Wojnicz: prace nad Rosomak BMS przebiegają planowo

OPUBLIKOWANO: Czwartek, 07 Grudnia 2017, 15:17
KTO Rosomak Ćwiczenia 17wbz siły zbrojne RP
Rosomak BMS
Rosomak BMS
Rosomak BMS
  • KTO Rosomak Ćwiczenia 17wbz siły zbrojne RP
  • Rosomak BMS
  • Rosomak BMS
  • Rosomak BMS

System zarządzania polem walki Rosomak BMS przeznaczony dla batalionów uzbrojonych w kołowe transportery opancerzone ma tworzyć podstawę, dla przyszłej architektury dowodzenia i wymiany danych w Wojskach Lądowych. Prace w tym zakresie prowadzi PGZ we współpracy z firmami prywatnymi. - To co posiada w swo­jej ofer­cie Polska Grupa Zbrojeniowa to jest gotowy pro­dukt, który jest dosto­so­wy­wany do wymagań Wojska Polskiego – przekonuje Błażej Wojnicz, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, podkreślając, że system przeszedł m. in. próby poligonowe. 

System Rosomak BMS jest elementem szerszego planu ucyfrowienia łączności, dowodzenia i wymiany danych w polskich siłach zbrojnych. Program resortu obrony zakłada w pierwszej fazie "pozyskanie kompleksowego wsparcia dowodzenia zarządzania polem walki dla jednostek poziomu taktycznego". Chodzi o wyposażenie żołnierzy w sieciocentryczny system dowodzenia klasy C4ISR (Command, Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance).

Rosomak BMS ma funkcjonować zarówno w pojedynczym wozie bojowym drużyny piechoty, jak i na wozach bojowych wsparcia i zabezpieczenia występujących na szczeblu plutonu, kompanii do batalionu włącznie. Będzie on stanowił element sieci pomiędzy systemami teleinformatycznymi żołnierzy indywidualnych czy dowódców drużyn w ramach programu Tytan a systemem Wierzba, który ma zapewniać wymianę danych i wsparcie dowodzenia na poziomie brygad, pułków, dywizji i wyżej.

Rosomak BMS

Fot. PGZ

W pierwszej kolejności system Rosomak BMS ma zostać zintegrowany w pododdziałach bojowych pięciu batalionów piechoty zmotoryzowanej wyposażonych w KTO Rosomak z wieżą HITFIST-30. Drugi etap to integracja w trzech kolejnych batalionach z KTO Rosomak ze zdalnie sterowanym systemem wieżowym. W dalszych planach jest implementacja systemu zarządzania polem walki na innych platformach (czołgi, BWP oraz "pozostałe elementy wyżej wymienionych batalionów piechoty zmotoryzowanej").  Tak więc rozwiązania wypracowane dla Rosomak BMS staną się fundamentem systemu dowodzenia i łączności na poziomie taktycznym.

W lipcu 2016 roku Ministerstwo Obrony Narodowej unieważniło wcześniejsze postępowanie dotyczące zamówienia publicznego na system zarządzania polem walki szczebla batalionu. W nowej procedurze uruchomionej we wrześniu tego samego roku resort zdecydował, iż wykonawca będzie musiał być podmiotem kontrolowanym przez Skarb Państwa oraz znajdować się na liście przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym dla państwa, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 listopada 2015 roku w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. W łańcuchu dostaw w roli podwykonawców mogą figurować jedynie podmioty krajowe.

BMS Rosomak z PGZ

W celu realizacji tak postawionego zadania pod egidą PGZ powstało konsorcjum, które two­rzą należące do grupy spółki: PIT-Radwar S.A., Rosomak S.A., WZŁ nr 1 S.A., WZŁ nr 2 S.A. oraz ITWL. Podwykonawcy, w głównej mierze dostarczający sprzęt łączności i rozwiązania kryptograficzne, to w dużej części prywatne firmy: TRANSBIT Sp. z o.o., Enigma Sp. z o.o., KenBit Sp.j. W ich gronie znajduje się też należące do PGZ OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. Wszystkie wymienione podmioty nie tylko posiadają doświadczenie lub sprzęt wymagany do stworzenia systemu zarządzania i wymiany danych, ale również odpowiednie certyfikaty i historię współpracy. W trak­cie prac nad sys­te­mem Rosomak BMS wykorzystano rozwiązania opro­gra­mo­wa­nia wspie­ra­ją­cego dowo­dze­nie w Wielonarodowym Korpusie Północno-Wschodnim oraz systemu dowodzenia Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego.

Rosomak BMS

Fot. PGZ

Opracowywany system wykorzystuje m. in. radiostacje szerokopasmowe R-450C firmy TRANSBIT, system łączności z PIT-RADWAR oraz urządzenia kryptograficzne IP-Crypto firmy Enigma. W PIT-Radwar powstał też sys­tem dowo­dze­nia Dunaj dla Sił Powietrznych, w któ­rym wymiana infor­ma­cji odbywa się za pomocą sieci WAN z trans­mi­sją w trybie mul­ti­cast, co zapewnia minimalizację obciążenia sieci.

