Reklama

Polscy inżynierowie opracowali nową wersję BMS

24 lutego 2017, 20:06
Reklama
Defence24
Defence24

Polscy inżynierowie opracowali najnowszą wersję BMS JAŚMIN - kompleksowy i sieciocentryczny System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny. Jest on proponowany Siłom Zbrojnym RP jako całkowicie krajowe rozwiązanie i być może jedyne tej generacji na świecie – pisze mgr inż. Adam Dynasiński, rzecznik prasowy TELDAT.

Pomimo tego, że od dawna nasz przemysł dysponuje systemem zarządzania polem walki (określanym mianem BMS – Battlefield Management System), czyli odpowiednim sprzętem i specjalnie zaprojektowanym do niego oprogramowaniem, od lat tego ważnego SpW brakuje na szczeblu taktycznym naszych sił zbrojnych. Tym samym nasze wojsko nie posiada tak dziś pożądanego (także w wymiarze sojuszniczym) nowoczesnego, zintegrowanego i skutecznego narzędzia teleinformatycznego wspierającego działania operacyjne.

Wydaje się, że może to wynikać m.in. z braku konsekwencji we wdrażaniu zautomatyzowanych i najlepiej jednolitych (jak najbardziej zunifikowanych) systemów zarządzania walką na wszystkich poziomach dowodzenia i działania wojsk, które skutecznie integrowałyby inne systemy (także sojusznicze), w tym: walki, rozpoznania, kierowania ogniem, wsparcia dowodzenia itp. Potrzeba posiadania najnowocześniejszych militarnych i co ważne mobilnych oraz rozlegle działających rozwiązań teleinformatycznych spędza sen z powiek wielu dowódcom (w tym: pojazdów dowodzenia, bojowych i innych), którzy do dziś nie mają do dyspozycji tak niezbędnego bieżącego wglądu w rzeczywistość pola walki.

Brak bowiem bieżącego zobrazowania sytuacji operacyjno-taktycznej, w tym informacji o aktualnym położeniu wojsk, pozyskanych z rozpoznania, o zasobach logistycznych oraz niemożność błyskawicznego, zdalnego i rozległego przekazywania podległym jednostkom rozkazów i poleceń, na pewno nie podnosi skuteczności działania i poziomu bezpieczeństwa ugrupowań bojowych. A przecież najistotniejsze są właśnie m.in.: bezpieczeństwo i efektywność działania żołnierzy, nowoczesny sprzęt i jego efektywna integracja użytkowa przy pomocy rozwiązań z zakresu wojskowego IT, skuteczna wymiana danych operacyjnych i taktycznych, a także interoperacyjność wykorzystywanych systemów.

Czytaj więcej: MSPO 2016: Teldat zaprezentował rozwój systemu Jaśmin 

Jedyny działający narodowy produkt

Jedynym polskim i co najmniej jednym z nielicznych oraz wyróżniających się na arenie międzynarodowej rozwiązaniem, które eliminuje ww. problemy i jednocześnie zapewnia spełnienie wskazanych zdolności, jest najnowszej generacji B­MS JAŚMIN. Ten innowacyjny specjalistyczny System Zarządzania Walką przeznaczony dla szczebla batalionu, kompanii, plutonu i drużyny, służy do budowy nowoczesnych i kompleksowych pokładowych systemów wsparcia dowodzenia, działania wojsk i łączności szczebla taktycznego. Jest on dedykowany dla wszelkich pojazdów, jednostek pływających oraz ich załóg, a także obiektów latających w siłach zbrojnych. Może być również mobilnie wykorzystywany w różnego rodzaju służbach publicznych, po stosownym dostosowaniu do ich specyficznych potrzeb itp.

