Polska radiolokacja wraca do łask. Wojsko zamawia radary AESA

5 października 2018, 13:28
DSC_0262
Fot. M.Dura

Inspektorat Uzbrojenia opublikował zaproszenie do udziału w postępowaniu na dostawę dziewiętnastu radarów mobilnych krótkiego zasięgu „Bystra”. Jeżeli zostanie sfinalizowane, będzie to już drugi poważny kontrakt na polskie stacje radiolokacyjne zawarty w drugim półroczu 2018 r. We wrześniu br. MON zamówił bowiem w spółce PIT-Radwar jedenaście kompletów radarów średniego zasięgu TRS-15 „Odra” za ponad pół miliarda złotych.

Z ogłoszenia opublikowanego przez Inspektorat Uzbrojenia wynika, że nowe postępowanie będzie prowadzone bez wcześniejszego dialogu technicznego i zgodnie z wytycznymi dotyczącymi udzielania w resorcie obrony zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Jest to jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji (Prawa Zamówień Publicznych), co jest zgodne Artykułem 346 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Postępowanie będzie formalnie składało się z następujących etapów: ogłoszenie zaproszenia, składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ocena wniosków i wyłonienie wykonawców, zaproszenie ich do składania ofert, przeprowadzenie z nimi negocjacji, zaproszenie do składania ofert zawierających cenę, ocenę złożonych ofert oraz rozstrzygnięcie postępowania.

Inspektorat Uzbrojenia chce jednak nabyć konkretnie dziewiętnaście kompletów Zdolnej do przerzutu stacji radiolokacyjnej „Bystra”, których producentem jest tylko jedna spółka – należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej firma PIT-Radwar, i zapewne to ona będzie brać udział w postępowaniu. Do udziału w procedurze formalnie mogą zostać dopuszczone podmioty będące pod kontrolą Skarbu Państwa i ujęte w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Zamówienie dotyczy faktycznie szesnastu radarów „Bystra” oraz czterech pakietów logistycznych i szkoleniowych w ramach tzw. dostawy zasadniczej. Przewiduje się jednak opcjonalnie zamówienie trzech kolejnych stacji radiolokacyjnych i jednego dodatkowego pakietu.

Kontrakt ma być zrealizowany w trzech etapach. W pierwszym ma być:

  • opracowana Dokumentacja Techniczna Wyrobu (DTW) oraz projekt Dokumentacji Technicznej do Produkcji Seryjnej (DTPS) z uwzględnieniem zmian określonych przez Zamawiającego (obejmujących modyfikację sprzętową i oprogramowania);
  • wykonany jeden komplet Wyrobu (w oparciu o projekt DTPS) oraz jeden pakiet logistyczno-szkoleniowy;
  • przeprowadzone komisyjne badania zdawczo-odbiorcze (KBZO) w oparciu o projekt FTPS;
  • opracowana docelowa DTPS z zastrzeżeniem uwzględnienia w niej zaleceń z przeprowadzonych KBZO;
  • doprowadzenie Wyrobu do pełnej zgodności z DTPS;
  • przeprowadzenie szkolenia i dostawa Wyrobu.

Drugi etap ma dotyczyć wykonania i dostawy piętnastu kompletów radarów „Bystra” oraz czterech pakietów logistyczno-szkoleniowych zgodnych z DTPS oraz przeprowadzenia szkoleń. Trzecia faza kontraktu będzie związana z dostawą trzech kolejnych stacji radiolokacyjnych i jednego, dodatkowego pakietu. Termin składania wniosków upływa w dniu 17 października 2018 r., a cała umowa ma zostać zrealizowana do 31 października 2022 r.

Jeżeli kontrakt zostanie podpisany, to wojsko otrzyma dziewiętnaście mobilnych radarów trójwspółrzędnych „Bystra” zabudowanych na podwoziu lekko opancerzonych pojazdów kołowych Żubr-P. Jest to stacja podobna z wyglądu do wcześniej dostarczanych polskiemu wojski radarów mobilnych „Soła”, mogących współpracować np. z systemem rakietowym bardzo krótkiego zasięgu „Poprad”.

W rzeczywistości „Bystra” jest praktycznie zupełnie nowym rozwiązaniem o większych możliwościach. Jest pierwszą produkowana seryjnie, polską stacją radiolokacyjną z aktywną, obrotową anteną ścianową z elektronicznym kształtowaniem wiązki (AESA), składającą się z wielu takich samych, półprzewodnikowych modułów nadawczo-odbiorczych chłodzonych cieczą).

To właśnie dzięki temu radar ten jest zaliczany do wielofunkcyjnych, zdolnych do wykrywania i śledzenia typowych zagrożeń powietrznych - takich jak samoloty bojowe i śmigłowce (również w zawisie), bezzałogowe statki powietrzne oraz pociski rakietowe i granaty moździerzowe. Zakup radarów Bystra był od dawna ujęty w Planie Modernizacji Technicznej, a kilka miesięcy temu MON zapowiedziało zawarcie umowy na te stacje jeszcze w tym roku.

Radar tego typu może też zostać wykorzystany jako system kierowania ogniem dla przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu jak np. CAMM – proponowany przez koncern MBDA. W ubiegłym roku przemysł przekazał propozycję wykorzystania radaru Bystra jako pomostowego sensora obrony powietrznej w programie Narew, tak aby zestawy krótkiego zasięgu nowej generacji mogły być gotowe jeszcze zanim rozpoczną się dostawy nowych radarów Sajna.

„Bystra” pracuje w paśmie C, ma zasięg instrumentalny 80 km, pokrycie w elewacji do 70º i czas odświeżania informacji 2 s.

Reklama
Tweets Defence24