Ten mechanizm będzie wykorzystywany w systemie BMS Rosomak, podobnie jak radiostacje R-450C, które pozwalają na tworzenie sieci łączności ad-hoc. Dynamicznie tworzy ona pośrednie węzły łączności zapewniając maksymalną przepustowość sieci przy ograniczeniu obciążenia. Retransmisja danych zwiększa zarówno zasięg jak i przepustowość całej sieci.

Testy poligonowe

Zgodnie z harmonogramem przechodzimy kolejne etapy testów wyznaczonych przez Inspektorat Uzbrojenia MON. Ostatnio przeszliśmy drugi etap testów, który był realizowany w warunkach poligonowych – poinformował 10 listopada Błażej Wojnicz, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Spotkanie z dziennikarzami miało miejsce około dwa tygodnie po zrealizowaniu wspomnianych testów poligonowych.

W czasie tych testów sprawdzono działanie systemu łączności i wymiany danych oraz protokoły sterujące transmisją w warunkach terenowych. W testach użyto m. in. dwóch pojazdów Honker z zainstalowanymi modułami systemu Rosomak BMS, aby sprawdzić działanie w ruchu, system pozycjonowania, oraz skuteczność oprogramowania sterującego transmisją.

Jak podkreślają eksperci PIT-RADWAR, system musi zapewniać odpowiednią prędkość przesyłu informacji i zarządzania priorytetem ich transferu w zmiennych warunkach terenowych. Każde rozwiązanie korzystające z łączności radiowej jest podatne na warunki pogodowe i terenowe, które zmieniają zarówno skuteczna zasięg jak i prędkość transmisji.

Rosomak BMS

System Rosomak BMS podczas testów labortoryjnych. Fot. PGZ

Wymaga też odpowiedniego wykorzystania dostępnych częstotliwości, które są często współdzielone przez wiele środków łączności na różnych szczeblach dowodzenia jak również w równoległych związkach taktycznych. Tego typu problemy nie występują w systemach wymiany danych i wsparcia dowodzenia korzystających z łączności stacjonarnej, jakie są obecnie stosowane w Wojsku Polskim. Stąd złożoność działań i potrzeba sprawdzenia systemu w warunkach terenowych.

Obecnie nadal realizowane są testy laboratoryjne działania sprzętu oraz oprogramowania, jak również analiza i wdrażanie wyników testów poligonowych. Kolejnym krokiem będzie zabudowanie systemu na pojeździe KTO Rosomak, co możliwe jest dzięki udziałowi spółki Rosomak w konsorcjum.

Zgodnie z analizami transporter posiada wystarczający zapas mocy oraz przestrzeń niezbędną do instalacji nowego systemu - BMS, jednak dopiero prace na pierwszych jednostkach pozwolą na dokładne dostosowanie i kompleksowe sprawdzenie integracji. Jak podkreśla firma TRANSBIT, poszczególne komponenty zostaną dostosowane do przestrzeni jakie będą do dyspozycji wewnątrz pojazdu do ich instalacji, aby zapewnić maksymalne jej wykorzystanie.

Istotne znaczenie ma też odpowiednie rozmieszczenie niezbędnych anten i innych zewnętrznych elementów systemu Rosomak BMS. Muszą być zlokalizowane w taki sposób, aby zoptymalizować moc sygnału, ale jednocześnie nie utrudniać pracy innych systemów, nie przysłaniać pola obserwacji czy też nie ograniczyć pola ostrzału uzbrojenia pokładowego.

PGZ deklaruje, że stan zaawansowania prac nad BMS pozwoli na podpisanie umowy „w najbliższej przyszłości”. Obecnie system zarządzania polem walki rozwijany jest ze środków własnych, równolegle z negocjacjami prowadzonymi przez konsorcjum z MON, Inspektoratem Uzbrojenia i Siłami Zbrojnymi. W ramach kontraktu zostanie stworzona infrastruktura wsparcia i modernizacji w toku eksploatacji, dzięki której będzie możliwe dostosowywanie systemu do nowych standardów i wyzwań współczesnego pola walki. Decydującym momentem dla możliwości podpisania umowy jest otrzymanie z Inspektoratu Uzbrojenia zaproszenia do złożenia oferty cenowej. Od tego momentu, szacunkowo, nie powinno minąć dłużej niż miesiąc do decyzji o podpisaniu umowy. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