BMS JAŚMIN jest od ponad 10 lat dynamicznie rozwijany przez największy oraz najbardziej wyspecjalizowany i doświadczony w tym zakresie zespół polskich inżynierów z bydgoskiego TELDATu (w wielu przypadkach jako jedyny narodowy szeroko, kosztownie i czasochłonnie weryfikujący oraz rozwijający swoje kompetencje i produkty w wielu ważnych zagranicznych przedsięwzięciach wojskowych). Produkt ten był i nadal jest na bieżąco dopasowywany pod względem funkcjonalnym oraz technologicznym do wzrastających potrzeb wojskowych, w pierwszej kolejności polskiej armii. Dlatego też aktualna jego wersja dysponuje jeszcze bardziej wydajnym i odpornym sprzętem teleinformatycznym, a także najnowszym wydaniem oprogramowania wsparcia dowodzenia i działania wojsk – BMS C3IS JAŚMIN.

Jaśmin
Fot. TELDAT

Czytaj więcej: Teldat dostarczy komponenty systemu Patriot. Zamówienie Raytheon 

Wiarygodnie i wszechstronnie sprawdzony oraz posiadający referencje eksploatacyjne

Przez wiele lat z powodzeniem poddawano ten system najbardziej kompleksowym testom w środowisku interoperacyjnym, m.in. podczas ćwiczeń międzynarodowych organizowanych przez US Army (Combined Endeavor oraz Bold Quest) i Sojusz Północnoatlantycki (NATO CWID oraz NATO CWIX). BMS JAŚMIN wielokrotnie brał udział w tych przedsięwzięciach także jako jedyne polskie rozwiązanie oraz jedyne, które było zaimplementowane w pojeździe i poddawane sprawdzeniom mobilnym. Wartym podkreślenia jest zwłaszcza fakt, iż testy (również mobilne) przeprowadzone w 2010 roku podczas krajowego ćwiczenia Aster, a następnie Borsuk, udowodniły, że BMS z TELDATu jako jedyny już wówczas spełniał wszystkie wymagania Sił Zbrojnych RP, co m.in. potwierdziły udokumentowane wyniki tych sprawdzeń i następnie opinie MON wydane w tym zakresie. Bardzo ważnym dodatkowym atutem tego rozwiązania jest jego wieloletnie wykorzystywanie m.in. przez ASzWoj (wcześniej AON) i WAT w realizacji procesów dydaktyczno-naukowych (w tym szeregu ćwiczeń wojskowych), w oparciu także o które BMS JAŚMIN jest dynamicznie rozwijany. Od pierwszej z wymienionych najważniejszych polskich uczelni wojskowych system ten otrzymał referencje i pozytywne opinie eksploatacyjne.

Jaśmin
Fot. TELDAT

Modułowa budowa i szeroki wachlarz innowacyjnych zdolności

Najnowsza generacja systemu BMS JAŚMIN składa się z zaawansowanego i certyfikowanego przez NATO oprogramowania wsparcia dowodzenia – jądra tego systemu oraz specjalistycznego, militarnego sprzętu, które zostały specjalnie dla siebie zaprojektowane i charakteryzują się przede wszystkim innowacyjnymi zdolnościami, zoptymalizowanymi gabarytami, wysoką wydajnością i zwiększoną odpornością mechaniczną i środowiskowo-klimatyczną (zgodną z normami obronnymi w tym zakresie). Głównymi komponentami tego rozwiązania są:

