Rusza IV edycja konkursu „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”

OPUBLIKOWANO: Czwartek, 19 Października 2017, 13:20
I3TO logo

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO) organizuje IV edycję konkursu na najlepsze innowacyjne rozwiązanie techniczne w dziedzinie obronności: „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, instytucje naukowo-badawcze i edukacyjne, zarejestrowane i mające siedzibę w Polsce oraz osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie. 

Do konkursu mogą być zgłaszane koncepcje i pomysły oraz projekty w obszarze badań i rozwoju (B+R) na dowolnym etapie realizacji lub wdrożenia, możliwe do zastosowania i wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP, jednakże z wykluczeniem projektów finansowanych ze środków MON, w tym za pośrednictwem NCBR (projekty w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności).

W bieżącej edycji przewidziano trzy kategorie: koncepcje; projekty badawczo-rozwojowe; projekty specjalnego przeznaczenia. W każdej z nich Kapituła Konkursu przyzna nagrody finansowe I, II i III stopnia. Wnioski konkursowe należy dostarczyć do kancelarii jawnej I3TO lub przesłać na adres Inspektoratu, ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa, w terminie do 31 października 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 14 marca 2018 r.

Patronat honorowy nad konkursem objął minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Komitetowi Honorowemu przedsięwzięcia przewodniczy sekretarz stanu w MON Bartosz Kownacki. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

PawelP Piątek, 20 Października 2017, 12:16
Pierwszy innowacyjny wniosek powinien dotyczyć możliwości składania wniosków drogą elektroniczną. Ale to chyba za bardzo innowacyjne...