Jest strategia - nie ma ustaw. Pomimo zapowiedzi

12 maja 2021, 15:16
Prezydent_SBN
Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP
Reklama

Mija rok od podpisania przez Prezydenta RP postanowienia zatwierdzającego nową „Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”. Prezydent Duda zatwierdził strategię 12 maja 2020 roku, po roku nadal nie ma ustaw, które pozwoliłyby wdrożyć przedstawione w tej propozycji zalecenia i wnioski.

Zwierzchnik Sił Zbrojnych zaraz po podpisaniu strategii 12 maja podkreślił znaczenie szybkiego uchwalenia ustaw o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym i obronie cywilnej, które mają implementować zapisy Strategii Bezpieczeństwa Narodowego.

Mam nadzieję, że teraz, w najbliższym czasie, będziemy mogli do tego dodać jakże ważną ustawę o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym, a także o obronie cywilnej i ochronie ludności, bo to są te akty, które powinny tę strategię uzupełniać. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie powołamy odpowiednie zespoły, które te akty prawne opracują, i będą one mogły zostać przedstawione parlamentowi jako wypełnienie tych ram, które tworzy Strategia Bezpieczeństwa Narodowe

Andrzej Duda, Prezydent RP

„Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” (SBN) z założenia miała być dokumentem, który kompleksowo zająłby się bezpieczeństwem państwa, oceniając je i wskazując na działania, które to bezpieczeństwo by zwiększyły.

Do najważniejszych zadań poprawiających sytuację zaliczono przede wszystkim:

  • Poprawę systemu zarządzania bezpieczeństwem narodowym poprzez budowę zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem narodowym oraz ponadresortowego mechanizmu koordynacji zarządzania tym systemem podporządkowanego Radzie Ministrów. Pracami miał się zająć Komitet Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego, a ich efektem miała być stosowana ustawa: biorąca pod uwagę kompetencje rządowego zespołu zarządzania kryzysowego i rządowego centrum bezpieczeństwa a także potrzebę dostosowania mechanizmów wspierających prezydenta w zarządzaniu bezpośrednim w tym kierowaniem obroną państwa;
  • Dostosowanie krajowego systemu reagowania kryzysowego do analogicznego systemu w NATO. W nowym modelu - w system bezpieczeństwa narodowego mocniej mieli być wpleceni marszałkowie Sejmu i Senatu jako zastępcy prezydenta;
  • Ustanowienia jednego systemu planowania strategicznego w państwie, w którym strategia bezpieczeństwa Rzeczpospolitej będzie głównym dokumentem o randze najwyższej. Pozostałe strategie i dokumenty mają być ze sobą powiązane, zhierarchizowane i „wynikać jedna z drugiej”;

 

Żadne z tych trzech zaleceń nie zostało zrealizowane poprzez wprowadzenie odpowiedniego pakietu ustaw i rozporządzeń wykonawczych. Jak na razie sprawdza się więc ocena Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii, że „Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” jest jedynie „przykładem typowego dla polskiej kultury politycznej „chciejstwa”, zbioru życzeniowych postulatów sformułowanych na podstawie wytycznych rządzącej formacji politycznej”. 

Do tematu przedłużających się prac legislacyjnych i ustawodawczych odnosił się w kwietniowym wywiadzie udzielony redakcji InfoSecurity24 Paweł Soloch, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Oczekujemy i sygnalizujemy potrzebę powrotu do prac nad ustawą o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym, która ma w pewnym sensie dotknąć kwestii obrony cywilnej. Tak jak mówiłem wcześniej, ta ustawa ma być taką "ustawą matką". Oczekujemy też, choć wiem, że to jest trudne szczególnie dziś, wypracowania formuły regularnych konsultacji i prac rządu z ośrodkiem prezydenckim nad kwestią, o której dziś rozmawiamy, a więc Obrony Cywilnej Kraju. Bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w tym temacie zaniedbania są bardzo duże. Przez wiele lat, nie tylko w ogólnej percepcji społecznej, ale też na najwyższych szczeblach władzy, OCK traktowano jako temat drugo-, a nawet trzeciorzędny w stosunku do np. kwestii czysto militarnych. To duży błąd.

Paweł Soloch, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Warto zaznaczyć, że potrzebę dokonania zmian w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem narodowym wskazano m.in. podczas październikowego posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Wskazano wówczas, że poprawa zostanie osiągnięta z jednej strony dzięki większemu rozproszeniu a z drugiej strony dzięki lepszej integracji elementów zarządzania państwa. Zgodnie z SBN koordynacja w tym zakresie ma należeć do kompetencji Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego, a niezbędne zapisy powinny znaleźć miejsce w ustawie z uwzględnieniem kompetencji rządowego zespołu zarządzania kryzysowego oraz rządowego centrum bezpieczeństwa. Dostosowania wymagają także mechanizmy wspierające prezydenta w zarządzaniu bezpośrednim, w tym w kierowaniu obroną państwa. Wśród postulatów jest także dostosowanie krajowego systemu reagowania kryzysowego do analogicznego systemu obowiązującego w NATO.