  • oprogramowanie Systemu Zarządzania WalkąBMS C3IS JAŚMIN, które zapewnia np. istotne wsparcie dowodzenia pododdziałami, ich działania i współdziałanie m.in. poprzez skuteczną i sprawdzoną współpracę oraz automatyczną wymianę danych z systemami wspomagającymi procesy dowodzenia itp. szczebla wyższego (np. eksploatowanym w polskich siłach zbrojnych HMS JAŚMIN – Systemem Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji i Brygady) oraz niższego (którym z powodzeniem mógłby być np. DSS JAŚMIN ­– System Zarządzania Walką Poziomu Indywidualnego Żołnierza). Ponadto oprogramowanie to umożliwia osiągnięcie przewagi informacyjnej na szczeblu taktycznym i tym samym m.in. tworzenie i istotne zwiększenie świadomości sytuacyjnej wojsk/jednostek, w tym ich bezpieczeństwa np. poprzez natychmiastową i skuteczną dystrybucję informacji o zagrożeniach. BMS C3IS JAŚMIN zapewnia także wspomniane bieżące zobrazowanie sytuacji taktycznej oraz śledzenie wojsk własnych i sprzymierzonych do poziomu indywidualnego żołnierza włącznie (BLUE FORCE TRACKING) z zastosowaniem standardów NATO;
  • pokładowy Węzeł Teleinformatyczny – integrator WAN Access Box (WAB), który stanowi nowoczesną, wydajną, mobilną oraz wielousługową infrastrukturę teleinformatyczną wykonaną w technologii IPv6 i jednocześnie zapewnia efektywną obsługę łączności wewnętrznej pojazdu. Ponadto integruje on wiele usług (w tym w zakresie wsparcia dowodzenia i działania wojsk) oraz urządzenia sieciowe, a także wszystkie dostępne na pokładzie środki łączności, media transmisyjne, sensory, efektory i urządzenia końcowe;
  • Komputerowy Terminal Taktyczny T12”, który jest – zwłaszcza z uwagi na swoje parametry – jednym z najnowocześniejszych i najodporniejszych w świecie militarnym mobilnym (przewoźnym i/lub przenośnym) komputerem taktycznym, dedykowanym dla użytkowników końcowych BMS JAŚMIN, w tym do obsługi oprogramowania BMS C3IS JAŚMIN. To rozwiązanie, podobnie jak wszystkie omawiane w niniejszym materiale komponenty tego systemu, jest pierwszym i jedynym tego typu w Polsce, i nie wykluczone, że nie ma sobie równych w świecie;
  • Terminale VIS, które przeznaczone są dla członków załogi i umożliwiają im nowoczesną realizację komunikacji pokładowej. Ich innowacyjna konstrukcja (łącząca w sobie funkcje i zalety urządzenia typu PDA oraz smartfon) umożliwia także pracę na zewnątrz pojazdu poprzez sieć bezprzewodową WiFi lub integrację z radiostacją osobistą. W razie potrzeby zapewniają one również możliwość obsługi dedykowanego dla tego typu terminala oprogramowania BMS C3IS JAŚMIN.

Jaśmin
Fot. TELDAT

Bardzo ważną, innowacyjną i unikalną zaletą BMS JAŚMIN są jego szerokie zdolności integracyjne z innymi systemami. Dzięki zaimplementowanej szerokiej gamie standardów interoperacyjności, umożliwia on integrację, wsparcie oraz współpracę z wieloma krajowymi i sojuszniczymi systemami: dowodzenia, rozpoznania (dozorowania), obrony przeciwlotniczej, kierowania środkami walki, wsparcia ogniowego i symulacyjno-szkoleniowymi.

Rozwiązanie wielokrotnie nagradzane i wyróżniane

System BMS JAŚMIN, w tym jego komponenty sprzętowe i programowe, również jako jedyny był już 11-krotnie nagradzany i wyróżniany, głównie podczas licznych przedsięwzięć targowych, wystawowych i konkursowych:

  • w 2016 r. przez MON w konkursie Innowacje dla Sił Zbrojnych RP;
  • w ramach kolejnych edycji MSPO: nagrodą Prezydenta RP oraz 5 Defenderami;
  • 3 nagrodami otrzymanymi podczas wystaw AIR FAIR;
  • Symbolem Innowacji 2015, jako istotny komponent całej wspomnianej platformy JAŚMIN, określanej zasłużenie również mianem systemu systemów, który jest także jedynym w Polsce i wyjątkowym w świecie tak dużym zbiorem zunifikowanych i wysokospecjalistycznych rozwiązań z zakresu wojskowego IT.

Czytaj więcej: Teldat zbuduje komponenty dla systemu Patriot

Jaśmin
Fot. TELDAT

Podsumowanie 

BMS JAŚMIN jest gotowym, bezkonkurencyjnym rozwiązaniem od wielu lat dostępnym w bardzo spójnej i na dodatek kompleksowej ofercie TELDATu. Cieszy się ona uznaniem i realnym zainteresowaniem wielu armii. Zatem czy nie warto rozważyć, aby Polacy jako pierwsi mogli skorzystać z tego w 100% swojego BMS’a?

