Artur Jagnieża

Artur Jagnieża

Artur Jagnieża – doktor nauk wojskowych, absolwent Akademii Obrony Narodowej (2003); ukończył studia historyczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (1996), studia nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1997) oraz studia podyplomowe obronności państwa na Wydziale Strategiczno-Obronnym AON (1998); posiada bogate praktyczne doświadczenie zawodowe w trakcie którego był m.in. doradcą Wojewody Mazowieckiego, członkiem Rady Nadzorczej „Bumar” Spółka z o.o., Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Ursynów oraz pełnił funkcję radnego. Obecnie związany z rynkiem telekomunikacyjnym, gdzie zajmuje się problematyką zarządzania ciągłością działania oraz zarządzania kryzysowego. W wolnych chwilach wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Nauk Społecznych „Pedagogium” w Warszawie. Autor książek „Polska w wirach zagrożeń” (Wydawnictwo Pedagogium 2013) oraz „Rozmowy z Mistrzem Sun Tzu o wojnie 1939 roku” (Wydawnictwo Pedagogium 2014) a także autor ponad 40 publikacji i artykułów dotyczących problematyki bezpieczeństwa i obronności państwa. Zainteresowania badawcze: problematyka strategii i bezpieczeństwa państwa, historia polskiej sztuki wojennej, edukacja obronna.

Pozostali blogerzy