78 komentarzy

żołnierz Dzisiaj, 12 Grudnia, 0:12
BMS jest tylko jeden i o tym także dobrze wiedzą ci którzy udają że go nie ma i ściemniają decydentom.
inna prawda Poniedziałek, 11 Grudnia 2017, 13:03
Warto sięgnąć do sąsiedniego artykułu, w którym min. Kownacki zauważa, że "zbyt często komórki odpowiedzialne za tworzenie wymagań przywiązują wagę do konkretnych, szczegółowych parametrów danego sprzętu. Wymagania powinny skupiać się w większym stopniu na pożądanych zdolnościach prowadzenia działań, a nie na przykład dokładnych wymiarach określonego elementu wyposażenia". A w tym przypadku owe konkretne, szczegółowe parametry sugerowały wybór produktu jednej firmy, tymczasem temat trafił do PGZ i dlatego w komentarzach niesie się jęk rozpaczy zwolenników "jedynie słusznego" rozwiązania.
ale nie techniczna Poniedziałek, 11 Grudnia 2017, 22:28
Jedynego rzeczywiście istniejącego rozwiązania a PGZ jeszcze umowy nie podpisał i wCale nie jest to przesądzone, Bo już się wszyscy połApali o co tu chodzi.
PRAWDA Poniedziałek, 11 Grudnia 2017, 21:09
Ale wymyśliłeś "prawdy", które nimi nie były i nie są i ty o tym dobrze wiesz (chyba, że takim jesteś specem). Chciałbyś aby wojsko chciało taki "BMS" jak ty ewentualnie możesz zrobić (i to być może za wiele lat), a nie taki jaki jest i będzie przydatny armii i jaki rzeczywiście jest na wyciągnięcie ręki jako jedyny polski (ale nie myśl, że to wasz) - to było do przewidzenia !!!. Tym samym potwierdzasz i przyznajesz się że tego systemu nie macie. Nadto czy chcesz czy nie, np. nie może być kast w tym rozwiązaniu bo Rosomak musi pływać (a nie tonąć), ale ty chyba tego też nie rozumiesz. Pamiętaj też że kombinowanie/ekwilibrystyka przy zaniżaniu wymagań, upraszczaniu oraz przekładaniu testów itd. może okazać się działaniem za które mogą być poważne konsekwencje. To tyle tym razem, jak będzie trzeba będzie więcej.
Waldek Poniedziałek, 11 Grudnia 2017, 5:57
Niech IU nie daje takiego świadectwa o sobie i zastanowi się kogo delegował do wyboru i akceptowania tego "rozwiązania" w kolejnych fazach postępowania na BMS - tyle na ten temat bo szkoda dalej rozwodzić się nad tym.
podpowiadający Niedziela, 10 Grudnia 2017, 22:33
Nie ta technologia (brak IPv6), nie te gabaryty, nie ta waga, nie to zużycie energii elektrycznej, brak jednorodności urządzeń, brak gotowego oprogramowania, nie wytworzenie jego niektórych komponentów w Polsce, niepewność że pokładowa radiostacja szerokopasmowa (wiele wskazuje, że to radiolinia) pracuje prawidłowo przy większej ilości wozów bojowych (np. od kilkunastu i więcej) itd.
weteran Niedziela, 10 Grudnia 2017, 15:21
Czy prezentowany przez PGZ :) :) System Rosomak BMS będzie elementem szerszego planu ucyfrowienia łączności, dowodzenia i wymiany danych w Polskich Siłach Zbrojnych? Na to pytanie, wydaje się że jest jedna tylko odpowiedź. Architektura, Standardy Interoperacyjności narodowej i sojuszniczej i kompetencje zespołu projektowego. Po to aby zamontować prezentowane elementy niezbędny jest też pakiet zwiększający możliwości trakcyjne w tym zdolność i do pokonywania przeszkód wodnych o 1,5 tony. Jestem pełen podziwu dla różnorodności zastosowanych rozwiązań technicznych XXI wieku (czyżby mój smartfon miał większe możliwości komunikacyjne?). Moja rada, przed podjęciem decyzji o pozyskaniu niech zamawiający się jeszcze zastanowi.
prawdomówny Sobota, 09 Grudnia 2017, 9:04
Minister na ten temat już się wypowiedział publicznie. Ja myślę, że ma najlepszą wiedzę na ten temat i ona jest zbieżna z większością ocen w tym zakresie także zawartych w zamieszczonych tu komentarzach. Oczywiście też podzielam te oceny i staram się to robić obiektywnie również dla dobra tych którzy nie wiedzą o czym mówią i co firmują.
tester Sobota, 09 Grudnia 2017, 8:21
To i wiele innych rzeczy utwierdza mnie, że nadal mamy jeden BMS i zapewne nie muszę mówić jaki, bo jest dobrze znany nad Wisłą i daleko od niej - tyle komentarza w tym zagadnieniu, bo np. "testom" w Honkerach itp., itd. szkoda poświęcać czasu.
SamaPrawda Piątek, 08 Grudnia 2017, 22:55
To co zaprezentowano w tej publikacji i co znawcy przedmiotu twierdzą na ten temat ma się ni jak do BMS i jedynego powszechnie znanego, rzeczywiście istniejącego i działającego polskiego systemu tej klasy - jego producent jest dobrze znany wojsku i nie trzeba mu na siłę wybierać innych, których póki co na prawdę nie ma.
Willgraf Piątek, 08 Grudnia 2017, 16:37
a nasi sojusznicy już czekają aby dostać go gratis ..a potem sprzedać nam za miliardy jego zmodyfikowana wersje jako IBCS
andy Piątek, 08 Grudnia 2017, 15:59
planowo tyle, że za wolno. Za rok system będzie przestrzały i znów prace będą przebiegać planowo.
ekspert Sobota, 09 Grudnia 2017, 7:42
Na podstawie tego co widzę i jakie firmy to robią, ile ich jest (a to też nie pomaga, tylko utrudnia proces dochodzenia do celu), co potrafią w tej złożonej dziedzinie, jakie mają w niej osiągnięcia (a właściwie ich brak i odstawanie nawet od przeciętnego poziomu w tym zakresie), czym dysponują, co mówią i co pokazują w niniejszym obszarze, itd. - oceniam, że tego systemu nie będzie nawet za pięć lat. Bo jego nie da się zrobić na pstryknięcie palca - to wyrób wyjątkowo trudny do wykonania, bojowy, wielokomponentowy, mobilny (a nie stacjonarny), działający nader rozlegle i w rozproszeniu, powinien mieć (a widać, że nie ma) bardzo małe gabaryty, też małą wagę, niski pobór mocy, wysoką szczelność elektromagnetyczną i pozwolić np. pływać (a nie zatopić) Rośkowi. To tak najkrócej i najobiektywniej jak się tylko da.
Tomek Piątek, 08 Grudnia 2017, 14:05
BMS wg PGZ:
- radiostacja TRANSBIT (firma spoza PGZ)
- przełącznik sieciowy TRANSBIT (jw.)
- router TRANSBIT (jw.)
- router pokładowy TRANSBIT (jw.)
- telefon VoIP KenBIT (firma spoza PGZ)
- radiostacja CTM (wreszcie element z PGZ)

