówienie które napotkałem tego "arcydzieła" to na portalu AD Arma (nie jedyne zresztą), polecam.

Robix
środa, 7 października 2020, 12:07

Też polecam. Zapoznać się z przekazem Ad Arma i naśladować w samodzielnej analizie i ocenie.

BWiNG
środa, 7 października 2020, 09:27

Zgadzam się. Bardzo fachowy facet, choć ostatnio mocno poirytowany i zniechęcony kierunkiem, oraz sposobem zarządzania polską obronnością. I w sumie nie ma co się Mu dziwić, ja po kilkunastu latch obserwacji naszego "piekiełka" też mam powoli dość. Przecież my nie unowocześniamy, a jedynie "łatamy" obszary w których sprzęt przestał spełniać wymogi współczesnego pola walki. W zasadzie, to gonimy swój ogon...

Tweets Defence24