Według założeń w nowym modelu w system bezpieczeństwa narodowego mocniej włączeni mają być marszałkowie Sejmu i Senatu jako zastępcy prezydenta. Podniesiono również potrzebę uporządkowania dokumentów strategicznych, a następnie ustanowienia jednego systemu planowania strategicznego w państwie. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego zgodnie z założeniami ma stać się najwyższej rangi dokumentem strategicznym. Strategie i dokumenty mają być ze sobą powiązane, zhierarchizowane i „wynikać jedna z drugiej”. W ten sposób ma zostać rozwiązany problem, z którym Polska „boryka się od lat”. Postawiono założenie, że problematykę „rozsypaną w aktach prawnych” powinna zostać uporządkować w jednej nowej ustawie.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 24
Reklama
Generał
środa, 19 maja 2021, 19:35

Jak zwykle pic po polsku. Wywiad Szefa SG w kwietniu dla Defence24 pokazał brak profesjonalizmu wojskowego. Wywiad - chaos. Generałowie ze SG i z BBN to towarzystwo wzajemnej adoracji, bez wiedzy o strategii wojskowej. W czasie i wywiady to wyswiechtane, powtarzane frazesy.Nadzieja w Bogu

Jato
poniedziałek, 17 maja 2021, 19:49

Jest to kolejny przykład na to, jak dzisiejsza władza chaotycznie i nieskoordynowanie podchodzi do spraw obronnych i nie tylko do nich. W zapowiedziach widać dużo propagandy, która pozostaje tylko propagandą, a rzeczywistość skrzeczy. Bo to nie tylko chodzi o opisaną tu i szumnie zapowiadaną strategię, ale też o równie szumnie zapowiadane, ale nierealizowane programy zbrojeniowe. W gospodarce jest podobnie. Bo co się dzieje z budową Centralnego Portu Lotniczego ? O potrzebie jego budowy mówi się już od roku 2018, kilka lat działa, z wieloosobową obsadą, urząd pełnomocnika, a jeszcze ziemi pod budowę nie wykupiono. Czy ktoś wie, kiedy budowa CPK zostanie rozpoczęta ?

Varan
piątek, 14 maja 2021, 04:05

Na tym przykładzie widać, że nasze państwo jest źle zorganizowane. Mając świadomość, że ludzie majacy decydować o ustawach nie palą sie do tego, nalezy stworzyć system hirarchiczny, który wymusi dzialania. Tyle że ryba zawszs psuje się od głowy, czyli to prezydent, jako zwierzchnik sil zbrojnych powinien wymusić instytucjonalnie, dzialanie ministra a ten podleglych osób. Sejmu jako takoego zmusić nie można, choć kto wie? Ale już premier powinien mieć ściśle okreslone obowiązki wynikające z kwestii bezpieczenstwa. Widac jak na dłoni, że nie ma aktów wymuszających działanie kolejnych decydentów. Taki Inspektorat Uzbrojenia działa swoim tempem i nie ma sily aby zmusić tych ludzi do szybszej roboty. Prezydent, jako zwierzchnik też powinien być zmuszony do działania w określony sposób i określonym czasie. Jesli ustawa nie zakresla ram czasowych podejmowania decyzji to, mamy przeciaganie tego w nieskończoność. W jakis sposób należy ludzi zmusić do działania w okreslonych ramach czasowych. A to wydsje się byc jedną z ważnych przyczyn opóźnień i zaniechań.

Paranoid
czwartek, 13 maja 2021, 13:46

Może by policzyli ile kosztuje podatnika ta cała biurokracja. Polecam też wszystkim poczytać to wybitne dzieło szumnie nazywane strategią, jak to się mówi obecnie, to tylko 10 min read

Kapital
czwartek, 13 maja 2021, 10:31

Porozmawiajmy o Wiśle i Narwii. Mówienie o jakiejkolwiek produkcji PAC-mse w Polsce jest żałosne. Pac3-mse i Skyceptor to produkty prywatnych Firm! Wszelkiego rodzaju narzekanie na budowę fabryki Skyceptorów w Polsce jest żałosne. To się nazywa kapitalizm. PGZ powinno zostać usunięte. Prywatne firmy, konkurencja. Prawda jest taka ,że mesko może być poddostawcami i starać się rozwijać swoje możliwości rakietowe. Przecież sprzedaż Camm dla Polski przez MDMA jest całkowicie nieopłacalne. Oczywiste, że chcą wejść na Polski rynek gdzie nie mają konkurencji i sprzedawać swoje wyroby. Polskie firmy jedynie kiedy zostaną dostawcami, zdobędą możliwości produkcji pewnych części będą w stanie stworzyć własną rakietę. Patrz Mesko zostaje większym poddostawcą rakiet camm. Zdobywają technologie produkcji silników głowic i mogą próbować stworzyć własny firmowy produkt.

Meska
czwartek, 13 maja 2021, 09:35

Redaktor Dura nie odpuszcza polskiemu rządowi. I bardzo dobrze, kłamstwa rządu i pozorowane działania trzeba piętnowac. Ja jeszcze czekam co się stanie z słynnymi programami Narew i Miecznik. Czuje po kościach że to będzie niezły kabaret.