Oprogramowanie będzie z PGZ czy francuskie?
Tomek2 Sobota, 09 Grudnia 2017, 7:52
Jak do tej pory widać to jest składanka firm bez większego doświadczenia i dorobku w tej wyjątkowo niełatwej dziedzinie i pobożnych życzeń. Zaznaczam, że nie twierdzę tego złośliwie. Tylko przy tak poważnym i bardzo odpowiedzialnym temacie trzeba prawdzie spoglądać w oczy.
Orm Bywaly Piątek, 08 Grudnia 2017, 12:53
Siła drużyny jest 10 +1 -choć na rysunku jest 8- plus trzech do obsługi wozu to razem 14,wątpię czy wszyscy zmieszczą się z wyposażeniem do środka
żołnierz Sobota, 09 Grudnia 2017, 7:54
No właśnie, a tę podstawową wiedzę trzeba mieć jak chce się robić coś takiego i to dla żołnierzy.
Bla bla bla Sobota, 09 Grudnia 2017, 6:41
Jakie 10 skąd ty to wziąłeś?. Drużyna to 8 osób i 3 to załoga wozu.
Gliwiczanin Piątek, 08 Grudnia 2017, 12:23
A o BMS JAŚMIN firmy TELDAT już zapomnieli.Gotowy system nagrodzony przez prezydenta na targach w GRAND PRIX w konkursie Lider Bezpieczeństwa Państwa 2017. Pewnie MON go nie chce bo firma prywatna i jeszcze do tego nagrodzona przez prezydenta.
Willgraf Piątek, 08 Grudnia 2017, 16:39
oddany zapewne sojusznikom w celu sprzedaży nam zmodyfikowanej wersji jako IBCS za parę miliardów ..nie wiesz jak działa koszerny system rządzenia Polską ?
bit Piątek, 08 Grudnia 2017, 11:53
Dlaczego nie BMS z Teldatu - system gotowy,sprawdzony i w produkcji.
feli Piątek, 08 Grudnia 2017, 10:32
Jeżeli najważniejsze nie będą realne kompetencje i istniejące najlepsze produkty w danym projekcie to zawsze zwycięży miernota, szkodliwe i drogie lobby, a konsekwencją tego będzie nadal brak należytego wyposażenia WP i przy tym najdroższa cena - najprościej to ująłem jak tylko można !!!
tomuciwitt Piątek, 08 Grudnia 2017, 9:38
Na grafice w artykule widać ośmioosobowy desant . Czy to znaczy , że docelowo w Rosomaku ma być 3+8 żołnierzy. Czy ktoś może wie czy Rośki w układzie załogi i desantu 3+6 będą znowu zmienione na 3+8 ?
projektant Piątek, 08 Grudnia 2017, 10:33
Bo to też trzeba umieć zrobić
soldier Piątek, 08 Grudnia 2017, 9:30
Kolejny archaiczny twór i wstyd dla polskiego przemysłu obronnego, jeżeli wogóle będą to w stanie wykonać, zintegrować i pytanie za ile lat?
sylwester Piątek, 08 Grudnia 2017, 9:12
ten system powinien razem z pierwszymi rosomakami wchodzić no max 3 lata póxniej a nie tak długo jak ma to miejsce teraz , mamy langusty pojawiają się kraby a wojsko mimo posiadania systemu topaz od prawie 10 lat nie ma systemu do korzystania z topazu czyli wozów dowodzenia podających dane no żal po prostu
asylwester Piątek, 08 Grudnia 2017, 10:24
WD (i to nie tylko te o których piszesz) już dawno byłyby gdyby nie zawiść, brutalne przeciwdziałanie itp. tych którzy by chcieli je robić a nie mieli i nie mają kompetencji i produktów w tym zakresie. Zresztą podobnie jest w BMS co widać również na przykładzie powyższej publikacji - nie mam ale udowodnię, że będę słuchany i preferowany, nie mam ale będę robił i dalej ściemniał. To jest sedno tej sprawy i przyczyna niepowodzenia w ich wdrażaniu do SZ.
oceniający-postulator Piątek, 08 Grudnia 2017, 8:57
Z tego co widzę i słyszę nie dostrzegam tu "gotowego" i tym bardziej zbadanego poligonowo BMS i jego wymaganego autorskiego oprogramowania (jako zasadniczego komponentu tego systemu), należnych gabarytów, wagi i jednolitości jego urządzeń, zastosowania też wymaganej technologii IPv6 itd. Znawcy zagadnienia doskonale wiedzą, że do osiągnięcia tego dochodzi się długimi latami intensywnych i niezwykle fachowych prac, więc wnioski nasuwają się same, warto je wyciągnąć i wziąć pod uwagę.
