Agencja Mienia Wojskowego  to agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Blisko od dwudziestu lat AMW z powodzeniem zagospodarowuje nieruchomości oraz uzbrojenie i sprzęt, który wycofano już z armii oraz pozostałych służb mundurowych. Po połączeniu z Wojskową Agencją Mieszkaniową, AMW dba również o zakwaterowanie żołnierzy: zarządza budynkami mieszkalnymi oraz planuje i przeprowadza nowe inwestycje mieszkaniowe. Na rzecz resortu obrony narodowej Agencja realizuje także projekty specjalne związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

AMW to jeden z największych podmiotów dysponujących mieniem Skarbu Państwa. W jej zasobie znajduje się ponad 6 tys. nieruchomości o łącznej powierzchni przekraczającej 5 tys. ha. Wiele z nich to atrakcyjne tereny inwestycyjne o różnej powierzchni i przeznaczeniu, położone niemal w każdym zakątku Polski.  Swoją ofertę AMW adresuje nie tylko do dużych podmiotów: deweloperów mieszkaniowych czy spółek inwestujących w duże powierzchnie biurowe, magazynowe i logistyczne. Ważną grupą klientów Agencji są też mniejsze firmy i inwestorzy indywidualni poszukujący działek na rynkach lokalnych.

Choć gospodarka nieruchomościami to wciąż jedno z kluczowych zadań Agencji, z roku na rok wzrasta znaczenie obrotu sprzętem i uzbrojeniem. AMW oferuje mienie niekoncesjonowane, które może nabyć każdy oraz koncesjonowane dostępne tylko dla podmiotów, które dysponują odpowiednią  koncesją na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wystawioną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administrację (wcześniej MSW). Na licytacjach organizowanych przez Oddziały Regionalne Agencji można również kupić m.in. pojazdy transportowe i techniczne, maszyny i urządzenia warsztatowe, sprzęt inżynieryjny, materiały instalacyjne, złom i surowce wtórne czy akcesoria mundurowe.

Sprzedażą mienia koncesjonowanego zajmuje się Biuro AMW. Specjalistyczny sprzęt i uzbrojenie można nabyć w przetargach pisemnych, po spełnieniu wszystkich wskazanych w ogłoszeniach warunków.  Firmy legitymujące się odpowiednim pozwoleniem mogą kupić od Agencji m.in. amunicję, broń palną i artyleryjską, czołgi i pojazdy opancerzone, jednostki pływające, samoloty czy sprzęt łączności. W wyjątkowych przypadkach, kiedy ze względu na swoje specyficzne właściwości fizyko-chemiczne mienie nie znajduje nabywców, Agencja może przeprowadzić jego utylizację. Takie rozwiązanie zastosowano w przypadku toksycznego utleniacza paliwa rakietowego czy min przeciwpiechotnych.

Zyski z obrotu mieniem ruchomym AMW odprowadza na  Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP, z którego kupowany jest nowoczesny sprzęt dla polskiego wojska. Środki wypracowane ze sprzedaży oraz dzierżawy działek i obiektów przeznaczane są na inwestycje mieszkaniowe dla żołnierzy,  które realizowane są przez Agencję bez dotacji budżetowej.

Agencja to rozpoznawalna i godna zaufania marka. Zarówno na rynku nieruchomości, jak i w branży zbrojeniowej. Potwierdza to prawie dwudziestoletnie doświadczenie, tysiące pomyślnie sfinalizowanych transakcji oraz liczne grono biznesowych partnerów, którzy od lat współpracują z AMW.  

ARTYKUŁY Z DEFENCE24.PL