Reklama

MON podsumowuje odejścia generałów i admirałów

2 sierpnia 2017, 09:53
Reklama

25 generałów i admirałów zostało zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w 2016 r., zaś 11 w 2017 r.; z tego w sumie 22 odeszło w tym czasie na własną prośbę – poinformował wiceszef MON Bartosz Kownacki w odpowiedzi na interpelację trojga posłów klubu Kukiz’15 w sprawie zamian kadrowych w armii.

Jak wynika z odpowiedzi wiceszefa MON, spośród 25 generałów i admirałów, którzy zostali zwolnieni w 2016 r, ośmiu odeszło w skutek osiągnięcia ustawowej granicy wieku, czyli 60 lub w niektórych przypadkach 63 lat. 14 generałów i admirałów odeszło z wojska na skutek wypowiedzeń, które sami złożyli. Jeden oficer został zwolniony w skutek wypowiedzenia dokonanego przez organ państwa, a dwóch – ponieważ w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej nie zostali wyznaczeni na stanowiska.

Czytaj więcej: MON o oficerach "dobranych przez PO". Gen. Różański odpowiada

W 2017 r., wśród 11 zwolnionych generałów, był jeden, który osiągnął ustawową granicę wieku, i dwóch, którzy nie zostali wyznaczeni na stanowiska w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej. Natomiast ośmiu generałów odeszło na własną prośbę.

Czytaj więcej: Siemoniak wzywa Dudę do zajęcia stanowiska ws. zmian w armii

Odnosząc się bezpośrednio do generałów (admirałów) wymienionych w interpelacji informuję, że zostali oni zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek: - osiągnięcia ustawowej granicy wieku: gen. broni Anatol Wojtan, gen. dyw. Wiesław Grudziński, gen. dyw. Zygmunt Mierczyk, gen. bryg. Ryszard Szczepiński, gen. bryg. Zdzisław Antczak; - wypowiedzenia dokonanego przez żołnierza zawodowego: generał Mieczysław Gocuł, gen. broni Mirosław Różański, gen. dyw. Janusz Bronowicz, gen. dyw. Ireneusz Bartniak, wiceadm. Marian Ambroziak, gen. bryg. Włodzimierz Nowak, gen. bryg. Jan Rajchel, gen. bryg. Jerzy Gut, gen. bryg. Adam Duda, kontradm. Jarosław Zygmunt; - niewyznaczenia na stanowisko w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej: gen. bryg. Krzysztof Szymański.

wiceszef MON Bartosz Kownacki

Wiceminister poinformował także o losach dwóch generałów, o których pytali posłowie – byłego inspektora Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Tomasza Drewniaka oraz byłego inspektora Wojsk Specjalnych w DGRSZ gen. dyw. Piotra Patalonga. Z odpowiedzi wynika, że gen. Drewniak zakończył służbę z dniem 30 czerwca, zaś gen. Patalong znajduje się w rezerwie kadrowej i został skierowany do wykonywania zadań w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Czytaj więcej: "Minister kieruje, nie dowodzi". Gen. Różański krytycznie o zmianach kadrowych i OT

Z informacji, jakiej w ubiegłym tygodniu MON udzieliło senackiej komisji obrony, wynika, że choć w 2016 r. odejścia z wojska nie przekroczyły zakładanego limitu, to wydatki związane z należnościami przy odejściach, były wyższe niż planowano, ponieważ dużą część odchodzących stanowili oficerowie starsi.

Z danych MON według stanu na koniec marca 2017 r. (nowszych do tej pory nie opublikowano) wynika, że w Wojsku Polskim jest 71 generałów. Z tej liczby dziewięciu generałów widnieje jako przebywający w dyspozycji lub w rezerwie kadrowej. Dane są jednak niepełne i np. wspomniany gen. Drewniak wciąż widnieje jako oficer w dyspozycji DG RSZ, podobnie jak gen. Marek Mecherzyński, o którym wiosną media pisały, że opuszcza armię, a tymczasem w maju objął on stanowisko w Polskim Przedstawicielstwie Wojskowym przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej w Brukseli. Na liście, która wciąż jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MON, widnieje też nazwisko b. dowódcy operacyjnego gen. broni Marka Tomaszyckiego, który odszedł z wojska pod koniec kwietnia.

W odpowiedzi na interpelację posłów Jakuba Kuleszy, Tomasza Rzymkowskiego i Elżbiety Zielińskiej MON podkreśliło, że od stycznia 2011 r. do listopada 2015 r. z zawodowej służby wojskowej zostało zwolnionych 65 generałów i admirałów, w tym: 13 na skutek osiągnięcia ustawowej granicy wieku, 44 na skutek wypowiedzenia dokonanego przez żołnierza zawodowego, jeden na skutek wypowiedzenia dokonanego przez organ państwa, czterech na skutek niewyznaczenia na stanowisko w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej, dwóch na skutek niewyznaczenia na stanowisko na kolejną kadencję, jeden na skutek odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa.

Czytaj więcej: Gen. Jarosław Mika Dowódcą Generalnym RSZ. Prezydent wręczył akt mianowania

W 2011 r. zwolniono ze służby 12 generałów: dwóch wskutek osiągnięcia ustawowej granicy wieku, siedmiu na własną prośbę oraz po jednym wskutek wypowiedzenia dokonanego przez organ, niewyznaczenia na stanowisko w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej oraz wskutek niewyznaczenia na stanowisko na kolejną kadencję.

Czytaj więcej: Zmiana na szczycie specjalsów. Przekazanie dowodzenia DKWS

W 2012 r. zostało zwolnionych 18 generałów i admirałów, w tym 17, którzy złożyli wypowiedzenie oraz jeden wskutek niewyznaczenia na stanowisko na kolejną kadencję.

W 2013 r. z wojskiem pożegnało się również 18 generałów i admirałów, wśród nich jeden, który osiągnął ustawową granicę wieku, 13, którzy złożyli wypowiedzenie, trzech niewyznaczonych na stanowiska w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej oraz jeden wskutek odmowy wydania lub cofnięcia wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa.

W 2014 r. zostało zwolnionych dziewięciu generałów i admirałów, w tym pięciu wskutek osiągnięcia ustawowej granicy wieku i czterech na własną prośbę.

W 2015 r. (do listopada) odeszło z wojska ośmiu generałów i admirałów, w tym pięciu z powodu wieku i trzech na własną prośbę.

Jednocześnie Kownacki podkreślił, że politykę personalną w resorcie kształtuje minister obrony i to do niego należy ustalenie aktualnych potrzeb sił zbrojnych. Przypomniał też, że każdy żołnierz może w każdym czasie wypowiedzieć służbę bez podawania przyczyny.

Czytaj więcej: Prezydent wyznaczył kandydata na Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych w czasie wojny

Wiceszef MON napisał też, że Strategiczny Przegląd Obronny wskazał, że aktualnie istniejący system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi nie zapewnia optymalnego procesu podejmowania decyzji. Zaznaczył potrzebę przebudowy tego systemu według znanych już założeń – przywrócenia osobnych dowództw rodzajów sił zbrojnych i powrotu szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do dowodzenia w czasie pokoju.


Zobacz też: SKANER Cyberdefence24. Generał Nowak: Musimy ustalić zasady poruszania się po cyberprzestrzeni

 

 

KomentarzeLiczba komentarzy: 0
Reklama
Anuluj
Reklama
Reklama
Reklama
Tweets Defence24
 
Reklama
Reklama