rekomendujący Piątek, 08 Grudnia 2017, 8:28
BMS to bardzo poważny, potrzebny i prorozwojowy temat. Zatem rekomenduje aby odnoszono się do niego równie bardzo poważnie i prezentowano go w taki sam sposób - najlepiej jakby to robiły osoby znające przedmiot i w pełni świadomie poruszające się w tej problematyce, bo podrzucanie czegoś czego nie powinno się podrzucać może się skończyć wieloma przykrymi doznaniami i nawet konsekwencjami, czego nie życzę.
As Piątek, 08 Grudnia 2017, 6:30
Rzekomo: "prace nad Rosomak BMS przebiegają planowo" - dlaczego minister twierdził inaczej ?
Alert Piątek, 08 Grudnia 2017, 6:25
Sprawa ta nadaje się tylko do komisji sejmowej śledczej - dlaczego z ewidentną szkodą dla Państwa eliminowane i dyskryminowane są najlepsze rozwiązania??????????? Dlaczego????
Targowiec Czwartek, 07 Grudnia 2017, 22:52
Raz już prezentowano rzekomy BMS w Rośku na MSPO 2016 i co to było znawcy przedmiotu i zainteresowani wiedzą. Uważam, że teraz jest podobnie. Szkoda tych którzy (prawdopodobnie nieświadomie) to firmują i którym próbuje się to wmówić.
obserwator Piątek, 08 Grudnia 2017, 8:32
Tak widziałem to - szkoda gadać i komentować bo nie ma co.
NieMarnowaćCzasuiŚrodków Piątek, 08 Grudnia 2017, 7:44
To mi przypomina niepowodzenia z "Szafranem" i wreszcie zawieszenie jego eksploatacji w WP oraz następnie nie zrealizowany na nim "Bratek". Działo to się nawet tak wtedy gdy Skarb Państwa finansował te prace w lukratywnej formule B+W+R.
Szwejk Czwartek, 07 Grudnia 2017, 22:07
Po co te niby testy jak prezes sam mówi że docelowo będą inne urządzenia. Kiedy będą i kiedy znowu będą testowane - błędne koło. I tak znowu 5-10 lat. Pozdrowienia dla cierpliwych. A na koniec i tak z Teldatu. Upór ma granice, również...
cdee Piątek, 08 Grudnia 2017, 7:17
testy testami ale i tak kupia taki system na zachodzie. To mydlenie oczu. Zreszta wszędzie te nieustajace testy, analizy ....
inżynier Piątek, 08 Grudnia 2017, 22:31
Jeżeli właśnie weryfikacja oraz testy były i będą prowadzone obiektywnie i prawidłowo oraz w oparciu o nie zaniżane wymagania to to co się opisuje (i co słychać na ten temat) z całą pewnością nie powinno ich przejść - tyle na ten temat.
znawca Czwartek, 07 Grudnia 2017, 22:05
W świetle ostatnich zatrzymań CBA może warto byłoby zbadać na jakich zasadach odbywał się dobór ww. firm i rozwiązań do tego "BMS" i czy na ich podstawie transparentnie wybrano najlepsze i najbardziej perspektywiczne?
Waldi Piątek, 08 Grudnia 2017, 8:30
Bardzo ważne zagadnienie - powinno się je pilnie zbadać
rozczochrany Czwartek, 07 Grudnia 2017, 23:15
Zatrzymania dotyczyły wykładowców i naukowców z WAT którzy popełniali oszustwa podatkowe na VAT wystawiając sobie faktury za nie mające miejsca usługi. To całkiem inny temat.
cba Piątek, 08 Grudnia 2017, 8:15
W tej uczelni też były zatrzymania, ale w znanym przedsiębiorstwie z Warszawy mającym związek z "BMS" również i to właśnie na styku z przemysłem
Arnold Czwartek, 07 Grudnia 2017, 21:02
Dyskryminacja BMSa z Bydgoszczy zakrawa na niegospodarność i narażanie Skarbu Państwa na straty.
Courre de Moll Piątek, 08 Grudnia 2017, 11:32
To że mają dobry produkt jedna strona medalu. Druga jest taka, że jest to jednak stosunkowo nieduża firma (w formie sp. z o.o sp.k) która (pomijając już kwestię zaufania do obecnych właścicieli), może być kiedyś przejęta przez kogoś "niewłaściwego" albo zwyczajnie splajtować. Ja trochę rozumiem obawy opierania ważnego systemu na produkcie od tego typu dostawcy. W podobnej sytuacji WBE poszło zapewne na kompromis (w postaci PFR, który jako udziałowiec ma obecnie szeroki wgląd i wpływ na działanie firmy). Może Teldat też powinien pójść na jakieś rozwiązanie w podobnym stylu. Silne związki przemysłu zbrojeniowego z rządem to raczej norma wszędzie.