BMS JAŚMIN – najnowszej generacji kompleksowy i sieciocentryczny System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny, m.in. nowocześnie wspierający oraz automatyzujący procesy dowodzenia i istotnie wspomagający działanie wojsk. Jest to pierwszy i jedyny tego typu polski produkt klasy C4ISR, który już od wielu lat jest: gotowy do globalnego wykorzystania przez wojsko oraz stale rozwijany o najnowsze technologie i międzynarodowe standardy. Jego pierwszorzędną cechą jest zdolność do szybkiej oraz łatwej integracji i/lub rozbudowy o systemy tej klasy wyższego i niższego szczebla, bo wywodzi się z zunifikowanej rodziny specjalistycznych wyrobów z zakresu wojskowego IT wchodzących w skład Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN, które w dużej ilości są z powodzeniem już eksploatowane w SZ RP. Na opracowanie, zwłaszcza przez narodowy przemysł, tak kompleksowych, nowoczesnych, uniwersalnych oraz wzajemnie spójnych (sprzętowo i programowo) rozwiązań usilnie od lat czekają nawet niektóre czołowe armie świata i wg śmiałych planów mogą je otrzymać dopiero za kilka lat.

BMS JAŚMIN

mgr inż. Adam Dynasiński, rzecznik prasowy TELDAT

Defence24
Defence24
KomentarzeLiczba komentarzy: 22
Reklama
Anuluj
Marek1
czwartek, 13 kwietnia 2017, 17:01

No i CO z tego, że Teldat zrobił kawał dobrej roboty i ma doskonały produkt ? NIE jest państwowym kawałkiem PGZ, więc NIC z tego - MON nie kupi. Zresztą to będzie tylko pretekst - prawdziwy powód braku zainteresowania MON jest zgoła inny - BMS JAŚMIN jest za dobry, a to nie jest zgodne z ogólną koncepcją wyposażania WP w naprawdę dobry sprzęt.

Bren
czwartek, 13 kwietnia 2017, 15:29

Spokojnie, państwowy "przemysł obronny" będzie z podziwem godnym lepszej sprawy zwalczał takie fanaberie ;)

ffff
czwartek, 23 marca 2017, 09:04

O S ł A N I A Ć przed szkodnikami, W Y K O R Z Y S T Y W A Ć i W S P I E R A Ć tą i inne podobne firmy - najlepszym świadectwem ich kompetencji i oddania jest to co zrobili i robią. Nie należy tego czynić zwłaszcza wobec takich spółek i spółeczek, które ewidentnie zawiodły - m.in. nie wykonały umów lub zrobiły to nienależycie i nadal to czynią i np. składają oferty i deklaracje niezgodne z wymaganiami i równocześnie głównie koncentrują wysiłki na brutalnym szkodnictwie wobec najlepszych firm bo to im się sprawdzało i opłacało - patologia !!!

Henryk
poniedziałek, 20 marca 2017, 19:07

Ha Ha Ha Haa To ile tych wersji było ?! A ilu bezrobotnych w polsce ? czemu nikt nad rozwiązaniem tego problemu nie pracuje ,polacy biedacy 1200 zł zapier**** jak chińczycy