Analiza
czwartek, 13 maja 2021, 08:55

Należy przeprowadzić analizę analizy strategii oraz przeanalizować analizę analizy pod kontem czy analiza strategiczna nie wpłynie niekorzystnienie na ostateczną analizę strategii.

NMS
czwartek, 13 maja 2021, 08:37

Bez odzyskania lini przesyłowej prądu elektrycznego dla Miasta stołecznego Warszawy od niemieckiego operatora, czy infrastruktury energi cieplnej od francuskiego tamże, jakiekolwiek nakłady na modernizację armii są bezproduktywnym procesem. Nikt o tym głośno nie mówi, ale w godzinie W jeśli status quo się nie zmieni, Warszawa będzie pozbawiona prądu, bo infrastruktura zostanie odpowiednio wcześniej trwale uszkodzona zanim polscy specjaliści zdążą zabezpieczyć linie. Ten kto tak strategiczne zasoby sprzedał, działał wyraźnie na szkodę państwa polskiego. Mamy w kraju V kolumnę i trzeba się przygotować na takie i inne niespodzianki w godzinie próby.

Boczek
czwartek, 20 maja 2021, 08:55

A po co? W czasie W państwo przechodzi na tryb W i w razie potrzeby ma miejsce przejściowe wywłaszczenie. Również nic nie zostanie zniszczone, bo kto miałby to zrobić i z resztą dlaczego i po co i to sojusznikowi i zaprzyjaźnionemu państwu?

Covid RULEZ!
czwartek, 13 maja 2021, 08:28

Maseczki i respiratory od ABW są ważniejsze. Nikt nie ma czasu zajmować się takimi duperelami jak jakieś ustawy. Przecież można wydać rozporządzenie Rady Ministrów i jakoś to będzie.

WERBEL
czwartek, 13 maja 2021, 00:32

SPOKOJNIE.....Glorię Victis mamy opanowaną teraz opracowuje się opcję Vae Victis....i papiery będą się zgadzać ..

kmdr
środa, 12 maja 2021, 23:27

A czy kogoś to dziwi? Kiedyś się mawiało że każdy król ma swojego żyda. Teraz każdy u władzy ma swojego lobbystę. A kraj pochodzenia/zlecenia lobbysty można przypisać kraj -partia. Po zakupach ich poznacie.

LDB
środa, 12 maja 2021, 22:07

Rozwijając myśl nieżyjącego już profesora Kurnala - jeśli trudności organizacyjne, czy legislacyjne wydają się nie do pokonania, trzeba sprawdzić, czy nie jest to problem kadrowy.

robson
czwartek, 13 maja 2021, 19:30

w punkt...

Kustrus
środa, 12 maja 2021, 19:51

Wystarczy spojrzec na fote i wszystko jasne

Monkey
środa, 12 maja 2021, 21:42

@Kustrus: Dla mnie jedyne co jest jasne to fakt, że Prezydent i jego otoczenie sobie, a nasz Sejm i MON sobie. Czyli jak zwykle. Prezydent Duda zrobił co do niego należało, piłka jest po stronie parlamentu i rządu. Jedyne, co prezydent jeszczemoże zrobić, to opracować własne projekty ustaw widząc nieudolność rządu. Ale to zajmie czas, a zresztą nawet nie wiadomo, czy prezydent się zdecyduje na uzycie przynależącego do niego konstytucyjnie prawa wykazania inicjatywy ustawodawczej.

Sarmata
czwartek, 13 maja 2021, 11:44

Jeśli ma prawo inicjatywy ustawodawczej a nie skorzysta z niego w sprawie, która wchodzi w zakres jego podstawowych kompetencji, to znaczy, że rok temu mieliśmy do czynienia tylko i wyłącznie z teatrzykiem na potrzeby kampanii wyborczej.

soldier
czwartek, 13 maja 2021, 08:22

Dobre! A najlepsze to pokładanie nadziei w TYM prezydencie!

Driver25
środa, 12 maja 2021, 22:26

Racja, teraz czas na działania rządu

Jabadabadu
środa, 12 maja 2021, 18:06

Gdybym ulożył w pione wszystkie strategie, plany, itd, itp, jakie zatwierdzano do uzytku i które nigdy nie weszly w życie w ciągu ostatnich 30 lat, to po tym stosie weszlibyśmy piechotą z Ziemi na Księżyc. Pa,pa!

robson
czwartek, 13 maja 2021, 19:31

to rozumowanie szeregowego z drużyny piechoty lub saperów.....

Mirek
środa, 12 maja 2021, 20:04

Gdyby dodać do tego wszystkie dokumenty dialogów technicznych i analiz to dotarlibyśmy do Saturna.

Nikii
środa, 12 maja 2021, 23:21

To nieprawda ! Po stosie tych dokumentów możnaby wyjść z układu słonecznego , z 30 jednostek astronomicznych . W strategiach , dialogach technicznych , koncepcjach ...etc etc....jesteśmy najlepsi . W faktach już nie

Gts
czwartek, 13 maja 2021, 17:18

Nie da sie temu zaprzeczyc.

Tweets Defence24