oficer Piątek, 08 Grudnia 2017, 22:24
Masz racje, że mają dobry produkt, a właściwie duży zbiór jedynych zwłaszcza polskich tego typu produktów. Nadto musisz wiedzieć (bo warto), że jest to największa, najefektywniejsza i najbardziej innowacyjna polska firma z branży automatyzacji dowodzenia, wsparcia działania wojsk i łączności. Posiada większy i dużo bardziej doświadczony zespół inżynierski w ww. dziedzinie niż razem firmy wymienione powyżej przez "Tomka", czyli Transbit, Kenbit i dodatkowo Enigma itd., na których produktach ma się głównie opierać ten rzekomy BMS (a nie na wyrobach pochodzących z państwówki, co całkowicie nietrafnie próbowałeś podnieć jako zarzut). Nadto ta firma jest podmiotem o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym i m.in. dysponuje też jednymi z najwyższych i najszerszych w ppo uprawnień w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego, w tym osobowego i teleinformatycznego (dotyczy to również jej kierownictwa) - takowe ma tylko kilka firm polskiego przemysłu obronnego i to mniejszość z państwówki. Chyba nie sądzisz, że otrzymała to za przysłowiowe masło. Ponadto warto wiedzieć, że największe i najbardziej znane koncerny obronne w świecie są w zdecydowanej większości prywatne i skutecznie zaopatrują one największe armie świata, także w wielu przypadkach naszą. Dzięki ich produktom (a nie innym) stanowią one też najnowocześniejsze siły zbrojne.
Podatnik Piątek, 08 Grudnia 2017, 18:33
W ten sposób nigdy nie zbudujemy polskiej nowoczesnej technologii bo musi być duże i stabilne. Tylko że duże i stabilne to znaczy zachodnie bo w Polsce duże i stabilne jest niewydolne. A więc będzie jak zawsze. Kupi się na zachodzie a żeby w oczy nie kuło to się przepakuje (zpolonizuje). Oczywiście kompromis byłby tutaj najlepszym rozwiązaniem tylko do tego potrzeba dwie rozsądne strony. Wygląda na to że przynajmniej jedna z nich nie jest.
Załamany Czwartek, 07 Grudnia 2017, 20:51
Wolne żarty, przełącznik, dwa routery i przedpotopowy telefon VoIP to ma być BMS. To są kpiny!!!!!!!!!!! Jak można tak mamić IU i MON. Ludzie obudźcie się - to nawet nie jest wyrób BMSopodobny.
AS Piątek, 08 Grudnia 2017, 13:09
Telefon VoIP jest inny niż pokazany. To rzeczywiście wersja starsza.
Tragedia Czwartek, 07 Grudnia 2017, 20:47
Według tego co tu jest napisane to wszystko dopiero będzie, czy to jest B+R+W, czy to jest zakup badziewia i dostosowywanie go (może jeszcze następne pięć lat) do potrzeb wojska a jak już dostosują, to będzie przestarzałe.
Skoczek224 Czwartek, 07 Grudnia 2017, 19:36
Już powinno się planować konfigurację tego systemu pod kątem modernizacji naszych T-72.
Skoczek225 Piątek, 08 Grudnia 2017, 22:36
To co się opisuje nawet nie nadaje się do T-72 i to byłoby tyle w tym temacie.
Z Piątek, 08 Grudnia 2017, 7:47
Pewnie tak będzie. Bo BMS ma łączyć obiekty na polu walki, zapewniać wydajna sieć zarówno wąskopasmową i szerokopasmową zabezpieczoną kryptograficznie. I te trzy ostatnie elementy to istota takiego systemu. Zadanie jest bardzo ambitne i niesamowicie rozwija rozwiązania krajowe.
bolo Czwartek, 07 Grudnia 2017, 22:19
To tam się też nie nadaje.
Vici Czwartek, 07 Grudnia 2017, 19:32
5 milionowa Słowacja planuje mieć ok. 400 pojazdów opancerzonych 4x4 (a więc nie licząc BWP), czyli 7 razy większa Polska powinna ich mieć ponad 2500. Tymczasem Rosomaków będzie u nas raptem ok. 1000.