Arek102
sobota, 18 marca 2017, 10:34

Po przeczytaniu wielu komentarzy do tego artykułu widzę nie zrozumienie. O Ile samemu systemowi odmówić nie można tego iż jest nowoczesny i powstał w kraju, a także że jest potrzebny w WP na wyposażenie chociażby unowoczesnianych Leopardów 2A4 czy produkówanych Rosomaków, Raków czy Krabów. To jest zrozumiałe, że MON nie chce go kupić od Bydgoskiego Teldatu. I nie chodzi tu o to, że zrobi go PGZ tylko chodzi o przyszłe bezpieczeństwo urzytkowników sytemu- żołnierzy. Ma on służyc do szybkiej wymiany danych na polu walki. Dane te gdy zostaną przechwycone i rozkodowane przez wroga mogą mu posłużyć do skutecznych kontr posunięć. Dlatego podstawowym parametrm takiego systemu jest jego bezpieczeństwo na każdym etapie jego powstawania, wdrażania i użytkowania. Jeśli firma Teldat posiada odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa od początku powstawania tego systemu to MON może go zakupić. Jeśli ten warunek nie jest spełniony to MON tego zrobić tego nie może. Jest jeszcze jedna rzecz, która może powodować iż system BMS Jaśmin przez MON nie zostanie zakupiony. To nie rozwiązana sprawa post PRL-owskich służb specjalnych-dawnej WSI, których dawni pracownicy lub współprcownicy co jakiś czas pokazują "co potrafią" nabroić w cywilu. W wojsku i przemyśle wojskowym niestety też ich nie brakuje. I najprawdopodobniej to jest przyczyna tego braku zainteresowania MON-u systemem BMS Jaśmin. Podobna sytuacja była z innymi programami w których MON zmieniał zasady ich pozyskania: z dronami czy kodowaną łącznościa radiową (tej też nie wybrano do obecnie modernizowanych Leo2A4). Nie zrobiono tego przy remoncie TU-154M dla VIPów i wiadomo jak sie to skończyło. Remont był drogi bez nadzoru kontrwywiadu nad remontowanym samolotem i z udziałem "dziwnych" firm z agenturą także i obcą w tle. ps Nikt nie chceł by posiadając pieniądze na koncie w banku zostały mu one skradzione tylko dlatego bo ktoś nie dopilnował bezpieczeństwa danych (przesył danych, przechowywanie danych wrażliwych, dostęp przez osoby niepowołane, odpornośc na awarie, itd.), a to mogło by się wydażyć gdyby znano budowę systemów bankowych, sposobów kodowania, systemów i kanałów transmisji danych banku.

robotnik
sobota, 18 marca 2017, 10:34

Jak się nie miało i nie ma kompetencji i produktów i jedynie ma się niecne zamiary itd. to pozostała tego typu retoryka. Niezależnie od tego podaję (choć Ty zapewne o tym b.dobrze wiesz): to rozwiązanie przechodziło i przechodzi wiele krajowych i sojuszniczych procedur bezpieczeństwa. W efekcie tego otrzymywało i otrzymuje wiele akredytacji w tym zakresie - i to są fakty i cała merytoryka w tym przedmiocie.

Marek1
sobota, 4 marca 2017, 19:37

NIC z tego Panowie, NIE będzie zamówień dla WP ... Jaśmin dla MON jest nie do przyjęcia, bo Teldat jest całkiem prywatny, a to nie pasuje kierownictwu politycznie do wzorca p/t "polska broń z PGZ dla polskiego żołnierza". Że to szkodliwa głupota ? Bez znaczenia dla MON ...

Wojak
sobota, 4 marca 2017, 00:06

Czy niezakupienie gotowego systemu BMS istniejącego już na rynku, na który nie trzeba wydawać pieniędzy nie jest przypadkiem niegospodarnością i działaniem na szkodę Państwa Polskiego?

soldierek2
czwartek, 2 marca 2017, 17:33

byl irys, szafran i jeszcze kilka niewypałów a to jest kolejny !

Zbulwersowany podatnik
wtorek, 28 lutego 2017, 18:20

Od ponad roku często w obieg idą sprzeczne informacje (zwłaszcza te wydawane przez pana Macierewicza). Czy wiadomo w końcu czy polska armia będzie korzystała z ofert składanych przez polskie (ale prywatne) firmy czy armia będzie zobowiązania do korzystania z wyrobów jedynie PGZ? Mam tutaj przede wszystkim Teldat oraz WB. Raz Macierewicz mówi o tym, że WB to państwowa duma z możliwie najlepszymi produktami swojej klasy, a raz że ze względu na bezpieczeństwo narodowe nie będziemy od nich kupować. Teldat sprzedaje swój osprzęt pod Patriota... a my wybrzydzamy? PIT Radwar, Asseco, Apator to chyba (podkreślam chyba) firmy nie należące też do PGZ, ich produkty też zbojkotujemy?