W liczbie KTO+BWP na tle innych państw wypadamy równie blado. Według globalfirepower.com takie Niemcy czy Francja mają ich po 4000-6000, nie mówiąc już o Grecji, Turcji czy Izraelu, co w proporcji do liczby ludności czyni nasze siły opancerzone relatywnie niewielkimi.
Sprzęt nie musi być w całości nowoczesny, Izrael nadal używa z powodzeniem konstrukcji bazujących na T-55. Ważne żeby go było dużo, nawet jeśli w większości pozostanie w rezerwie.
tomuciwitt Piątek, 08 Grudnia 2017, 9:33
Z drugiej strony według GFP Polska ma tyle czołgów co Francja i Niemcy razem wzięte :) W porównaniu do Francji czy Niemiec mamy więcej artylerii samobieżnej i rakietowej .Ranking nie uwzględnia jednak wieku i jakości sprzętu wojskowego . To są dane czysto statystyczne i nic więcej
tak tylko... informuję Piątek, 08 Grudnia 2017, 8:59
@Vici
To co piszesz napawa optymizmem, przynajmniej nikomu nie zachce się organizować "Drach nach Osten".
Poza tym wbrew oficjalnej propagandzie, Polskę po prostu nie stać na takie wydatki (wojsko)
ZZ Piątek, 08 Grudnia 2017, 7:01
Tia... to proszę porównać ilość czołgów, jakie ma w linii Polska, Francja i Niemcy.
EUropa Piątek, 08 Grudnia 2017, 20:35
Gloobalfirepower to suche statystyki majace niewiele wspólnego z aktyalnym stanem, ze o jakości i wieku uzbrojenia nie wspomnę! Odpowiadam na pytanie o czołgach: Niemcy i Francja po 300+ nowoczesnych czolgow a Polska ok. 200 takich sobie; do tego ok. 200 zabytkow. T-72 Malpa nie licze, ponieważ nie posiadaja prawie zadnej wartości bojowej i wieksza czesc nawet 5 km nie przejedzie o własnych silach! Mogę tez napisac o ogolnej cyfryzacji i sieciocentrowosci pola walki, jak i niemieckiej/francuskiej broni, która bardzo szybko i skutecznie zamieni te polskie czołgi w kupe osmolonej stali, ale po co? Czy Pan poważnie porownuje sile, potencjal czy jakości/możliwości WP do niemieckiej/francuskiej armii!? W większości aspektow WP dzieli kosmos od tych dwóch armii!
Waldek Czwartek, 07 Grudnia 2017, 19:26
W porównania do rozwiązania Teldatu, wygląda to bardzo mizernie. Router, switch (może cywilne układy zamknięte w "wojskową" obudowę...?), radiostacja, telefon VoIP.... za tyle pieniędzy.
obserwator Piątek, 08 Grudnia 2017, 9:08
Przecież wszystkie routery Teldatu to obudowane zieloną blachą urządzenia Cisco.
Courre de Moll Piątek, 08 Grudnia 2017, 11:43
Solidny produkt cywilny + odpowiednie zasilanie + zabezpieczenia wszelkiego typu mechaniczne, elektryczne, chemiczne + złącza, przyciski itd (tzn. właściwa obudowa). Co w tym złego? Czego byś oczekiwał, opracowania od zera routera? To tylko niskopoziomowy element systemu. Ważne jest to, co zbudowano powyżej.
Rozwiązanie z obrazka wygląda marnie, bo czy to w ogóle wygląda na nowoczesny BMS?
zainteresowany Piątek, 08 Grudnia 2017, 16:54
A czy routery cisco to polski produkt, nad którym możemy mieć pełną kontrolę czy jednak zagraniczny z potencjalnymi backdoorami nsa?
wojak Piątek, 08 Grudnia 2017, 10:54
Nie tylko routery w Teldacie to CISCO, ponadto traf w czasie jazdy w dotykowy ekran ich telefonu. Teldatowy tylko pięknie wygląda, ale o prawdziwej pracy bojowej w ruchu za dużo nie wiedzą. Ciekawe jak w tym przypadku?
antywojak Piątek, 08 Grudnia 2017, 12:27
wojak, kto używa telefonu IP w ruchu? Co za bajki opowiadasz?
Ygrek Piątek, 08 Grudnia 2017, 19:55
A VoLTE to co to jest? To jest voip i jakoś używają tego miliony
antyantywojak Piątek, 08 Grudnia 2017, 16:56
Przy dobrej radiostacji szerokopasmowej to żaden problem.
użytkownik systemów Czwartek, 07 Grudnia 2017, 19:25
BMS to nie żarty tylko bardzo ważny zintegrowany bojowy i wyjątkowo rozlegle działający system. Warto o tym wiedzieć, zdawać sobie z tego sprawę, traktować go bardzo poważnie i podchodzić do tego złożonego zadania z wielką pokorą. Nie da się go zrobić na pstryknięcie palca z dnia na dzień, czy nawet z roku na rok i ze zbieraniny różnych wyrobów sprzętowych i programowych.
Marick Czwartek, 07 Grudnia 2017, 19:22
Pytanie 1
Czy tak samo "planowo" jak integracja Spike z HITFIST-30 ?
Pytanie 2
Jaki realny wpływ może mieć pogoda i warunki terenowe na ogólną łączność, chodzi mi o to czy nie okaże się że w ciężkich warunkach atmosferycznych i pod ostrzałem gdy Rosomak będzie wycofywał się na pełnym gazie nie będzie zmuszony zatrzymać się aby łączność w ogóle zadziałała ?
wojskowy Czwartek, 07 Grudnia 2017, 19:12
Gdzie jest najważniejszy komponent BMS - oprogramowanie i czy to prawda, że zawiera ono komponenty zagraniczne? Gdzie są też np. wojskowe (nie komercyjne tak jak widać) terminale komputerowe?
ekspert Czwartek, 07 Grudnia 2017, 18:52
Gdzie ten BMS i to "gotowy" i kto go widział? Gdzie i kiedy się odbyły te "badania poligonowe" i kto je też widział? Ile ważą, jakie mają gabaryty i pobór mocy te kasty z fotografii (pomimo, że pokazuje się tylko nieliczne urządzenia z tych niezbędnych i to od lasa do sasa)? Czy je pomieści Rosiek i nie zatonie z nimi itp., itd.?
zenek Czwartek, 07 Grudnia 2017, 18:32
PGZ i BMS - to nie może się udać. Urządzenia do transmisji to kupić każdy potrafi.
SZARIK Czwartek, 07 Grudnia 2017, 17:12
Teldat ma dużo lepszy BMS Jaśmin. Upór z jakim MON nie chce wprowadzenia w siłach zbrojnych systemów z Teldatu zakrawa na głupotę jeśli nie na dywersję. PGZ powinien nabyć licencję na BMS Jaśmin , jeżeli już system ma być kupiony od państwowego dostawcy. System PGZ nie będzie jeszcze gotowy przez kilka lat a armia nie może czekać w nieskończoność.
pop Czwartek, 07 Grudnia 2017, 22:17
Oględnie mówiąc nie porównuj czegoś co jest z czymś czego nie ma i długo nie będzie bo tak złożonego produktu nie tworzy się w miesiąc czy dwa tylko długie lata. Z resztą się zgadzam.
Mireq Czwartek, 07 Grudnia 2017, 21:44
Masz rację
gts Czwartek, 07 Grudnia 2017, 21:13
Jak nie bedzie, bedzie w najblizszej przyszlosci jak smiglowce sepacjalistyczne, szturmowe, fregaty, korwety, okrety podwodne, czolgi nastepnej generacji, T-72M2 "kombain bizon ursus wymiatacz", Wisla, Narew, Pegaz, Mustang... i wiele innych juz za chwile chcemy podjac decyzje o rozpoczeciu fazy analityczno koncepcyjnej.
Harry Czwartek, 07 Grudnia 2017, 19:48
Teldat to prywatna firma i MON obawia się choćby "furtki" w programie BMSa, którą może dla siebie stworzyć. To dlatego między innymi preferuje się wyroby "tego", a nie "tamtego" producenta.
AntyKłamca Czwartek, 07 Grudnia 2017, 22:33
Jak się przedstawia to co się przedstawia, nie ma się argumentów technicznych itd. to się używa takich argumentów-dyrdymałów na które już przestano się nabierać. Potwierdzają to zresztą m.in. niezliczone akredytacje rozwiązań Jaśminowych do przetwarzania informacji o najwyższych klauzulach. Potwierdzają to też jedne z nielicznych a zarazem najwyższych w ppo uprawnień ich producenta w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego, w tym osobowego i teleinformatycznego.
JOJO Piątek, 08 Grudnia 2017, 13:15
To proszę podać jakie to były zakończone z wynikiem pozytywnym badania kwalifikacyjne przed Komisja powołaną przez organ Zamawiającego. Czy był Program Badań uzgodniony przez Gestorów (sprzętu, systemu, krypto itp.). Kto prowadził badania w trybie III. Takich pytań można stawiać dużo.
Cały proces jest bardzo skomplikowany.
fff Piątek, 08 Grudnia 2017, 7:46
Masz racje