Zbulwersowany podatnik
wtorek, 28 lutego 2017, 18:18

Od ponad roku często w obieg idą sprzeczne informacje (zwłaszcza te wydawane przez pana Macierewicza). Czy wiadomo w końcu czy polska armia będzie korzystała z ofert składanych przez polskie (ale prywatne) firmy czy armia będzie zobowiązania do korzystania z wyrobów jedynie PGZ? Mam tutaj przede wszystkim Teldat oraz WB. Raz Macierewicz mówi o tym, że WB to państwowa duma z możliwie najlepszymi produktami swojej klasy, a raz że ze względu na bezpieczeństwo narodowe nie będziemy od nich kupować. Teldat sprzedaje swój osprzęt pod Patriota... a my wybrzydzamy? PIT Radwar, Asseco, Apator to chyba (podkreślam chyba) firmy nie należące też do PGZ, ich produkty też zbojkotujemy?

dropik
wtorek, 28 lutego 2017, 10:15

jak ruskie to zhakują to zastrzelimy się sami ;)

Zainteresowany
poniedziałek, 27 lutego 2017, 21:58

Jak nie wyciągniemy wniosków z tego co do tej pory działo się (a właściwie nie) w zakresie pozyskiwania tego typu rozwiązań i to jeszcze za pieniądze publiczne (w ramach prac B+R+W) to będzie kompromitacja. W tym kontekście może wreszcie warto wiarygodnie przeanalizować dotychczasowe rezultaty w opracowaniu/pozyskaniu: Wielosensorowej Platformy Rozpoznania i Dozorowania, Krokusa, Wozu Dowodzenia, IPCrypto, Szafrana, Bratka, Tytana itd.

Zosia
niedziela, 26 lutego 2017, 11:50

S U P E R

Polak
niedziela, 26 lutego 2017, 05:19

Brawo dla MONu, niech lepiej uruchomi kolejne dialogi techniczne albo prace rozwojowe za kolejne setki milionów naszych podatników na taki system, z których jak wiadomo tylko 'obciach' na ćwiczeniach, tak jak to było w przypadku Szafrana. Mija już prawie 10 lat jak osobiście widziałem kiedy na międzynarodowych ćwiczeniach ten system spinał inne systemy i z dużym uznaniem zastąpił organizatorów testów BFT - a jest to tylko jedna z funkcjonalności BMS'a. To są tylko przykładowe fakty, które MON zapewne zamiata pod dywan...

Jaro
sobota, 25 lutego 2017, 13:55

Rządzący SZ RP - gdyby nie JAŚMIN to na wszystkich ćwiczeniach międzynarodowych CWID, CE i innych swiecilibysmy gołą dup. A tak my żołnierze mamy co pokazać i czym się pochwalić. Wojsko woła o BMSa z TELDATU.! Kto to blokuje? To jest działanie na szkodę państwa.

Tomasz
sobota, 25 lutego 2017, 13:05

MON jak ognia boi się zaawansowanych rozwiązań rodzimych firm prywatnych. To nie makiety i przekroje. Na tym trzeba się znać.

michal
sobota, 25 lutego 2017, 13:04

Może w MON nie wiedzą o jego istnieniu osoby decyzyjne. Może. D24 używając swojej pozycji zapytałoby się kogoś z góry co sądzi o tym produkcie ?

Marek1
sobota, 25 lutego 2017, 00:48

Jakoś dziwnie spokojny jestem, że MON ofertę oleje. Może jest za mało patriotyczna ? No i z poza PGZ, a więc od wrednego, prywatnego kapitalisty !!

oficer
piątek, 24 lutego 2017, 22:54

kich trzeba cenić wykorzystać i ochraniać także przed nieuczciwą konkurencją

X
piątek, 24 lutego 2017, 22:29

Jeśli tylko system będzie bardziej "prawdziwiepolski", to nie ma sprawy

Reklama
Reklama
Reklama
Tweets Defence24
 
Reklama
Reklama